Kansalaisaloite kannabiksen rangaistavuudesta luopumisesta on julkistettu 13.1.2014. Kansalaisaloitteen otsikko on Kannabiksen dekriminailisointi ja se löytyy osoitteesta 

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/703

Aloite on tehty lakiehdotuksen muotoon. Sen sisältö on kannabiksen käytön ja omaan käyttöön tapahtuvan hallussapidon sekä kasvatuksen rikosoikeudellisesta rangaistavuudesta luopuminen.

Aloitteessa ehdotetaan rikoslakia muutettavaksi siten, että kannabiksen käyttö ja omaan käyttöön tapahtuva hallussapito sekä kasvatus poistetaan rikoslain rangaistavuuden piiristä. Esityksen tavoitteena on vähentää kannabiksen käytöstä ja käytön torjunnasta aiheutuvia kokonaishaittoja. 

Ehdotuksen tärkeimmät vaikutukset ovat kannabiksen käyttäjien kiinniottamiseen ja rankaisemiseen liittyvien kustannusten pieneneminen sekä käyttäjiin ja välillisesti muihin sivullisiin kohdistuvien haitallisten seuraamusten väheneminen. 

Suomen kannabisyhdistys tukee aloitetta. Käykää tukemassa sitä!

Lisätietoja