Etelä-Afrikka

Järkyttävää hoitoa

Lähde: Mail and Guardian 30.8.2004
http://www.mapinc.org/drugnews/v04/n1250/a12.html

YK:n vuosittaisessa huumeraportissa kerrotaan huumehoidon keskittyvän kannabiksesta vieroitukseen Afrikassa. Hoitomahdollisuuksia on Afrikan köyhissä valtioissa tarjolla vähän ja etelä-afrikkalaisen Mail and Guardian -lehden artikkeli paljastaa mantereen kehittyneimpänä pidetyn valtion, Etelä-Afrikan tasavallan, tarjolla olevan hoidon luonteen:

Järkyttävä uusi tutkimus paljastaa Etelä-Afrikan huumehoitokeskukset huonosti hoidetuiksi laitoksiksi, joissa potilaiden fyysinen ja psykologinen pahoinpitely kukoistaa.

"Hallituksen tulee kantaa vastuu. Heidän tulee tarkastaa niissä tarjottavat ohjelmat eikä keskittyä pelkästään puhtaisiin keittiöihin ja vessoihin tärkeimpinä kriteereinä, " sanoo Smaragda Louw. Hän tutki väitöskirjaansa varten 33 kuntoutuskeskusta ja psykiatrista klinikkaa, joissa tarjotaan hoitoa nuorille.

Tutkimus ilmestyy samalla, kun nuorten huumeiden käyttö kasvaa ja eräästä kristillisestä hoitolaitoksesta on tullut julki väärinkäytöksiä.

Kartoittaessaan joukon tuomittavia hoitokäytäntöjä Louw kertoo 12 - 17 vuotiaiden lasten traumatisoituvan yhä enemmän huonosti hoidetuissa laitoksissa.

"Koska ei löydy mitään kansallista tietopohjaa laitoksista ja niissä tarjottavista ohjelmista, ovat vanhemmat avuttomia laitoksen valinnassa ja joutuvat usein turvautumaan kuulopuheisiin, " kertoo Louw.

Louw toistaa erästä kansainvälistä lehteä, jossa arvioitiin joidenkin hoitolaitosten hyötyvän Etelä-Afrikassa vallitsevasta huumehysteriasta sekoittamalla tarkoitushakuisesti käytön ja väärinkäytön ja pelottelemalla vanhempia laittamaan lapsensa hoitoon "pienestäkin provokaatiosta" kuten kaljan juonnista tai jointin polttamisesta.

Louw kertoo tämän johtaneen siihen, että viikonloppuisin huumeita käyttäneitä teini-ikäisiä laitetaan raskaasti huumeita käyttäneiden oikeuslaitosten hoitoon määränneiden aikuisten seuraan.

Tutkimuksen mukaan vanhemmat maksavat korkeita maksuja toimimattomista ohjelmista.

Louw kertoo esimerkin entisestä pankinjohtajasta, joka osti maatilan ja perii nyt 2000 randia kuussa potilaalta. Louwin mukaan omistajana, johtajana ja hoito-ohjelmasta vastaavana toimivalla miehellä on huonot tiedot huumeista, hoidosta ja nuorten kehittymisestä.

Tavallinen päivä hoitolaitoksessa alkaa kello 6:lta, jatkuu raamattutunteina aina kello 8:aan ja työskentelynä loppupäivän kibbutzi-tyylisellä maatilalla.