USA
Kannabiksen laillistaminen ei lisää käyttöä
Lähde: American Journal of Public Health 1.5.2004
http://www.ajph.org
Tutkimus pdf:nä
http://www.mapinc.org/lib/limited.pdf

http://www.kron4.com/Global/story.asp?s=1843133

Kieltolaki perustuu ajatukselle, että rankaisemisen uhka ehkäisee kannabiksen käyttöä ja tätä kautta edistää kansanterveyttä.

Tämän hypoteesin testaamiseksi tutkijaryhmä keräsi ominaisuuksiltaan vastaavia kannabiksen käyttäjiä kahdesta muuten samankaltaisesta kaupungista, joista toisessa on vallalla kieltolaki (San Francisco) ja toisessa kannabiksen käyttö on dekriminalisoitu (Amsterdam).

Näiden eri kaupunkien käyttäjien käytön aloitusikä, säännöllisen ja runsaimman käytön aloitusikä, käytön määrä ja useus, käytön muodot ja muiden aineiden käyttö tutkittiin ja vertailtiin.

Lukuunottamatta käytön korkeampaa tasoa San Franciscossa molempien kaupunkien kannabiksen käyttäjien käytön muodot olivat hyvin samankaltaiset. Tutkimuksessa ei löydetty mitään todisteita siitä, että kannabiksen kriminalisointi vähentäisi sen käyttöä tai että dekriminalisaatio lisäisi sitä. Huumepolitiikalla on vähemmän vaikutusta kannabiksen käyttöön kuin mitä tällä hetkellä ajatellaan.

Johtopäätöksenä tutkimus esittää, että kokeneet kannabiksen käyttäjät järjestävät käyttönsä oman alakulttuurinsa käyttäytymisohjeiden (normit ja ohjeet siitä milloin, missä, miksi, kenen seurassa ja kuinka) eikä lakien tai toimintasuunnitelmien mukaan. Kokeneiden käyttäjien noudattaessa alakulttuurista "etikettiä" he näyttävät säännöstelevän kannabiksen käyttöään vähentääkseen sen vaikutuksia normaalille sosiaaliselle toiminnalle. Jos huumepolitiikan toteuttamisessa otettaisiin huomioon ihmisten itsensä harjoittamat huumeiden käyttömallit, voisi se muuttua toimivammaksi.