Portugal
Kuinka Portugal hoiti huumelakiuudistuksensa ?
Lähde: BBC 22.1.2004
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/3421523.stm

Portugalin sosialistinen hallitus dekriminalisoi vuonna 2001 kaikkien huumeiden käytön. Vuotta myöhemmin valtaan noussut keskusta-oikeisto hallitus jatkoi uudistusta ja vahvisti sen kansanterveydellistä luonnetta siirtämällä sen hallinnon terveysministeriön alaisuuteen.

Fernando Negrao, entinen poliisipäällikkö, jonka uusi hallitus nimitti johtamaan Portugalin huumausaine- ja riippuvuusinstituuttia: "Alussa Portugalissa pelättiin maan muuttuvan huumeparatiisiksi mutta näin vain ei tapahtunut".

Vuoden 2001 lain mukaan huumeiden käyttö on edelleen laitonta mutta omaa käyttöä varten tarkoitettu määrä 10 päiväannokseen saakka ei aiheuta pidätystä eikä vankeusrangaistusta.

Sen sijaan, että hallussapidosta tavattu henkilö vietäisiin poliisilaitokselle, hänen tietonsa otetaan ylös ja hänet ohjataan johonkin 18:sta alueellisesta "varoittelukomissiosta".

Komissio voi lähettää henkilön hoitoon, jos hän on huumeista riippuvainen, määrätä sakkorangaistuksen tai antaa pelkän varoituksen.

"Portugalin kokeilu on ainutkertainen", sanoo Fernando Negrao. "Siinä dekriminalisoitiin huumeiden käyttö mutta jätettiin hallinnolliset rangaistukset voimaan".

Jotkut poliisin edustajista ovat valittaneet siitä, että huumeiden kaupustelijat kiertävät lakia pitämällä mukanaan vain muutamia annoksia kerrallaan. Yksi poliisipäällikkö vaatikin vastikään hallussapidettävän määrän alentamista.

Lain kannattajat taas väittävät, ettei tämä haittaa, koska poliisi ja yleinen syyttäjä voivat riittävien todisteiden nojalla tuomita henkilön huumeiden myynnistä vaikka hänellä olisi ollutkin vain yhden päivän annos hallussaan.

Epäyhtenäisyys pääongelma

Lääkärin ja yhden Lissabonin hoitolaitoksen johtajan Luís Patrícion mukaan 10 päiväannoksella ei ole mitään lääketieteellistä perustaa. Vaikka kannabiksen käyttäjä voikin pitää tavallisesti yli 10 annosta hallussaan niin heroiinin käyttäjä ei.

Yksi pääongelmista onkin ollut se, että oikeusistuimet maan eri puolilla eivät sovella lakia yhdenmukaisesti.

Portugalin - ja nyt myös Britannian - lainsäädännölliset uudistukset ovat osa eurooppalaista mallia.

Vuoden 2003 raportissaan EU:n huumevalvontatoimisto huomautti, että EU:n jäsenvaltiot ovat lisääntyvässä määrin omaksumassa pragmaattisen lähestymistavan säätäessään lainsäädäntöä, mikä mahdollistaa huumeiden käyttäjien ja riippuvaisten hoidon ja kuntoutuksen - samalla kun turvallisuudesta vastaaville viranomaisille annetaan laajempia valtuuksia käydä kaupan kimppuun.

EU-toimiston mukaan edellisenä vuonna korvaushoidon tarjonta nousi 34% kautta EU:n. Noin 400 000 huumeista riippuvaista saa tällaista hoitoa suurimman lisäyksen tapahduttua niissä maissa, joissa lähtötaso on ollut alhainen kuten Portugalissa. Näiden toimenpiteiden vaikutuksia on tutkittu vielä vähän.