USA: Kannabiksen laillistaminen ei lisää käyttöä

USA
Kannabiksen laillistaminen ei lisää käyttöä
Lähde: American Journal of Public Health 1.5.2004
http://www.ajph.org
Tutkimus pdf:nä
http://www.mapinc.org/lib/limited.pdf

http://www.kron4.com/Global/story.asp?s=1843133

Kieltolaki perustuu ajatukselle, että rankaisemisen uhka ehkäisee kannabiksen käyttöä ja tätä kautta edistää kansanterveyttä.

Tämän hypoteesin testaamiseksi tutkijaryhmä keräsi ominaisuuksiltaan vastaavia kannabiksen käyttäjiä kahdesta muuten samankaltaisesta kaupungista, joista toisessa on vallalla kieltolaki (San Francisco) ja toisessa kannabiksen käyttö on dekriminalisoitu (Amsterdam).

Näiden eri kaupunkien käyttäjien käytön aloitusikä, säännöllisen ja runsaimman käytön aloitusikä, käytön määrä ja useus, käytön muodot ja muiden aineiden käyttö tutkittiin ja vertailtiin.

Lukuunottamatta käytön korkeampaa tasoa San Franciscossa molempien kaupunkien kannabiksen käyttäjien käytön muodot olivat hyvin samankaltaiset. Tutkimuksessa ei löydetty mitään todisteita siitä, että kannabiksen kriminalisointi vähentäisi sen käyttöä tai että dekriminalisaatio lisäisi sitä. Huumepolitiikalla on vähemmän vaikutusta kannabiksen käyttöön kuin mitä tällä hetkellä ajatellaan.

Johtopäätöksenä tutkimus esittää, että kokeneet kannabiksen käyttäjät järjestävät käyttönsä oman alakulttuurinsa käyttäytymisohjeiden (normit ja ohjeet siitä milloin, missä, miksi, kenen seurassa ja kuinka) eikä lakien tai toimintasuunnitelmien mukaan. Kokeneiden käyttäjien noudattaessa alakulttuurista "etikettiä" he näyttävät säännöstelevän kannabiksen käyttöään vähentääkseen sen vaikutuksia normaalille sosiaaliselle toiminnalle. Jos huumepolitiikan toteuttamisessa otettaisiin huomioon ihmisten itsensä harjoittamat huumeiden käyttömallit, voisi se muuttua toimivammaksi.

USA: Valheet ja niitä toistavat laiskat toimittajat

USA
Valheet ja niitä toistavat laiskat toimittajat
Lähde: AlterNet 6.5.2004
http://www.cannabisnews.com/news/thread18812.shtml
JAMAn artikkeli: http://jama.ama-assn.org/cgi/content/full/291/17/2114

Toukokuun alussa JAMA (Journal of American Medical Association) julkaisi  tutkimuksen, jossa vertailtiin vuosina 1991-92 ja 2001-02 marijuanan käytöstä annettuja DSM-IV diagnooseja.

10 vuoden aikana voimakkaasti kasvaneet väärinkäyttö- ja riippuvuusdiagnoosit tulkittiin aiheutuneen marijuanan vahvuuden kasvusta. Eli voimakkaampi marijuana aiheuttaisi enemmän riippuvuutta.

Kyseistä väitettä on esiintynyt useamminkin viimeisten vuosien aikana huumevalistajien luennoilla: "Vanhempiesi marijuana ei ollut sitä samaa".

Psykologian professori Mitch Earleywine kirjoittaa, ettei väitteen tueksi ole olemassa tieteellistä näyttöä.

Amerikan psykiatriyhdistyksen kehittämä diagnostisointijärjestelmä DSM-IV luokittelee marijuanan väärinkäytöksi, jos esim. marijuanan käytöstä aiheutuu juridisia ongelmia. FBI:n Uniform Crime Report rikostilasto osoittaa, että marijuanasta aiheutuneet pidätykset kasvoivat vuoden 1991 300 000:sta vuoden 2001 700 000:een. Eli selitys kasvaneelle diagnostisoinnille löytyykin aivan jostain muualta kuin marijuanan kasvaneesta vahvuudesta. JAMAn artikkelista ei selviä, mitkä osa-alueet diagnostisoinnissa kasvoivat eniten.

Seuraava erikoinen seikka marijuanan kasvaneessa väärinkäytössä on se, että marijuanan "väärinkäyttö" kasvoi eniten mustien nuorten ja latinalaisamerikkalaisten keskuudessa. Vastaavaa kasvua ei havaittu valkoisten parissa.

Ilmeisesti ainoastaan mustat ja latinalaisamerikkalaiset eivät käytä vahvempaa marihuanaa eikä heillä ole erityistä geneettistä altistusta sille. Pidätystilastoissa juuri nämä ryhmät ovat kuitenkin eniten edustettuina.

Näistä seikoista ei ollut mainintaa uutistoimistojen jutuissa. Uutistoimistojen jutut muistuttivat hyvin paljon NIDA:n (National Institute on Drug Abuse) lehdistötiedotetta. On helppoa ajatella, että kyseisestä tutkimuksesta vedetyt "johtopäätökset" ovat alun alkaenkin tarkoitetut vain nykyisen marijuanakielteisen huumausainepolitiikan tukemiseksi.

Britannia: Kannabiksen käytön aiheuttamat psykososiaaliset vaikutukset

Britannia
Kannabiksen käytön aiheuttamat psykososiaaliset vaikutukset
Lähde: Lancet 15.5.2004, Medical Research News 14.5.2004
http://www.thelancet.com/journal/vol363/iss9421/full/llan.363.9421.original_research.29571.1
http://www.news-medical.net/view_article.asp?id=1528

Laittomien aineiden ja varsinkin kannabiksen käyttö on levinnyt laajalle nuorison keskuudessa ja siihen liitetään erilaisia psykologisia ja sosiaalisia haittoja. Nämä suhteet eivät ole välttämättä kausaalisia. Kausaaliset suhteet merkitsisivät sitä, että kannabiksen rentoutumiskäyttö olisi merkittävä kansanterveysongelma. Ei-kausaaliset suhteet merkitsisivät sitä, että huumeiden käytön ehkäisyyn perustuvat politiikanmuodot eivät paranna kansanterveyttä.

Poikkileikkauksen tapaiset todisteet eivät selvennä kausaalisuutta vaan tähän tarvitaan muuta tutkimusta. Aikaisemmat tutkimukset ovat olleet yleensä epäsystemaattisia, niissä on käsitelty poikkileikkauksenomaista tietoa ja niissä on aliarvioitu tulkintaan liittyvät metodologiset ongelmat.

Britannian hallituksen terveysministeriön Birminghamin yliopiston tutkijoilta tilaama tutkimus kannabiksen käytön psykososiaalisista haittavaikutuksista päätyy siihen, että tarvitaan lisää tutkimusta näiden vaikutusten luonteen ja laajuuden selvittämiseksi.

Tohtori John Macleodin tutkijaryhmä kävi läpi aihealueen tutkimusta ja löysi 48 pätevää tutkimusta, joista 16 osoittautui luotettavimmiksi.

Aika selvä yhteys löytyi kannabiksen käytön sekä alempien koulutussaavutusten ja muiden aineiden lisääntyneen käytön välillä. Vähemmän johdonmukainen yhteys havaittiin kannabiksen käytön sekä psykologisten ongelmien ja ongelmakäyttäytymisen välillä. Kaikki nämä yhteydet näyttävät olevan selitettävissä ei-kausaalisesti eli ilman syy-yhteyttä kannabiksen käyttöön.

"Mielestämme tämän hetkinen todistusaineisto ei tue kannabiksen haitattomuutta. Pikemminkin emme löytäneet selvää todistusaineistoa sen väitteen tueksi, että kannabiksen käytöllä olisi huomattavia seurauksia psykologiselle tai sosiaaliselle terveydelle. Käytettävissä olevaan todistusaineistoon liittyvät ongelmat tekevät tämän oletuksen todentamisen vaikeaksi. Tarvitaan lisää todistusaineistoa laajalti käytetyn kannabiksen vaikutusten erottamiseksi harvemmin käytettyjen aineiden käytön aiheuttamista vaikutuksista."

Kannabiksen vaikutukset poliitikoihin

Lähde: Lancet, 5/15/2004, Vol. 363 Issue 9421, p1568

Kommentissaan Macleodin artikkeliin Franjo Grotenhermen saksalaisesta Nova-instituutista tuo esille kannabiksen vakavan haittavaikutuksen: siitä puhuminen aiheuttaa ahdistusta, paniikkia, vainoharhaisuutta ja taipumusta suvaitsemattomuuteen poliitikkojen ja vanhempien lehtimiesten keskuudessa.

Kannabis voi aiheuttaa ahdistusta, levottomuutta ja vihaa poliitikoiden keskuudessa. Kannabiksen aiheuttama psykologinen stressioireyhtymä (cannabis-induced psychological distress syndrome, CIPDS) aiheuttaa lainsäädännön ja politiikan liioittelua sekä kykenemättömyyttä erottaa kannabisen käyttö ja väärinkäyttö toisistaan.

Huumeiden vastaisen sodan aikana tällaista erottelua pidetään epäisänmaallisena, epäröintinä vihollisen edessä. Yksi CIPDS:n oireista on ottaa ajokortti pois ihmisiltä, jotka ajavat autoa ja joilla havaitaan THC:n aineenvaihduntatuotteita virtsassa.

Paranoian vakavammassa muodossa jopa kannabiksen lääkekäyttöä pidetään uhkana yhteiskunnalle, koska se voi "horjuttaa sitä yhteistä normia, että huumeiden käyttö on vaarallista" jättämällä kokonaan huomiotta tosiseikka, että monilla resepti- ja käsikauppalääkkeillä on haittavaikutuksia. Ahdistuneiden yksilöiden tekemiä liioittelevia kannabislakeja voidaan pitää sukupolvien välisen konfliktin nykyaikaisena muotona.

Asiallisuutta ja tosiseikoissa pysymistä tarvitaan CIPDS-tartunnan saaneiden poliitikkojen rauhoittamiseksi. Kannabis voi aiheuttaa hedelmättömyyttä, syöpää, henkistä taantumista, riippuvuutta, liikenneonnettomuuksia, sydänkohtauksia ja se voi johtaa vaarallisempien huumeiden käyttöön, kaikkia näitä väitteitä on käytetty oikeuttamaan sota kannabista vastaan. Huumeet voivat olla haitallisia, olivatpa ne laillisia tai laittomia, mutta väitteet kannabiksen aiheuttamista haitoista ovat usein liioiteltuja.

USA: Vermont sallii lääkekannabiksen


USA
Vermont sallii lääkekannabiksen
Lähde: The Advocate 20.5.2004
http://www.mapinc.org/drugnews/v04/n759/a09.html

Vermontin osavaltion senaatti hyväksyi äänin 20 - 7 lain, joka turvaa lääkekannabiksen käyttäjät pidätyksiltä. Osavaltion parlamentin aikaisemmin hyväksymä laki menee republikaanisen kuvernöörin James Douglasin päätettäväksi. Lainsäädännöllä sallittaisiin tietyistä taudeista kärsivien kasvattaa, pitää hallussaan ja käyttää rajoitettua määrää kannabista. Potilaiden sallittaisiin kasvattaa kolme kasvia. Douglas suhtautuu lakiin epäröiden ja häntä taatusti painostetaan valkoisesta talosta.

Jos Douglas allekirjoittaa lain tai jättää veto-oikeutensa käyttämättä Vermontista tulee Hawaijin jälkeen toinen osavaltio, joka on laatinut lääkekannabislait. Seitsemän muuta lääkekannabiksen sallivaa osavaltiota - Alaska, California, Colorado, Maine, Nevada, Oregon ja Washington - ovat säätäneet lakinsa kansanäänestyksissä voittaneiden lakialoitteiden pohjalta. Marylandin vuonna 2003 voimaan tullut laki vähentää lääkekannabiksen käyttäjien rangaistuksia mutta sillä ei poistettu osavaltion kannabiksen kieltolakia.

Kanada: Kannabislaki jo toisen kerran savuna ilmaan


Kanada
Kannabislaki jo toisen kerran savuna ilmaan
Lähde: Regina Leader-Post, 14.5.2004
http://www.mapinc.org/drugnews/v04/n736/a07.html

Kannabiksen käytön dekriminalisoiva laki jäi käsittelemättä jo toisen kerran puolen vuoden sisällä herättäen kritiikkiä, että pääministeri Martinin hallinto tarkoituksella hylkäsi esityksen.

Pääministerin toimiston tiedottaja Mario Lague kertoo, ettei esitykselle kuulu hyvää parlamentin lopettaessa viimeistä äänestyspäivää ennen odotettavissa olevia uusia vaaleja.

Kriitikkojen mukaan liberaaleilta puuttui poliittista tahtoa hyväksyä ristiriitoja herättänyt laki, jonka mukaan vähemmän kuin 15 gramman kannabismäärän hallussapidosta rangaistaan sakoilla rikosrekisterimerkinnän sijaan. Lakiesityksessä olisi ankaroitettu kasvatusoperaatioiden rankaisemista.

Lainsäädäntö jäi roikkumaan ilmaan kahdeksi kuukaudeksi konservatiivien jarruttessa sen käsittelyä vaatimalla jatkuvasti muutoksia.

Liberaalit vaihtoivat sitten lakeihin, jotka koettiin kiireellisemmiksi, kuten määrittelemään uudet vaalipiirit, poliittisten lahjoitusten uudistaminen ja AIDS-lääkkeiden antaminen Afrikan maille kannabislain jäädessä kokonaan paitsioon.

Seuraavan parlamentin on aloitettava kaikki alusta tässä aiheessa, josta on keskusteltu jo yli 30 vuotta.