Britannia
Kannabiksen käytön aiheuttamat psykososiaaliset vaikutukset
Lähde: Lancet 15.5.2004, Medical Research News 14.5.2004
http://www.thelancet.com/journal/vol363/iss9421/full/llan.363.9421.original_research.29571.1
http://www.news-medical.net/view_article.asp?id=1528

Laittomien aineiden ja varsinkin kannabiksen käyttö on levinnyt laajalle nuorison keskuudessa ja siihen liitetään erilaisia psykologisia ja sosiaalisia haittoja. Nämä suhteet eivät ole välttämättä kausaalisia. Kausaaliset suhteet merkitsisivät sitä, että kannabiksen rentoutumiskäyttö olisi merkittävä kansanterveysongelma. Ei-kausaaliset suhteet merkitsisivät sitä, että huumeiden käytön ehkäisyyn perustuvat politiikanmuodot eivät paranna kansanterveyttä.

Poikkileikkauksen tapaiset todisteet eivät selvennä kausaalisuutta vaan tähän tarvitaan muuta tutkimusta. Aikaisemmat tutkimukset ovat olleet yleensä epäsystemaattisia, niissä on käsitelty poikkileikkauksenomaista tietoa ja niissä on aliarvioitu tulkintaan liittyvät metodologiset ongelmat.

Britannian hallituksen terveysministeriön Birminghamin yliopiston tutkijoilta tilaama tutkimus kannabiksen käytön psykososiaalisista haittavaikutuksista päätyy siihen, että tarvitaan lisää tutkimusta näiden vaikutusten luonteen ja laajuuden selvittämiseksi.

Tohtori John Macleodin tutkijaryhmä kävi läpi aihealueen tutkimusta ja löysi 48 pätevää tutkimusta, joista 16 osoittautui luotettavimmiksi.

Aika selvä yhteys löytyi kannabiksen käytön sekä alempien koulutussaavutusten ja muiden aineiden lisääntyneen käytön välillä. Vähemmän johdonmukainen yhteys havaittiin kannabiksen käytön sekä psykologisten ongelmien ja ongelmakäyttäytymisen välillä. Kaikki nämä yhteydet näyttävät olevan selitettävissä ei-kausaalisesti eli ilman syy-yhteyttä kannabiksen käyttöön.

"Mielestämme tämän hetkinen todistusaineisto ei tue kannabiksen haitattomuutta. Pikemminkin emme löytäneet selvää todistusaineistoa sen väitteen tueksi, että kannabiksen käytöllä olisi huomattavia seurauksia psykologiselle tai sosiaaliselle terveydelle. Käytettävissä olevaan todistusaineistoon liittyvät ongelmat tekevät tämän oletuksen todentamisen vaikeaksi. Tarvitaan lisää todistusaineistoa laajalti käytetyn kannabiksen vaikutusten erottamiseksi harvemmin käytettyjen aineiden käytön aiheuttamista vaikutuksista."

Kannabiksen vaikutukset poliitikoihin

Lähde: Lancet, 5/15/2004, Vol. 363 Issue 9421, p1568

Kommentissaan Macleodin artikkeliin Franjo Grotenhermen saksalaisesta Nova-instituutista tuo esille kannabiksen vakavan haittavaikutuksen: siitä puhuminen aiheuttaa ahdistusta, paniikkia, vainoharhaisuutta ja taipumusta suvaitsemattomuuteen poliitikkojen ja vanhempien lehtimiesten keskuudessa.

Kannabis voi aiheuttaa ahdistusta, levottomuutta ja vihaa poliitikoiden keskuudessa. Kannabiksen aiheuttama psykologinen stressioireyhtymä (cannabis-induced psychological distress syndrome, CIPDS) aiheuttaa lainsäädännön ja politiikan liioittelua sekä kykenemättömyyttä erottaa kannabisen käyttö ja väärinkäyttö toisistaan.

Huumeiden vastaisen sodan aikana tällaista erottelua pidetään epäisänmaallisena, epäröintinä vihollisen edessä. Yksi CIPDS:n oireista on ottaa ajokortti pois ihmisiltä, jotka ajavat autoa ja joilla havaitaan THC:n aineenvaihduntatuotteita virtsassa.

Paranoian vakavammassa muodossa jopa kannabiksen lääkekäyttöä pidetään uhkana yhteiskunnalle, koska se voi "horjuttaa sitä yhteistä normia, että huumeiden käyttö on vaarallista" jättämällä kokonaan huomiotta tosiseikka, että monilla resepti- ja käsikauppalääkkeillä on haittavaikutuksia. Ahdistuneiden yksilöiden tekemiä liioittelevia kannabislakeja voidaan pitää sukupolvien välisen konfliktin nykyaikaisena muotona.

Asiallisuutta ja tosiseikoissa pysymistä tarvitaan CIPDS-tartunnan saaneiden poliitikkojen rauhoittamiseksi. Kannabis voi aiheuttaa hedelmättömyyttä, syöpää, henkistä taantumista, riippuvuutta, liikenneonnettomuuksia, sydänkohtauksia ja se voi johtaa vaarallisempien huumeiden käyttöön, kaikkia näitä väitteitä on käytetty oikeuttamaan sota kannabista vastaan. Huumeet voivat olla haitallisia, olivatpa ne laillisia tai laittomia, mutta väitteet kannabiksen aiheuttamista haitoista ovat usein liioiteltuja.