USA
Valheet ja niitä toistavat laiskat toimittajat
Lähde: AlterNet 6.5.2004
http://www.cannabisnews.com/news/thread18812.shtml
JAMAn artikkeli: http://jama.ama-assn.org/cgi/content/full/291/17/2114

Toukokuun alussa JAMA (Journal of American Medical Association) julkaisi  tutkimuksen, jossa vertailtiin vuosina 1991-92 ja 2001-02 marijuanan käytöstä annettuja DSM-IV diagnooseja.

10 vuoden aikana voimakkaasti kasvaneet väärinkäyttö- ja riippuvuusdiagnoosit tulkittiin aiheutuneen marijuanan vahvuuden kasvusta. Eli voimakkaampi marijuana aiheuttaisi enemmän riippuvuutta.

Kyseistä väitettä on esiintynyt useamminkin viimeisten vuosien aikana huumevalistajien luennoilla: "Vanhempiesi marijuana ei ollut sitä samaa".

Psykologian professori Mitch Earleywine kirjoittaa, ettei väitteen tueksi ole olemassa tieteellistä näyttöä.

Amerikan psykiatriyhdistyksen kehittämä diagnostisointijärjestelmä DSM-IV luokittelee marijuanan väärinkäytöksi, jos esim. marijuanan käytöstä aiheutuu juridisia ongelmia. FBI:n Uniform Crime Report rikostilasto osoittaa, että marijuanasta aiheutuneet pidätykset kasvoivat vuoden 1991 300 000:sta vuoden 2001 700 000:een. Eli selitys kasvaneelle diagnostisoinnille löytyykin aivan jostain muualta kuin marijuanan kasvaneesta vahvuudesta. JAMAn artikkelista ei selviä, mitkä osa-alueet diagnostisoinnissa kasvoivat eniten.

Seuraava erikoinen seikka marijuanan kasvaneessa väärinkäytössä on se, että marijuanan "väärinkäyttö" kasvoi eniten mustien nuorten ja latinalaisamerikkalaisten keskuudessa. Vastaavaa kasvua ei havaittu valkoisten parissa.

Ilmeisesti ainoastaan mustat ja latinalaisamerikkalaiset eivät käytä vahvempaa marihuanaa eikä heillä ole erityistä geneettistä altistusta sille. Pidätystilastoissa juuri nämä ryhmät ovat kuitenkin eniten edustettuina.

Näistä seikoista ei ollut mainintaa uutistoimistojen jutuissa. Uutistoimistojen jutut muistuttivat hyvin paljon NIDA:n (National Institute on Drug Abuse) lehdistötiedotetta. On helppoa ajatella, että kyseisestä tutkimuksesta vedetyt "johtopäätökset" ovat alun alkaenkin tarkoitetut vain nykyisen marijuanakielteisen huumausainepolitiikan tukemiseksi.