Kansalaisaloite vaatii kannabiksen laillistamista, sääntelyä ja verotusta

                                                                                                                        Tiedote 20.10.2022

 

Kansalaisaloite vaatii kannabiksen laillistamista, sääntelyä ja verotusta

Uusi kansalaisaloite, joka vaatii kannabiksen laillistamista, sääntelyä ja verotusta on julkaistu kansalaisaloite.fi -palvelussa:

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/11377

Aloitteessa vaaditaan, että kannabiksen käyttö, hallussapito, omatarveviljely, valmistus ja myynti sallitaan ikärajoin. Luodaan muihin päihteisiin rinnastuva kannabiksen valmistuksen ja myynnin sääntelyjärjestelmä ottaen oppia kannabiksen jo laillistaneiden valtioiden ja osavaltioiden kokemuksista. Sääntelyllä tavoitellaan haittojen minimointia yksilöille ja yhteiskunnalle alkoholi- ja tupakkalainsäädännön tavoin. Asetetaan kannabikselle vero, jolla korvataan sen aiheuttamat haitat yhteiskunnalle. Määritellään päihdyttävän kannabiksen ja ei-päihdyttävän kannabiksen eli hampun ero selkeästi, jotta hamppua kasvattavat maatalousyrittäjät voivat toimia alallaan. Poistetaan kannabiksen käyttömerkinnät sekä vähäisestä kasvatuksesta ja myynnistä aiheutuneet rikosrekisteri- ja muut vastaavat merkinnät.

Aloitteessa perustellaan kattavasti miten nämä toimenpiteet minimoisivat kannabiksen käytöstä johtuvia haittoja yksilöille ja yhteiskunnalle. Kannabiksen sääntelemättömät markkinat lisäävät kannabiksen haittoja esimerkiksi lisäämällä kannabiksen päihdyttävyyttä, estämällä ikäräjavalvonnan, mahdollistamalla väärennetyn ja mahdollisesti terveydelle vaarallisen kannabiksen myynnin sekä johtamalla epäterveellisempään käyttökulttuuriin. Kieltolaki luo myös kannabiksen käyttöön liittymättömiä haittoja, kuten epätasa-arvoa, korruptiota, rikollisuuden ja väkivallan lisääntymistä, ympäristöhaittoja, syrjäytymistä, valtavia kustannuksia oikeusjärjestelmälle. Nykypolitiikka rajoittaa epäinhimillisellä tavalla myös jo laillisen lääkekannabiksen saatavuutta.

Sääntelyn kautta voimme minimoida kannabiksen käytön terveyshaittoja esimerkiksi laadunvalvonnan, pakkausmerkintöjen, neuvonnan ja turvallisemman kulttuurin kautta. Tämä loisi myös uuden laillisen teollisuudenalan, joka toisi valtavasti työpaikkoja ja verotuloja. Etenkin maaseutu hyötyisi tästä.

Kannabiksen laillistaminen ja sääntely on kestävämpi tapa reagoida kannabikseen kuin käyttörangaistuksen poisto, eli dekriminalisaatio. Kun kieltolaki lopetetaan, tulee myös kaupallinen tuotanto ja myynti tuoda valvonnan ja verotuksen piiriin. Toki nykyisinkään kannabiksen tai oikeastaan minkään laittoman päihteen käytöstä ei tulisi rangaista. Esim THL tukee tätä kantaa jo nyt.

Noin puoli miljardia ihmistä asuu paikassa, jossa kannabis on laillista. Heihin liittyy pian yli 80 miljoonaa saksalaista. Suomi ei siis olisi tässä edelläkävijä. Me olemme jo monia muita maita jäljessä tässä asiassa. 

Muualla maailmassa kieltolaki on kumottu, koska sääntely minimoi kannabiksen käytön aiheuttamat haitat yksilöille ja yhteiskunnalle, sekä poistaa ne haitat, joita nykyinen kieltolaki aiheuttaa.

Rohkaisemme teitä lukemaan aloitteemme ja ottamaan edustajiimme yhteyttä mihin vaan kysymykseen liittyen.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Coel Thomas, kansalaisaloitteen edustaja

+358 45 197 4569

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Timo Larmela, kansalaisaloitteen varaedustaja 

+358 40 184 1975

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Suomen kannabisyhdistys ry:n kannanotto rankaisemisen lopettamiseksi

Suomen kannabisyhdistys ry:n kannanotto rankaisemisen lopettamiseksi

Helmikuussa 2018  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen ja Tuukka Tammi avasivat keskustelun huumausaineiden käytön rangaistavuudesta luopumisesta. He totesivat blogi-kirjoittuksessaan: ”Käytön rangaistavuudesta luopumista tukevat monet kansainväliset järjestöt, kuten WHO ja Global Commission on Drug Policy, jotka esittävät, että huumeiden käyttöön tulisi puuttua muutoin kuin käyttäjiä rankaisemalla. Tämä koskisi kaikkia huumausaineita.

Seuraukset kohtuuttomia 

Huumeiden käyttö rangaistaan käyttörikoksena, josta käytännössä seuraa sakkorangaistus sekä paljon muuta ikävää. On mahdollista, että tästä voi selvitä huomautuksella, mutta se on erittäin harvinaista vastoin lainlaatijan tarkoitusta. Käytännössä käyttörikosesta seuraa lähes aina sakko. Mutta sakko on vain osa seurauksia. Yleensä seurauksena on myös nöyryyttävä kotietsintä sekä myös huomautustapauksissakin huumemerkintä poliisin tietojärjestelmään. Tämä merkintä säilyy siellä 5-10 vuotta.

Tämä merkintä voi tuhota nuoren ja myös vanhemman henkilön tulevaisuuden suunnitelmat, kun henkilö hakee opiskelupaikkaa tai työtä, joita varten tarvitaan rikostaustaselvitys. Tämä on täysin kohtuutonta. Yksi käry pelkästä kannabiksesta voi merkitä tulevaisuuden murentumista.

Kasvava osa väestöstä kriminaaleja

Kannabis on yleisin laiton huume, jota jo 40 % nuorista aikuisista on ainakin kokeillut. Meille on siis kasvamassa väestö, josta suuri osa on kriminaaleja. Tämä on kestämätöntä jo lain kunnioituksen takia. Em. huumemerkinnän takia  voidaan menettää lahjakkaiden ihmisten työpanos ja edesauttaa syrjäytymistä.

Rankaisemisesta tulisi luopua

Huumeet, myös kannabis voivat aiheuttaa yksilölle terveydellistä ym. haittaa. Mutta kuten alkoholinkin tapauksessa, suurin osa käytöstä on kohtuukäyttöä, josta ei käyttäjälle seuraa juurikaan haittoja. Miksi siitä pitää rangaista rikoslaissa. Jos käyttö aiheuttaa terveydellisiä tai muita haittoja, henkilö tarvitsee terveydellistä tai sosiaalista apua. Rikosoikeudelliset seuraamukset vain pahentavat tilannetta.

Suomen kannabisyhdistys ry. on 27-vuotisen toimintansa aikana jatkuvasti todistanut sitä, miten kannabiksen käytön kriminaaliseuraukset ovat aiheuttaneet ihmisille suuria ongelmia opiskelussa, työelämässä, parisuhteessa ja sosiaalisessa elämässä. Olisi jo aika lopettaa tämä ja siirtyä haittoja vähentävään politiikkaan. Rankaisemisen pitäisi loppua ja suunnata voimavarat terveys- ja sosiaalitoimen vahvistamiseen eikä pössyttelijöiden jahtaamiseen.

Huumausaineen käyttörikoksesta tulisikin luopua kokonaan tai rajoittaa se sellaisiin tapauksiin, jossa henkllö käyttää huumeita siten, että se altistaa muita tälle käyttölle tai antaa lapsille ja nuorille väärän viestin. Esimerkiksi huumeiden käyttö koulujen ja päiväkotien läheisyydessä olisi rangaistavaa.

Kotikasvatus rinnastettava käyttöön

Kun kannabiksen viljeleminen huumeeksi kriminalisoitiin, lakiin tuli valuvika, joka tulisi korjata. Kannabiksen suurimuotoinen viljely myyntiin ja pienimuotoinen viljely omaan käyttöön ovat aivan eri asioita. Ns. kotikasvatus omaan käyttöön tulisikin rinnastaa käyttörikokseen eikä rangaista huumerikoksena. Kotikasvattajien tuomitseminen huumausainerikoksesta tuo vielä lisäongelmia em. ongelmien lisäksi, vaikka siinäkään ei ole muuta rikoksen kohdetta kuin kasvattaja itse. Kotikasvatus on myös ainoa huumerikollisuuden muoto, joka ei tue järjestäytynyttä rikollisuutta. Huumeiden käytöstä rankaisemisen luopumisen tulisi myös tarkoittaa luopumista omaan käyttöön tapahtuvan viljelyn rankaisemisesta.

Laillistamiskeskusteluun kannattaa valmistautua

Kannabiksen asema on nopeasti muuttumassa. Kannabis on jo laillistettu tai sitä ollaan laillistamassa USA:n osavaltioissa, Kanadassa, latinalaisessa Amerikassa ja Euroopassa. Kehityksen suunta on selvä: kannabis ei ole vaarallinen huume ja sen laillinen tuotanto ja myynti mahdollistaa verotuksen, laadun, sääntelyn, liiketoiminnan ja haittojen vähentämisen toisin kuin nykyinen rikollisten pyörittämä vastuuton suuria voittoja tuottava toiminta. Vaikka perusteellinen kannabiksen laillisen aseman uudelleenarviointi ei Suomessa ole vielä ajankohtainen, niin muiden maiden laillistamisista saatuja kokemuksia on syytä seurata ja valmistautua keskusteluun kannabiksen laillistamisesta myös Suomessa. Mieluummin ennen kuin liian myöhään

Suomen kannabisyhdistys ry:n kevätkokous 22.4.2018

 

THL-blogi: Huumeiden käytön rangaistavuudesta tulisi luopua

THL:n tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen ja kehittämispäällikkö Tuukka Tammi avaavat keskustelua huumeiden käytön rangaistavuudesta luopumisesta blogissaan. He kirjoittavat:

"Toimintatapoja tulee arvioida aika ajoin uudelleen. Tämä koskee myös huumepolitiikkaa. Huumausaineiden käytön rangaistavuuden tarpeellisuudesta tulisi käydä laaja yhteiskunnallinen keskustelu. Mielestämme huumeiden käyttöön tulisi puuttua pikemminkin sosiaali- ja terveydenhuollon keinoin kuin rikoslailla ja rangaistuksilla." Blogi löytyy osoitteesta:

https://blogi.thl.fi/huumeiden-kayton-rangaistavuudesta-tulisi-luopua/

 

Presidentti laillistamisesta: "Todennäkoisesti on ihan tolkun ajatus"

MTV KOTIMAA 05.10.2016

Presidentti Ahtisaari kannabiksen laillistamisesta: ”Todennäkoisesti on ihan tolkun ajatus” 

Presidentti Martti Ahtisaari otti myöntyväisen kannan kysymykseen kannabiksen laillistamissta tuoreessa kirjassa Miten tästä eteenpäin.

Kirjassa Ahtisaari, kokenut diplomaatti ja ministeri Jaakko Iloniemisekä journalisti-teologi Tapani Ruokanen käyvät keskusteluja yhteiskunnan ja Suomen tilanteesta.

Kannabista käsiteltiin vapautta käsittelevässä osuudessa. Keskustelussa nousi esiin muun muassa kannabiksen käytön ja myynnin laillistaminen joissain Yhdysvaltain osavaltioissa.

– Se vähentää rikollisuutta. Laki lievenee ja synti vähenee, sillä laki herättää synnin. Kyse on laista, mutta myös arvoista, toteaa Ruokanen.

Myös Iloniemi nosti esille maailmalla käydyn keskustelun siitä, pitäisikö miedot huumeet vapauttamisesta.

– Joka todennäköisesti on ihan tolkun ajatus, Ahtisaari kommentoi ajatusta.

Iloniemi menee pidemmälle ja sanoo pitävänsä ideaa ”täysin järkevänä ajatuksena”. Hän myös toteaa lääkäreiden pitävän kohtuullista kannabiksen käyttöä viinaa vaarattomampana.

– Keskusteluun marijuanasta liittyy keskeinen arvo: vapaus. Kääntöpuoli on vastuu. Ihminen voi itse valita ja vastata seurauksista. Terveysvalistus ja tiukka tupakkalaki on lähes lopettanut sauhuttelun. Tieto ja lait yhdessä vaikuttavat, Ruokanen summaa.

Ahtisaari huolissaan alkoholihaitoista

Myös alkoholipolitiikasta keskustellaan.

– Alkoholivero tuottaa 1,4 miljardia ja sen terveyshaittoihin käytetään neljä miljardia. Pitäisikö tämä kääntää toisinpain, Ahtisaari pohtii.

Iloniemi epäilee, että riskinä ovat kuitenkin Viron tuonnin ja kotipolton kasvaminen.

– Ainakin kotipolton terveyshaitat ovat huomattavasti suuremmat kuin laillisesti valmistetun viinan, hän muistuttaa.

Ruokanen pohtii, voiko liberaaleilla alkoholitiikalla olla positiivisiakin vaikutuksia.

– Nuoret käyttävät entistä vähemmän alkoholia. Olisikohan siihen vaikuttanut toisaalta valistus ja toisaalta entistä liberaalimpi alkoholipolitiikka? Vaikka keskiolutta saa R-kioskilta, ei sinne ole enää vuosikymmeniin ollut ryntaystä. Ja aikoinaan se tuntui niin radikaalilta vapauttamiselta, hän sanoo.


(Vahvennus on SKY:n web-toimituksen)

 

 

 

Ylen kysely: Viidennes suomalaisista ei rankaisisi kannabiksen käytöstä

 

YLE uutisoi 6.8.2016 Kotimaan uutisten verkkosivuilla, että (vain!) viidennes suomalaisista poistaisi kannabiksen käytön rangaistavuuden. Niinikään YLE uutisoi toisessa samana päivänä julkaistussa jutussa, että Vihreiden ja Perussuomalaisten kannattajista jopa kolmannes luopuisi kannabiksen käytöstä rankaisemisesta.

 


 

Ylen kysely: Viidennes suomalaisista ei rankaisisi kannabiksen käytöstä

Kannabiksen käyttörankaisusta luovutaan Suomessa "jossain vaiheessa", muotoilee talous- ja sosiaalihistorian dosentti Mikko Salasuo. Politiikan tutkija Erkka Railo ei pysty tällä hetkellä kuvittelemaan, että suomalaiseen huumepolitiikkaan löydettäisiin jokin uusi linjaus. Hänen mukaansa se vaatisi, että jokin suuri puolue ottaisi kantaa politiikan lieventämisen puolesta.

Viidennes suomalaisista luopuisi kannabiksen käyttörangaistuksesta, selviää Ylen Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä. 60 prosenttia vastanneista kannattaa rangaistuksen säilyttämistä.

Puhelinhaastatteluihin vastasi heinäkuussa 1 004 15–79-vuotiasta. Tutkimuksen virhemarginaali on noin 2,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.

GrafiikkaKuva: Yle Uutisgrafiikka

 

Huumausaineen käyttörikos on kyseessä silloin, jos käyttää, pitää hallussaan omaa käyttöä varten tai yrittää hankkia pienen määrän huumausainetta. Yleensä seurauksena on kannabiksen kohdalla sakko. Tosin alaikäisiä ei sakoteta, vaan puhutellaan ja ohjataan hoitoon.

Väitöksessään huumekulttuuria tutkinut talous- ja sosiaalihistorian dosentti Mikko Salasuo Helsingin yliopistosta kuvailee suomalaisen kannabislainsäädännön olevan nyt odotustilassa. Hän uskoo, että kannabiksen käytöstä seuraavia rangaistuksia tarkastellaan Suomessa tulevina vuosina.

– Luulen, että käytöstä rankaisemisesta luovutaan jossain vaiheessa. Meillä ei rankaista humalassa olemisesta tai tupakanpoltosta, vaikka väestö suhtautuu niihin huomattavasti kriittisemmin kuin yksittäisiin kannabiskokeiluihin. Moraalisena viestinä sakkorangaistus, joka siitä tulee, on aika lailla menettänyt voimansa, Salasuo kuvailee.

GrafiikkaKuva: Yle Uutisgrafiikka

 

Turun yliopiston erikoistutkija Erkka Railo huomauttaa, että huumepolitiikasta keskustelu on Suomessa vaikeaa ja mielipiteet jakautuvat helposti kahtia. Julkinen keskustelu aiheesta kääntyy herkästi kärkeväksi ja leimaavaksi.

– Politiikot kokevat, että siinä on hirveän vähän mitään voitettavaa ja todella paljon menetettävää. Poliitikon tai puolueen leimautuminen huumemyönteiseksi on hyvin helppoa, Erkka Railo kuvailee.

"Vaatisi suuren puolueen kannanoton"

Railo ei usko suomalaisessa huumepolitiikassa tapahtuvan merkittävää muutosta lähivuosina, vaikka esimerkiksi useissa Yhdysvaltain osavaltioissa kannabiksenkäyttö on hyväksytty viime vuosina.

Mikko Salasuo puolestaan arvioi merkitystä olevan syyttäjän ja poliisin toiminnan painopisteissä. Kannabiksen käyttäjän syyttämättäjättäminen olisi mahdollista nykyisinkin, mutta vaihtoehto on jäänyt käyttämättä.

– Uskon, että mennään lähemmäs tilannetta, jossa oltiin, kun ensimmäinen huumausainelaki säädettiin vuonna 1972. Lainsäätäjien tahto oli, että ensisijainen tavoite olisi toimenpiteistä luopuminen, jos kyse on käyttörikoksesta tai hyvin pienen määrän hallussapidosta, Salasuo muistuttaa.

Railo muotoilee, ettei hän pysty tällä hetkellä kuvittelemaan, että suomalaiseen huumepolitiikkaan löydettäisiin jokin uusi linjaus.

– Ei riitä, että yksi tai kaksi puoluetta ajaisi asiaa jotenkin. Se vaatisi jonkin suuren puolueen kannanoton politiikan lieventämisen puolesta.

Railo kuvailee, ettei kannabiskysymys ole kansalaisoikeuskysymys, kuten esimerkiksi tasa-arvoinen avioliittolaki.

– Siinä poliittinen mielipide on kääntynyt aika nopeasti toisenlaiseen asentoon, kuin mitä se oli vaikka vain 15 vuotta sitten, Railo arvioi.

Salasuo kuvailee Suomen olevan nykyisin huumepolitiikan keskitien kulkija.

– Suomen huumausainepolitiikka on varsin käytännöllistä. Kahden tien politiikka, jossa toisaalta rangaistaan, toisaalta pyritään ennaltaehkäisemään ja vähentämään haittoja, on ihan toimiva malli, Salasuo kuvailee.