Etelä-Afrikka: Järkyttävää hoitoa

Etelä-Afrikka

Järkyttävää hoitoa

Lähde: Mail and Guardian 30.8.2004
http://www.mapinc.org/drugnews/v04/n1250/a12.html

YK:n vuosittaisessa huumeraportissa kerrotaan huumehoidon keskittyvän kannabiksesta vieroitukseen Afrikassa. Hoitomahdollisuuksia on Afrikan köyhissä valtioissa tarjolla vähän ja etelä-afrikkalaisen Mail and Guardian -lehden artikkeli paljastaa mantereen kehittyneimpänä pidetyn valtion, Etelä-Afrikan tasavallan, tarjolla olevan hoidon luonteen:

Järkyttävä uusi tutkimus paljastaa Etelä-Afrikan huumehoitokeskukset huonosti hoidetuiksi laitoksiksi, joissa potilaiden fyysinen ja psykologinen pahoinpitely kukoistaa.

"Hallituksen tulee kantaa vastuu. Heidän tulee tarkastaa niissä tarjottavat ohjelmat eikä keskittyä pelkästään puhtaisiin keittiöihin ja vessoihin tärkeimpinä kriteereinä, " sanoo Smaragda Louw. Hän tutki väitöskirjaansa varten 33 kuntoutuskeskusta ja psykiatrista klinikkaa, joissa tarjotaan hoitoa nuorille.

Tutkimus ilmestyy samalla, kun nuorten huumeiden käyttö kasvaa ja eräästä kristillisestä hoitolaitoksesta on tullut julki väärinkäytöksiä.

Kartoittaessaan joukon tuomittavia hoitokäytäntöjä Louw kertoo 12 - 17 vuotiaiden lasten traumatisoituvan yhä enemmän huonosti hoidetuissa laitoksissa.

"Koska ei löydy mitään kansallista tietopohjaa laitoksista ja niissä tarjottavista ohjelmista, ovat vanhemmat avuttomia laitoksen valinnassa ja joutuvat usein turvautumaan kuulopuheisiin, " kertoo Louw.

Louw toistaa erästä kansainvälistä lehteä, jossa arvioitiin joidenkin hoitolaitosten hyötyvän Etelä-Afrikassa vallitsevasta huumehysteriasta sekoittamalla tarkoitushakuisesti käytön ja väärinkäytön ja pelottelemalla vanhempia laittamaan lapsensa hoitoon "pienestäkin provokaatiosta" kuten kaljan juonnista tai jointin polttamisesta.

Louw kertoo tämän johtaneen siihen, että viikonloppuisin huumeita käyttäneitä teini-ikäisiä laitetaan raskaasti huumeita käyttäneiden oikeuslaitosten hoitoon määränneiden aikuisten seuraan.

Tutkimuksen mukaan vanhemmat maksavat korkeita maksuja toimimattomista ohjelmista.

Louw kertoo esimerkin entisestä pankinjohtajasta, joka osti maatilan ja perii nyt 2000 randia kuussa potilaalta. Louwin mukaan omistajana, johtajana ja hoito-ohjelmasta vastaavana toimivalla miehellä on huonot tiedot huumeista, hoidosta ja nuorten kehittymisestä.

Tavallinen päivä hoitolaitoksessa alkaa kello 6:lta, jatkuu raamattutunteina aina kello 8:aan ja työskentelynä loppupäivän kibbutzi-tyylisellä maatilalla.

Intia: Bhang ei kuulu huumelain piiriin

Intia

Bhang ei kuulu huumelain piiriin

Lähde: Hindustan Times, 28.8.2004
http://www.mapinc.org/drugnews/v04/n1226/a06.html

Kymmenen vuotta sitten eräs mies sai pitkän vankeusrangaistuksen 15 kilon bhangmäärän hallussapidosta. Nyt Punjabin ja Haryanan korkein oikeus päätti, ettei bhangin hallussapito kuulu huumelain tarkoittamiin rangaistaviin tekoihin. Alemman oikeusasteen tuomio oli päätöksen mukaan laiton eikä kuulunut sen päätösvallan alle.

Päätös tulee vaikuttamaan lukuisiin tapauksiin, joissa pelkän bhangin löytyminen on johtanut rikossyytteisiin.

Intian huumelaki kieltää kaikenlaisen tekemisen charaksen ja ganjan sekä niiden sekoitusten kanssa. Bhang on kannabiksen lehtiä ja tuomari päätti sen käytön ja hallussapidon olevan huumelain ulkopuolella.

EU: Kannabiksen vahvuus Euroopassa


EU
Kannabiksen vahvuus Euroopassa
Lähde: Insights No 6: An overview of cannabis potency in Europe
http://www.emcdda.eu.int/index.cfm?fuseaction=public.AttachmentDownload&nNodeID=2950&slanguageISO=EN

Euroopan huumetietokeskus perustettiin aikoinaan 1990-luvun alussa tarjoamaan asiapohjaa huumepolitiikan tekemiseksi. Tässä tehtävässä laitos julkaisi raportin kannabiksen vahvuudesta Euroopassa. Kannabiksen laillistamispyrkimykset ympäri maailman ja varsinkin Euroopassa ovat herättäneet paljon keskustelua, mikä ei ole kaikilta osin ollut asiallista.

EMCDDA aikoo kuluvan vuoden aikana käsitellä sitä useammassakin yhteydessä. Ensimmäisenä ilmestyi kansainvälisenä huumeiden vastaisena päivänä 26.6. raportti kannabiksen vahvuudesta Euroopassa.

Tämä tutkimus aloitettiin viime aikoina heränneestä huolesta, että kannabis olisi nykyään paljon vahvempaa kuin ennen, ja että kasvanut vahvuus johtaisi käyttäjien terveysongelmien lisääntymiseen. Tällainen on huolestuttavaa, koska kannabis on eniten käytetty laiton huume EU:ssa monien maiden ilmoittaessa elinikäisen käytön ylittävän 20% väestöstä. Lisäksi sitä kokeilevien ja paljon käyttävien määrä on noussut viimeisen 10 vuoden aikana.

EMCDDA:n johtaja Georges Estievenart: "Nykyisin saatavilla olevan kannabiksen vahvuudesta arvaillaan paljon mutta siitä on vähän tutkittua tietoa. Tämä raportti auttaa tutkimusta tarjoamalla laajan katsauksen kannabiksen vahvuuden vaihteluista Euroopassa."

Kannabiksen vahvuuden määrittely

Kannabiksen vahvuus määritellään sen pääasiallisen vaikuttavan aineen, delta 9 -tetrahydrocannabinolin eli THC:n määränä kasvimateriaalista. Tämän vahvuuden analysoimista vaikeuttavat seuraavat tekijät:

Ensiksikin kannabista löytyy eri muodoissa tavallisimmin kannabispihkana eli hasiksena ja yrttimuodossa eli marihuanana sekä huomattavasti harvemmin öljynä. Nämä tuotteet ovat eri vahvuisia mutta vahvuus voi vaihdella saman tuotteen eri erissä sekä saman erän sisällä. Kasvimuodossa oleva kannabis on erityisen haasteellinen testattava, koska THC-pitoisuus vaihtelee suuresti kasvin eri osien välillä ja siksi testattu näyte ei välttämättä edusta koko erää.

Toiseksi kannabiksen THC-tasossa tapahtuu myös luonnollista vaihtelua. Tämä vaihtelu johtuu erilaisista kasvatusmenetelmistä tai maantieteellisestä sijainnista. Mutta vaihtelua esiintyy myös samalla tavalla kasvatettujen kasvien välillä.

Kolmanneksi tuotteen ikä on ratkaiseva. THC:n hajoamisnopeus huonelämpötilassa on arvioitu 17%:ksi vuodessa ja THC hajoaa liki tyystin kahden vuoden varastoinnin aikana. Tämän takia vahvuuden testaamiseen vaikuttaa se, kuinka kauan kannabista on kuljetettu ja varastoitu - ennen ja jälkeen takavarikoinnin.

Lopuksi THC:n mittaamisessa nousevat esille analyyttiset ongelmat: eri laboratorioilla voi olla erilaisia testausmenetelmiä tai niissä voidaan mitata THC:tä erilaisilla standardeilla. Eri maissa on erilaisia näytteenottomenetelmiä tai mitataan vain muutamia näytteitä. Yhdessä nämä kaikki tuottavat epäluotettavia tai epätarkkoja tuloksia, mikä vaikeuttaa kehityksen arvioimista ja alentaa historiallisen tiedon luotettavuutta. Tulisikin kehittää standarditestaus- ja näytteenottomenetelmät, jotta saataisiin selvä kuva kannabiksen vahvuudesta ja voitaisiin tarkastella sen kehitystä ajan mittaan.

Tuodun kannabiksen THC-pitoisuuden luonnollinen vaihtelu ylittää ne Euroopassa havaitut pitkäaikaiset vahvuuden vaihtelut viime vuosina. Tämä tarkoittaa sitä, että tavallinen kannabiksen käyttäjä kaiken todennäköisyyden mukaan altistuu sekä vahvalle että miedolle kannabikselle mutta tämä ei ole uusi ilmiö, koska jotain vahvaa kannabista on ollut aina tarjolla.

Ei merkittävää kannabiksen vahvuuden kasvua Euroopassa

Tämä tutkimus osoittaa, että kun arvioidaan Euroopassa saatavilla olevien kannabistuotteiden yleinen vahvuus, ei löydy todisteita vahvuuden merkittävästä kasvusta. Tämä johtuu siitä, että suurimmassa osassa EU-maista tänne tuotu kannabis (yrtti ja hasis) hallitsee markkinoita ja on pysynyt samanvahvuisena vuosien mittaan. Tieto vahvuudesta ja erilaisten tuotteiden suhteellinen kulutus kussakin maassa voidaan koota yhteen ja koota sellainen THC-tason yleinen kehitys, jonka kannabiksen käyttäjät kokevat. Tätä voidaan nimittää "todelliseksi vahvuudeksi", mikä saadaan painottamalla kunkin tuotteen vahvuus sen markkinaosuudella ja kokoamalla yhteen nämä yksittäiset arvot, jotta saadaan kannabiksen keskimääräinen vahvuus kunakin ajankohtana

Raportti osoittaa, että kannabiksen todellinen vahvuus melkein kaikissa EU-maissa on pysynyt vakiona monta vuotta n. 6 - 8 %:ssa THC.tä. Ainut poikkeus on Hollanti, missä vuosina 2001 - 2002 se oli saavuttanut 16% suurelta osin kotona tehokasvatetun kannabiksen lisääntyneen saatavuuden takia.

Tehoviljelty kannabis vahvempaa

Tutkimus osoittaa, että muutamissa maissa havaittu kannabiksen vahvuuden nousu johtuu lähes yksinomaan kotikasvatetun kannabiksen yrttimuodon kulutuksen kasvusta, jota kasvatetaan tehokkailla vesiviljelytekniikoilla. Kannabiksen sisäkasvatusta löytyy lähes kaikista Euroopan maista mutta tuotuja tuotteita käytetään silti useimmin.

Tällä tavalla kasvatettu kannabis on EU:ssa yleensä hyvin vahvaa, usein 2 tai 3 kertaa vahvempaa kuin Pohjois-Afrikasta, Karibian alueelta ja Kauko-Idästä tuotu yrttimuotoinen kannabis, mitä kasvatetaan luonnon olosuhteissa ja missä varastointi- ja kuljetusajat alentavat THC-pitoisuutta. Mutta silti tuodun ja tehokasvatetun kannabiksen vahvuuksissa on huomattavan paljon päällekkäisyyttä tänne tuodun kannabiksen ollessa joskus vahvimpien näytteiden joukossa.

Vaikka monissa EU-maissa löytyy jonkin verran tehokasta kannabiksen kotikasvatusta, tämän tyyppisen kannabiksen markkinaosuus on luultavasti pieni mutta sen epäillään kasvavan, mikä korostaa tarvetta valvoa markkinoita paremmin. Hollanti on yksi poikkeus, missä tehokasvatetun kannabiksen (nederwiet) runsaan kotimaisen tuotannon johdosta arvioidaan paikallisesti kasvatetun yrttimuotoisen kannabiksen tyydyttävän yli 50%:n kannabismarkkinoista, vaikka vain osa tästä on erityisen vahvaa. Kotikasvatetun yrttimuotoisen kannabiksen suurempi vahvuus verrattuna tuotuihin tuotteisiin johtunee useista tekijöistä: genetiikka (siemenlajikkeet), ympäristö (erikoisvalaistus, ravinnelisät, keinotekoinen päivänpituus sekä muut olosuhteet) ja tuoreus (tuotanto on lähempänä kuluttajaa eikä tapahdu THC:n hajoamista varastoinnissa).

Euroopan kannabismarkkinoiden vaihtelu

Lainvalvontaviranomaisten kansalliset tilastot osoittavat, että EU on kannabishartsin eli hasiksen pääkuluttaja maailmassa. Hasiksen takavarikot ovat tavallisempia Länsi- kuin Itä-Euroopassa. Vuosina 1996 - 2001 hasis muodosti 79% kaikesta Länsi-Euroopassa takavarikoidusta kannabiksesta kun taas Itä-Euroopassa vain 13%. Tämä johtuu maailman suurimman hasiksen tuottajan, Marokon maantieteellisestä asemasta.

Kannabiksen kulutusarvioiden mukaan Euroopan maat jakautuvat kahteen selvään ryhmään. Joissakin maissa yrttimuotoisella kannabiksella on suurin markkinaosuus kuten esimerkiksi Belgiassa (80%), Tsekkoslovakiassa (90%), Eestissä (85%) ja Itävallassa (70%) kun taas Hollannissa kotimaassa kasvatetun yrttikannabiksen markkinaosuus on 67%, maahantuodun yrttikannabiksen 3% ja maahantuodun hasiksen 29%. Muualla hasis vallitsee markkinoita, mm. Saksassa (60%), Irlanti (90%), Portugal (90%) ja Britannia (70%). Yrttimuotoisen kannabiksen käyttö Itä-Euroopassa sopii edellä mainittuun takavarikkoluvuista saatuun malliin ja heijastaa näiden markkinoiden etäisyyttä Pohjois-Afrikan tuotantoalueilta.

Britanniassa yrttimateriaalin, mistä noin puolet on maahantuotua, arvioidaan muodostavan vain puolet kaikesta kannabiksen kulutuksesta. Myös kannabissavukkeiden tutkimus Irlannissa osoitti hasiksen vallitsevaa asemaa: yli 90% savukkeista oli sitä. Näissä maissa kannabissavukkeiden sisältö on viimeisten 20 vuoden aikana ollut "huomattavan samanlainen". Britanniassa tehty tutkimus osoittaa, että tyypillinen kannabissavuke Britanniassa sisältää noin 200 mg yrttimuotoista kannabista tai 150 mg hasista, mikä vastaa noin 10 mg:aa THC:tä. Samanlaisia tuloksia saatiin Irlannissa tehdystä tutkimuksesta, missä savukkeiden keskimääräinen yrttikannabispitoisuus oli 260 mg ja keskimääräinen hasispitoisuus 102 mg.

USA:n ja Euroopan välillä on myös suuria eroavuuksia käyttömuodoissa. Euroopassa molempia kannabiksen muotoja poltetaan tupakkaan sekoitettuna. USA:ssa joko kotimaassa kasvatettua tai Kanadasta tai Meksikosta tuotua yrttimuotoista kannabista tavallisesti poltetaan mutta hasista tavataan harvoin.

Lisääkö vahva kannabis terveyshuolia ?

Jos tehokasvatettu kannabis ottaa yhä suuremman markkinaosuuden tulevaisuudessa, mikä vaikutus sillä on käyttäjän terveyteen?

Suurin osa tämän alueen tutkimuksesta tulee USA:sta ja sen pätevyys Euroopan tilanteessa on kyseenalainen, koska nauttimistavat vaihtelevat. Yksi suurimmista ratkaisemattomista kysymyksistä on, käytetäänkö vahvempaa kannabista yksinkertaisesti vähemmän saman vaikutuksen saamiseksi. Tässä tapauksessa vahvemman kannabiksen käyttö ei välttämättä johda suurempaan altistukseen eli THC-pitoisuuteen veressä eikä lisääntyneisiin terveyshaittoihin.

Vastaavasti käyttäjän ajan myötä saamaan kokonaisTHCmäärään vaikuttaa aloitusikä, käytön intensiivisyys ja kokonaiskäyttöaika. Yhdessä australialaisessa tutkimuksessä päädyttiin siihen, että kannabiksen käyttäjien elinikäinen annos olisi noussut mutta tämä johtui ensisijaisesti siitä, että käyttö aloitettiin aikaisemmin ja se jatkuu pitempään, kuin siitä, että saatavilla olisi vahvempia kannabistuotteita.

Joka tapauksessa on hyvin uskottavaa, että joitakin terveysongelmia ja varsinkin akuutteja ongelmia, kuten paniikkikohtauksia ja vähäisiä psykologisia ongelmia, voi sattua vahvan kannabiksen käyttäjille. Kun ottaa huomioon esille nousseen huolen kannabiksen ja vakavien pitkäaikaisten psykologisten ongelmien yhteydestä, emme voi täysin pois sulkea vahvan kannabiksen haitallisia seurauksia.

Näiden tarkastelujen jälkeen on pakottava tarve tarkkailla erilaisten kannabistyyppien saatavuutta Euroopan laittomilla huumemarkkinoilla ja tutkia kannabiksen käyttäjien käyttäytymistä, THC:n annoskohtaista saatavuutta sekä akuuttien ja kroonisten terveysongelmien kehitystä.

EMCDDA:n mukaan ei löydy todisteita Euroopassa käytetyn kannabiksen THC-tason merkittävästä muutoksesta kokonaisuudessaan. Tämä johtuu siitä, että tänne salakuljetettu kannabis hallitsee markkinoita, ja vaikka vahvuus vaihtelee huomattavasti yksittäisissä näytteissä, on keskimääräinen vahvuus säilynyt vakaana. Euroopassa tehokasvatetun vahvan kannabiksen saatavuus herättää kasvavaa huolta. Siellä missä raportoidaan kannabiksen vahvuuden muutoksista, viitataan melkein poikkeuksetta tällaisiin kannabistuotteisiin.

EMCDDA:n johtaja Estievenart: "Tästä tutkimuksesta voidaan päätellä, ettei meidän kannata olla paniikin lietsojia eikä myöskään liian hyvätahtoisia nykyään saatavilla olevan kannabiksen vahvuuden suhteen. Euroopassa uusilla kasvatusmenetelmillä kasvatettu kannabis on vahvuudeltaan vahvempaa, vaikkakin tämä tuote on suhteellisen harvinaista suurimmassa osassa maita. Mutta tämä voi muuttua ja siksi meidän tulee valvoa tilannetta tarkkaan ja yrittää ymmärtää, mikä vaikutus vahvemmalla kannabiksella mahdollisesti on kannabiksen käyttäjien terveyteen."

Ainakaan Suomen viranomaisilla ei ole pokeria väittää mitään kannabiksen vahvuudesta: Suomesta tutkimukseen oli saatu yhdeltä vuodelta tieto, että kannabiksen lehden vahvuus oli 2%!

Vahvan kannabiksen teoria savuna ilmaan

Lähde: The Guardian 26.6.2004
http://www.guardian.co.uk/drugs/Story/0,2763,1247693,00.html

USA:n "huumetsaari" John Walters ja toksikologi John Henry St Maryn sairaalasta Länsi-Lontoossa ovat niiden joukossa, jotka varoittelevat nykyisellä kannabiksella olevan vain vähän tekemistä sen kannabiksen kanssa, jota markkinoilla oli 30 vuotta sitten aiheuttaen vakavia terveyshaittoja säännöllisille käyttäjille.

Tänne tuodun hasiksen vahvuus on tavallisesti 6% verrattuna "skunkin" ja muiden supervahvojen lajikkeiden 30%:iin, joista professori Henry ja muut varoittelevat. Sinsemillan, pölyttämättömän kasvin, mikä tuottaa vahvoja lajikkeita, vahvuus on kaksinkertaistunut vuodesta 1995 mutta vain 6%:sta 12%een.


Saksa: Hasista Marokosta

Saksa
Hasista Marokosta
Lähde: Rif Film
http://www.haschisch-film.de/ Vuonna 2003 valmistunut saksalainen dokumentti Haschisch kertoo kannabiksen kasvatuksesta Marokon pohjoisosien Rif-vuoristossa, mistä suurin osa Euroopassa käytetystä hasiksesta on peräisin.

YK: Kansainvälisen huumekieltolain ratkaisematon ristiriita

YK
Kansainvälisen huumekieltolain ratkaisematon ristiriita
Lähde: UNDCP 25.6.2004
http://www.unodc.org/unodc/en/world_drug_report.html

YK:n alaisen Huume- ja rikostoimiston, UNDCP:n, uusimmassa vuosiraportissa väitetään, että voimassaolevan kansainvälisen huumekieltolain eli huumevalvonnan ansiosta laittomat huumeet eli mm. kannabis olisivat tarkemmin valvottuja kuin lailliset eli mm. tupakka (s. 25).

Kun sivulla 127 arvioidaan takavarikkolukujen perusteella, että maailman kannabistuotanto olisi 32 000 tonnia, sanotaan heti perään tämän olevan minimiarvio. Tämäkin tekee yli 200 grammaa kutakin arvioitua käyttäjää (140 milj.) kohti. Lisäksi raportissa arvioidaan maailmasta löytyvän runsaasti ennen havaitsemattomia kannabisviljelmiä Aasiasta ja Afrikasta (s. 126).

Kokonaisarviot perustuvat maakohtaisiin arvioihin, ja maailman suurimman kannabiksen kuluttajan eli USA:n luvuista löytyy hämmästyttävää klappia: tuotanto- ja kulutusarvioiden ero on peräti 18 kertainen!

Tämä viittaa siihen, että YK:n määrittelyt kannabiksen väärinkäyttäjistä eivät kata enää kaikkea kannabiksen kulutusta vaan löytyy paljon ns. harmaata aluetta, mikä kasvaa kannabiksen käytön ja kasvatuksen normalisoituessa. Pelkästään kannabiksen uusia lääkekäyttäjiä tulee vuosittain jo kymmeniä tuhansia.

Teknologinen välttämättömyys vai epidemia

Toinen silmiintökkivä asia raportissa on sen pyrkimys saada tieteellistä pohjaa väitteilleen. Mm. Unicef on julkaissut hyvää analyysia maailmankaupan rakenteen muutoksen ja kylmän sodan loppumisen vaikutuksista kansainvälisen huumekaupan kehittymiseen. Luvussa "poliittinen maisema" pyöritellään puolen sivun verran termejä "globalisaatio" ja "modernisaatio" (s. 29) mutta huumeiden käytön leviämisen selitykseksi löytyy 60-lukulainen epidemiamalli.

UNDCP:n mukaan urbanisaatio luo ne olosuhteet, joissa huumeiden käyttö leviää kuin tauti. Tämä antaakin YK:lle vain hyvän syyn onnitella itseään: kaupungistumisesta huolimatta 3% maailman 15 vuotta täyttäneestä väestöstä käyttää laittomia huumeita, noita tarkimmin valvottuja.

Toisaalta raportissa selitetään tupakan ja alkoholin käytön leviämistä niinkin laajamittaisiksi (29% maailman yli 15 vuotiaista käyttää tupakkaa) teknologisella välttämättömyydellä (s. 28). YK:ssa ollaan koko huumeiden kieltolain ajan kieltäydytty asettamasta päihteitä ja niitä kauppaavia ylikansallisia eli pääasiassa USA:laisia yrityksiä minkäänlaisen valvonnan alaisuuteen kehitysmaiden toistuvista vetoomuksista huolimatta.

Tästä on seurauksena mm. se, että kaikkia muita aineita paitsi kannabista kohtaan on vinoutunut raportointi, mikä aiheuttaa mm. sen, että länsimaiset teollisten kemikaalien eli ns. lääkkeiden väärinkäyttö jää raportoimatta tai aliraportoiduksi (Brasilian esimerkki s. 140).

YK:n politiikan johdosta meille ovat syntyneet kaksijakoiset päihdemarkkinat, jossa tupakka, alkoholi ja länsimaisten lääkeyhtiöiden tuotteet on annettu ylikansallisten yritysten käsiin, ja laittomat huumeet, nuo perinteiset entisissä siirtomaissa tuotetut kasviperäiset "huumausaineet" oopium, koka ja kannabis, ylikansallisten rikollisliigojen käsiin.

Tämä oppi laillisten päihteiden teknologisesta välttämättömyydestä ja laittomien huumeiden tartuntataudinomaisesta leviämisestä vain syventää sitä 100 vuotta vanhaa kulttuurista ristiriitaa, mihin tämä aineiden erottelu perustuu.

Viljelijät ja käyttäjät syntipukkeina

Toisaalta huumesodan kohteina ovat kehitysmaiden köyhät maanviljelijät, kun taas länsimaisten päihteiden valmistajat ja jakelijat saavat juosta vapaana vaikka myisivätkin tuotteitaan alaikäisille ja muille itseään huonosti puolustamaan kykeneville kansanryhmille.

Toisaalta epidemiamalli oikeuttaa edelleen YK:n johtaman huumesodan jatkumisen länsimaissa kohteena pääasiassa käyttäjät. Epidemiamallin tekivät Pohjoismaissa tunnetuksi ruotsalainen Nils Bejerot ja suomalainen Juhana Idänpää-Heikkilä, joiden propagandan hedelmistä täällä kärsitään edelleen.

Raportista paistaa läpi yritys pitää hengissä nykyisen kansainvälisen huumekieltojärjestelmän perusta, vuoden 1961 Single Convention, huumausaineyleissopimus. Sopimuksella koottiin aiemmat sopimukset yhteen ja luotiin kansainvälinen huumevalvontajärjestelmä. Samalla paalutettiin se länsimainen kulttuurihegemonia, jonka mukaan köyhät viljelijät kehitysmaissa ovat syntipukkeja maailman huumeongelmaan mutta länsimaiset tehtailijat ovat valvonnan ulkopuolella.

Alun yhteenvedossa kieltolain arvostelijoita yritetään panna halvalla. Raportti väittää sivulla 7, että nykyiselle järjestelmälle löytyy laaja kansainvälinen tuki. Alusta saakka tämä YK:n huumekieltolakijärjestelmä on ollut salaileva eikä suurin osa maailman kansalaisista tiedä tästä järjestelmästä ja sen historiasta mitään.

YK syyttää pientä mutta äänekästä vähemmistöä rivien rikkomisesta ja monikansallisen hengen pilaamisesta (s. 7). Toisaalta YK väittää maailmasta löytyvän vähintään 150 miljoonaa kannabiksen käyttäjää. Näin suurella valtiolla tulisi olla oma edustuksensa myös YK:ssa!

YK:n johtaman kansainvälisen huumekieltolain ristiriidat johtuvat liian suuresta sitoutumisesta USA:n ajamaan politiikkaan ja etuihin. Tästä esimerkkinä on sivulla 139 esille tuotu myytti vahvemmasta kannabiksesta. YK:n huumevalvontajärjestelmä yrittää kantaa USA:n kieltolain ristiä eikä hakeutua tosiseikkojen pariin. Pitäisiköhän näitä asioita alkaa kysymään käyttäjiltä itseltään ?