Britannia: Kannabis on vielä laitonta!


Britannia
Kannabis on vielä laitonta!
Lähde: The Guardian, 22.1., 29.1., 2.2.2004, BBC 29.1.2004, Daily Telegraph, 26.1.2004, The Times, 30.1.2004
http://www.guardian.co.uk/drugs/Story/0,2763,580507,00.html
http://news.bbc.co.uk/1/hi/in_depth/uk/2002/the_drugs_debate/default.stm

Sisäministeriön sivut lainmuutoksesta:
http://www.drugs.gov.uk/NationalStrategy/CannabisReclassification
cannabis is still illegal - lehti-ilmoitus
http://www.drugs.gov.uk/NationalStrategy/CannabisReclassification/Resources/External_Mono_Press_Ad_f.pdf
cannabis is still illegal - postikortti:
http://www.drugs.gov.uk/ReportsandPublications/Communications/1075301765/External_Postcard_final.pdf

Cannabis is still illegal! julistaa Britannian hallituksen pubeihin ja kahviloihin levittämä postikortti. Miljoonan punnan kampanjalla hallitus muistuttaa, että tämä kolmeenkymmeneen vuoteen isoin huumepoliittinen uudistus ei laillistanut eikä edes dekriminalisoinut kannabiksen käyttöä eikä hallussapitoa.

Torstaina 29. tammikuuta Britanniassa astui voimaan kannabiksen uudelleenluokittelu. Sen luokittelua huumelainsäädännön perustana olevassa huumausaineluokituksessa muutettiin B-luokasta (mm. amfetamiinit ja barbituraatit) alhaisimpaan C-luokkaan (mm. anaboliset steroidit, valium, GHB). Tämän luokan aineiden salakuljetuksesta ja laittomasta kaupasta langetettava enimmäisrangaistus nostettiin viidestä neljääntoista vuoteen.

Kannabiksen käyttäminen ei enää ole peruste pidättämiselle ja suurin osa kannabiksen hallussapidosta tavatuista ihmisistä ei joudu asiasta oikeudellisten toimenpiteiden kohteeksi. Poliisi voi antaa huomautuksen, varoituksen tai lähettää myöhemmin haasteen oikeuteen.

Jos poliisi kuitenkin päättää ryhtyä toimenpiteisiin ja viedä asian läpi oikeusistuimien, voi hallussapidosta seurata korkeimmillaan kahden vuoden vapausrangaistus entisen viiden sijaan.

Käytännössä aikuinen saa korkeintaan varoituksen ja menettää kannabiksensa. Poliisi voi myös pidättää kannabiksen polttamisesta, jos sitä tehdään "liian julkisesti" tai leikkikenttien, koulujen, nuorisokerhojen ja vastaavien lasten ja nuorten paikkojen läheisyydessä.

Alle 18 vuotias saa ensimmäisellä kerralla poliisilaitoksella muodollisen varoituksen tai nuhtelun. Myöhemmät kiinnijäämiset aiheuttavat lopullisen varoituksen tai syytteen.

Kannabiksen suurin haitta

Uudistuksen vaatimattomuudesta huolimatta on se herättänyt runsaasti intohimoja varsinkin kannabiksen vastustajien keskuudessa. Konservatiivipuolue on arvostellut uudelleenluokittelua siitä, että se lähettää nuorisolle viestin, että kannabis olisi laillista ja turvallista. Konservatiivien johtaja Michael Howard onkin luvannut palauttaa kannabiksen B-luokkaan heti astuessaan valtaan.

Tähän vastustukseen vastaa The Guardian lehti pääkirjoituksessaan:

Uudistajien kannattaa pysyä rauhallisina juuri tapahtuneen kannabiksen uudelleenluokittelun aiheuttaman kielteisen reaktion edessä. Ikäviä uutisia tarjoillaan vielä viikkoja ennen asioiden asettumista. Jo ennen uudelleenluokittelun alkamista Englannin lääkäriliitto, BMA, käynnisti viime hetken hyökkäyksen sitä kohtaan tuomalla esille huolen siitä, että uudelleenluokittelu saisi yleisön uskomaan kannabiksen olevan turvallista. Tämä oli täysin ristiriidassa liiton antaman todistuksen kanssa, minkä se antoi asiaa tutkivalle komitealle neljä vuotta sitten, ja jossa todetaan,  että "kannabinoidien akuutti toksisuus on erittäin alhainen: ne ovat hyvin turvallisia päihteitä eikä niiden virkistys- tai lääkekäyttö ole aiheuttanut yhtään kuolemantapausta." Sir Michael Rawlins, farmakologian professori Newcastlen yliopistosta ja huumeiden väärinkäyttöä tutkivan neuvoa-antavan komitean puheenjohtaja, sanoi suoraan BMA:n takinkäännöstä, että "se tuli myöhään ja välinpitämättömänä kaikesta tapahtuneesta".

Muutakin arvostelua on tullut esille viimeisten viiden päivän aikana. Perinteelleen uskollisesti rivipoliiseja edustava Poliisiliitto oli vastahankaan Poliisipäälliköiden liiton kannan kanssa ehdottaessaan kannabiksen uudelleenluokitteluun käytettyjen resurssien käyttämistä kasvatukseen ja hoitoon. Jotta oltaisiin reiluja liittoa kohtaan, niin muutamat poliisipäällikötkin ovat arvostelleet uudelleenluokittelua sillä perusteella, että tämä synnyttää sekaannusta luodessaan jälleen uuden pidätykseen oikeuttavan teon, mitä C-luokkaan kuuluneet aineet eivät ole ennen aiheuttaneet.

Silti poliisipäälliköt ovat liiankin innokkaasti käyttäneet omaa harkintavaltaansa. Tätä toimintatapaa ei harjoitettu ainoastaan Brixtonissa Etelä-Lontoossa, missä kokeiluvaihe salli poliisin keskittyä koviin aineisiin mietojen sijaan. Norfolkin poliisipäällikkö totesi, että hänen alueellaan uudelleenluokittelu "vain tekee viralliseksi siellä harjoitetun epävirallisen käytännön". Yleisön tulee vain saada tietoonsa, missä määrin Brixtonista on tullut turvallisempi paikka poliisin keskityttyä koviin aineisiin. Huumeluolat, kokaiini- ja heroiininarkomaanit sekä heidän kallista tapaansa rahoittavat rikokset ovat vähentyneet huomattavasti.

Kukaan ei sano kannabiksen olevan täysin turvallinen aine. Se voi olla erityisen haitallista sille yli 2 miljoonan käyttäjän pienelle vähemmistölle, jolla on skitsofrenia. Mutta sen suurin haitta on ollut poliisin ajan tuhlaaminen. Viime viikkoon saakka se muodosti 75% kaikista poliisin suorittamista huumetutkimuksista. Mielipidemittauksen mukaan yleisö on tietoinen sen alhaisesta riskitasosta ja hyväksyy muutoksen. Peräti yli 50% haluaisi hallituksen menevän vielä pitemmälle ja dekriminalisoivan kannabiksen.

Joka neljäs haluaisi laillistaa kannabiksen

Lähde: Daily Telegraph, 26.1.2004
http://www.mapinc.org/drugnews/v04/n172/a04.html

Konservatiivilehti Daily Telegraph julkaisi mielipidemittauksen tulokset, jotka osoittavat kansalaisten kannattavan hallituksen päätöstä luokitella kannabiksen C-luokan huumeeksi.

Mittauksen mukaan yli puolet aikuisista englantilaisista olisivat tyytyväisiä, jos kannabiksen myynti ja hallussapito dekriminalisoitaisiin tai jopa laillistettaisiin.

Mielipidetiedustelun tuloksista tulee myös hyvin esille sukupolvien erilaiset käsitykset. Yli 35 vuotiaiden keskuudessa käsitykset kovien ja mietojen huumeiden erosta ovat tasan. Nuoremman sukupolven keskuudessa selvä enemmistö, 73%, uskoo siihen, että olisi tehtävä selvä ero kovien huumeiden kuten heroiinin ja crack-kokaiinin ja toisaalta mietojen huumeiden, kuten kannabiksen välillä.

Tulokset tuovat esille sen, kuinka nuorempi sukupolvi näkee huumeiden väärinkäytön monimuotoisena ongelmana mustavalkoisten käsitysten sijaan.

Scotland Yardin apulaisjohtaja puoltaa uudelleenluokittelua

Lähde: The Times, 30.1.2004
http://www.mapinc.org/drugnews/v04/n194/a02.html
http://www.mapinc.org/drugnews/v04/n193/a02.html

Sir Ian Blair, Lontoon alueen poliisin apulaisjohtaja kertoo kirjeessään The Times-lehdelle, kuinka kannabislain toteuttaminen on ollut tähän saakka "täysin tehotonta" ja se on asettanut liian suuren taakan partiopoliisien niskaan.

Hän myös paljastaa, että uusi kannabislainsäädäntö pohjaa niihin ohjeisiin ja neuvoihin, joita poliisit ovat antaneet ministereille ja sisäministeriölle.

Rivipoliiseja edustavan poliisiliiton puheenjohtaja Jan Berry on puolestaan sitä mieltä, että kannabistapausten kiireellisyysjärjestys olisi jo käsitelty eikä tämä asia olisi vaatinut enää lainmuutosta. Hänen mielestään koulutus ja hoito-ohjelmat olisivat riittäneet.

Jan Berry lisää: "Olen huolissani siitä, että moni uskoo kannabiksen käyttämisen tai hallussapidon olevan laillista".

Liitossa kannabista pidetään porttihuumeena ja uskotaan huumeiden käytön aiheuttavan rikollisuutta.

Kannabiksen käyttö tasaantunut

Kansallisen tilastotoimiston 29.1. julkaisemat luvut osoittavat kolmasosan nuorista miehistä käyttäneen kannabista.

16 - 24 vuotiaista miehistä 33% kertoo käyttäneensä kannabista viimeisten 12 kuukauden aikana. Tämä merkitsee 3% nousua vuodesta 1996.

21% 16 -24 vuotiaista naisista kertoo käyttäneensä kannabista viimeisen vuoden aikana, mikä on yhden prosentin tiputus vuodesta 1996.

Mutta muiden aineiden kohdalla on tapahtunut selviä muutoksia: amfetamiinia käyttäneiden määrissä on tapahtunut yli 50% tiputus. 15% nuorista miehistä kertoi käyttäneensä amfetamiinia vuonna 1996 ja tässä tutkimuksessa enää vain 7%. Nuorten naisten osalta tiputus on 9%:sta 3%:iin. Samalla tavalla on myös vähentynyt hallusinogeenisten sienten ja LSD:n käyttö.

Ekstaasin käyttö on pysynyt samoissa lukemissa: miehillä 9% ja naisilla 2%. Kokaiinin käytössä on tapahtunut selvä nousu: vuonna 1996 2% nuorista miehistä ilmoitti käyttäneensä kokaiinia. Vuonna 2000 sitä oli kokeillut jo 7%. Nuorilla naisilla tämä luku on 2%.

Raportti vahvistaa sen, että alkoholin käyttöön liittyvien kuolemantapausten määrä on kasvanut jyrkästi viimeisten kahden vuosikymmenen aikana. Vuonna 1998 Englannissa ja Walesissa oli 2575 alkoholista johtuvaa kuolemantapausta. Vuonna 2000 luku oli noussut 115% 5543:een kuolemantapaukseen.

"Järkevistä juomatavoista ei ole annettu juuri mitään tiedotusta viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana, joten ei ole ihmeellistä että alkoholisairauksiin kuolee näinkin paljon ihmisiä," sanoo hallituksen edustaja.

Uudelleenluokittelu tulisi ulottaa kotikasvatukseen

Englannin johtaviin kriminologeihin lukeutuva professori Mike Hough kriminaalipolitiikan tutkimuksen instituutista (the Institute for Criminal Policy Research) on sitä mieltä, että uusi kannabispolitiikka tulisi ulottaa myös pienimuotoiseen kotikasvatukseen.

Hänen mukaansa puolet Englannissa ja Walesissa käytetystä kannabiksesta on kasvatettu Britanniassa. Pienimuotoisen kasvatuksen rankaisemisen lieventäminen aiheuttaisi sen, että yhä harvemmat kannabiksen käyttäjät ostaisivat kannabiksensa rikollisilta. Kotonakasvatetun kannabiksen alhainen hinta horjuttaisi laittomia kannabismarkkinoita ja lopulta romahduttaisi ne.

Mike Hough sanoo myös näiden voimaan astuvien muutosten luovan uuden kummallisuuden, sillä lain edessä olisi paljon vakavampaa pitää hallussaan kasvava kannabiskasvi kuin sama kasvi korjattuna.

"Lainsäädännön johdonmukaisuuden takia olisi hyvät syyt käsitellä omaan käyttöön tapahtuvaa kasvatusta samalla mitalla hallussapidon kanssa".

"Kotikasvatus eristäisi käyttäjät rikollisista myyjistä, mikä on lisäsyy käsitellä omaan käyttöön tapahtuvaa kasvatusta hallussapidon muotona."

Lääketieteellinen neuvonantaja varoittaa haitoista

Sir Michael Rawlins, farmakologian professori ja hallituksen lääketieteellinen neuvonantaja kertoo, ettei hän kadu ollenkaan niitä ohjeita, jotka saivat sisäministeri David Blunkettin lopettamaan huumelait, jotka pitivät kannabista saman veroisena amfetamiinien kanssa.

Mutta hän torjuu ne vihjailut, että hän ja hänen kollegansa huumeiden väärinkäyttöä käsittelevässä neuvoa-antavassa lautakunnassa (Advisory Council on the Misuse of Drugs) olisivat aliarvioineet runsaan käytön aiheuttamia haittoja.

Psykiatrian professori Robin Murray on antanut viime päivinä useita haastatteluja, joissa hän on tuonut esille todisteita siitä, että kannabis aiheuttaa skitsofrenian tyyppisiä psykooseja. British Medical Association on tuonut esille huolensa myös siitä, että kannabiksen uudelleenluokittelu saattaa lähettää väärän viestin sen haittavaikutuksista.

Sir Michaelin mukaan suurin osa professori Murrayn tarjoamista todisteista on ollut tiedossa jo pitkän aikaa. Mikään uusi todistusaineisto ei ole osoittanut, että kannabis aiheuttaisi skitsofreniaa sellaisella henkilöllä, joka ei ole altis sille.

"Teimme sen hyvin selväksi, että mielenterveysongelmista kärsivät ihmiset ovat vaarassa saada kannabiksesta vakavia ja epämiellyttäviä vaikutuksia".

Eikä professori Murraykaan ollut uudelleenluokittelua vastaan. "Robin on hämmentänyt hieman liikaa tätä puuroa", luonnehtii Sir Michael.

BMA varoitti, että säännöllinen kannabiksen polttaminen lisää sydänsairauksien, keuhkosyövän, bronkiitin ja emfyseeman riskiä, mikä on samanlainen varoitus, jonka ACMD antoi ministeri Blunkettille.

"Kannabiksen karsinogeenisyys on hyvin monimutkainen asia ja se liittyy läheisesti sen käyttämiseen polttamalla. On mielenkiintoista, että kannabiksen käyttäjät käyttävät vähemmän tupakkaa kuin tavalliset tupakoijat."

Sir Michael kyseenalaistaa myös sen, onko nykyään käytettävä kannabis vahvempaa ja haitallisempaa kuin 30 vuotta sitten.

"Poliisi, johon tässä asiassa uskotaan, sanoo kannabiksen olevan niin vaihtelevaa laadultaan, ettei tällaista voi arvioida".

Kolme pidätettiin kannabiskahvilassa

Skotlannin ensimmäinen kannabiskahvila Purple Haze aukaisi ovensa kannabiksen uudelleenluokittelupäivänä mutta poliisi sulki sen välittömästi ja pidätti kolme ihmistä syytettynä kannabiksen hallussapidosta.

Purple Haze on yksityinen klubi, johon liittyneet ihmiset saattoivat polttaa omaa kannabistaan kahvilan vaporisaattoreilla. Paikka on myös tupakaton.

Klubiin oli liittynyt myös kaksi Skotlannin parlamentin sosialistipuolueen edustajaa Tommy Sheridan ja Rosemary Byrne.

"Tämän kahvilan asiakkaat haluavat huumeet pois kaduilta ja mielestäni suurin osa skotlantilaisista haluaisi myös huumeet pois kaduiltamme", sanoi Sheridan.

Britannian kannabispuolue
http://www.lca-uk.org/
Cannabis internet activists
http://www.ukcia.org/

Kanada: Hallussapito ei uuden kannabislain polttopisteessä


Kanada
Hallussapito ei uuden kannabislain polttopisteessä
Lähde: Globe and Mail 16.2.2004
http://www.mapinc.org/drugnews/v04/n281/a03.html
kannabislakiehdotus:
http://www.parl.gc.ca/37/3/parlbus/chambus/house/bills/government/C-10/C-10_1/90229bE.html

Uuden kannabislain parlamentin käsittelyssä on siihen tulossa ratkaisevia lievennyksiä. Alle kolmen kasvin kasvatuksesta voitaisiin langettaa korkeintaan 500:n Kanadan dollarin sakot täysi-ikäiselle ja 250 $ sakot alle 17 vuotiaalle. Alle 15 gramman marihuanamäärän hallussapito olisi pikasakon piiriin kuuluva aiheuttaen 100 - 400 $:n sakon.

Toinen tärkeä muutos kieltää poliisia antamasta tietoja muiden maiden viranomaisille marihuanan hallussapidosta kiinni jääneistä kanadalaisista.

Toisaalta uudet muutokset koventavat salakuljetuksesta ja kaupasta langetettavia rangaistuksia.

Portugal: Kuinka Portugal hoiti huumelakiuudistuksensa ?


Portugal
Kuinka Portugal hoiti huumelakiuudistuksensa ?
Lähde: BBC 22.1.2004
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/3421523.stm

Portugalin sosialistinen hallitus dekriminalisoi vuonna 2001 kaikkien huumeiden käytön. Vuotta myöhemmin valtaan noussut keskusta-oikeisto hallitus jatkoi uudistusta ja vahvisti sen kansanterveydellistä luonnetta siirtämällä sen hallinnon terveysministeriön alaisuuteen.

Fernando Negrao, entinen poliisipäällikkö, jonka uusi hallitus nimitti johtamaan Portugalin huumausaine- ja riippuvuusinstituuttia: "Alussa Portugalissa pelättiin maan muuttuvan huumeparatiisiksi mutta näin vain ei tapahtunut".

Vuoden 2001 lain mukaan huumeiden käyttö on edelleen laitonta mutta omaa käyttöä varten tarkoitettu määrä 10 päiväannokseen saakka ei aiheuta pidätystä eikä vankeusrangaistusta.

Sen sijaan, että hallussapidosta tavattu henkilö vietäisiin poliisilaitokselle, hänen tietonsa otetaan ylös ja hänet ohjataan johonkin 18:sta alueellisesta "varoittelukomissiosta".

Komissio voi lähettää henkilön hoitoon, jos hän on huumeista riippuvainen, määrätä sakkorangaistuksen tai antaa pelkän varoituksen.

"Portugalin kokeilu on ainutkertainen", sanoo Fernando Negrao. "Siinä dekriminalisoitiin huumeiden käyttö mutta jätettiin hallinnolliset rangaistukset voimaan".

Jotkut poliisin edustajista ovat valittaneet siitä, että huumeiden kaupustelijat kiertävät lakia pitämällä mukanaan vain muutamia annoksia kerrallaan. Yksi poliisipäällikkö vaatikin vastikään hallussapidettävän määrän alentamista.

Lain kannattajat taas väittävät, ettei tämä haittaa, koska poliisi ja yleinen syyttäjä voivat riittävien todisteiden nojalla tuomita henkilön huumeiden myynnistä vaikka hänellä olisi ollutkin vain yhden päivän annos hallussaan.

Epäyhtenäisyys pääongelma

Lääkärin ja yhden Lissabonin hoitolaitoksen johtajan Luís Patrícion mukaan 10 päiväannoksella ei ole mitään lääketieteellistä perustaa. Vaikka kannabiksen käyttäjä voikin pitää tavallisesti yli 10 annosta hallussaan niin heroiinin käyttäjä ei.

Yksi pääongelmista onkin ollut se, että oikeusistuimet maan eri puolilla eivät sovella lakia yhdenmukaisesti.

Portugalin - ja nyt myös Britannian - lainsäädännölliset uudistukset ovat osa eurooppalaista mallia.

Vuoden 2003 raportissaan EU:n huumevalvontatoimisto huomautti, että EU:n jäsenvaltiot ovat lisääntyvässä määrin omaksumassa pragmaattisen lähestymistavan säätäessään lainsäädäntöä, mikä mahdollistaa huumeiden käyttäjien ja riippuvaisten hoidon ja kuntoutuksen - samalla kun turvallisuudesta vastaaville viranomaisille annetaan laajempia valtuuksia käydä kaupan kimppuun.

EU-toimiston mukaan edellisenä vuonna korvaushoidon tarjonta nousi 34% kautta EU:n. Noin 400 000 huumeista riippuvaista saa tällaista hoitoa suurimman lisäyksen tapahduttua niissä maissa, joissa lähtötaso on ollut alhainen kuten Portugalissa. Näiden toimenpiteiden vaikutuksia on tutkittu vielä vähän.

Hollanti: Marihuana on lääke muiden joukossa


Hollanti
Marihuana on lääke muiden joukossa
Lähde: Wall Street Journal, 12.2.2004
http://www.mapinc.org/drugnews/v04/n264/a03.html
lääkekannabisvirasto
http://www.cannabisbureau.nl/eng/index.html
toinen lääkekannabistuottajista
http://www.medicalmarijuana.org/from_glasshouse_to_patient.htm

Kansainvälisesti arvostettu USA:lainen talousalan julkaisu Wall Street Journal kirjoittaa helmikuun numerossaan Hollannin lääkekannabispolitiikasta.

Viime keväänä Hollannin parlamentti hyväksyi lain, joka sallii lääkäreiden määrätä marihuanaa potilailleen eri sairauksiin ja vaivoihin. Hollannin hallitus teki sopimuksen kahden kannabiksen tuottajan kanssa lääkemarihuanan tuottamiseksi maan apteekkeihin.

Syyskuussa ensimmäiset kannabiserät saapuivat apteekkeihin. Lääkärit suosittelevat kannabiksen käyttämistä teenä tai vaporisaattoreilla. Tällä hetkellä 20 000 Hollannin kansalaista saa lääkekannabiksensa apteekista. Lääkekorvaukset korvaavat 80% sen hinnasta.

Lääkemarihuanalakia myös kritisoidaan. Patients for Medical Marijuana Foundation -säätiön puheenjohtaja ja itsekin lääkemarihuanan käyttäjä Ger de Zwaan sanoo, että laki on puutteellinen, koska hallituksen valvoma kannabis apteekeissa maksaa enemmän kuin kannabiskahviloissa ja potilailla on valittavanaan vain kahdesta eri laadusta verrattuna kahviloiden laajoihin valikoimiin.

EU:n huumelakien harmonisointi

Selvitys maan huumepolitiikasta
http://www.minvws.nl/images/RAP18_tcm11-45292.PDF
Raportti Hollannin huumepolitiikan kehittymisestä 2001 - 2002
http://www.minvws.nl/images/progress-rep-drugpolicy_tcm11-45330.pdf

Kannabiksen apteekkijakelu on luonteva jatko Hollannin huumepolitiikalle, josta löytyy selvitys Hollannin terveys-, hyvinvointi- ja urheiluministeriön kotisivuilta.

Vuonna 2001 EU:n komissio jätti vahvistettavaksi ehdotuksensa laittoman huumekaupan valvonnasta, jonka tarkoituksena on harmonisoida huumelakeja sekä määritellä huumerikoksista määriteltyjen suurimpien rangaistusten minimitaso. Tämä ei kuitenkaan koskisi henkilökohtaista käyttöä. Hollannin osalta tämä johtaisi suurten kannabismäärien kaupasta ja salakuljetuksesta langetettavien rangaistusten koventamiseen.

Lisäksi pienistä ei omaan käyttöön tarkoitetuista kannabismääristä langetettava enimmäisrangaistus tulisi nostaa yhdestä kuukaudesta vuoteen. Hollanti on vedonnut tässä asiassa EU-hallinnon suhteellisuus- ja läheisyysperiaatteisiin: yhtenäisen politiikan tulisi tuottaa selvää hyötyä. Maan sisällä tapahtuvan pienimuotoisen kannabiskaupan rankaisemisen koventaminen ei tällaista tuota. Asian käsittely on vielä kesken EU-elimissä.

Oltuaan vuosia epäsuositun valtion asemassa kannabispolitiikkansa takia on Hollanti saanut yhä laajempaa tukea ja suosiota sekä EU-maissa että kansainvälisissä huumevalvontaelimissä. Yhä useampi EU-maa on alkanut soveltaa sallivampaa politiikkaa kannabiksen suhteen, ja yhdessä Belgian, Saksan, Ranskan ja Sveitsin terveysministereiden kanssa järjestetyt kannabiskonferenssit ovat edistäneet kannabiksen tuntemusta ja ymmärtämystä muissa EU-maissa.

Vuonna 2002 Brysselissä järjestetyssä kannabiskonferenssissa saavutettiin yhteisymmärrys siitä, että kannabista ei voida pitää harmittomana huumeena mutta ei myöskään löydy perusteita luokitella sitä vaaralliseksi huumeeksi. Kannabiksen käytön seuraukset ovat monessa suhteessa vähäisemmät kuin tupakan ja alkoholin käytön seuraukset.

Hollanti on kuulunut vuodesta 2002 lähtien YK:n alaiseen huumekomissioon (CND). Sveitsin, Kanadan ja Portugalin edustajien tukemana Hollanti on aktiivisesti tuonut uusia huumepoliittisia aloitteita komission käsiteltäväksi. Länsimaissa tapahtuvasta kannabiksen liberalisoinnista keskusteltiin runsaasti komission 45. kokouksessa

Ruotsi: Huumekuolemat jatkuvassa nousussa


Ruotsi
Huumekuolemat jatkuvassa nousussa
Lähde: Sveriges Television (SVT) 11.2.2004
http://www.mapinc.org/drugnews/v04/n262/a05.html
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=1804&a=174717

Huumeiden väärinkäytön aiheuttamat kuolemantapaukset ovat nelinkertaistuneet Ruotsissa viimeisten yhdeksän vuoden aikana.

"Tämä on hälyttävää ja todennäköisesti heijastaa heroiinin käytön ja huumeiden sekakäytön huomattavaa lisääntymistä varsinkin nuorten keskuudessa", sanoo professori Peter Krantz Lundin lääketieteellisestä instituutista.

Vuonna 1995 99 ihmistä kuoli huumeiden väärinkäytön seurauksena. Viimeisten kahden vuoden aikana luvut ovat olleet 425 ja 413 kuolemantapausta vuodessa.

Krantzin mukaan nämä kuolemantapaukset johtuvat myrkytyksistä, yliannoksista sekä huumeiden käytön aiheuttamista sisäelinvaurioista.

Huumeriippuvaisilta kielletään hoito

Mikä on aiheuttanut kuolemantapausten lisääntymisen? Peter Krantzin mukaan se heijastaa lisääntynyttä huumeiden väärinkäyttöä.

Per Sternbeck Riksförbundet för hjälp at narkotika- och läkemedelsberoende -järjestöstä on sitä mieltä, että huumeiden väärinkäyttö on lisääntynyt, mutta hänellä on muitakin syitä mielessä.

"Syynä on se, että huumeriippuvaisilta kielletään heidän todellisiin tarpeisiinsa pohjaava hoito", hän kertoo Ruotsin televisiolle.

Per Sternbeck selittää, että monet hoitolaitoksista ympäri maata ovat tyhjillään, koska paikallisviranomaiset kieltäytyvät maksamasta hoidosta samalla kun huumeiden väärinkäyttö lisääntyy.

Ruotsissa amfetamiini on ollut huumeriippuvaisten eniten käyttämä aine. Yksi syy heroiinin käytön lisääntymiseen viime vuosina on Sternbeckin mielestä se, että heroiinin polttaminen on lisääntynyt. Heroiinin polttamista ei pidetä yhtä hätkähdyttävänä kuin suoneen ruiskuttamista - mutta siitä on vain lyhyt askel ruiskuttamiseen.

Sternbeck uskoo myös, että osasyynä tilanteeseen on sosiaalipalvelujen leikkaaminen.

"Työttömyysasteen ja huumeriippuvuuden välillä on vahva yhteys".