Britannia
Kannabis on vielä laitonta!
Lähde: The Guardian, 22.1., 29.1., 2.2.2004, BBC 29.1.2004, Daily Telegraph, 26.1.2004, The Times, 30.1.2004
http://www.guardian.co.uk/drugs/Story/0,2763,580507,00.html
http://news.bbc.co.uk/1/hi/in_depth/uk/2002/the_drugs_debate/default.stm

Sisäministeriön sivut lainmuutoksesta:
http://www.drugs.gov.uk/NationalStrategy/CannabisReclassification
cannabis is still illegal - lehti-ilmoitus
http://www.drugs.gov.uk/NationalStrategy/CannabisReclassification/Resources/External_Mono_Press_Ad_f.pdf
cannabis is still illegal - postikortti:
http://www.drugs.gov.uk/ReportsandPublications/Communications/1075301765/External_Postcard_final.pdf

Cannabis is still illegal! julistaa Britannian hallituksen pubeihin ja kahviloihin levittämä postikortti. Miljoonan punnan kampanjalla hallitus muistuttaa, että tämä kolmeenkymmeneen vuoteen isoin huumepoliittinen uudistus ei laillistanut eikä edes dekriminalisoinut kannabiksen käyttöä eikä hallussapitoa.

Torstaina 29. tammikuuta Britanniassa astui voimaan kannabiksen uudelleenluokittelu. Sen luokittelua huumelainsäädännön perustana olevassa huumausaineluokituksessa muutettiin B-luokasta (mm. amfetamiinit ja barbituraatit) alhaisimpaan C-luokkaan (mm. anaboliset steroidit, valium, GHB). Tämän luokan aineiden salakuljetuksesta ja laittomasta kaupasta langetettava enimmäisrangaistus nostettiin viidestä neljääntoista vuoteen.

Kannabiksen käyttäminen ei enää ole peruste pidättämiselle ja suurin osa kannabiksen hallussapidosta tavatuista ihmisistä ei joudu asiasta oikeudellisten toimenpiteiden kohteeksi. Poliisi voi antaa huomautuksen, varoituksen tai lähettää myöhemmin haasteen oikeuteen.

Jos poliisi kuitenkin päättää ryhtyä toimenpiteisiin ja viedä asian läpi oikeusistuimien, voi hallussapidosta seurata korkeimmillaan kahden vuoden vapausrangaistus entisen viiden sijaan.

Käytännössä aikuinen saa korkeintaan varoituksen ja menettää kannabiksensa. Poliisi voi myös pidättää kannabiksen polttamisesta, jos sitä tehdään "liian julkisesti" tai leikkikenttien, koulujen, nuorisokerhojen ja vastaavien lasten ja nuorten paikkojen läheisyydessä.

Alle 18 vuotias saa ensimmäisellä kerralla poliisilaitoksella muodollisen varoituksen tai nuhtelun. Myöhemmät kiinnijäämiset aiheuttavat lopullisen varoituksen tai syytteen.

Kannabiksen suurin haitta

Uudistuksen vaatimattomuudesta huolimatta on se herättänyt runsaasti intohimoja varsinkin kannabiksen vastustajien keskuudessa. Konservatiivipuolue on arvostellut uudelleenluokittelua siitä, että se lähettää nuorisolle viestin, että kannabis olisi laillista ja turvallista. Konservatiivien johtaja Michael Howard onkin luvannut palauttaa kannabiksen B-luokkaan heti astuessaan valtaan.

Tähän vastustukseen vastaa The Guardian lehti pääkirjoituksessaan:

Uudistajien kannattaa pysyä rauhallisina juuri tapahtuneen kannabiksen uudelleenluokittelun aiheuttaman kielteisen reaktion edessä. Ikäviä uutisia tarjoillaan vielä viikkoja ennen asioiden asettumista. Jo ennen uudelleenluokittelun alkamista Englannin lääkäriliitto, BMA, käynnisti viime hetken hyökkäyksen sitä kohtaan tuomalla esille huolen siitä, että uudelleenluokittelu saisi yleisön uskomaan kannabiksen olevan turvallista. Tämä oli täysin ristiriidassa liiton antaman todistuksen kanssa, minkä se antoi asiaa tutkivalle komitealle neljä vuotta sitten, ja jossa todetaan,  että "kannabinoidien akuutti toksisuus on erittäin alhainen: ne ovat hyvin turvallisia päihteitä eikä niiden virkistys- tai lääkekäyttö ole aiheuttanut yhtään kuolemantapausta." Sir Michael Rawlins, farmakologian professori Newcastlen yliopistosta ja huumeiden väärinkäyttöä tutkivan neuvoa-antavan komitean puheenjohtaja, sanoi suoraan BMA:n takinkäännöstä, että "se tuli myöhään ja välinpitämättömänä kaikesta tapahtuneesta".

Muutakin arvostelua on tullut esille viimeisten viiden päivän aikana. Perinteelleen uskollisesti rivipoliiseja edustava Poliisiliitto oli vastahankaan Poliisipäälliköiden liiton kannan kanssa ehdottaessaan kannabiksen uudelleenluokitteluun käytettyjen resurssien käyttämistä kasvatukseen ja hoitoon. Jotta oltaisiin reiluja liittoa kohtaan, niin muutamat poliisipäällikötkin ovat arvostelleet uudelleenluokittelua sillä perusteella, että tämä synnyttää sekaannusta luodessaan jälleen uuden pidätykseen oikeuttavan teon, mitä C-luokkaan kuuluneet aineet eivät ole ennen aiheuttaneet.

Silti poliisipäälliköt ovat liiankin innokkaasti käyttäneet omaa harkintavaltaansa. Tätä toimintatapaa ei harjoitettu ainoastaan Brixtonissa Etelä-Lontoossa, missä kokeiluvaihe salli poliisin keskittyä koviin aineisiin mietojen sijaan. Norfolkin poliisipäällikkö totesi, että hänen alueellaan uudelleenluokittelu "vain tekee viralliseksi siellä harjoitetun epävirallisen käytännön". Yleisön tulee vain saada tietoonsa, missä määrin Brixtonista on tullut turvallisempi paikka poliisin keskityttyä koviin aineisiin. Huumeluolat, kokaiini- ja heroiininarkomaanit sekä heidän kallista tapaansa rahoittavat rikokset ovat vähentyneet huomattavasti.

Kukaan ei sano kannabiksen olevan täysin turvallinen aine. Se voi olla erityisen haitallista sille yli 2 miljoonan käyttäjän pienelle vähemmistölle, jolla on skitsofrenia. Mutta sen suurin haitta on ollut poliisin ajan tuhlaaminen. Viime viikkoon saakka se muodosti 75% kaikista poliisin suorittamista huumetutkimuksista. Mielipidemittauksen mukaan yleisö on tietoinen sen alhaisesta riskitasosta ja hyväksyy muutoksen. Peräti yli 50% haluaisi hallituksen menevän vielä pitemmälle ja dekriminalisoivan kannabiksen.

Joka neljäs haluaisi laillistaa kannabiksen

Lähde: Daily Telegraph, 26.1.2004
http://www.mapinc.org/drugnews/v04/n172/a04.html

Konservatiivilehti Daily Telegraph julkaisi mielipidemittauksen tulokset, jotka osoittavat kansalaisten kannattavan hallituksen päätöstä luokitella kannabiksen C-luokan huumeeksi.

Mittauksen mukaan yli puolet aikuisista englantilaisista olisivat tyytyväisiä, jos kannabiksen myynti ja hallussapito dekriminalisoitaisiin tai jopa laillistettaisiin.

Mielipidetiedustelun tuloksista tulee myös hyvin esille sukupolvien erilaiset käsitykset. Yli 35 vuotiaiden keskuudessa käsitykset kovien ja mietojen huumeiden erosta ovat tasan. Nuoremman sukupolven keskuudessa selvä enemmistö, 73%, uskoo siihen, että olisi tehtävä selvä ero kovien huumeiden kuten heroiinin ja crack-kokaiinin ja toisaalta mietojen huumeiden, kuten kannabiksen välillä.

Tulokset tuovat esille sen, kuinka nuorempi sukupolvi näkee huumeiden väärinkäytön monimuotoisena ongelmana mustavalkoisten käsitysten sijaan.

Scotland Yardin apulaisjohtaja puoltaa uudelleenluokittelua

Lähde: The Times, 30.1.2004
http://www.mapinc.org/drugnews/v04/n194/a02.html
http://www.mapinc.org/drugnews/v04/n193/a02.html

Sir Ian Blair, Lontoon alueen poliisin apulaisjohtaja kertoo kirjeessään The Times-lehdelle, kuinka kannabislain toteuttaminen on ollut tähän saakka "täysin tehotonta" ja se on asettanut liian suuren taakan partiopoliisien niskaan.

Hän myös paljastaa, että uusi kannabislainsäädäntö pohjaa niihin ohjeisiin ja neuvoihin, joita poliisit ovat antaneet ministereille ja sisäministeriölle.

Rivipoliiseja edustavan poliisiliiton puheenjohtaja Jan Berry on puolestaan sitä mieltä, että kannabistapausten kiireellisyysjärjestys olisi jo käsitelty eikä tämä asia olisi vaatinut enää lainmuutosta. Hänen mielestään koulutus ja hoito-ohjelmat olisivat riittäneet.

Jan Berry lisää: "Olen huolissani siitä, että moni uskoo kannabiksen käyttämisen tai hallussapidon olevan laillista".

Liitossa kannabista pidetään porttihuumeena ja uskotaan huumeiden käytön aiheuttavan rikollisuutta.

Kannabiksen käyttö tasaantunut

Kansallisen tilastotoimiston 29.1. julkaisemat luvut osoittavat kolmasosan nuorista miehistä käyttäneen kannabista.

16 - 24 vuotiaista miehistä 33% kertoo käyttäneensä kannabista viimeisten 12 kuukauden aikana. Tämä merkitsee 3% nousua vuodesta 1996.

21% 16 -24 vuotiaista naisista kertoo käyttäneensä kannabista viimeisen vuoden aikana, mikä on yhden prosentin tiputus vuodesta 1996.

Mutta muiden aineiden kohdalla on tapahtunut selviä muutoksia: amfetamiinia käyttäneiden määrissä on tapahtunut yli 50% tiputus. 15% nuorista miehistä kertoi käyttäneensä amfetamiinia vuonna 1996 ja tässä tutkimuksessa enää vain 7%. Nuorten naisten osalta tiputus on 9%:sta 3%:iin. Samalla tavalla on myös vähentynyt hallusinogeenisten sienten ja LSD:n käyttö.

Ekstaasin käyttö on pysynyt samoissa lukemissa: miehillä 9% ja naisilla 2%. Kokaiinin käytössä on tapahtunut selvä nousu: vuonna 1996 2% nuorista miehistä ilmoitti käyttäneensä kokaiinia. Vuonna 2000 sitä oli kokeillut jo 7%. Nuorilla naisilla tämä luku on 2%.

Raportti vahvistaa sen, että alkoholin käyttöön liittyvien kuolemantapausten määrä on kasvanut jyrkästi viimeisten kahden vuosikymmenen aikana. Vuonna 1998 Englannissa ja Walesissa oli 2575 alkoholista johtuvaa kuolemantapausta. Vuonna 2000 luku oli noussut 115% 5543:een kuolemantapaukseen.

"Järkevistä juomatavoista ei ole annettu juuri mitään tiedotusta viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana, joten ei ole ihmeellistä että alkoholisairauksiin kuolee näinkin paljon ihmisiä," sanoo hallituksen edustaja.

Uudelleenluokittelu tulisi ulottaa kotikasvatukseen

Englannin johtaviin kriminologeihin lukeutuva professori Mike Hough kriminaalipolitiikan tutkimuksen instituutista (the Institute for Criminal Policy Research) on sitä mieltä, että uusi kannabispolitiikka tulisi ulottaa myös pienimuotoiseen kotikasvatukseen.

Hänen mukaansa puolet Englannissa ja Walesissa käytetystä kannabiksesta on kasvatettu Britanniassa. Pienimuotoisen kasvatuksen rankaisemisen lieventäminen aiheuttaisi sen, että yhä harvemmat kannabiksen käyttäjät ostaisivat kannabiksensa rikollisilta. Kotonakasvatetun kannabiksen alhainen hinta horjuttaisi laittomia kannabismarkkinoita ja lopulta romahduttaisi ne.

Mike Hough sanoo myös näiden voimaan astuvien muutosten luovan uuden kummallisuuden, sillä lain edessä olisi paljon vakavampaa pitää hallussaan kasvava kannabiskasvi kuin sama kasvi korjattuna.

"Lainsäädännön johdonmukaisuuden takia olisi hyvät syyt käsitellä omaan käyttöön tapahtuvaa kasvatusta samalla mitalla hallussapidon kanssa".

"Kotikasvatus eristäisi käyttäjät rikollisista myyjistä, mikä on lisäsyy käsitellä omaan käyttöön tapahtuvaa kasvatusta hallussapidon muotona."

Lääketieteellinen neuvonantaja varoittaa haitoista

Sir Michael Rawlins, farmakologian professori ja hallituksen lääketieteellinen neuvonantaja kertoo, ettei hän kadu ollenkaan niitä ohjeita, jotka saivat sisäministeri David Blunkettin lopettamaan huumelait, jotka pitivät kannabista saman veroisena amfetamiinien kanssa.

Mutta hän torjuu ne vihjailut, että hän ja hänen kollegansa huumeiden väärinkäyttöä käsittelevässä neuvoa-antavassa lautakunnassa (Advisory Council on the Misuse of Drugs) olisivat aliarvioineet runsaan käytön aiheuttamia haittoja.

Psykiatrian professori Robin Murray on antanut viime päivinä useita haastatteluja, joissa hän on tuonut esille todisteita siitä, että kannabis aiheuttaa skitsofrenian tyyppisiä psykooseja. British Medical Association on tuonut esille huolensa myös siitä, että kannabiksen uudelleenluokittelu saattaa lähettää väärän viestin sen haittavaikutuksista.

Sir Michaelin mukaan suurin osa professori Murrayn tarjoamista todisteista on ollut tiedossa jo pitkän aikaa. Mikään uusi todistusaineisto ei ole osoittanut, että kannabis aiheuttaisi skitsofreniaa sellaisella henkilöllä, joka ei ole altis sille.

"Teimme sen hyvin selväksi, että mielenterveysongelmista kärsivät ihmiset ovat vaarassa saada kannabiksesta vakavia ja epämiellyttäviä vaikutuksia".

Eikä professori Murraykaan ollut uudelleenluokittelua vastaan. "Robin on hämmentänyt hieman liikaa tätä puuroa", luonnehtii Sir Michael.

BMA varoitti, että säännöllinen kannabiksen polttaminen lisää sydänsairauksien, keuhkosyövän, bronkiitin ja emfyseeman riskiä, mikä on samanlainen varoitus, jonka ACMD antoi ministeri Blunkettille.

"Kannabiksen karsinogeenisyys on hyvin monimutkainen asia ja se liittyy läheisesti sen käyttämiseen polttamalla. On mielenkiintoista, että kannabiksen käyttäjät käyttävät vähemmän tupakkaa kuin tavalliset tupakoijat."

Sir Michael kyseenalaistaa myös sen, onko nykyään käytettävä kannabis vahvempaa ja haitallisempaa kuin 30 vuotta sitten.

"Poliisi, johon tässä asiassa uskotaan, sanoo kannabiksen olevan niin vaihtelevaa laadultaan, ettei tällaista voi arvioida".

Kolme pidätettiin kannabiskahvilassa

Skotlannin ensimmäinen kannabiskahvila Purple Haze aukaisi ovensa kannabiksen uudelleenluokittelupäivänä mutta poliisi sulki sen välittömästi ja pidätti kolme ihmistä syytettynä kannabiksen hallussapidosta.

Purple Haze on yksityinen klubi, johon liittyneet ihmiset saattoivat polttaa omaa kannabistaan kahvilan vaporisaattoreilla. Paikka on myös tupakaton.

Klubiin oli liittynyt myös kaksi Skotlannin parlamentin sosialistipuolueen edustajaa Tommy Sheridan ja Rosemary Byrne.

"Tämän kahvilan asiakkaat haluavat huumeet pois kaduilta ja mielestäni suurin osa skotlantilaisista haluaisi myös huumeet pois kaduiltamme", sanoi Sheridan.

Britannian kannabispuolue
http://www.lca-uk.org/
Cannabis internet activists
http://www.ukcia.org/