Tiedote

1.5.2014

 

 Kannabiksesta ei pidä rangaista

Kannabiksen käytön sekä tuotannon ja jakelun laillistaminen Yhdysvaltojen osavaltioissa ja Uruguayssa ovat muuttaneet kannabiksen asemasta käytävää keskustelua myös Suomessa. Useissa puheenvuoroissa laillistaminen nähdään realistisena vaihtoehtona nykyiselle kieltolaille. Vaikka aivan välitöntä laillistamista ei nähdä mahdollisena, niin kymmenen vuoden aikajänteellä se voi jo olla mahdollista. Eipäs juupas -vastakkainasettelusta on päästy avoimeen ja rakentavaan keskusteluun eri näkökantoja edustavien tahojen kanssa. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat Ajankohtaisen kakkosen kannabisilta ja monet vilkkaat keskustelutilaisuudet sekä median asiantunteva uutisointi. Myös kansalaisaloitteeseen kannabiksen rankaisemisesta luopumiseen kerätään nimiä.

Kansalaisaloitteen sisältö on lakimuutos, joka mahdollistaa kannabiksen käytön ja omaan käyttöön tapahtuvan hallussapidon sekä kasvatuksen rikosoikeudellisesta rangaistavuudesta luopumisen. Rikoslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kannabiksen käyttö ja omaan käyttöön tapahtuva hallussapito sekä kasvatus poistetaan rikoslain rangaistavuuden piiristä. Esityksen tavoitteena on vähentää kannabiksen käytöstä ja käytön torjunnasta aiheutuvia kokonaishaittoja.

Nykyisessä lainsäädännössä kannabis on laiton huume muiden huumeiden joukossa. Vaikka valtakunnansyyttäjän ohjeissa kannabis katsotaankin vähiten haitalliseksi huumeeksi, niin tarvitaan muutos lainsäädäntöön, joka selvästi erottaa sen muista laittomista huumeista ja selkiyttää jo nykyiseen lainsäädäntöön sisältyvää mahdollisuutta toimenpiteistä luopumiseen. Mahdollisuutta toimenpiteistä luopumiseen ei ole toteutettu lain tarkoituksen mukaisesti.

Kansalaisaloitteessa ehdotetaan, että rikoslain 50 luvun 7§:ään lisätään uusi 2. momentti: ”Syyte jätetään nostamatta, mikäli kyseessä on kannabiksen käyttö tai omaan käyttöön tarkoitettu hallussapito tai kasvatus siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään”.

Tämä ei vaadi suurta muutosta lainsäädäntöön eikä sinänsä ole kannabiksen aito dekriminalisointi tai laillistaminen. Kannabis pysyisi edelleen rangaistavana. Sen käytöstä tai omaan käyttöön tapahtuvasta hallussapidosta ei kuitenkaan rangaistaisi. Nykyinen rankaisulinja johtaa ja on jo johtanut siihen, että suuri osa väestöstä, erityisesti nuoret aikuiset ovat rikollisia. Samoin kannabiksen kasvattamisesta omaan käyttöön ei muutoksen jälkeen enää rangaistaisi. Nykyisin kannabiksen kasvattamisesta myös omaan käyttöön rangaistaan ankarammin kuin käytöstä eli se on aina huumausainerikos, ei huumausaineen käyttörikos.

Vaikka kansalaisaloitteen muutosta ei toteutettaisikaan, niin kannabiksen kasvattamisesta omaan käyttöön ei tulisi rangaista ankarammin kuin käytöstä, vaan käyttörikos olisi myös sille oikeampi rangaistus. Tämä muutos voitaisiin tehdä valtakunnan syyttäjän ohjeistuksella. Ei ole oikein rangaista ankarammin siitä, että on hankkinut kannabiksensa itse kasvattamalla kuin ostamalla sen rikollisilta markkinoilta.

Ei ole oikein eikä millään tavalla järkevää, että yhä kasvava osuus väestöstä on rikollisia kannabiksen käytön tai omaan käyttöön tapahtuvan kasvattamisen takia. Suurin osa tästä on piilorikollisuutta eli ”rikos” ei tule julki. Tämä heikentää yleistä lainkunnioitusta. Osa ihmisistä joutuu kuitenkin rangaistustoimenpiteiden kohteeksi. Sen lisäksi, että he saavat sakon  tai vankeustuomion, heihin kohdistuu seuraamuksia, jotka haittaavat heidän elämäänsä tai pahimmassa tapauksessa syrjäyttävät ihmisen yhteiskunnasta.

Pelkkä kannabiksen käyttörikos voi johtaa ajoluvan menetykseen, vaikka henkilö ei olisi edes ajanut autoa. Ihmisten koteihin tehdään mittavia ja nöyryyttäviä kotietsintöjä, ihminen voi menettää työ tai opiskelupaikkansa tai se, että hänen nimensä löytyy poliisin rekistereistä, voi estää työnsaannin. Pari- ja sosiaaliset suhteet rikkoutuvat, kun ihjminen leimataan rikolliseksi. Sen lisäksi poliisin ja oikeuslaitoksen rahoja tuhlataan vääriin asioihin eikä todelliseen rikosten torjuntaan ja selvittämiseen. Vuonna 2013 takavarikoitiin Suomessa 23 000 kannabiskasvia. Tukimusten mukaan kannabiksen kotikasvattaja kasvattaa muutamaa kasvia, joten on kyse tuhansista turhista uhreista, tutkinnoista ja oikeuskäsittelyistä.

 

Hamppumarssit lauantaina 3.5.2014 klo 14 Helsingissä ja Turussa

Vuoden 2014 hamppumarssi järjestetään Helsingissä ja Turussa lauantaina 3.5.2014. Helsingissä paikka on Hesperian puisto kuten monena vuonna aikaisemminkin. Kokoontuminen tapahtuu klo 14.00 parisataa metriä Oopperan suuntaan Finlandia talosta. Marssin reitti on Hesperianpuisto-Mannerheimintie-Eduskuntatalo-Eteläespa-Fabianinkatu-Aleksi-Mikonkatu-Kaivokatu-Postikatu-Mannerheimintie-Hesperianpuisto. Hesperian puistossa on puheita ja muuta ohjelmaa. Sanakin on vapaa halukkaille. Seuraa hamppumarssitiedotusta SKY:n sivuilta (http://www.suomenkannabisyhdistys.org). Turussa marssi lähtee Puolalanpuistosta taidemuseon vierestä kello 14.00. Lisätietoja Turun seudun kannabisyhdistyksen  sivuilta (http://www.tusky.fi)