Muutosta tarvitaan

 

Suomessa mm. sisä- ja oikeusministeri ovat mediassa vakuutelleet, että Suomessa ei tarvita mitään muutoksia huumelakeihin ja käytäntöihin. Näin on, vaikka muualla maailmassa saataisiin hyviä kokemuksia toisenlaisesta lähestymisestä asiaan kuten Portugalissa, jossa kaikki huumeet on dekriminalisoitu. Amerikan valtioiden huippukokouksessa vakavasti keskusteltiin kannabiksen laillistamisesta ja kaikille alkaa olla aivan selvää, että USA:n johtama huumesodan politiikka on täysin epäonnistunut.

 

Suomessa apua hakeva päihdeongelmainen ei pääse hoitoon, Suomessa ratsaaan koteja, kun etsitään muutamaa omaan käyttöön kasvatettavaa hamppukasvia. Lääkettä kotona kasvattava ihminen tuomitaan vankeuteen tai sakotetaan, kun lääkettä on lähes mahdoton saada laillisesti. Rikollisten annetaan kahmia voitot salakaupasta, kun voitaisiin kerätä yhteiskunnalle veroja. Ja sitten valitetaan, että poliisilla ei ole resursseja tutkia rikoksia. Muutosta tarvitaan myös meillä. On parempi säädellä huumekaupaa ja auttaa ongelmiin ajautuneita kuin lyödä lyötyä. Kotipuutarhoja ratsaaville poliiseille olisi oikeatakin rikoksentorjuntaa tehtävänä.

 

Kannabis laillisen valvonnan piiriin

 

Kannabis tulee tuoda laillisen valvonnan piiriin. Laillisilla markkinoilla myytävän kannabiksen koostumusta olisi mahdollista valvoa, ikärajakontrolli saataisiin käyttöön ja se kuuluisa ”portti” koviin aineisiin sulkeutuisi. Lainsäädäntöä tulisi kehittää siten, että sekä tuotanto että jakelu olisi säädelty kannabislailla. Kannabiksesta kerättävä verotuotto saataisiin yhteiskunnan hyötykäyttöön eivätkä salakaupan tuotot valuisi rikollisten taskuihin. Tämä pitäisi tehdä Suomessa, mutta myös EU:ssa ja mieluummin vielä laajemmin maailmanlaajuisesti. Myös Hollannin takaoven politiikka pitäisi saada lailliselle pohjalle. Eihän se kannabis kahviloihin taivaasta tipu. Uutta lainsäädäntöä tarvitaan.

 

Oman hampun kotiviljely sallittava

 

Kokonaisvaltaisen lainsäädännön tuottaminen ja jämähtäneiden asenteiden muuttaminen ei tapahdu hetkessä. Siksi voitaisiin lähteä siitä, että kannabiksen käyttö, pienen määrän hallussapito ja omaan käyttöön tapahtuva hampun pienimuotoinen viljely tulisi sallia. Ilman lainmuutostakin valtakunnan syyttäjän ohjeilla voitaisiin muuttaa sitä epäkohtaa, että kun pienestä määrästä ostettua kannabista tuomitaan huumausaineen käyttörikoksesta, niin sama määrä itse kasvatettua kannabista tuottaa syytteen huumausainerikoksesta. Miksi pitää suosia rikollisia!

 

Veroja ja työllisyyttä

 

Pitääkö leikata vai korottaa veroja ja mitä veroja. Tähän ongelmaan kuten työllisyyteenkin auttaisi se, että kannabis olisi säädeltyä ja sitä verotettaisiin. Samalla myös muu hampun hyötykäyttö (lääke, ravinto, kuitu ja energia) voisi edistyä. Nykyäänhän myös hyötyviljelmiä ensin niitetään poliisin toimesta ja sitten ihmetellään, miten kävi. Emme tarvitse lisää Timo Haaran kohtaloita.

 

Suomesta ei ole mitään tutkittuja lukuja siitä, mitä kannabiksen verotus tuottaisi. Yli 500 taloustieteilijää, mm. kolme Nobel-palkinnon saajaa, on allekirjoittanut vetoomuksen, jossa vaaditaan huomiota Harvardin yliopiston taloustieteen professorin Jeffrey Mironin vuonna 2005 tekemälle tutkimukselle:

 

http://www.cato.org/pubs/wtpapers/DrugProhibitionWP.pdf

 

Tutkimuksen mukaan USA:n hallitus voisi säästää 7,7 miljardia dollaria vuodessa, jos se lopettaisi nykyisen sodan huumeita vastaan. Lisäksi kannabiksen verottaminen toisi valtion kassaan 6 miljardia dollaria vuodessa, jos kannabiksen myyntiä verotettaisiin kuten tupakkaa ja alkoholia. Tämä tekisi yhteensä 13,7 miljardia dollaria vuodessa,

 

 

Kannabiskahvilamalli säilytettävä

 

Alkaen 1.5. Hollannin hallitus soveltaa uusia toimenpiteitä kannabiskahviloihin pääsyyn Hollannin eteläisissä maakunnissa. Ensi vuoden tammikuun 1. päivästä alkaen nämä säädökset ulotetaan koskemaan koko maata. Ainoastaan Hollannin kansalaiset ja Hollannissa pysyvästi asuvat saavat siitä lähtien käydä kannabiskahviloissa ja heidän tulee rekisteröityä yhden kahvilan vakituiseksi asiakkaaksi, joista tulee suljettuja klubeja.

 

ENCOD (European Coalition for Just and Effective Drug Policies) ja sen hollantilaiset jäsenet vastustavat näitä toimenpiteitä, jotka voivat lopettaa vuodesta 1976 voimassa olleen kannabiskahvilamallin. ENCOD, 19 kannabiskahvilaa sekä käyttäjäjärjestö WeSmoke ovat laittaneet vireille oikeusjutun Hollannin valtiota vastaan kumotakseen uusien lakien aiheuttaman diskriminoinnin. Toukokuun 1. päivänä samanlaisia oikeusjuttuja laitettiin vireille paikallistasolla Maastrichtissa ja Tilburgissa.

 

 Tuhannet kannabisaktivistit kokoontuvat 17.6. Amsterdamin kannabiksen vapautuspäivillä aloittamaan kampanjan, joka jatkuu aina Hollannin parlamenttivaaleihin saakka 12. syyskuuta.

 

Suomen kannabisyhdistys tukee ENCODia, jonka jäsen SKY on, kamppailussa Hollannin diskriminointilakia vastaan. EU-kansalaisia ei voi asettaa erilaiseen asemaan sen mukaan, minkä maan kansalaisia he ovat.

 

Kannabisyhdistys edelleen hyvien tapojen vastainen

 

Suomen kannabisyhdistys haki uusilla säännöillä yhdistyrekisteriin vuonna 2010 alussa. PRH päätti elokuussa 2010, että "Suomen kannabisyhdistyksen tarkoitusta on sen sääntöjen 2§:n mukaan pidettävä hyvien tapojen vastaisena siten, että esitetty tarkoitus on yhteiskunnassamme vallitsevien oikeus- ja moraalikäsitysten vastainen." SKY valitti päätöksestä ja valitusrumbaa on pyöritetty tähän asti. Maaliskuussa PRH:n valituslautakunta päätti pitää PRH:n alkuperäisen päätöksen voimassa ja hylkäsi SKY:n valituksen, joka sai merkittävää tukea päihdealan päättäjilta, tutkijoilta ja vaikuttajilta.

Päätöksen absurdius kiteytyy lauseessa: "...yhteiskunnassa voimassaolevien oikeussäännösten, vallitsevien käsitysten ja hyväksyttyjen periaatteiden vastaisen toiminnan salliminen on oikeus- ja moraalikäsitysten vastaista ja yhdistyksen tarkoitusta on pidettävä yhdistyslain 1 §:n mukaan hyvän tavan vastaisena". Tämähän merkitsee sitä, että mitään lainmuutoksia ei voisi koskaan tehdä, jossain olisi määritelty vallitsevat käsitykset ja hyväksytyt periaatteet, joista poikkeava toiminta on kiellettyä ja moraalikäsitykset ovat muuttumattomia maailman tappiin.

 

 Suomen kannabisyhdistys jatkaa kamppailua oikeuksiensa puolesta. Vaikka yhdistystä ei olekaan kielletty, niin sen asettaminen eriarvoiseen asemaan rekisterissä olevien yhdistysten kanssa on vakava diskriminointitoimenpide, joka haittaa yhdistyksen toimintaa yhteiskunnassa. Tämän takia yhdistys valittaa PRH:n päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.