Kannanotto: Huumepolitiikassa muutoksen tarve

Huhtikuun 19.-21. päivinä pidettiin YK:n UNGASS 2016 -erityiskokous huumeista. Jos sen odotettiin tuovan uutta hävityn huumesodan raunioille, niin pettymys oli suuri. Kokouksen loppuasiakirjan merkittävin anti on YK:n ajaman huumepolitiikan kytkeminen vuosien 2016 - 2030 kestävän kehityksen ohjelmaan. Kokouksen keskusteluissa ja puheenvuoroissa tuotiin voimakkaasti esille ihmisoikeudet, muutoksen tarve ja jo tapahtuneet politiikan muutokset.

Lue lisää SKY:n kevätkokoustiedotteesta/kannanotosta 29.5.2016.

Arkadianmäki ajantasalle! – Päihdepoliittinen vaalitilaisuus

 

Päivitys: Tilaisuus on katsottavissa täältä!

 

 

Miten alkoholin käytön haittoja voisi parhaiten ehkäistä? Pitäisikö kaupoissa myydä kannabista vai keskikaljaa? Onko huumausainepolitiikka ajan tasalla?
Kulunut vuosikymmen on ollut maailmalla päihdepolitiikan reformien aikaa ja sama kehitys näyttää jatkuvan. Suomessa pohditaan tupakka- ja alkoholilainsäädännön kiristyksiä, mutta siirrytäänkö muualla maailmassa kohti liberaalimpaa päihdepolitiikkaa? Portugalin, Uruguayn ja USA:n osavaltioiden lakimuutokset ovat muuttaneet käsitystä siitä, millaista huumausainepolitiikkaa valtio voi harjoittaa. Mihin suuntaan Suomi on menossa?
 
Humaania päihdepolitiikkaa ry ja Suomen kannabisyhdistys ry järjestävät tiistaina 17.3.2015 klo 17.30-20.30 päihdepoliittisen paneelikeskustelun eduskuntavaaliehdokkaille. Keskustelua käydään laajasti päihde- ja huumausainepolitiikan nykytilasta ja tulevaisuudesta. Tapahtuma pidetään Helsingin Sörnäisissä, nuorisokeskus Hapessa, osoitteessa Sörnäisten rantatie 31.
 
Tapahtuma on maksuton ja tila on esteetön. Järjestämme tapahtuman puolivälissä kahvitarjoilun. Tervetuloa osallistumaan!

 

Tapahtuman aikataulu:
17.30 Tapahtuman avaus
17.45 Vaalipaneeli
18.40 Kahvitauko
19.00 Vaalipaneeli jatkuu
20.00 Yleisökysymyksiä
20.30 Tapahtuma päätetään

 

Etkö pääse paikalle? Ei hätää, paneelikeskustelu tulee suorana nettiin ja on nähtävissä myös jälkikäteen, katso tapahtuman Facebook-sivut! 

Hamppumarssi- ja kevätkokoustiedote 2014

Tiedote

1.5.2014

 

 Kannabiksesta ei pidä rangaista

Kannabiksen käytön sekä tuotannon ja jakelun laillistaminen Yhdysvaltojen osavaltioissa ja Uruguayssa ovat muuttaneet kannabiksen asemasta käytävää keskustelua myös Suomessa. Useissa puheenvuoroissa laillistaminen nähdään realistisena vaihtoehtona nykyiselle kieltolaille. Vaikka aivan välitöntä laillistamista ei nähdä mahdollisena, niin kymmenen vuoden aikajänteellä se voi jo olla mahdollista. Eipäs juupas -vastakkainasettelusta on päästy avoimeen ja rakentavaan keskusteluun eri näkökantoja edustavien tahojen kanssa. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat Ajankohtaisen kakkosen kannabisilta ja monet vilkkaat keskustelutilaisuudet sekä median asiantunteva uutisointi. Myös kansalaisaloitteeseen kannabiksen rankaisemisesta luopumiseen kerätään nimiä.

Kansalaisaloitteen sisältö on lakimuutos, joka mahdollistaa kannabiksen käytön ja omaan käyttöön tapahtuvan hallussapidon sekä kasvatuksen rikosoikeudellisesta rangaistavuudesta luopumisen. Rikoslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kannabiksen käyttö ja omaan käyttöön tapahtuva hallussapito sekä kasvatus poistetaan rikoslain rangaistavuuden piiristä. Esityksen tavoitteena on vähentää kannabiksen käytöstä ja käytön torjunnasta aiheutuvia kokonaishaittoja.

Nykyisessä lainsäädännössä kannabis on laiton huume muiden huumeiden joukossa. Vaikka valtakunnansyyttäjän ohjeissa kannabis katsotaankin vähiten haitalliseksi huumeeksi, niin tarvitaan muutos lainsäädäntöön, joka selvästi erottaa sen muista laittomista huumeista ja selkiyttää jo nykyiseen lainsäädäntöön sisältyvää mahdollisuutta toimenpiteistä luopumiseen. Mahdollisuutta toimenpiteistä luopumiseen ei ole toteutettu lain tarkoituksen mukaisesti.

Kansalaisaloitteessa ehdotetaan, että rikoslain 50 luvun 7§:ään lisätään uusi 2. momentti: ”Syyte jätetään nostamatta, mikäli kyseessä on kannabiksen käyttö tai omaan käyttöön tarkoitettu hallussapito tai kasvatus siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään”.

Tämä ei vaadi suurta muutosta lainsäädäntöön eikä sinänsä ole kannabiksen aito dekriminalisointi tai laillistaminen. Kannabis pysyisi edelleen rangaistavana. Sen käytöstä tai omaan käyttöön tapahtuvasta hallussapidosta ei kuitenkaan rangaistaisi. Nykyinen rankaisulinja johtaa ja on jo johtanut siihen, että suuri osa väestöstä, erityisesti nuoret aikuiset ovat rikollisia. Samoin kannabiksen kasvattamisesta omaan käyttöön ei muutoksen jälkeen enää rangaistaisi. Nykyisin kannabiksen kasvattamisesta myös omaan käyttöön rangaistaan ankarammin kuin käytöstä eli se on aina huumausainerikos, ei huumausaineen käyttörikos.

Vaikka kansalaisaloitteen muutosta ei toteutettaisikaan, niin kannabiksen kasvattamisesta omaan käyttöön ei tulisi rangaista ankarammin kuin käytöstä, vaan käyttörikos olisi myös sille oikeampi rangaistus. Tämä muutos voitaisiin tehdä valtakunnan syyttäjän ohjeistuksella. Ei ole oikein rangaista ankarammin siitä, että on hankkinut kannabiksensa itse kasvattamalla kuin ostamalla sen rikollisilta markkinoilta.

Ei ole oikein eikä millään tavalla järkevää, että yhä kasvava osuus väestöstä on rikollisia kannabiksen käytön tai omaan käyttöön tapahtuvan kasvattamisen takia. Suurin osa tästä on piilorikollisuutta eli ”rikos” ei tule julki. Tämä heikentää yleistä lainkunnioitusta. Osa ihmisistä joutuu kuitenkin rangaistustoimenpiteiden kohteeksi. Sen lisäksi, että he saavat sakon  tai vankeustuomion, heihin kohdistuu seuraamuksia, jotka haittaavat heidän elämäänsä tai pahimmassa tapauksessa syrjäyttävät ihmisen yhteiskunnasta.

Pelkkä kannabiksen käyttörikos voi johtaa ajoluvan menetykseen, vaikka henkilö ei olisi edes ajanut autoa. Ihmisten koteihin tehdään mittavia ja nöyryyttäviä kotietsintöjä, ihminen voi menettää työ tai opiskelupaikkansa tai se, että hänen nimensä löytyy poliisin rekistereistä, voi estää työnsaannin. Pari- ja sosiaaliset suhteet rikkoutuvat, kun ihjminen leimataan rikolliseksi. Sen lisäksi poliisin ja oikeuslaitoksen rahoja tuhlataan vääriin asioihin eikä todelliseen rikosten torjuntaan ja selvittämiseen. Vuonna 2013 takavarikoitiin Suomessa 23 000 kannabiskasvia. Tukimusten mukaan kannabiksen kotikasvattaja kasvattaa muutamaa kasvia, joten on kyse tuhansista turhista uhreista, tutkinnoista ja oikeuskäsittelyistä.

 

Hamppumarssit lauantaina 3.5.2014 klo 14 Helsingissä ja Turussa

Vuoden 2014 hamppumarssi järjestetään Helsingissä ja Turussa lauantaina 3.5.2014. Helsingissä paikka on Hesperian puisto kuten monena vuonna aikaisemminkin. Kokoontuminen tapahtuu klo 14.00 parisataa metriä Oopperan suuntaan Finlandia talosta. Marssin reitti on Hesperianpuisto-Mannerheimintie-Eduskuntatalo-Eteläespa-Fabianinkatu-Aleksi-Mikonkatu-Kaivokatu-Postikatu-Mannerheimintie-Hesperianpuisto. Hesperian puistossa on puheita ja muuta ohjelmaa. Sanakin on vapaa halukkaille. Seuraa hamppumarssitiedotusta SKY:n sivuilta (http://www.suomenkannabisyhdistys.org). Turussa marssi lähtee Puolalanpuistosta taidemuseon vierestä kello 14.00. Lisätietoja Turun seudun kannabisyhdistyksen  sivuilta (http://www.tusky.fi)

Kansalaisaloite kannabiksen rangaistavuudesta luopumisesta

Kansalaisaloite kannabiksen rangaistavuudesta luopumisesta on julkistettu 13.1.2014. Kansalaisaloitteen otsikko on Kannabiksen dekriminailisointi ja se löytyy osoitteesta 

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/703

Aloite on tehty lakiehdotuksen muotoon. Sen sisältö on kannabiksen käytön ja omaan käyttöön tapahtuvan hallussapidon sekä kasvatuksen rikosoikeudellisesta rangaistavuudesta luopuminen.

Aloitteessa ehdotetaan rikoslakia muutettavaksi siten, että kannabiksen käyttö ja omaan käyttöön tapahtuva hallussapito sekä kasvatus poistetaan rikoslain rangaistavuuden piiristä. Esityksen tavoitteena on vähentää kannabiksen käytöstä ja käytön torjunnasta aiheutuvia kokonaishaittoja. 

Ehdotuksen tärkeimmät vaikutukset ovat kannabiksen käyttäjien kiinniottamiseen ja rankaisemiseen liittyvien kustannusten pieneneminen sekä käyttäjiin ja välillisesti muihin sivullisiin kohdistuvien haitallisten seuraamusten väheneminen. 

Suomen kannabisyhdistys tukee aloitetta. Käykää tukemassa sitä!

Lisätietoja

 

 

SKY:n kevätkokouksen kannanotto

Vuoden 2013 hamppumarssit on pidetty ja käyttäjien rankaiseminen edelleen jatkuu. Tässä maassa elää sitkeänä käsitys, että epätoivottavista asioista päästään eroon, kun ne kielletään. Ja paras tapa kieltää on asian määrittäminen rikokseksi, josta rangaistaan. Kannabiksen (huumeiden) käyttö tuli asetustasolla rangaistavaksi Suomessa 1966. Vuonna1972 säädettiin huumausainelaki. Hallituksen esityksessä käyttöä ei määritelty rangaistavaksi teoksi. Suuri valiokunta päätti asiasta arvalla toisin ja eduskunta päätti kriminalisoinnin puolesta äänin 92 puolesta – 80 vastaan.

Mitä se on aiheuttanut? Kannabiksen käyttö on lisääntynyt vuodesta toiseen ja on nykyään arkipäivää. Arkipäivää ovat myös rangaistavuudesta seuraavat ongelmat yksilölle ja yhteiskunnalle. Vuonna 2012 poliisi takavarikoi 18 000 kannabiskavia ihmisten kotipuutarhoista. Onko tämä hyödyllistä poliisin jo muutenkin niukkojen resurssien käyttöä?

 

Suuntaa muutettava

Suomen lainsäädäntöä, tai ainakin nykyisen huumerikoslain soveltamista pitää muuttaa siihen suuntaan, että kannabiksen käytöstä, hallussapidosta ja omaan käyttöön tapahtuvasta viljelystä ei pääsääntöisesti rangaistaisi. Sakkorangaistus huumausaineen käyttörikoksesta tulisi varata "törkeisiin tapauksiin" kuten esimerkiksi pössyttelyyn lasten leikkipaikan läheisyydessä. Kannabiksen viljely omaan käyttöön tulisi rinnastaa käyttörikokseen eikä siitä pitäisi pääsääntöisesti rangaista.

Nykytilanne tuo enemmän ongelmia kuin niitä ratkaisee. Kannabista käytetään myös Suomessa eikä se täältä mihinkään katoa rangaistaan vaikka kuinka paljon. Rankaisu onkin väärä keino torjua haittoja. Ongelmakäyttö on sosiaali- ja terveydenhuollon asia. Ongelmattomien  käyttäjien rankaisu on absurdia. Tarvitaan humaania päihdepoltiikkaa  ja lainsäädäntöä.

 

Pois rikollisten käsistä

Kannabis pitää saada pois rikollisten käsistä ja verotuksen piiriin. Poliisi uutisoi 7.4.2013, että kannabiksen kotikasvatus tyydyttää melkein kokonaan kotimaiset kannabismarkkinat. Toisin sanoen Suomi alkaa olla omavarainen kannabiksen suhteen. Harvasta kulutushyödykkeestä voidaan sanoa samaa.

Kannabiksen kotimaisten markkinoiden arvo on kymmeniä miljoonia euroja vuodessa. Kotikasvatuksella tämä summa on siirretty kansainvälisiltä huumeiden salakuljettajilta etupäässä suomalaisten kannabiksen käyttäjien hyödyksi. Tämä on merkittävin edistysaskel järjestäytyneen kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa. Kannabiksen tuotanto ja jakelu kaikissa muodoissaan (ravinto, kuitu, energia, lääke, nautintoaine) on myös mahdollisuus Suomen taloudelle ja se  toisi työpaikkoja.

Tarkkaa summaa emme tiedä, koska kannabismarkkinat ovat edelleen laittomat. Poliisin arvio perustuu sen tekemiin kotietsintöihin: vuonna 2012 poliisi takavarikoi 18 000 kannabiskasvia. Joka päivä Suomessa rikotaan ihmisoikeuksia ja kansalaisvapauksia kannabiskasvien takavarikoimisen ja kannabiksen käytön varjolla.

 

Kannabiksen käyttäjät dehumanisoitu

Tämä käytäntö on saanut jatkua vuosikymmenestä toiseen, koska julkisessa keskustelussa kannabis on demonisoitu ja kannabiksen käyttäjät dehumanisoitu. Kannabiksen kieltolakia ei voida perustella millään tutkimustiedolla, vaan sitä pidetään pystyssä halventamalla käyttäjiä. Suomessa mm. estetään kannabisyhdistyksien rekisteröiminen, mikä kaventaa mahdollisuuksia osallistua demokraattiseen keskusteluun.

Suomen kannabisyhdistys aloitti uusin tavoittein ja säännöin rekisteröinnin vuonna 2009. Patentti- ja rekisterihallitus eväsi sen sanoen yhdistyksen tavoitteen - kannabiksen dekriminalisoinnin ja kannabiksen tuotannon ja jakelun sääntelyn - olevan hyvien tapojen vastaista. Kannabisyhdistyksen valitus viipyy edelleen vuonna 2013 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Samaan aikaan kerättiin nimiä kansalaisaloitteeseen, jonka tavoitteet ovat samoja ja USA:n osavaltioissa kehitetään kannabiksen laillisen tuotannon ja jakelun rakenteita.

 

Suomen kannabisyhdistys

Humaania päihdepolitiikkaa ry

Turun seudun kannabisyhdistys

Hamppumarssitiedote 2013

Hamppumarssitiedote 3.5.2013 [PDF]

Rankaisemisen on loputtava         

Vuoden 2013 hamppumarssit järjestetään Helsingissä ja Turussa lauantaina 4.5.2013. Helsingissä paikka on Hesperian puisto. Kokoontuminen tapahtuu klo 14.00 parisataa metriä Oopperan suuntaan Finlandia talosta.  Turussa marssi lähtee Puolalanpuistosta taidemuseon vierestä kello 14.00.

Helsingin marssin reitti on (Turun reitti löytyy Marssi-infon tusky-linkistä):

Hesperianpuisto-Mannerheimintie-Eduskuntatalo-Eteläespa-Fabianinkatu-Aleksi-Mikonkatu-Kaivokatu-Postikatu-Mannerheimintie-Hesperianpuisto

Hesperian puistossa on puheita ja muuta ohjelmaa. Puheen pitävät ainakin HPP ry:n puheenjohtaja Kimmo Wilska ja Suomen kannabisyhdistyksen puheenjohtaja Timo Larmela. Myös sana on vapaa.

 

Suuntaa muutettava

Suomen lainsäädäntöä, tai ainakin nykyisen huumerikoslain soveltamista pitää muuttaa siihen suuntaan, että kannabiksen käytöstä, hallussapidosta ja omaan käyttöön tapahtuvasta viljelystä ei pääsääntöisesti rangaistaisi. Sakkorangaistus huumausaineen käyttörikoksesta tulisi varata "törkeisiin tapauksiin" kuten esimerkiksi pössyttelyyn lasten leikkipaikan läheisyydessä. Kannabiksen viljely omaan käyttöön tulisi rinnastaa käyttörikokseen eikä siitä pitäisi pääsääntöisesti rangaista.

Nimiä kerätään kansalaisaloitteeseen 74: "Kannabiksen käytön ja hallussapidon rangaistavuudesta luopuminen". Aloite on saanut tähän mennessä runsaat 22 500 kannattajaa. Aloitetta on syytä tukea!. Julkisuudessa on arviotu, että vaikka aloite saisikin 50 000 kannattajaa, se ei eduskunnassa etenisi ja että sillä ei ole kansan yleistä hyväksyntää.

Nykytilanne tuo enemmän ongelmia kuin niitä ratkaisee. Kannabista käytetään myös Suomessa eikä se täältä mihinkään katoa rangaistaan vaikka kuinka paljon. Rankaisu onkin väärä keino torjua haittoja. Ongelmakäyttö on sosiaali- ja terveydenhuollon asia. Ongelmattomien käyttäjien rankaisu on absurdia. Tarvitaan humaania päihdepoltiikkaa  ja lainsäädäntöä.

 

Pois rikollisten käsistä

Kannabis pitää saada pois rikollisten käsistä, verotuksen piiriin. Poliisi uutisoi 7.4.2013, että kannabiksen kotikasvatus tyydyttää melkein kokonaan kotimaiset kannabismarkkinat. Toisin sanoen Suomi alkaa olla omavarainen kannabiksen suhteen. Harvasta kulutushyödykkeestä voidaan sanoa samaa.

Kannabiksen kotimaisten markkinoiden arvo on kymmeniä miljoonia euroja vuodessa. Kotikasvatuksella tämä summa on siirretty kansainvälisiltä huumeiden salakuljettajilta etupäässä suomalaisten kannabiksen käyttäjien hyödyksi. Tämä on merkittävin edistysaskel järjestäytyneen kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa. Kannabiksen tuotanto ja jakelu kaikissa muodoissaan (ravinto, kuitu, energia, lääke, nautintoaine) on myös mahdollisuus Suomen taloudelle ja se  toisi työpaikkoja.

Tarkkaa summaa emme tiedä, koska kannabismarkkinat ovat edelleen laittomat. Poliisin arvio perustuu sen tekemiin kotietsintöihin: vuonna 2012 poliisi takavarikoi 18 000 kannabiskasvia. Joka päivä Suomessa rikotaan ihmisoikeuksia ja kansalaisvapauksia kannabiskasvien takavarikoimisen ja kannabiksen käytön varjolla.

 

Kannabiksen käyttäjät dehumanisoitu

Tämä käytäntö on saanut jatkua vuosikymmenestä toiseen, koska julkisessa keskustelussa kannabis on demonisoitu ja kannabiksen käyttäjät dehumanisoitu. Kannabiksen kieltolakia ei voida perustella millään tutkimustiedolla, vaan sitä pidetään pystyssä halventamalla käyttäjiä. Suomessa mm. estetään kannabisyhdistyksien rekisteröiminen, mikä kaventaa mahdollisuuksia osallistua demokraattiseen keskusteluun.

Suomen kannabisyhdistys aloitti uusin tavoittein ja säännöin rekisteröinnin vuonna 2009. Patentti- ja rekisterihallitus eväsi sen sanoen yhdistyksen tavoitteen - kannabiksen dekriminalisoinnin ja kannabiksen tuotannon ja jakelun sääntelyn - olevan hyvien tapojen vastaista. Kannabisyhdistyksen valitus viipyy edelleen vuonna 2013 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Samaan aikaan kerätään nimiä kansalaisaloitteeseen, jonka tavoitteet ovat samoja ja USA:n osavaltioissa kehitetään kannabiksen laillisen tuotannon ja jakelun rakenteita.

 

Marssi-infoa

http://www.suomenkannabisyhdistys.org/index.php/hamppumarssi-2013/hamppumarssi-2013

http://www.tusky.fi/uutiset/517-hamppumarssi-2013

 

Suomen kannabisyhdistys

Humaania päihdepolitiikkaa ry

Turun seudun kannabisyhdistys

Kannanotto: Muutosta tarvitaan

 

Muutosta tarvitaan

 

Suomessa mm. sisä- ja oikeusministeri ovat mediassa vakuutelleet, että Suomessa ei tarvita mitään muutoksia huumelakeihin ja käytäntöihin. Näin on, vaikka muualla maailmassa saataisiin hyviä kokemuksia toisenlaisesta lähestymisestä asiaan kuten Portugalissa, jossa kaikki huumeet on dekriminalisoitu. Amerikan valtioiden huippukokouksessa vakavasti keskusteltiin kannabiksen laillistamisesta ja kaikille alkaa olla aivan selvää, että USA:n johtama huumesodan politiikka on täysin epäonnistunut.

 

Suomessa apua hakeva päihdeongelmainen ei pääse hoitoon, Suomessa ratsaaan koteja, kun etsitään muutamaa omaan käyttöön kasvatettavaa hamppukasvia. Lääkettä kotona kasvattava ihminen tuomitaan vankeuteen tai sakotetaan, kun lääkettä on lähes mahdoton saada laillisesti. Rikollisten annetaan kahmia voitot salakaupasta, kun voitaisiin kerätä yhteiskunnalle veroja. Ja sitten valitetaan, että poliisilla ei ole resursseja tutkia rikoksia. Muutosta tarvitaan myös meillä. On parempi säädellä huumekaupaa ja auttaa ongelmiin ajautuneita kuin lyödä lyötyä. Kotipuutarhoja ratsaaville poliiseille olisi oikeatakin rikoksentorjuntaa tehtävänä.

 

Kannabis laillisen valvonnan piiriin

 

Kannabis tulee tuoda laillisen valvonnan piiriin. Laillisilla markkinoilla myytävän kannabiksen koostumusta olisi mahdollista valvoa, ikärajakontrolli saataisiin käyttöön ja se kuuluisa ”portti” koviin aineisiin sulkeutuisi. Lainsäädäntöä tulisi kehittää siten, että sekä tuotanto että jakelu olisi säädelty kannabislailla. Kannabiksesta kerättävä verotuotto saataisiin yhteiskunnan hyötykäyttöön eivätkä salakaupan tuotot valuisi rikollisten taskuihin. Tämä pitäisi tehdä Suomessa, mutta myös EU:ssa ja mieluummin vielä laajemmin maailmanlaajuisesti. Myös Hollannin takaoven politiikka pitäisi saada lailliselle pohjalle. Eihän se kannabis kahviloihin taivaasta tipu. Uutta lainsäädäntöä tarvitaan.

 

Oman hampun kotiviljely sallittava

 

Kokonaisvaltaisen lainsäädännön tuottaminen ja jämähtäneiden asenteiden muuttaminen ei tapahdu hetkessä. Siksi voitaisiin lähteä siitä, että kannabiksen käyttö, pienen määrän hallussapito ja omaan käyttöön tapahtuva hampun pienimuotoinen viljely tulisi sallia. Ilman lainmuutostakin valtakunnan syyttäjän ohjeilla voitaisiin muuttaa sitä epäkohtaa, että kun pienestä määrästä ostettua kannabista tuomitaan huumausaineen käyttörikoksesta, niin sama määrä itse kasvatettua kannabista tuottaa syytteen huumausainerikoksesta. Miksi pitää suosia rikollisia!

 

Veroja ja työllisyyttä

 

Pitääkö leikata vai korottaa veroja ja mitä veroja. Tähän ongelmaan kuten työllisyyteenkin auttaisi se, että kannabis olisi säädeltyä ja sitä verotettaisiin. Samalla myös muu hampun hyötykäyttö (lääke, ravinto, kuitu ja energia) voisi edistyä. Nykyäänhän myös hyötyviljelmiä ensin niitetään poliisin toimesta ja sitten ihmetellään, miten kävi. Emme tarvitse lisää Timo Haaran kohtaloita.

 

Suomesta ei ole mitään tutkittuja lukuja siitä, mitä kannabiksen verotus tuottaisi. Yli 500 taloustieteilijää, mm. kolme Nobel-palkinnon saajaa, on allekirjoittanut vetoomuksen, jossa vaaditaan huomiota Harvardin yliopiston taloustieteen professorin Jeffrey Mironin vuonna 2005 tekemälle tutkimukselle:

 

http://www.cato.org/pubs/wtpapers/DrugProhibitionWP.pdf

 

Tutkimuksen mukaan USA:n hallitus voisi säästää 7,7 miljardia dollaria vuodessa, jos se lopettaisi nykyisen sodan huumeita vastaan. Lisäksi kannabiksen verottaminen toisi valtion kassaan 6 miljardia dollaria vuodessa, jos kannabiksen myyntiä verotettaisiin kuten tupakkaa ja alkoholia. Tämä tekisi yhteensä 13,7 miljardia dollaria vuodessa,

 

 

Kannabiskahvilamalli säilytettävä

 

Alkaen 1.5. Hollannin hallitus soveltaa uusia toimenpiteitä kannabiskahviloihin pääsyyn Hollannin eteläisissä maakunnissa. Ensi vuoden tammikuun 1. päivästä alkaen nämä säädökset ulotetaan koskemaan koko maata. Ainoastaan Hollannin kansalaiset ja Hollannissa pysyvästi asuvat saavat siitä lähtien käydä kannabiskahviloissa ja heidän tulee rekisteröityä yhden kahvilan vakituiseksi asiakkaaksi, joista tulee suljettuja klubeja.

 

ENCOD (European Coalition for Just and Effective Drug Policies) ja sen hollantilaiset jäsenet vastustavat näitä toimenpiteitä, jotka voivat lopettaa vuodesta 1976 voimassa olleen kannabiskahvilamallin. ENCOD, 19 kannabiskahvilaa sekä käyttäjäjärjestö WeSmoke ovat laittaneet vireille oikeusjutun Hollannin valtiota vastaan kumotakseen uusien lakien aiheuttaman diskriminoinnin. Toukokuun 1. päivänä samanlaisia oikeusjuttuja laitettiin vireille paikallistasolla Maastrichtissa ja Tilburgissa.

 

 Tuhannet kannabisaktivistit kokoontuvat 17.6. Amsterdamin kannabiksen vapautuspäivillä aloittamaan kampanjan, joka jatkuu aina Hollannin parlamenttivaaleihin saakka 12. syyskuuta.

 

Suomen kannabisyhdistys tukee ENCODia, jonka jäsen SKY on, kamppailussa Hollannin diskriminointilakia vastaan. EU-kansalaisia ei voi asettaa erilaiseen asemaan sen mukaan, minkä maan kansalaisia he ovat.

 

Kannabisyhdistys edelleen hyvien tapojen vastainen

 

Suomen kannabisyhdistys haki uusilla säännöillä yhdistyrekisteriin vuonna 2010 alussa. PRH päätti elokuussa 2010, että "Suomen kannabisyhdistyksen tarkoitusta on sen sääntöjen 2§:n mukaan pidettävä hyvien tapojen vastaisena siten, että esitetty tarkoitus on yhteiskunnassamme vallitsevien oikeus- ja moraalikäsitysten vastainen." SKY valitti päätöksestä ja valitusrumbaa on pyöritetty tähän asti. Maaliskuussa PRH:n valituslautakunta päätti pitää PRH:n alkuperäisen päätöksen voimassa ja hylkäsi SKY:n valituksen, joka sai merkittävää tukea päihdealan päättäjilta, tutkijoilta ja vaikuttajilta.

Päätöksen absurdius kiteytyy lauseessa: "...yhteiskunnassa voimassaolevien oikeussäännösten, vallitsevien käsitysten ja hyväksyttyjen periaatteiden vastaisen toiminnan salliminen on oikeus- ja moraalikäsitysten vastaista ja yhdistyksen tarkoitusta on pidettävä yhdistyslain 1 §:n mukaan hyvän tavan vastaisena". Tämähän merkitsee sitä, että mitään lainmuutoksia ei voisi koskaan tehdä, jossain olisi määritelty vallitsevat käsitykset ja hyväksytyt periaatteet, joista poikkeava toiminta on kiellettyä ja moraalikäsitykset ovat muuttumattomia maailman tappiin.

 

 Suomen kannabisyhdistys jatkaa kamppailua oikeuksiensa puolesta. Vaikka yhdistystä ei olekaan kielletty, niin sen asettaminen eriarvoiseen asemaan rekisterissä olevien yhdistysten kanssa on vakava diskriminointitoimenpide, joka haittaa yhdistyksen toimintaa yhteiskunnassa. Tämän takia yhdistys valittaa PRH:n päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRH hylkäsi valituksen - seuraavaksi korkeimpaan hallinto-oikeuteen

SKY on hakenut yhdistysrekisteriin jo toistamiseen, mutta Patentti- ja rekisterihallitus ei salli sitä.

SKY rekisteröintiprosessin materiaalit: 

http://www.suomenkannabisyhdistys.org/blogi/902-skyn-rekisteroeinnin-epaeaemisen-materiaalit.html

Maaliskuussa 2012 Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta päätti pitää PRH:n alkuperäisen päätöksen voimassa ja hylkäsi SKY:n valituksen, joka sai merkittävää tukea päihdealan päättäjilta, tutkijoilta ja vaikuttajilta:

http://www.suomenkannabisyhdistys.org/artikkelit-mainmenu-27/politiikkajakannanotot/901-suomen-kannabisyhdistys-valittanut-rekisteroeinnin-epaeaemisestae-valitukselle-tukea-paeihdealan-vaikuttajilta.html

PRH:n valituslautakunta perustelee päätöstään mm. seuraavasti:
"Yhdistyksen tarkoituksesta saa sen kuvan, että pyrkimyksenä on kannabiksen käytön, hallussapidon ja viljelyn omaan käyttöön salliminen.

Kuitenkaan kansainvälisistä sopimuksista, Suomessa voimassaolevasta lainsää­dännöstä eikä myöskään Suomessa tai kansainvälisesti käytävästä huumaus­ainepoliittisesta keskustelusta tai huumausainestrategioista saa tukea käsityk­selle, että yhteiskunnassa asenteet olisivat muuttuneet huumausaineet salliviksi vaan nimenomaan huumausainevastaisuus on vallitsevana.
Siten yhteiskunnassa voimassaolevien oikeussäännösten, vallitsevien käsitysten ja hyväksyttyjen periaatteiden vastaisen toiminnan salliminen on oikeus- ja moraalikäsitysten vastaista ja yhdistyksen tarkoitusta on pidettävä yhdistys- lain 1 §:n mukaan hyvän tavan vastaisena."

PRH:n valituslautakunta toistaa samaa mantraa kuin päättäjät ministeritasoa myöten. Mikään ei ole niin pysyvää kuin kannabiksen täyskielto, mitään ei ole syytä muuttaa ja myös muutoksesta puhuminen on kiellettyä, Se on hyvien tapojen vastaista.

Asenteet kannabiksen käyttöön ovat jatkuvasti lieventyneet, ja nuorista aikuisista jo huomattavan suuri osa pitää kannabista suhteellisen harmittomana ja mietona humeena eikä suhtaudu sen käyttöön erityisen kielteisesti. Mutta vaikka suurin osa suhtautuisikin siihen kielteisesti, se ei merkitse sitä, että toistakin mieltä saa olla. Kannabisyhdistys ei kehoita rikkomaan lakia, vaan pyrkii lain muuttamiseen, kannabiksen dekriminalisointiin. Se, että muutoksessa esiintyy sana kannabis, ei voi olla peruste yhdistyksen diskriminoinnille.

Suomen kannabisyhdistys jatkaa kamppailua oikeuksiensa puolesta. Vaikka yhdistystä ei olekaan kielletty, niin sen asettaminen eriarvoiseen asemaan rekisterissä olevien yhdistysten kanssa on vakava diskriminointitoimenpide, joka haittaa yhdistyksen toimintaa yhteiskunnassa. Tämän takia yhdistys valittaa PRH:n päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

PRH:n valituslautakunnan päätös on kokonaisuudessaan luettavissa em. rekisteröintisprosessin materiaalista.

Intelligence² -debatti huumeiden laillistamisesta

Intelligence² ja Google järjestivät 13.3. Lontoossa kiehtovan väittelyn huumeiden laillistamisesta (youtube linkki). Mukana oli ennennäkemätön kaarti kuuluisuuksia, presidenttejä, kirjailijoita ja korkean tason vaikuttajia. Sir Richard Branson, Julian Assange, Antonio Maria Costa, Eliot Spitzer, Russel Brand, Barry McCaffrey, Bernard Kouchner, Juan Manuel Santos, Vicente Fox ja monta muuta. Näin laadukasta debattia asiasta ei olla ennen nähty, mikä heijastaa myös muuttunutta kansainvälistä ilmapiiriä: kieltolakeja uskalletaan vihdoin kritisoida myös korkealla tasolla.

Väittely keskittyy kaikkien huumeiden dekriminalisaatioon, ja myös kannabiksen asemasta saadaan joitain kommentteja. Vahvuuksina ovat hyvät puhujat ja harvinaisen hyvät kieltolakia puolustavat mielipiteet. Huonoksi puoleksi mainittakoon, että valtion harjoittamaa väkivaltaa ei lasketa tässäkään tilaisuudessa epäeettiseksi taikka yksilön ja yhteiskunnan tappioksi, esim. ihmisen vangitsemisessa tuntui suurin ongelma olevan vankilan kallis ylläpito! Väittelyn formaatissa ei haeta kompromissia taikka laajaa ymmärrystä, vaan voittoa omalle puolelle, mikä on viihdyttävää muttei rakentavaa. Onneksi molemmat osapuolet tuntuvat löytävän yhteisen sävelen käyttäjien rikosoikeudellisen kontrollin vähentämisessä. Tämä kaksituntinen väittely on nopeatempoinen, hyvin moderoitu ja suositeltavaa katseltavaa.