Britannia: Kannabis on syöpälääke. Poliitikot kannabiksen käyttäjien suurin uhka, ei psykoosit

EU

Huumepolitiikka ja kansalaisyhteiskunnan panos

Lähde: Civil Society Forum on Drugs in the EU
http://ec.europe.eu/
http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0316:FIN:FI:HTML

SKY lähetti vastineensa EU:n komission aloitteelle kansalaisyhteiskunnan ottamiseksi mukaan EU:n huumepolitiikan muotoiluun. Tämän taustalla on EU:n parlamentissa hyväksytty aloite EU:ssa vallitsevan demokratiavajeen täyttämiseksi myös huumepolitiikassa. Tämä EU:n demokratiavaje johtuu siitä yksinkertaisesta tosiasiasta, että EU on pelkkä iso byrokratia, jossa kaikkia asioita käsitellään paperilla.

Aloitteen mukaan kansalaisjärjestöt piti saada huumepolitiikan prosessiin mutta Suomesta tässä ensimmäisessä vaiheessa valittiin A-klinikkasäätiö, joka on mitä suurimmassa määrin valtion byroo, jota ylläpidetään lakisääteisesti alkoholiverotuotoilla. Tässä vaiheessa mukaan otettiin 30 erilaista järjestöä ja ruotsalaisia kieltolakijärjestöjä on mukana peräti kolme. Tämän ensimmäisen vaiheen ensimmäinen kokoontuminen on 13 - 14.12.

Kohtuukäyttö yleiseen käyttöön myös EU:n byrokratiassa

A-klinikkasäätiön Heikki Bothas ja European Cities Against Drugsin Tomas Hallberg ovat valtion huume-virkamiehiä. Tällaisten valintojen taustalla on poliitikkojen ja virkamiesten pelko siitä, että kansalaiset sotkevat heidän kielipelinsä kuten väärin- ja viihdekäyttöluokittelut. Toivottavasti A-klinikkasäätiö lunastaa roolinsa kansalaisyhteiskunnan edustajana ja tiedottaa prosessista. SKY seuraa tapahtumia.

Alkoholipolitiikasta tuttu kohtuukäyttö tulee ottaa käyttöön prosessissa kohti rationaalista ja humaania kannabispolitiikkaa. Jatkossa huume- ja päihdepolitiikka tulee ottaa samaan keskusteluprosessiin, muuten koko prosessissa ei ole mitään mieltä.

Eurooppalainen liittouma oikeudenmukaisen ja toimivan huumepolitiikan puolesta, ENCOD, on kuitenkin päässyt mukaan.

ENCOD Wienissä 2008

Lähde: ENCOD
http://www.encod.org/info/VIENNA-2008-TEN-YEARS-AFTER.html

Kesäkuussa 1998 YK julkisti 10-vuotisen huumestrategiansa, jonka tarkoitus oli saada “mitattavia” tuloksia huumeiden vastaisessa taistelussa mukaan lukien “merkittävän vähennyksen” kannabiksen, kokapensaan ja unikon viljelyssä vuoteen 2008 mennessä.

10. Maaliskuuta 2008 YK:n huumekomissio kokoontuu Wienissä julkistaakseen strategiansa tulokset.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana sota huumeita vastaan on epäonnistunut. Huumausaineiden käyttö aiheuttaa ongelmia mutta huumausaineiden kieltäminen on suoranainen katastrofi. Miljoonista ihmisistä on tehty rikollisia, miljardeja euroja käytetään sodassa huumeita vastaan, joka on tehotonta ja aiheuttaa ei-toivottuja seurauksia.

Valtiot ovat estäneet yritykset vähentää huumausaineiden käytöstä aiheutuvia haittoja sekä niiden vastuullisen käytön kehittämisen.

Samaan aikaan huumausainemarkkinat ovat järjestäytyneen rikollisuuden hallinnassa. Sen huikeat voitot järkyttävät globaalia taloutta ja aiheuttavat kasvavaa korruptiota.

Huumausainepolitiikan tulisi olla julkisen terveydenhuollon asia, ei oikeuslaitoksen. Me vaadimme YK:ta julistamaan jokaiselle maailman kansalaiselle oikeuden kasvattaa ja pitää hallussa kasveja henkilökohtaiseen ja epäkaupalliseen käyttöön.

YK:n tulisi sallia myös yksittäisten valtioiden mahdollisuuden harjoittaa huumausainepolitiikkaa, joka ei perustu huumausaineiden täydelliseen kieltämiseen.

Wien 2008 on mahdollisuus esittää tämä viesti YK:lle. Liity joukkoomme Wienissä. Matkan ja majoituksen järjestämisestä voit olla yhteydessä meihin.

Ohjelma: Perjantai 7. maaliskuuta: Konferenssi ”Sota huumeita vastaan – pitkään jatkunut valhe?” Analyysi syistä kieltolain taustalla.
Lauantai 8. maaliskuuta: Mielenosoitus “Cures - not Wars” YK:n rakennuksella.
Sunnuntai 9. maaliskuuta: Näyttely ja workshoppeja kiellettyjen kasvien hyötykäytöstä.

Kannabisklubit

Lähde: ENCOD
http://www.encod.org/info/-CANNABIS-SOCIAL-CLUBS-.html

Kannabisklubit ovat voittoa tavoittelemattomia ihmisten yhteenliittymiä, joiden puitteissa kasvatetaan kannabista jäsenten käyttöön. Tällaisia klubeja on perustettu Espanjassa, Belgiassa ja Sveitsissä. Monessa muussa maassa valmistellaan tällaisten klubien avaamista. Vaikka kaikissa maailman maissa vallitsee sama YK:n autorisoima kieltolaki, ovat eri maiden viranomaiset luoneet harmaita vyöhykkeitä, jossa yksittäisillä tuomareilla tai poliisiviranomaisilla on valta sallia tällainen toiminta. Tämä kannattaa tarkistaa ko. maan lainsäädännöstä.

 


Sveitsi

Kannabis, tupakka ja nuoriso

Lähde: Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine Marraskuu 2007; 161(11):1042-1047, Reuters 5.11.2007, Lähde: Reason 6.11.2007
http://archpedi.ama-assn.org/cgi/content/abstract/161/11/1042
http://archpedi.ama-assn.org/cgi/reprint/161/11/1042
http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSN05267057
http://www.reason.com/blog/show/123354.html

Amerikkalainen tiedelehti Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine julkaisi sveitsiläisen tutkimuksen, jonka tarkoituksena oli arvioida, kuinka moni nuorista käyttää kannabista muttei koskaan ole käyttänyt tupakkaa sekä arvioida, miten he eroavat muista nuorista.

Ainoastaan kannabista käyttävät nuoret osoittivat parempaa toimintakykyä kuin myös tupakkaa käyttävät. Raittiisiin verrattuina he olivat sosiaalisempia eikä heillä ollut enempää psykososiaalisia ongelmia.

Tutkimuksessa oli mukana 5263 16 - 20 vuotiasta opiskelijaa, joista 455 ainoastaan kannabiksen käyttäjiä, 1703 tupakan ja kannabiksen käyttäjiä sekä 3105 raitista.

Ainoastaan kannabista käyttävät olivat myös tupakkaa käyttäviä nuorempia, suurempi osa miehiä, harrastivat useammin urheilua, asuivat useammin molempien vanhempiansa kanssa, olivat useammin opiskelijoita, joilla on hyviä opintosuorituksia, mutta he juopuivat harvemmin ja aloittivat harvemmin kannabiksen käyttönsä alle 15 vuotiaina, olivat käyttäneet harvemmin kannabista yli kaksi kertaa kuluneen kuukauden aikana ja olivat tulleet murrosikään myöhemmin.

Tutkimus ei vahvista sitä yleistä oletusta, että tupakasta ja kannabiksesta pidättäytyvät voisivat yleisesti paremmin kuin kannabiksen käyttäjät. Vaikka nämä pinnaavat koulusta enemmän, on heillä yhtä hyvät arvosanat ja vaikka heillä on huonommat suhteet vanhempiinsa, eivät he ole muita masentuneempia.

Tutkimuksessa vahvistettiin se aiemmissa tutkimuksissa esille tullut seikka, että tupakoijat käyttävät enemmän kannabista. Ainoastaan kannabista käyttäneet aloittivat käyttönsä myöhemmin ja käyttivät myös alkoholia vähemmän kuin tupakoijat.

Käyttö ja väärinkäyttö

Jos noudattaisimme huumehaukkojen logiikkaa, olisi selvä päätelmä tästä tutkimuksesta se, että kannabis tekee ihmisistä parempia. Mutta onneksi kannabiksen käyttäjät eivät ole yhtä hulluja kuin huumehaukat vaan ymmärtävät ja ovat aina ymmärtäneet, etteivät aineet itsessään tee ihmisistä huonompia tai parempia.

Tällaisia tutkimustuloksia on saatu ennenkin mutta ne ovat jääneet tiedotusvälineissä skandaaliuutisten jalkoihin. Vuonna 1990 Kaliforniassa seurattiin teini-ikäisten ryhmää ja havaittiin, että marihuanaa kokeilleet olivat parhaiten sopeutuvia ryhmässä. Kannabista jatkuvasti käyttäviä leimasi persoonallisuuden häiriöt ja sopeutumattomuus. Kannabista käyttämättömät olivat ahdistuneempia ja sosiaalisesti rajoittuneempia.

Tutkimuksessa pääteltiin, että ongelmallinen kannabiksen käyttö on sopeutumattomuuden oire, ei sen syy. Tämä sai huumehaukat takajaloilleen, koska se esittää huumeista pidättyvät luusereina ja huumeiden kokeilun osana normaalia kehitystä. Mutta tällaisten tutkimusten tärkein anti on se, että huumeiden käytöllä ja väärinkäytöllä on eroa. Tulevaisuuden huumepolitiikan tulisi perustua tälle eikä uskonkappaleen aseman saaneelle väärinkäyttö termille.


Britannia

Poliitikot kannabiksen käyttäjien suurin uhka, ei psykoosit

Lähde: The Lancet, Volume 370, Number 9598, 3 November 2007, UKCIA 2.11.2007
http://www.thelancet.com/journals/lancet/full?issue_key=S0140-6736(07)X6046-X
http://www.ukcia.org/news/shownewsarticle.php?articleid=12973

Mm. Suomen johtava huumevirkamies kerkesi jo julistamaan kannabiksen ja psykoosien välisen yhteyden olevan todistettu Lancetissa taannoin julkaistun tutkimuksen pohjalta. Tuoreessa Lancet-lehdessä useat alan tutkijat keskustelevat aiheesta ja kuten aina ennenkin kannabishysterian kohdalla, hysteria alkoi liian aikaisin: tähän astinen tutkimus ei osoita yhteyttä kannabiksen ja psykoosien saatikka skitsofreniaan sairastumisen välillä. Päteviä tutkimuksia on vasta pari kappaletta vaikka lehdet antavat ymmärtää ihan muuta. Näissä tutkimuksissa saadut riskikertoimet ovat teoreettisia, ei käytännön mielenterveystyössä saatuja.

Louise Degenhardt ja Wayne Hall kirjoittavat siitä, kuinka lainsäädännöllä ei ole todettu olevan mitään vaikutusta kannabiksen käytön yleisyyteen:

”On olemassa vaara, että keskustelu rikosoikeudellisten rangaistusten palauttamisesta vie brittihallinnon harhaan sen sijaan, että se yrittäisi tiedottaa suurta yleisöä kannabiksen käytön haitoista, missä tulisi korostaa psykoosien ohella paljon yleisempiä terveyshaittoja.”

”Olisi suuri virhe kuvitella, että kannabiksen käytön aiheuttamat kansanterveysongelmat voidaan ratkaista kynän heilautuksella”.

Kannabis, tupakka, geenit ja psykoosit

Lähde: Genotype effects of CHRNA7, CNR1 and COMT in schizophrenia: interactions with tobacco and cannabis use. The British Journal of Psychiatry (2007) 191: 402-407.
http://bjp.rcpsych.org/cgi/content/abstract/191/5/402
Psychiatry Source 16.11.2007
http://www.psychiatrysource.com/NewsItem/Cannabis-and-smoking-

gene-links-to-schizophrenia-u.aspx?l1=3&firstpage=true

Viimeisimmässä Reefer Madness keskustelussa on teoretisoitu kannabiksen voivan aiheuttaa psykooseja erään COMT geenin muunnoksen omaaville henkilöille. Tässä hypoteesissa on lähdetty siitä, että esiintyykö psykooseja ja kannabiksen käyttöä samoilla ihmisillä, ja tästä on lähdetty rakentamaan ajatusmallia, jonka mukaan psykooseille alttiilla geenimuunnoksen omaavilla olisi kohonnut riski saada psykooseja ja sairastua skitsofreniaan. Tämä malli on tuottanut tarkan kuuloisen prosenttiluvun, 41%, jonka tiedotusvälineet, poliitikot ja virkamiehet ovat ottaneet faktana, tieteellisesti mitattuna tosiasiana, ei riskiarviona.

Arvovaltaisessa British Journal of Psychiatry lehdessä julkaistussa tutkimuksessa asiaa on tutkittu oikeilla potilailla, ja tutkimuksen valossa tämä Reefer Madness hypoteesin viimeisin oljenkorsi on uponnut. Tämäkään tutkimus ei muuta sitä tosiseikkaa, että vahvan kannabiksen jokapäiväinen käyttö saattaa aiheuttaa olotiloja, jotka normaalikoulutuksen saaneesta psykiatrista tai psykologista vastaavat skitsofrenialuokituksen joitakin oireita.

Tutkimuksessa paljastuu, että myös tupakalle on myös löydetty samanlainen skitsofrenialle altistava geeniehdokas, mikä hypoteesi tässä tutkimuksessa myös kumotaan. Kumma kyllä tämä tupakka - skitsofrenia -malli ei ole herättänyt tiedotusvälineiden eikä poliitikkojen mielenkiintoa.

Tutkimuksen johtopäätökset:

There was no evidence of association between schizophrenia and CNR1 (OR=0.97, 95% CI 0.82–1.13) or CHRNA7 (OR=1.07, 95% CI 0.77–1.49) genotypes, or of interactions between tobacco use and CHRNA7, or cannabis use and CNR1 or COMT genotypes.

Conclusions Neither CNR1 nor CHRNA7 variation appears to alter the risk of schizophrenia. Furthermore, our results do not support the presence of different effects of cannabis use on schizophrenia according to variation within COMT.


Kanada

Emeryn kuulemispäivä 21.1.2008

Lähde: Cannabis Culture
http://www.cannabisculture.com/articles/4639.html

Marc Emeryn ja hänen kanssasyytettyjen luovutusoikeudenkäynnin alku on siirretty 21. päivään tammikuuta 2008. Onkohan Kanadan oikeusviranomaisten kantti alkanut jo pettää? Nyt on vielä hyvä tilaisuus vaikuttaa tilanteeseen kertomalla mielipiteensä Kanadan viranomaisille. Yhteystiedot löytyvät No Extradition for the BC3! -koosteesta.

Marc Emery dokumentti nyt netissä

Lähde: Cannabisculture
http://www.cannabisculture.com/articles/5087.html

Marc Emerystä ja hänen luovutusoikeudenkäynnistä tehty dokumentti 'Prince of Pot: The US vs. Marc Emery' löytyy YouTubesta. CBC esitti dokumentin tuoreeltaan, milloinhan YLE uskaltaa lähettää jotain USA:n huumesotaa kritisoivaa kanavillaan?

Tuomari ”Kanadan kannabislait perustuslain vastaiset”

Lähde: CannabisCulture 16.11.2007
http://www.cannabisculture.com/articles/5115.html

Nyt jo toinen tuomari vapautti kannabiksen hallussapidosta syytetyt sillä perusteella, että Kanadan kannabislait ovat perustuslain vastaiset. Viime kesäkuussa Ontarion osavaltiossa tuomari hylkäsi syytteet sillä perusteella, että hallituksen tulee säätää kannabiksen lääkekäytöstä laki eikä pelkästäään sallia se hallinnollisella päätöksellä. Niin kauan kuin kannabiksen lääkekäyttö ei ole täysin laillista, sotii sen käytön kieltäminen lailla perustuslakia vastaan.

Tuoreimman oikeusjutun puolustusasianajaja Pearson kertoo kannabislakien olleen perustuslain vastaisia aina vuoden 2001 oikeudenpäätöksestä saakka. Hänen mielestään hallitus aiheuttaa enemmän vahinkoa kieltolaillaan.

”He tekevät nuorista rikollisia. Heiltä viedään koulutus-, työ- ja matkustusmahdollisuudet pelkästään kannabiksen takia.”

Hän on ollut mukana tekemässä syytetyille tarkoitettua tee-se-itse puolustuspakettia:
http://www.thepotlawhasfallen.ca/

Hallituksen kanta ei ole sama kuin kansalaisten tahto

Lähde: London Free Press 18.10.2007
http://www.mapinc.org/drugnews/v07/n1200/a07.html
Mielipidemittaus:
http://www.angus-reid.com/polls/view/28649/more_canadians_concerned_about_drug_abuse/

Mielipidemittauksen mukaan yli puolet kanadalaisista haluaa laillistaa kannabiksen ja 89% kannattaa kannabiksen laillistamista lääkekäyttöön.

Kanadan uusi oikeistohallitus on ominut USA:n huumesodan Kanadan uudeksi huumepolitiikaksi. Mielipidemittauksen mukaan kansa ei ole täysin samaa mieltä vaan haluaisi politiikan painottuvan haittoja vähentävään suuntaan.

USA:n esimerkin mukaan uusi pääministeri mm. haluaisi lopettaa neulojen vaihto-ohjelmat mutta kansalaiset kannattavat niitä.

USA:n esimerkin mukaan myöskään uusi kanadalainen huumepolitiikka ei puutu lainkaan alkoholin tai lääkeaineiden väärinkäyttöön.


Britannia

Kannabis on syöpälääke

Lähde: BBC 19.11.2007
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/7098340.stm

Molecular Cancer Therapeutics -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa todetaan yhden kannabiksen vaikuttavan aineen, CBD:n, pysäyttävän rintasyövän etenemisen muualle elimistöön.

The California Pacific Medical Center Research Institute -tutkimuslaitoksen tutkijat ovat toiveikkaita, että kannabidiolista eli CBD:stä saataisiin myrkytön vaihtoehto kemoterapialle. Aikaisemmin CBD:llä on havaittu olevan samanlainen vaikutus aivokasvaimen leviämiseen.

CBD ei aiheuta psykoaktiivisia vaikutuksen, joten sen käyttö on täysin laillista. Tutkijaryhmän mukaan marihuanaa polttamalla ei voi saada tarpeeksi CBD:tä kehoon.

Tutkijaryhmän johtaja Dr Sean McAllister: ”Tällä hetkellä on hyvin vähän keinoja agressiivisten syöpämuotojen hoitamiseksi”.

Cannabis kan hjälpa mot cancer

Lähde: Expressen 20.11.2007

Att röka marijuana för att bota bröstcancer fungerar inte. Däremot kan ett av ämnena i drogen bidra till att cancern inte sprider sig i kroppen, tror amerikanska forskare.

I en artikel som publicerats i tidskriften Molecular Cancer Therapeutics hoppas forskaren Sean McAllister från privata vårdbolaget California Pacific Medical Centers forskningsinstitut att ämnet cannabiodol – CBD – ska kunna användas i stället för kemoterapi.

"Det här ämnet erbjuder ett hopp om en icke-giftig behandling där man skulle kunna nå samma resultat, utan de plågsamma bieffekterna" skrev McAllister i ett pressmeddelande på måndagen.
Forskarna har använt CBD för att blockera genen Id-1 som tros bidra till att cancern sprider sig.

"Vad som är spännande i det här är att om CBD kan blockera Id-1 i bröstcancerceller så kan det kanske också visa sig effektivt för att stoppa spridningen av cancerceller även i andra former av sjukdomen, som tjocktarms-, hjärn- eller prostatacancer" skriver McAllisters kollega Pierre-Yves Desprez.

Forskarna poängterar dock att studien inte innebär någon uppmaning till folk med bröstcancer att börja röka marijuana.

"Det är högst osannolikt att tillräckliga koncentrationer av CBD kan nås genom att röka cannabis" meddelas i pressmeddelandet.

Tutkimus: Cannabidiol as a novel inhibitor of Id-1 gene expression in aggressive breast cancer cells. Molecular Cancer Therapeutics 6, 2921-2927, November 1, 2007.
http://mct.aacrjournals.org/cgi/content/abstract/6/11/2921?maxtoshow=&HITS=10&

hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=cbd&searchid=1&FIRSTINDEX=0&volume=6&issue=

11&resourcetype=HWCIT


Espanja

CannabisExpo Madridissa

Lähde: http://www.expocannabis.com/en/general.htm

Espanjan pääkaupungissa Madridissa järjestettiin suuri kannabismessu 2. - 4.10. Kymmenen vuotta sitten Saksassa järjestettiin ensimmäinen iso kaupallinen kannabistapahtuma ja siitä lähtien ne ovat levinneet ympäri mannerta. Barcelonan Spannabis on ollut niin suuri menestys, että sellainen päätettiin järjestää myös Madridissa.


YK

Huumesodan arvioinnin aikataulu

Lähde: IDPC 7.10.2007, YK:n 62. yleisistunto, doc. 109
http://www.idpc.info/php-bin/documents/IDPC_Oct2007_AdvocacyGuide_EN.pdf
http://www.un.org/ga/62/agenda/crime.shtml
(http://www.un.org/ga/news/)

Keväällä 2009 kaikkien valtioiden poliittiset edustajat kokoontuvat Wieniin päättämään kansainvälisen huumevalvontajärjestelmän jatkamisesta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä tämän tulevan tapaamisen lopputulos sekä siihen johtava prosessi on epäselvä, koska monissa maissa epäröidään rikosvalvontajärjestelmään sekä ”tarjonnan vähentämiseen tähtääviin ohjelmiin” luottamista huumeongelman ratkaisemisessa. Monissa maissa on alettu korostamaan sellaisia politiikan muotoja ja ohjelmia, joissa keskitytään huumemarkkinoiden ja huumeiden käytön terveydellisiin ja sosiaalisiin seurauksiin.

Monet kansalaisjärjestöt haluaisivat olla mukana tässä prosessissa ja tarkoitus olisikin esittää tässä prosessin luonne ja aikataulu niin hyvin kuin se tällä hetkellä tiedetään. SKY seuraa prosessia.

Mikä on kansainvälinen huumevalvontajärjestelmä?

Nykyinen kansainvälinen huumevalvontajärjestelmä perustuu kolmelle kansainväliselle huumausainesopimukselle: vuoden 1961 huumausaineyleissopimus ja sen lisäpöytäkirja vuodelta 1972, psykotrooppisia aineita koskeva sopimus vuodelta 1971 sekä vuoden 1988 sopimus huumeiden ja psykotrooppisten aineiden kansainvälistä kauppaa vastaan. Kaikkiaan 183 valtiota on hyväksynyt kaksi ensimmäistä sopimusta ja 182 kolmannen.

Kuinka huumevalvontajärjestelmä toimii?

Tätä järjestelmää hallinnoi ja valvoo joukko toimistoja YK:n alaisuudessa: YK:n talous- ja sosiaalineuvosto (ECOSOC), huumausainekomissio (CND), kansainvälinen huumevalvontalautakunta (INCB) ja YK:n huume- ja rikostoimisto (UNODC).

YK:n talous ja sosiaalineuvosto, ECOSOC, on YK:n hierarkiassa keskeinen foorumi kansainvälisille sosiaali- ja talousasioille. ECOSOC on perustanut huumausainekomission, CND:n, käsittelemään huumausaineasioita.

CND on YK:n hierarkiassa keskeinen huumepolitiikan tekijä: CND:n tehtävät on määritelty kansainvälisissä huumesopimuksissa. Sen tehtäviin kuuluu maailman huumetilanteen analysoiminen, huumeongelman hoitamiseen tarvittavien toimintatapojen kehittäminen sekä valvontajärjestelmän vahvistaminen. Komissioon kuuluu 53 ECOSOC:in valitsemaa valtiota ja se kokoontuu kerran vuodessa. Huume- ja rikostoimisto UNODC hallinnoi CND:tä ja antaa sille teknistä apua. (http://www.unodc.org/unodc/en/cnd.html)

Kansainvälinen huumevalvontalautakunta, INCB, on ”itsenäinen ja puolilaillinen” elin, jonka tehtävänä on valvoa huumesopimuksien toteuttamista. Se perustettiin vuoden 1961 sopimuksen päätöksellä ja aloitti toimintansa vuonna 1968. Se on hallituksista ja YK:sta riippumaton 13 jäsenen asiantuntijaelin, joka voi pyytää asiantuntija-apua WHO:lta. ECOSOC valitsee jäsenet YK:n ja jäsenvaltioiden esittämiltä listoilta. INCB:llä ei ole sopimusten täytäntöönpanovaltaa mutta se voi nimetä sopimuksista sen mielestä lipeäviä hallituksia ja saattaa nämä kansainvälisen yhteisön arvosteltaviksi. Tämän se tekee vuosittaisissa raporteissaan ja seuraava ilmestyy maaliskuussa 2008. (http://www.incb.org/incb/index.html)

UNODC:n eli YK:n huume- ja rikostoimiston vastuulla on kansainvälisen huumevalvonnan toiminnan koordinointi. Toimisto perustettiin vuonna 2002 ja sillä on tällä hetkellä 500 ihmistä töissä Wienin ja New Yorkin päämajoissa ja 21:ssä toimistossa eri puolilla maailmaa. Sen tehtävä on ”auttaa jäsenvaltioita näiden taistelussa huumeiden valvonnassa sekä rikollisuuden ja terrorismin ehkäisyssä”. Toimisto tutkii ja analysoi tilannetta, antaa ohjeita sekä tekee kentällä teknistä yhteistoimintaa vaativia projekteja. Käytännössä toimisto pyörittää vaihtoehtoisia kehitysprojekteja, sadonvalvontaprojekteja ja rahanpesua ehkäiseviä projekteja. UNODC:lla on keskeinen asema jäsenvaltioiden huumepolitiikan käytännön muotojen ohjailussa. UNODC on huumepolitiikan muotoilun ja toteuttamisen keskeinen tekijä YK:n huumevalvontakoneistossa. (http://www.unodc.org/unodc/index.html)

Kansainvälisen huumevalvonnan ristiriidat

Tällainen järjestelmä on täynnä ongelmia. INCB ja WHO kilpailevat huumeluokituksista, INCB:n tiukka ja vanhakantainen tulkinta huumesopimuksista aiheuttaa ristiriitoja jäsenvaltioiden kanssa, sen epämääräinen laillinen asema on johtanut sekä salailun kulttuuriin että vuoden 1961 sopimuksessa määrättyjen toimivaltuuksien ylittämiseen.

UNODC julistaa olevansa valtioista riippumaton elin mutta käytännössä sen rahoitus tulee muutamalta suurlahjoittajalta ja ainoastaan 10% YK:n kassasta. Vuosina 2006 - 2007 tulleista lahjoituksista 70% - 80% oli tiettyyn kohteeseen määrättyjä. Tämä on johtanut toimiston politisoitumiseen ja luottamuksen laskuun.

YK:n toimistoissa politiikan muoto vaihtelee laajemminkin: UNODC:n edustaessa lain täytäntöönpanoa eli rikosvalvontaa ja INCB:n nollatoleranssipolitiikkaa, YK:n muut toimistot kuten UNAIDS, YK:n kehitysohjelma, WHO, Maailmanpankki ja YK:n väestörahasto tulkitsevat samoja sopimuksia terveyden ja kehityksen näkökulmista. UNODC:n ja INCB:n kannattamat ohjelmat ovat usein myös ristiriidassa YK:n ihmisoikeusperiaatteiden kanssa, jotka on kirjoitettu sen perustusasiakirjaan ja YK:n asettamiin vuosituhannen tavoitteisiin.

CND:n päätöksentekokoneistossa lain täytäntöönpanemisen eli rikosvalvonnan näkökulma hallitsee muita näkökulmia. CND:ssä päätökset tehdään yksimielisyys -periaatteella. Erään arvioijan mukaan tämä on johtanut päätösten tekemiseen ”pienimmän yhteisen nimittäjän periaatteella”. Yksi valtio pystyy tällöin pysäyttämään asian etenemisen. Tämä johtaa ”kasvojen menettämisen” pelossa mahdollisimman epämääräisten lausuntojen antamiseen ja ”lehmänkauppoihin”, jolloin ulkopuoliset tekijät pääsevät vaikuttamaan varsinaisen asian käsittelyyn. Pitkissä ja tarmoa vaativissa kokouksissa saadaan kuulla jäsenvaltioiden pitkiä ja itseään kiittäviä puheenvuoroja diplomaattisten riskien välttämiseksi.

Kaksisataa miljoonaa asiantuntijaa prosessin ulkopuolella

Koko tämä prosessi pyörii täysin vailla yhdenkään sellaisen ihmisen läsnäoloa, joita tämä eniten koskettaa, eli käyttäjiä tai kasvattajia. YK:ssa katsotaan yleensäkin kansalaisten osallistumisen lähinnä laskevan keskustelun tasoa eikä edustavan asiantuntemusta.

Tämä prosessi tekee maailman kahdestasadasta miljoonasta huumeiden käyttäjästä rikollisia, mikä monissa maissa johtaa vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin lain täytäntöönpanon tai hoidon nimissä.

Huumekasvien kasvatuksen lopettamisyritykset ovat aiheuttaneet ympäristötuhoa sekä yhteiskunnallisia ja taloudellisia ongelmia huumeita tuottaville maille. Samalla rikollisorganisaatioiden keräämät voitot kasvavat vuosi vuodelta.

Kansalaisyhteiskunta tulisi saada mukaan tämän politiikan muotoiluun ja tämä arviointikausi 2008 - 2009 tarjoaa merkittävän tilaisuuden osoittaa politiikan muutoksen tarve.

Yksi tapa vaikuttaa

Lähde: The Vienna NGO Committee
http://www.vngoc.org
Kyselykaavake kansalaisjärjestöille
http://www.vngoc.org/uploads/files/NGO%20Questionnaire%20Final.pdf

Wienissä vaikuttava kansalaisjärjestöfoorumi on yksi tapa olla vaikuttamassa tähän prosessiin. Wienissä järjestetään syyskuusta 2007 maaliskuuhun 2008 erilaisia seminaareja, joiden puitteissa kansalaisjärjestöt voivat keskustella huumevalvontajärjestelmän vaikutuksista. Näitä keskusteluja on tarkoitus koota heinäkuussa 2008 Wienissä ja levittää näin kertynyttä tietoa edelleen YK:n jäsenvaltioille sekä vuoden 2009 poliittiselle kokoukselle. Kansalaisfoorumin nettisivuilla on myös tiedustelu, joihin toivotaan palautetta kansalaisjärjestöiltä. Tämä palaute kootaan myös ja toimitetaan päätöksentekijöille.

Kansalaisjärjestöt ovat kokoontuneet syyskuussa Lissabonissa ja seuraavaa kokousta on suunniteltu tammikuuksi. Tästä tulee lisätietoja IDPC:n sivuille.

Prosessin sisältä

Lähde: YK:n pääsihteeri: International cooperation against the world drug problem 4.7.2007, doc. 109
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/V07/852/72/PDF/V0785272.pdf?OpenElement
YK:n 62. yleiskokouksen syksy 2007 kotisivut:
http://www.un.org/webcast/ga/62/
huume- ja rikosasiat
http://www.un.org/ga/62/agenda/crime.shtml

Syksyllä 2007 pidettyyn YK:n yleiskokoukseen pääsihteeri tuotti katsauksen kansainvälisen huumeongelman tilanteesta. Raportti antaa kuvan onnistumisesta ja luottamuksesta siihen, että entistä kannattaa jatkaa. Toimistojen ja toimielimien toimintaa pitää ainostaan vahvistaa.

Pykälässä 13 pääsihteeri toteaa ”CND:n kokouksessa otetun huomioon, että UNODC:n johtaja (Antonio Costa) on pitänyt vakuuttavan esityksen siitä, kuinka jäsenmaissa on edistytty merkittävästi YK:n yleiskokouksen 20:nnessä erityisistunnossa asettamien tavoitteiden täyttämisessä”.

UNODC:n edelliset vuosiraportit 2006 ja 2007 eivät kertoneet mistään edistymisestä vaan, että maailman huumetilanne on ”valvonnassa”. 20:nnessä erityisistunnossa vuonna 1998 sitten edellytettiin huumeiden käytön ja kasvatuksen selvää vähenemistä.

Huumeongelma ”valvonnassa” vai akuutti ?

Niinpä seuraava lause YK:n pääsihteerin raportissa kuuluukin: ”Komissio huomauttaa myöhemmin, että huumeongelma on erityisen akuutti maissa, joita vaivaa köyhyys, turvallisuuden puute ja taloudellinen pysähtyneisyys”. Pääsihteeri haluaa vakuuttaa, että käytännössä teollistuneissa länsimaissa huumeongelma on ”valvonnassa” mutta suurimmassa osassa maailmaa ”huumeongelma on akuutti”.

Artiklassa 14 todetaan CND:n asettaneen kriteetit tulevalle arviointikokoukselle, jossa tuo artiklassa 13 esille tullut ristiriita pitäisi ratkaista eli onko maailmassa havaittavissa positiivista kehitystä nykyisen huumevalvontamallin ja -organisaation alaisuuudessa. CND korostaa sitä, että arviointiprosessi on ”objektiivinen, tieteellinen, tasapainoitettu ja läpinäkyvä”.

Artiklassa 96 YK:n pääsihteeri asettaa arviointiprosessin aikataulun. Se alkaa CND:n 51:llä kokouksella maaliskuussa 2008 Wienissä. Tähän kokoukseen UNODC:n johtaja Costa tuo oman raporttinsa, josta keskustellaan jäsenmaiden kesken. Tätä seuraa laaja keskustelukierros, joka huipentuu maaliskuussa 2009 CND:n 52:ssa kokouksessa. Tästä kokouksesta ECOSOC raportoi YK:n myöhemmin pidettävälle yleiskokoukselle.

YK:n pääsihteerikään ei esitä minkäänlaista kansalaisyhteiskunnan huomioon ottamista tässä prosessissa. CND:n 51:een kokoukseen on tarkoitus kuitenkin kutsua kansainvälisiä järjestöjä, hallitusten välisiä toimielimiä ja jotain alueellisia järjestöjä. Nämä kokoaa UNODC, mikä haiskahtaa jälleen kerran siltä, että ruotsalaiset nollatoleranssijärjestöt saavat esittää näkökantansa.

UNODC:n asema 2008 - 2011

Lähde: YK:n pääsihteeri: Strengthening the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme, in particular its technical cooperation capacity. 27.7.2007 doc. 108
http://www.un.org/ga/62/agenda/crime.shtml
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/V07/857/97/PDF/V0785797.pdf?OpenElement

Toisessa raportissaan vuoden 2007 yleiskokoukselle YK:n pääsihteeri haluaa asettaa UNODC:lle uuden strategian, joka ohjaisi UNODC:n toimimaan tulossuuntautuneemmin, vastuullisemmin, läpinäkyvämmin, tehokkaammin sekä joustavammin, jotta se kykenisi vastaamaan erilaistuviin tarpeisiin.

Raportissaan pääsihteeri tulee paljastaneeksi sen tosiasian, että Afrikan osalta ei suurimmassa osassa maista voida puhua huumevalvonnasta. Yli kahdessakymmenessä maassa on sodittu lähihistoriassa ja hallinnolliset infrastruktuurit ovat sen mukaiset. Myös kansainväliset huumekartellit ovat huomanneet tämän. Niinpä kaikenlaiset arviot maanosan huumeongelmasta ovat epämääräisiä.

YK esittelee Marokon kannabiksen viljelyn valvontaprojektia menestyksenä mutta kartalta katsottuna on ollut lähinnä ihme, etteivät EU, USA ja NATO ole pommittaneet viljelyksiä jo kymmeniä vuosia sitten. Tämän taustalla ovat laajemmat kansainväliset asetelmat ja Marokon sadon vähenemisen taustalla on luultavimmin Euroopassa koko ajan yleistyvä kannabiksen kotikasvatus, eivät kontrolliviranomaiset.

UNODC uudistaa sivustonsa

Lähde: UNODC 16.11.2007
http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/unodc-website-relaunch.html
World Drug Report
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR.html
Bulletin on Narcotics
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/bulletin/index.html

Vuoden 2008 tarkistusprosessin alla UNODC kohottaa ilmettään. Yleisilme on monipuolinen ja toimelias, huumesota jatkuu ja voi hyvin. Jopa viihdyttävästi. UNODC:n teema näyttää olevan Stories from UNODC, tarinoita faktojen sijaan.

Toimiston lippulaiva eli UNODC:n World Report -vuosiraportti on joutunut raportoimaan epäonnistumisesta 10-vuotistavoitteissa eikä se enää komeile etusivulla. Se löytyy nykyään data and analysis alaotsakkeen alta , mistä löytyy muutakin mielenkiintoista luettavaa, mm. klassikko Bulletin on Narcotics.

Mikä on huumerikos?

Lähde: EMCDDA: Drugs in Focus 16
http://www.emcdda.europa.eu/index.cfm?fuseaction=public.Content&nnodeid=439&sLanguageiso=EN

UNODC:n ja EMCDDA:n tekevät yhteistyötä huumepolitiikan arvioinnissa. UNODC tarjoaa mielellään USA:n harrastamaa poeettista propagandaa, joka esittelee huumeet ja huumerikollisuuden erittelemättömänä uhkana höystettynä kansainvälisellä terrorismilla.

Huumerikos ja huumerikollisuus ovat usein tiedotusvälineissä käytettyjä termejä. EMCDDA tarjoaa julkaisussaan välineitä analysoida ”huumeisiin liittyvää rikollisuutta”. Se voidaan jakaa neljään osaan: psykofarmakologiset rikokset (tehty psykoaktiivisen aineen vaikutuksen alaisena); taloudelliset rikokset (tehty rahan (tai aineen) hankkimiseksi huumeiden käyttöä varten); järjestelmällisesti tehdyt rikokset (tehty laittomilla huumemarkkinoilla, osana huumeiden myyntiä, jakelua ja käyttöä); ja huumerikokset (tehty huumelain ja siihen liittyvän lainsäädännön vastaisesti).

Tällä hetkellä kerätään järjestelmällistä tietoa ainoastaan jälkimmäisestä rikostyypistä ja senkin keruussa on erilaisia käytäntöjä. Kolmesta ensimmäisestä rikostyypistä on olemassa vain harvaa ja hajanaista tietoa.


Britannia

Riippuvuus on yhteiskunnan sairaus

Lähde: Guardian Walrus December 2007, 2.6.2005, Wikipedia
http://www.walrusmagazine.com/articles/2007.12-health-rat-trap/
http://www.guardian.co.uk/science/2005/jun/02/farout
http://en.wikipedia.org/wiki/Rat_Park
Varsinainen tutkimus:
Effect of early and later colony housing on oral ingestion of morphine in rats
Alexander, B.K. / Beyerstein, B.L. / Hadaway, P.F. / Coambs, R.B. , Pharmacology Biochemistry and Behavior, 15 (4), p.571-576, Oct 1981
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T0N-475J84T-27K&_user=10&

_coverDate=10%2F31%2F1981&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=

C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=a0e0ded739fd8dc2fc4ad9192ea2903a

Psykologi Bruce Alexander tutki Simon Fraser yliopistossa Kanadassa rottakokeilla huumeriippuvuuksia 1970-luvulla. Tuolloin uskottiin tieteellisenä tosiseikkana, että huumeet aiheuttavat fyysistä riippuvuutta kuten salamat ukkosta.

Tämän uskomuksen perustana olivat rottakokeet, joissa yksittäisiin häkkeihin yksinään suljetut rotat oppivat nopeasti kaikkien laittomien huumeiden itseannosteluun eli tulivat riippuvaisiksi. Alexander piti itse häkkiä ongelmana ja suunnitteli muutaman neliömetrin virikkeellisen ”rottapuiston”, jossa eläimet saattoivat elää lajityypillisesti yhdessä ja tehdä yksityisasiat yksityisesti.

Kokeen tulokset olivat vakuuttavat: lajityypillisesti elävät rotat valitsivat puhtaan veden morfiinilla höystetyn sijaan vaikka siihen olisi laitettu sokeriakin. Yksinään riippuvuuteen oppineet rotat vieroittautuivat itse kun heidät siirrettiin lajikumppaniensa pariin.

Alexander pystyi kokeillaan osoittamaan, että rotan ympäristö aiheuttaa riippuvuutta, ei huumeen saatavuus. Huumepolitiikan eri muodoilla ei ole mitään vaikutusta jos riippuvuutemme syntyvät yhteiskunnastamme ja kulttuuristamme.

Nyt yli kaksikymmentä vuotta kokeiden jälkeen ”rottapuisto” on tyhjä, riippuvuus on ”sairaus” ja huumesota kovempaa kuin koskaan.

Mitä rottakokeet kertovat kannabiksesta?

Lähde: British Journal of Pharmacology 24.9.2007
http://www.nature.com/bjp/journal/vaop/ncurrent/full/0707469a.html

Kaikessa epäeettisyydessään eläinkokeet ovat selventäneet paljon huumeiden ja päihteiden käyttöön liittyvää riippuvuusilmiötä. Kannabis poikkeaa huomattavasti muista aineista siinä, että rotat eivät suostu vapaaehtoisesti nauttimaan kannabista ns. itseannostellen. Kansanomaisesti sanottuna rotat eivät tule kannabiksesta riippuvaisiksi samalla tavalla kuin heroiinista, nikotiinista, amfetamiinista tai kokaiinista.

Tämän esteen ylittämiseksi laboratoriokokeisiin on keksitty erilaisia tapoja saada rotat aloittamaan kannabiksen nauttiminen. Tärkeää on aloittaa pienillä annoksilla, jotka vastaavat ihmisellä yhden hatsin aiheuttamaa vaikutusta. Perimä vaikuttaa siihen, kuinka palkitsevaksi kannabiksen käyttö koetaan. Tämä on rottakokeissa huomattu kokeiltaessa kannabiksen annostelua erilaisille rottakannoille. Kannabiksella on taipumus herättää paniikki- ja ahdistusoireita, mikä rajoittaa kannabiksen nauttimista. Jos tällaiset vastenmielisyyttä lisäävät vaikutukset voitaisiin minimoida, kannabiksen palkitsevat ominaisuudet tulisivat paremmin esille.

Myös ihmisillä on havaittu sama: erilaiset ihmiset kokevat kannabiksen vaikutukset eri tavoin. Kokeista on saatu vahvistusta sille, että taipumus kokea kannabis miellyttävänä tai vastenmielisenä, on perinnöllinen. Onko tällä mitään tekemistä sukupuolen kanssa?

Yleensä rottanaaraat ovat uroita hanakampia käyttämään kaikenlaisia laittomia ja laillisia aineita. Myös kannabiksen osalta on kokeissa havaittu sama. Ensi silmäyksellä tämä on ristiriidassa ihmiskäyttäytymisen kanssa: pääsääntöisesti ihmisillä uroot näyttävät olevan hanakampia käyttämään aineita ja taipuvaisempia myös jäämään niistä riippuvaisiksi kuin ihmisnaaraat.

Tässä yhteiskunnalliset tekijät selittävät paljon (sosiaalinen paine kohdistuu naisiin eri tavalla), mikä ei kuitenkaan sulje pois sitä, etteivätkö naiset voisi kokea kannabiksen vaikutukset palkitsevimpina kuin miehet. Kannabiksen käytön yleistyessä ja tullessa sosiaalisesti hyväksytymmäksi, ovat sukupuolten välit kaventuneet monissa maissa. Jopa USA:n Valkoisen talon huumetoimisto on uutisoinut tästä vuonna 2006.

Estrogeenin on todettu eläinkokeissa toimivan vahvana ahdistusta lievittävänä aineena. Tämä voi selittää eron: estrogeeni lievittää naaraiden kokemaa ahdistusta ja näin kannabiksen palkitsevat ominaisuudet tulevat paremmin esille. Lisäksi kannabisreseptori CB1 ja estrogeenireseptori ovat vuorovaikutuksessa keskenään dopamiinijärjestelmässä, jolloin THC:n annostelu lisää dopamiinin tuotantoa. Lisäksi teinirotat nauttivat kannabiksesta enemmän kuin vanhemmat rotat, mikä sekin liittyy hormonaalisiin vaikutuksiin (New Scientist 25.7.2007 http://www.newscientist.com/article.ns?id=mg19526135.100).

Rottakokeiden perusteella voidaan hyvin perustein väittää, että kannabiksen koettu palkitsevuus vaihtelee perimän, kehitysvaiheen ja aineenvaihdunnan erojen mukaan.

Laboratoriossa elävät rotat eivät edusta muita eläimiä eivätkä ihmisiä, koska kannabistuotteiden tiedetään houkuttelevan useiden eläinlajien yksilöitä vapaudessa. Ihminen ei ole iso rotta mutta mitä tämän artikkelin voisi ajatella kertovan meidän ihmisten kannabiksen käytöstä?

1. Kieltolaki vaikuttaa oletettua enemmän siihen, millä tavalla palkitsevaksi ihmiset kokevat kannabiksen käytön.
2. Ihmisistä vain vähemmistö käyttää kannabista sielläkin, missä periaatteessa jokainen voisi pössytellä niin paljon kuin haluaa, kuten Hollannissa. Olisikohan heillä siihen hyvä syy? Kattaako laboratoriorottien tutkimuksissakin sovellettu väärin- ja viihdekäyttömalli kannabiksen käytön perusteet ihmisillä?

Annoksella on väliä

Lähde: Science Daily 24.10.2007, MedPageToday 24.10.2007
http://www.sciencedaily.com/releases/2007/10/071023183937.htm
http://www.medpagetoday.com/PainManagement/PainManagement/tb/7089

Rottakokeessa havaittiin, että masennusoireet lievittyvät pienillä annoksilla mutta pahenevat isoilla. Ihmiskokeessa havaittiin, että kivun tuntemus lieveni parhaiten keskiannoksella. Pienellä annoksella kipu ei lievittynyt ja iso annos jopa lisäsi kivun tunnetta. Kipukokemus tuotettiin työntämällä chilin vaikuttavaa ainetta, kapsaikiinia haavaan.

Kaksi tutkimusta kertovat kannabiksen käytöstä sellaista, minkä poliitikot ja virkamiehet ovat sivuuttaneet täysin: annoksella on väliä.

Kannabisuutisoinnissa oletetaan kannabiksen käyttäjien käyttäytyvän rappioalkoholistien mallin mukaan. Tämä on loogista, koska kieltolaki vaikuttaa toimittajien ja poliitikkojen näkökulmaan ja kieltolain näkökulma on väärinkäyttö. Rotta- ja ihmiskoe osoittavat, että kannabiksen kohtuukäytölle löytyy tarvittaessa tieteelliset perusteet.

Tämän suurin osa käyttäjistä on oppinut täysin ilman virkamiesten opastusta, vastoin virallista valistusta. Olisiko aikaa vaihtaa termi, että ne väärin- ja viihdekäyttäjät saataisiin kohtuukäyttäjiksi?

Kannabisvalistus ja kannabiksen aiheuttamat haitat

Lähde: Journal of Epidemiology and Community Health 2007;61:930-931;
http://jech.bmj.com/cgi/content/extract/61/11/930

Huumevirkamiehet esittävät mielellään tarkoittavansa ”ainostaan hyvää” levittäessään kannabiksen haitoista kertovaa valistusta. Tällaisten kampanjoiden lopputuloksia ei yleensä arvioida missään vaan oletetaan kielteisten viestien vähentävän kannabiksen käyttöä tai käytön aloittamista.

Britanniassa ja muualla terveyttä edistäviä kampanjoita, yhteiskunnallisia kampanjoita, tehdään yhä useammin nykyaikaisia markkinointikampanjoita matkimalla ja positiivisten terveystavoitteiden saavuttamiseksi. Näiden kampanjoiden aiheuttamia muutoksia ei seurata eikä tutkita mutta harvemmin niissä ajatellaan olevan mitään haitallista itsessään.

Kuitenkin nykyaikaiset nettimahdollisuudet, ammattimaisesti toteutetut silmiä hivelevät grafiikat ja kohdeyleisölle kohdennetut kampanjat, joista ei voitu uneksiakaan kymmenen vuotta sitten, vaatisivat arviointia.

Kaupallisella mainonnalla ollaan myyty menestyksellä ihmisille liikaa ruokaa, liikaa alkoholia, rappeuttavia elämäntapoja sekä kestämätöntä kulutusta vaikka monet ymmärtävätkin sellaisen käyttäytymisen kustannukset itselle ja ympäristölle. Tällaiset menetelmät terveyden edistämiseksi ovat hyvin vahvoja.

Vuodesta 1998 USA:ssa harjoitettu kansallinen huumeiden vastainen kampanja on saanut yli 1,2 miljardia dollaria pelkästään nuorisolle suunnattuun kannabiksen vastaisen materiaalin kehittämiseen. Erilaisia välineitä käyttäen on levitetty mielikuvia kannabiksen aiheuttamista kielteisistä seurauksista kuten huonoista opintosuoritteista. USA:n hallituksen tarkistusviraston tutkimuksessa ei kampanjalla löydetty olevan mitään vaikutusta kannabiksen käytön yleisyyteen. Tulos ei ole ihme, koska tällaisia opetusmenetelmiä on tutkittu muissa yhteyksissä.

Mutta tällaisella kampanjoinnilla on todettu olevan muita vaikutuksia: altistuminen tällaiselle huumeiden vastaiselle mainonnalle lisää uskomusta, että kaverit käyttävät kannabista useammin kuin itse. Virheellinen luulo kannabiksen käytön yleisyydestä yleensä sekä kaveripiirissä lisää yksilön aikomusta käyttää kannabista.

Britanniassa ollaan seurattu USA:n esimerkkiä. Kannabiksen uudelleen luokittelun yhteydessä hallitus aloitti kasvatuskampanjan kannabiksen vaaroista. Tässä ”Frank” kampanjassa esitettiin voimakkaita TV mainoksia, joissa kannabiksen käyttö liitettiin paranoiaan, pahoinvointiin, tunne-elämän muutoksiin ja amotivaatioon. Kampanjan viestinä oli se, että jokainen on altis kannabiksen haitoille ja sellainen vaikutus voi olla pysyvä.

Tällaisten kampanjoiden seurausten arviointia ei yleensä ole, eikä myöskään Frankin seurauksia ole arvioitu. Tällaiset kampanjat voivat osaltaan olla tekemässä kannabiksen käytöstä normaalia mutta niillä voi myös olla haitallisia vaikutuksia itsessään. Osoittamalla toistuvasti mielenhäiriöt kannabiksen käytön seuraukseksi (tämä suhde on edelleen vahvasti kiistanalainen) saattavat kannabiksen käyttäjät (sekä entiset käyttäjät) alkaa uskoa kokevansa tällaisia vaikutuksia. Niinpä kannabiksen käyttäjät voivat kokea amotivaatiota, muistin menetyksiä ja paranoiaa tehokkaita markkinointitekniikoita käyttävien kampanjoiden ”myytyä” heille tämän kielteisen ajatuksen.

Mielenterveystyötä tekevät ”ostavat” myös tämän ajatuksen syy-seuraus suhteesta, eivätkä enää etsi muita syitä kannabiksen käyttäjien mielenterveysongelmiin. Kannabiksen haittavaikutukset ovat hyvin tiedossa mutta tutkimus osoittaa myös, että esimerkiksi ekstaasin käyttäjät selviytyvät huonommin psykologisissa kokeissa, jos heidät on etukäteen altistettu ajatuksille ekstaasin aiheuttamista aivovaurioista.

Uskomus voi olla merkittävä osa terveysongelmien saamisessa aivan kuten placebo vaikutuksella voidaan aiheuttaa tervehtymistä. Britanniassa yli kahdeksan miljoonaa ihmistä on käyttänyt kannabista ja tällaisen terveyskampanjan iatrogeeniset eli hoidon aiheuttamat seuraukset voivat olla mittavat.

Harva edes pohtii jonkin lääkeaineen mainontaa tällä tavalla ilman, että aineen vaikutusta olisi tutkittu etukäteen. Hallitukset voivat pitää omia kampanjoitaan niin halpoina, ettei niihin kannata sijoittaa lisää rahaa niiden vaikutusten tutkimiseksi. Huonosti tutkittu yhteiskunnallinen mainonta ei ole pelkästään tehotonta vaan voi vakavasti vaurioittaa niitä ihmisiä, jotka eivät reagoi kampanjoiden suunnittelijoiden haluamalla tavalla.

Valistus ja huono itsetuntemus

Lähde: Journal of Psychopharmacology (2006), Vol. 20, No. 4, 518-525

Stereotyyppinen uhka vaivaa niitä yksilöitä, jotka uskovat olevansa älyllisesti muita heikompia ja suoriutuvat siksi huonosti sellaisissa testeissä, joiden he ajattelevat vahvistavan stereotypiaa eli julkisesti odotettua käyttäytymismallia.

Tutkimuksessa yhdelle ryhmälle ekstaasin käyttäjiä kerrottiin ekstaasin aiheuttavan pitkäaikaisia muistiongelmia ja toiselle ryhmälle kerrottiin, ettei se aiheuta. Sen jälkeen ryhmät sekä verrokkiryhmä tekivät erilaisia älykkyystestejä. Ryhmä, jolle oltiin kerrottu, ettei ekstaasi aiheuta aiheuta muistiongelmia, selviytyi parhaiten. Tiedotusvälineissä kerrottiin aikoinaan laajalti tutkimuksista, joissa yritettiin osoittaa ekstaasin aiheuttamia älyllisiä vaurioita.

Kannabis, skitsofrenia ja alkoholitutkimus

Lähde: Criminal Behaviour and Mental Health Volume 17, Issue 4, Pages 204 - 214. 27.9.2007
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/116324564/ABSTRACT

Huumehaukkojen kehittämälle ja tiedotusvälineiden levittämälle väitteelle kannabiksen käytön ja skitsofrenian yhteydestä löytyy vastine historiasta. Aikaisemmin on nimittäin tutkittu alkoholin käytön aiheuttamia mielenterveyshäiriöitä ja näiden yhteyttä myöhemmin kehittyvään skitsofreniaan. Tämäkin yhteys näytti hyvin selvältä mutta todellisuudessa harva tapaus kehittyi skitsofrenian asteelle. Sittemmin tämä tutkimuslinja hylättiin selvästä näytöstä huolimatta.

Nyt kun kohu kannabiksen ympärillä on noussut ja samalla päihteiden käytön muodot ovat muuttuneet, tulisi muidenkin yleisesti käytettyjen päihteiden ja mielenterveysongelmien yhteyksiä tutkia vähintään samassa mittakaavassa kuin kannabista tutkitaan nyt. Tutkijat varoittavat vetämästä liian hätäisiä johtopäätöksiä liian varhain.

Tupakka vaarallista nuorten aivoille

Lähde: The National Center on Addiction and Substance Abuse (CASA) at Columbia University 23.10.2007
http://www.marketwire.com/mw/release.do?id=783959

Tupakan sisältämä nikotiini on vakava uhka kehittyvien aivojen rakenteellisille ja kemiallisille muutoksille, mikä tekee nuorista alttiita alkoholi- ja huumeriippuvuuksille sekä mielenterveysongelmille. Raportin ’Tobacco: The Smoking Gun julkaisi Columbia yliopiston The National Center on Addiction and Substance Abuse (CASA) ja sen tilasi The Citizens' Commission to Protect the Truth, joka on USA:n entisten ministereiden ja instituutioiden johtajien muodostama tupakkateollisuutta valvova kansalaisryhmä (http://www.protectthetruth.org/).

Kannabis ei ole haitallista nuorten aivoille

Lähde: Expatica 17.10.2007, European Neuropsychopharmacology Volume 17, Issue 4, March 2007, Pages 289-297
http://www.expatica.com/actual/article.asp?subchannel_id=1&story_id=45044
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T26-4MFTVJJ-2&_

coverDate=11%2F29%2F2006&_alid=508252651&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_qd=1&_

cdi=4910&_sort=d&view=c&_acct=C000021878&_version=1&_urlVersion=0&_userid=

3021449&md5=b32f1b4192d9386545b2bc3eb08adcd4
http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2006-1031-200808/index.htm

Päinvastoin kuin Suomen virkamiehet vielä väittävät, kannabis ei ole vahingollista aivoille. Utrechtin yliopistossa tutkittiin muisti- ja keskittymistesteillä sekä aivokuvauksella kannabista käyttävien ja ei-käyttävien nuorten aivoja. Molempien ryhmien tulokset olivat samanlaisia.

Tutkimuksen suorittaja neuvoo ongelmista kärsiviä välttämään kannabiksen käyttöä. Mutta hän ei näe mitään ongelmaa niille nuorille, jotka käyttävät kannabista silloin tällöin.

”Kymmenessä vuodessa heistä tulee vakiintuneita kansalaisia eivätkä he enää käytä kannabista”.

EU: Hamppu voisi pelastaa maailman, Kanada: Kaikkihan sitä tekee

EU

Hamppu voisi pelastaa maailman

Lähde: ENCOD, lokakuu 2007
http://www.encod.org/info/ENCODin-TIEDOTE-34.html

’Jos kasvihuoneilmiötä jouduttaisiin rajoittamaan kieltämällä kaikki
fossiiliset polttoaineet eikä puita saisi käyttää aavikoitumisen vuoksi
niin olisi vielä yksi luonnon raaka-aine, josta voisi valmistaa
polttoainetta, paperia, ruokaa, vaatteita ja rakennusmateriaalia ilman,
että maailma saastuisi ja ilmakehä vaurioituisi. Se on hamppu.’

Vuonna 1998 hollantilainen yhtiö Hempflax tarjosi 100 000 euroa sille,
joka voisi todistaa väitteen vääräksi. Kukaan ei ole sitä vielä tehnyt.
Samaan aikaan tutkimustulokset osoittavat, että hamppu voisi hyvin olla
vastaus öljyriippuvuuteemme. Sitä voi kasvattaa joka puolella.
Kasvattamiseen ei tarvita lannoitteita eikä torjunta-aineita. Se on
uusiutuva luonnonvara. Hampun valmistus loisi työllisyyttä
maanviljelykseen ja pienimuotoiseen teollisuuteen.

Jos hallituksemme ja YK todella olisivat huolestuneita maapallon
lämpiämisestä, odottaisimme heidän investoivan hampun teolliseen
käyttöön. Näin ei kuitenkaan tehdä, koska USA on kieltänyt hampun
käytön 1930-luvulla. Kiellon taustalla oli kemian teollisuuden voimakas
lobbaus hampun kieltämiseksi.

ENCODin suunnitelma on järjestää tapahtuma Wieniin maaliskuussa 2008
CND:n kokoontumisen yhteydessä. Tapahtuman tarkoitus on yhdistää kaikki
maailman ihmiset, jotka haluavat lopettaa huumeiden kieltolain -
politiikan, joka estää ihmisiä itse valitsemasta aineita, joilla voi
parantaa terveyttään ja hyvinvointiaan. Hampun suhteen kyse on myös
maapallon pelastamisesta.Kanada

Marc Emery dokumentti sai ensi-iltansa

Lähde: Cannabis Culture, Norml 29.9.2007
http://www.cannabisculture.com/articles/5080.html
http://www.mapinc.org/norml/v07/n1115/a03.htm
Festivaalin kotisivut:
http://www.viff.org/

Vancouverin kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla 1. lokakuuta saa
ensi-iltansa "The Prince of Pot: The US vs. Marc Emery", Nick Wilsonin
ohjaama dokumentti Marc Emeryn oikeustapauksesta. Suorasukaisessa
dokumentissa kysytään, että antaako kanadalaiset luovuttaa yhden
kansalaisistaan USA:lle tuomittavaksi rikoksesta, josta Kanadassa ei
ole tuomittu ketään.

”Isoäitini ei pidä kannabiksesta eikä huumepeikoista mutta kun hän näki
TV:ssä jutun Marc Emeryn luovutusaikeista, oli hän heti tämän takana.
Tämä innosti minut dokumentin tekoon,” kertoo Nick Wilson taustoista.

Marc Emery on ollut myös CBC:llä haastateltavana:
http://www.youtube.com/watch?v=b4uc98rM33M

Kaikkihan sitä tekee

Lähde: Winnipeg Free Press 10.9.2007
http://www.mapinc.org/drugnews/v07/n1046/a05.html
The Canadian Centre on Substance Abuse study
http://www.ccsa.ca/NR/rdonlyre s/5D418288-5147-4CAC-A6E4
-6D09EC6CBE13/0/ccsa0115212007e.pdf

Tuoreen tutkimuksen mukaan kanadalaiset nuoret polttavat nykyään
enemmän kannabista kuin tupakkaa. Eikä tämä tunnu enää yllättävän
ketään, ei huumetutkijoita, ei vanhempia, ei poliiseja eikä
kouluviranomaisia. Ainoastaan poliitikot työntävät päänsä hiekkaan ja
tuntuvat ajattelevan, että lakien uudistaminen aiheuttaisi
hamppuhulluus epidemian ja lopulta länsimaisen kulttuurin häviämisen.
Todellisuudessa he pelkäävät äänestäjien selän kääntämistä mutta senkin
pelon luulisi katoavan kunhan nuoret pääsevät äänestysikään.

Kanadan huumetutkimuskeskuksen mukaan kannabiksen polttamisen suosio
kasvaa mutta tupakan laskee nuorison keskuudessa. Toisin sanoen
yhteiskunta on onnistunut vähentämään laillisen tuotteen kysyntää
tarkalla valvonnalla, verotuksella ja opetuksella, kun taas
yhteiskunnalla ei ole ollut mitään vaikutusta laittoman ja
säätelemättömän tuotteen käyttöön.

Kannabislait oikeudessa

Lähde: Victoria Times-Colonist 9.9.2007

Senaattori Pierre Claude Nolin oli kutsuttu todistajaksi
oikeudenkäyntiin kahta kannabiksen kasvatuksesta ja laittomasta
kaupasta epäiltyä miestä vastaan käytävään oikeudenkäyntiin. Miehet oli
pidätetty itse teossa mutta he kasvattavat Vancouver Island Compassion
Society -lääkekannabisklubille. Miesten puolustus perustuu sille, että
nykyinen lainsäädäntö pakottaa potilaat pimeille markkinoille, mikää on
vastoin perustuslaissa takaamaa oikeutta turvalliseen elämään.

Pierre Claude Nolin on konservatiivinen senaattori, joka johti viisi
vuotta sitten mietintönsä jättänyttä hallituksen asettamaa komiteaa.
Komitea päätyi yksimielisesti suosittamaan kannabiksen laillistamista.

Bileet ohi - konservatiivit lupaavat tiukkaa huumepolitiikkaa

Lähde: Winnipeg Sun 30.9.2007

Uuden konservatiivihallituksen terveysministeri Tony Clement uhoaa
uuden huumepoliittisen ohjelman julkistamisen alla, että laittomien
huumeiden käyttäjien "bileet ovat ohi".


USA

Kuvittele jos...

Lähde: ChangeTheClimate
http://changetheclimate.org/tv/imagine.html

Joka vuosi USA:ssa pidätetään yli 700 000 ihmistä marihuana rikoksista
kuluttaen 7 miljardia dollaria. Kuvittele, mitä saataisiin aikaan jos
kaikki nuo tuhlatut resurssit käytettäisiin johonkin hyödylliseen ja
rakentavaan ? ChangeTheClimate kansalaisjärjestö kuvitteli puolestasi,
katso ja ihmettele, kuinka paljon parempi paikka maailma olisi jos...

Britannia

Gordon Brownin johtaman Labourin pitää pystyä nokittamaan toinen
valtapuolue, Toryt, tulevissa vaaleissa. Heillä ei ole mitään
vaihtoehtoa Afganistanin ja Irakin sodille eikä ilmaston muutokselle,
joten Toryt ovat soimanneet Labour hallituksen vuonna 2002 tekemää
kannabiksen uudelleenluokittelua ja väittävät sen johtaneen maan
nykyiseen tilaan. Labourin puolestaan täytyy osoittaa olevansa tiukka
yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Ei kannabispolitiikassa ole muusta
kysymys.

Vuoden 2008 kansainvälisen huumesodan tarkistus näkyy Britannian
huumepolitiikassa. Britti-imperiumilla on historiallinen
oopiumkauppiaan taakka, ja se oli muiden eurooppalaisten
kolonialististen valtioiden kanssa laatimassa sata vuotta sitten
nykyisen huumevalvonnan alkua. Siksi sen huumepolitiikkaa seurataan
YK:n tarkistuskokouksien alla. Britannia on USA:n läheisin liittolainen
ja joutuu ottamaan tarkkaan huomioon sen aivoitukset, olipa vallassa
Toryt tai Labourit.

Howard Marks kannabiksen luokittelusta ja skitsofreniasta

Lähde: Independent 30.9.2007
http://news.independent.co.uk/health/article3013121.ece
Howard Marksin haastattelu
http://www.friction.tv/debate.php?debateno=1147

Independent -lehti teki uutisen siitä, että Britanniassa kuuluisuuteen
noussut, entinen suuren luokan kannabissalakuljettaja olisi myös
liittynyt kannabisepäilijöiden leiriin. Onneksi tarjolla on itse
Marksin haastattelu, josta asian voi tarkistaa.

Marks pohtii viime aikoina Britanniassa esille nousseita
skitsofreniahuolia sekä tästä seuranneita kannabiksen
uudelleenluokittelun uudelleentarkistamisen perusteita: Lancetin
julkaiseman raportin ongelmana on se, että siinä mainitaan skitsofrenia
ja jonkinlainen mahdollinen yhteys mutta, kuten tutkijakin mainitsee,
ei löydy mitään todisteita sille, että kannabis aiheuttaa skitsofreniaa
eikä raportissa millään muotoa esitetä asiaa siten.

Jos joku tulee skitsofreeniseksi poltettuaan paljon kannabista, on
syytä huoleen. Jos skitsofrenia taas saa haluamaan kannabiksen
polttamista, niin se ei mielestäni ole suuri huolen aihe. Näiden kahden
asian selvittäminen vaatisi tutkimusta.

Mutta mitä vaikutusta kannabiksen uudelleenluokittelun tarkistamisella
on, koska jo nyt C-luokan huumeiden myyjille langetetaan B-luokan
rangaistukset!

Tiedotusvälineet, julkimot ja huumesota

Lähde: Transform, BBC, Observer 30.9.2007
http://transform-drugs.blogspo t.com/2007/09/how-different
-media-jumped-on-celebrity.html

George Michael pääsi myös tiedotusvälineiden erityiskohteluun
kerrottuaan haastattelussa kannabiksen käytöstään. BBC uutisoi sitä,
että "kannabis on ongelma", mutta Observer puolestaan, että "kannabis
ei ole ongelma". Itse haastattelu käsitteli suurimmaksi osaksi aivan
muita asioita mutta kannabis näyttää tällä hetkellä saavan toimittajat
kiimaan. Aikaisemmin Independent-lehti on osoittanut, kuinka
tiedotusvälineiden ns. puolueettomuus venyy huumesodan olosuhteissa.

Tämä George Michaelin haastattelun uutisointi kertoo siitä, kuinka
vuoden 2008 kannabiksen aseman uudelleenarviointi kansainvälisessä
huumesodassa väistämättä johtaa luotettavan huumeuutisoinnin
vararikkoon. Sensaatiolehdet kertovat hyvin laajalti ja avoimesti
erilaisten julkkisten huumekokeiluista ja käytöstä, mikä lähettää
nuorisolle ristiriitaisen viestin: kuinka he voivat käyttää
vaarallisiksi luokiteltuja huumeita ja silti jatkaa työtään. Usein
vielä hyvällä menestyksellä!

Brown kannabiksen kimpussa - tilanne pahenee

Lähde: Transform 26.9.2007
http://transform-drugs.blogspo t.com/2007/09/brown-on-cannabi
s-it-gets-worse.html

Advisory Council on the Misuse of Drugs, and its Technical Committees
on jo kaksi kertaa, vuosina 2001 ja 2004, tutkinut kannabista ja
julkaissut siitä mietintönsä, jotka johtivat kannabiksen luokittelun
muutokseen C-luokkaan. Pääministeri Brown on nyt virkakautensa alussa
muiden huolien (Irak, Afganistan, ilmaston muutos, parlamenttivaalit
jne) ohessa päättänyt näyttää päättäväisyytensä ja rohkeutensa
muuttamalla kannabis takaisin B-luokkaan. Tätä muutosta perustelemaan
hän on jälleen kerran komentanut Advisory Council on the Misuse of
Drugs, and its Technical Committees.

Transform on saanut tietää huolestuttavia uutisia siitä, että Brown
aikoo jo ennen komitean mietinnön ilmestymistä nostaa kannabiksen
luokitusta. Komitea joutuu joka tapauksessa käymään läpi samat
tutkimusmateriaalit kuin kahdella aiemmalla kerralla.

Aikaisemmin Lancet (24.3.2007
http://www.mapinc.org/drugnews/v07/n366/a01.html) julkaisi ACMD:n
tekemän arvion eri päihteiden ja huumeiden suhteellisista haitoista,
minkä pitäisi olla huumelakien luokittelun perustana. Siinä kannabis
pärjäsi sekä B- ja C-luokan että myös laillisten päihteiden suhteen
haitattomuudessa.

Transform arvostelee huumeluokitusta ihmisten harhauttamisesta:

Se estää keskustelun ongelmia aiheuttavien aineiden, kuten heroiinin ja
kokaiinin, käyttöön liittyvistä paljon vakavammista ongelmista (ja
niihin liittyvistä kansainvälisistä ongelmista), luokittelu vie
väärällä tavalla pohjaa koko tieteelliseltä keskustelulta huumeiden
haitoista ja tekee siitä pelkän väittelyn kieltolain ja
vapauttamisen/laillistamisen välillä, sekä antaa ymmärtää, että
huumeiden luokittelulla olisi jotain tekemistä huumeiden käytön tason
ja niihin liittyvien yhteiskunnallisten ja terveysongelmien kanssa -
mitä sillä ei todistettavasti ole.

Tässä keskustelussa kannabiksesta on tullut pelkkä jalkapallo, jolla
puolueet nakittavat toisiaan moralismin pelikentällä.

Skunk-huhu saa kyytiä

Lähde: Guardian, London net 17.9.2007
http://www.guardian.co.uk/drugs/Story/0,,2170798,00.html
http://www.londonnet.co.uk/ln /talk/news/archive/2007/sep/headlines
_20070917.html

Britannian pääministeri määräsi maansa kannabislait jälleen kerran
tarkastettavaksi kuultuaan huhun, jonka mukaan kannabis olisi yhtäkkiä
muuttunut kaksikymmentä kertaa vahvemmaksi kuin - joskus aikaisemmin.

Tuoreiden tutkimusten mukaan kannabiksen vahvuus on korkeintaan
kaksinkertaistunut mutta toisaalta kannabiksen kasvatus on
Britanniassakin järjestäytyneen rikollisuuden käsissä poliisin
tehokkaasti ratsaillessa tavallisten ihmisten koteja. Rikollisia ei
kiinnosta kannabiksen laatu vaan määrä, ja siksi poliisin
takavarikoimien kannabiserien vahvuudessa ei ole kymmenessä vuodessa
tapahtunut mitään muutosta.

Skunk-huhu on peräisin USA:n huumepoliisilta DEA:lta ja USA:n
painostamalta YK:n huumetoimistolta UNODC:ltä, jonka johtaja Antonio
Costa kiertää maailmalla levittämässä disinformaatiotaan, jota
kansalliset tiedotusvälineet innolla kierrättävät.

Kannabistehtaiden lapsiorjat

Lähde: Independent 23.9.2007
http://news.independent.co.uk/uk/crime/article2990151.ece

Independent-lehti kertoo dramaattisesti, kuinka sadat aasiasta maahan
salakuljetetut lapset ovat uuden uhan varjossa: heidät voidaan pakottaa
orjiksi laittomiin kannabistehtaisiin. Järjestäytynyt rikollisuus on
nostanut Britannian kannabistuotannon uusiin ennätyksiin, ja poliisin
ratsioissa kannabistehtaisiin löytyy nykyään viikottain ainakin yksi
lapsi.

Kieltolaki ja kannabistehtaat

Lähde: BBC 22.8.2007
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/lincolnshire/6959325.stm

BBC:n sivuilta kannabishakusanalla löytyy päivä toisensa perään
poliisin tekemiä ”kannabistehtaiden” ratsioita. 22.8 uutisoitu kertoo
siitä, mistä poliisi varoittelee eli ”Vietnamilaismafia” on onnistunut
valtaamaan alaa Britannian kannabismarkkinoilla. Poliisi löysi 546
kasvia käsittäneen, hyvin varustellun kasvatusoperaation ja pidätti
kaksi laittomasti maahan tuotua kasvattajaa paikan päällä
”alkeellisissa oloissa”, 37 vuotiaan Lin Wengin ja 30 vuotiaan Dong-Wu
Zhangin. Molemmat saivat kaksi vuotta vankeutta.

Tuskin alalla toimii pelkästään yksi mafia mutta kotimaisen kannabiksen
kasvanut suosio ja epämääräinen laillinen tilanne, jossa kasvatus ja
levitys on edelleen kiellettyä, on luonut loistavat olosuhteet
järjestäytyneelle rikollisuudelle. Kansainväliset rikollisjärjestöt
salakuljettavat ihmisiä usein vielä orjan asemassa huolehtimaan
kasvatuksesta samalla kun kasvattamon laitteiden asentajat ja
päätekijät voivat pysyä tuntemattomina.

Huumepolitiikka ja huumeiden hinnat

Lähde: Guardian 13.9.2007
http://www.guardian.co.uk/drugs/Story/0,,2167907,00.html

Tuoreen selvityksen mukaan kannabistuotteiden hinnat ovat nousussa ja
ns. A-luokan huumeiden hinnat laskussa. Mm. kokaiinin suosiota nostaa
kaksihintajärjestelmä, jossa tavallisille käyttäjille ja
aloittelijoille myydään halvemmalla jatkettua kokaiinia ja
kokeneemmille käyttäjille ’The Real Thing’ kalliimmalla. Tämä
hintajärjestelmä on lisännyt käyttäjien määriä niin, että hoitoon
hakeutuu nykyään kaksi kertaa enemmän ihmisiä kuin vuosi sitten.

”Poliisi haaskaa aikaa kannabisjahdissa”

Lähde: Daily Mail 12.9.2007
http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/
news.html?in_article_id=481315&in_page_id=1770

Boris Johnson, konservatiivien ehdokas seuraavaksi Lontoon
pormestariksi sanoi kysyttäessä, että poliisi tuhraa aikaansa ja
resurssejaan jahdatessaan kannabiksen käyttäjiä. Hän ei puolla
kannabiksen dekriminalisointia mutta haluaisi poliisin keskittyvän
vakavampiin rikoksiin.

”En halua poliisin tonkivan joka opiskelijan sukkalaatikoita etsiessään
jänön papanan kokoisia kannabiksen kappaleita”, hän sanoi.

Konservatiivien virallinen kanta on, että kannabis pitäisi palauttaa
B-luokkaan (mistä se tiputettiin C-luokkaan vuonna 2004), mikä
tarkoittaisi sitä, että hallussapidosta pitäisi aina nostaa syyte.

Konservatiivien nykyinen johtaja Cameron jäi kiinni kannabiksesta
opiskeluaikoinaan ja melkein erotettiin Etonista.

Hallitus huijaa huumepolitiikan arvioinnissa

Lähde: Transform August 2007
http://www.tdpf.org.uk/Policy_General_DrugPolicy.htm

Britannia on yksi maailmanlaajuisen huumepolitiikan eli kansainvälisen
huumesodan arkkitehtejä. Niinpä se yrittää ainakin virallisesti olla
hyvänä esimerkkinä - ainakin tilastojen mukaan. Transform
-kansalaisjärjestö kävi läpi hallituksen julkilausumia tavoitteita ja
niitä tukevia hallituksen julkaisemia tilastoja vuosien varrelta. Tulos
on valaisevaa luettavaa siitä, kuinka sitä huumepolitiikkaa oikein
tehdään kirjoituspöydän ääressä.

Britannian hallitus on luopunut esittämästä tarkkoja tavoitteita
(paitsi hoidon osalta), jotta nämä tavoitteet olisi helpompi saavuttaa,
ja lisäksi se valikoi ja parantelee lukuja antaakseen valheellisen
kuvan onnistumisesta vaikka todellisuus olisi vähemmän myönteinen. Ei
kuitenkaan ole vaikeaa päätyä siihen, että huolimatta ennätyksellisen
suurista satsauksista ”huumetyöhön” ei hallitus ole lähestynyt lainkaan
omia keskeisiä tavoitteitaan.

Selvimmin tämä näkyy niiden aineiden käytössä, jotka hallitus on
nimennyt haitallisimmiksi kaikista aineista eli opiaatit ja kokaiini,
joiden käyttö ei ole laskenut vuoden 1998 jälkeen vaan noussut
historiallisen korkealle, korkeimmalle tasolle Euroopassa. Näiden
aineiden kauppaan liittyvä rikollisuus, julkinen häiriö ja sosiaaliset
ongelmat ovat nousseet samassa suhteessa käytön kanssa.

Transform tarjoaa pikakurssin kansainvälisen huumesodan historiasta:
http://www.tdpf.org.uk/Policy_Timeline.htm

Italia

Kasvattaminen omaan käyttöön ei enää rikos

Lähde: Agenzia Giornalistica Italia 28.9.2007
http://www.agi.it/italy/news/200709281754-cro-ren0098-art.html

Italiassa oikeudessa annetun päätöksen mukaan kannabiksen kasvattaminen
ei ole rikos vaan rinnastettavissa hallussapitoon ja siten pelkkä
hallinnollinen rikkomus. Kahden kannabiskasvin kasvattamisesta syytetty
henkilö jätettiin tuomitsematta. Tuomari teki eron laajan, markkinoille
tarkoitetun kasvatuksen ja yksinkertaisen, omaan käyttöön tarkoitetun
kasvatuksen välillä.

Israel

Hallussapito dekriminalisoitiin ensikertalaisilta

Lähde: Ale-Yarok 19.9.2007, Transform 1.10.2007
http://transform-drugs.blogspot.com/2007/10/israel-
moves-towards-decriminalising.html

http://www.ale-yarok.org.il/english

Israelissa otettin askel huumeiden hallussapidon dekriminalisoinnin
suuntaan, mikä on ristiriidassa muuten tiukan huumepolitiikan maassa.
Poliisitarkastaja ilmoitti julkisuuteen, ettei poliisi enää pidätä
ensikertalaisia huumeiden hallussapidosta. Maassa tehdään vuosittain 16
000 pidätystä huumeiden hallussapidosta ja 8 000 huumeiden myynnistä.

Poliisi kertoi soveltavansa aluksi uutta käytäntöä alaikäisiin.
Ilmoitus tuli vain muutama päivä sen jälkeen kun TV:ssä esitettiin
dokumentti huumesodan turhuudesta. Alustavan tiedon mukaan
henkilökohtaisen määrän raja kannabista olisi 15 grammaa kukkaa tai
hasista.

Michelle Levin, Israelin kannabispuolueen, Vihreän lehden, edustaja
arvosteli ilmoitusta tuoreeltaan: ”Ei ole vielä selvää, hyödyttääkö
tämä kannabiksen käyttäjiä, koska kun sinut on kerran pysäytetty,
voivat he seuraavalla kerralla jo pidättää sinut. Poliisi väittää tämän
helpottavan heidän keskittymistä huumeiden jakelijoihin vaikka eivät he
ole niihin ennenkään keskittyneet. Poliisin tiedotteen mukaan he
aikovat edelleen kuulustella ensikertalaisiakin ja ottaa ylös tietoja
tulevaisuutta varten. He voivat painostaa heitä paljastamaan
jakelijansa, kertomaan nimiä. Ainut ero on siinä, ettei pidätettyä
viedä laitokselle ja syytetä, kuten nyt.”

Vihreä lehti jatkaa laillistamista: ”Vihreä lehti -puolue on tällä
hetkellä kiireinen mm. toisen arabien ja israelilaisten yhteisen
rauhankonferenssin järjestämisessä, emmekä salli poliisin tuhlaavan
veronmaksajien sekeleitä huumesotaansa, emmekä päästä poliitikkoja
helpolla niin kauan kuin yksikin isänmaallinen kansalainen homehtuu
vankilassa kannabisrikoksesta."

USA

Kannabispidätykset ennätyskorkealla

Lähde: Norml 24.9.2007
http://www.norml.org/index.cfm?Group_ID=7370
FBI:n raportti
http://www.fbi.gov/ucr/cius2006/index.html

FBI:n tuoreiden tietojen mukaan USA:ssa pidätettiin vuonna 2006
kannabiksen takia 829 625 ihmistä, mikä tekee 44% kaikista
huumepidätyksistä USA:ssa. Tämä on uusi ennätys ja romuttaa sen myytin,
että poliisi ei puuttuisi pienimuotoiseen kannabiksen käyttöön, koska
peräti 89% eli 728 915 ihmistä pidätettiin ainostaan hallussapidosta.
Alle 19 vuotiaiden osuus on jo vuosia ollut noin 30%.

Huumeiden ja päihteiden käyttö ennätyskorkealla

Lähde: Marketwire 16.8.2007
http://www.marketwire.com/mw/release.do?id=761295
National Survey of American Attitudes on Substance Abuse XII: Teens and
Parents:
http://www.prevention.mt.gov/resource/Hot_News/files/casa.pdf

USA:n lukiolaisista 80% eli 11 miljoonaa ja keskikoululaisista (vastaa
peruskoulun yläastetta) 44% eli viisi miljoonaa näkee huumeiden
käyttöä, hallussapitoa, ostamista, koulukavereita humalassa tai
huumeiden vaikutuksen alaisena koulualueella tuoreen selvityksen
mukaan.

USA:n 12 - 17 vuotiaista koululaisista 37% kertoo pystyvänsä ostamaan
marihuanaa päivän aikana, 17% kertoo pystyvänsä hankkimaan sitä tunnin
sisällä.

25 vuoden harhapolku

Lähde: Sentencing Project September 2007
http://sentencingproject.org/Admin/Documents/publications/
dp_25yearquagmire.pdf

USA:n presidentti Nixonin keksimä mutta varsinaisesti Ronald Reaganin
julistama huumesota on vienyt maan sisäisen tilan ojasta allikkoon.
Näin päättelee USA:lainen kansalaisjärjestö Sentecing Project uudessa
raportissaan.

Tämä sota on vaikuttanut maan vankilajärjestelmään, oikeusjärjestelmään
ja käytännössä koko valtakuntaan. Kansallisessa huumepolitiikassa
korostetaan poliisitoimia hoidon sijaan, millä on suhteeton vaikutus
köyhiin vähemmistöryhmiin. Kun miljoonia ihmisiä on pidätetty ja
vangittu, on aivan selvää, että huumesota on muokannut sitä tapaa,
millä USA:ssa vastataan rikollisuuteen, ja tämä luonut lukemattomiin
yhteisöihin vapauden tunteen puutetta ja epäluuloa.

Tämä kehitys on luonut oman vastavoimansa, joka näkyy uusina
huumetuomioistuimina ja vaihtoehtoisina rangaistusmuotoina. Mutta
vaikka nämä vaihtoehdot ovat laajentuneet viime vuosina, 1980-luvulla
aloitettu rankaiseva lähestymistapa on aiheuttanut ennätysmäärän
pidätyksiä, tuomioita ja vankeusrangaistuksia huumerikoksista.

Vankilayhteiskunta

Lähde: Boston Globe 23.9.2007
http://www.mapinc.org/drugnews/v07.n1092.a10.html

Vankilalaitos on hallituksen ohjelma, joka ylittää mittasuhteissaan New
Dealin. Se syrjäyttää kokonaisia yhteisöjä yhteiskunnan ulkopuolelle.
Se vie kymmeniä miljardeja dollareita vuodessa. Vasta nyt tutkijatkin
ovat alkaneet ymmärtää, miten vankilalaitos muuttaa yhteiskuntaa.

Asiaa tutkineet yhteiskuntatietelijät varoittavat, että vankiloilla on
huomattavasti syvällisempi vaikutus yhteiskuntaan kuin pelkkä
rikollisten rankaiseminen.

Huumesota, ”three-strike” lait ja pakolliset minimirangaistukset ovat
kasvattaneet USA:n vankimäärän jo 2.2 miljoonaan - mikä on seitsemän
kertaa enemmän kuin vuonna 1970. USA:n rankaisulaitoksien ylläpito
maksaa 60 miljardia dollaria vuodessa.

Aikaisemmin vankiloita on tarkasteltu ikään kuin yhteiskunnan peilinä.
Nyt vankila aletaan ymmärtämään voimana, joka muuttaa yhteiskuntaa.

Järjestelmä nappaa miehiä, joilla on heikko koulutustaso ja huonot
työvalmiudet, ja leimaa heidät siten, että heidän on vaikeaa löytää
töitä, aiheuttaa alhaisen palkkatason, jos he löytävät töitä, ja tekee
heistä huonoja aviomieskandidaatteja. Vankeuden vaikutus leviää
vankiloista, rikkoo perheitä, köyhdyttää asuinalueita ja luo uusia
olosuhteita rikollisuudelle. Vankiloista on tullut
”epäoikeudenmukaisuuden tehtaita”, rangaistusjärjestelmä vain syventää
köyhien - ja varsinkin mustien köyhien - ja muun yhteiskunnan välistä
kuilua.

Huumekunkku vähemmän aikaa vankilassa kuin väkivallaton huumerikollinen

Lähde: Counterpunch 25.9.2007
http://www.counterpunch.com/papa09252007.html
Carlos Lehder, huumekunkun tarina:
http://en.wikipedia.org/wiki/Carlos_Lehder

Maailman tiedotusvälineet
hehkuttivat suuren kolumbialaisen huumekunkun, Diego Montoyan,
pidätystä. Virkamiehet USA:ssa kertoivat tämän olleen kova isku
Kolumbian suurimmalle huumekartellille ja sitä verrattiin Al Caponen
nappaamiseen alkoholin kieltolain aikaan.

Viranomaiset ja poliitikot hehkuttavat aina tässä yhteydessä, kuinka
suuria määriä kokaiinia nyt jää saapumatta USA:n kaduille. Mutta kuinka
kauan aikaa tällainen tyyppi on kiven sisällä aiheutettuaan paljon
kuolemaa ja hävitystä? Jos katsomme, kuinka kauan Panaman diktaattori
Manuel Noriega istui huumeiden salakuljetuksesta liittovaltion
vankilassa eli 17 vuotta, niin saamme jonkinlaisen viitteen tästä.

Noriegan oikeusjutussa kaikkiaan 26 suurta huumeiden salakuljettajaa,
mm. maineikas Carlos Lehder, jonka ura innoitti Blow elokuvan
tekijöitä, saivat joukon etuja todistaessaan Noriegaa vastaan. Mm.
tuomioiden lyhentämisiä, käteistä rahaa ja luvan pitää rikoksilla
ansaitsemansa omaisuuden.

USA:n vankiloissa on paljon tavallisia amerikkalaisia, joilla on
huumerikoksista paljon pitempiä rangaistuksia kuin 17 vuotta. He ovat
yhteiskunnasta syrjäytyneitä, joilla ei ole mitään mahdollisuuksia
neuvotella mistään. Mm. Elaine Bartlett, neljän lapsen äiti, suorittaa
rangaistusta, joka on määritelty 20 vuotta - elinkautinen. Hänen
miehellään on 25 vuotta - elinkautinen. Lista on loputon. Tämä
mielettömyys on seurausta 30 vuotta jatkuneesta huumeiden
demonisoinnista ja pakollisista minimirangaistuksista

Hamppuhulluus - jo yli 65 vuotta riippuvuutta

Lähde: Capital Times, 17.9.2007
http://www.mapinc.org/drugnews/v07/n1072/a03.html
http://www.mapinc.org/drugnews/v07/n1072/a03.html?81380
leffan kotisivut
http://www.reefermadness.org/
http://www.reefermadness.org/film2005/film2005.html

Kaiken hamppuhuumorin ja -hulluuden äiti, klassikko jo syntyessään,
Reefer Madness, on astunut nyt myös lavalle. 1990-luvulla siitä tehtiin
musikaaliparodia ja vuonna 2005 uusintaelokuva. Tekijät kertovat, että
jos elokuva olisi aikoinaan tehty tosiasioihin nojaten, ei siitä olisi
tullut klassikkoa. Kaikkein pahimpien kliseiden ja valheiden hillitön
liioittelu on innostanut sukupolven toisensa jälkeen sytyttämään sätkän
ja hihittelemään viralliselle valitukselle.

Reefer Madness olisi varmaan unohdettu maailman huonoimpien elokuvien
joukkoon, ellei sen aiheena olisi Meksikon tappajaruoho Marihuana ja
ellei sen camp-huumori olisi päätynyt huumesotaa käyvien valtioiden
huumevalistukseksi.

Kohtaa pössö

Lähde: http://www.abovetheinfluence.com/
Tutkimusmatka pilviluolaan:
http://www.abovetheinfluence.com/stoners/Default.aspx?path=home

USA:n viranomaiset ovat käynnistäneet uuden, hauskalla tavalla
pilvenpolttamista kritisoivan nettisivuston. Sivuilla on mukana kaikki
kliseet kannabiksen käytöstä ja käyttäjistä parhaaseen reefer madness
-tyyliin. Sivuston väitteitä tuetaan viittauksilla muihin USA:n
liittovaltion ylläpitämiin kannabista kritisoiviin sivustoihin.

STT ja USA:n huumesota

Kuinka hyvin tiedotusvälineemme meille kertovat USA:n huumesodasta,
joka vaikuttaa koko maailman huumepolitiikkaan? Tämän STT:n toimittaman
uutisen piti olla Reuters laatua mutta siltä löytyi aivan toisen
suuntainen:

Meksikon huumesota nostaa kokaiinin hintaa USA:ssa

Lähde: STT, Ilkka, Keskipohjanmaa, Nelosen uutiset jne. 15.9.2007

Meksikon hallituksen vuoden alussa aloittama huumekartellien vastainen
sota on nostanut rajusti kokaiinin hintaa Yhdysvalloissa. Meksikon
korkeimman oikeusviranomaisen mukaan hinnan nousu on merkki siitä, että
Yhdysvaltoihin kulkeutuu yhä vähemmän huumeita.

Kilo kokaiinia maksaa Yhdysvalloissa nyt lähes 30 000 dollaria, kun
viime vuoden lopussa kilohinta oli noin 17 000.

Meksiko on Etelä-Amerikasta Yhdysvaltoihin kuljetettavan kokaiinin
tärkein salakuljetusreitti.

Hallitus iskee huumekartelleihin mutta kokaiini liikkuu

Lähde: Reuters 20.7.2007
http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSN19383049
Dokumentti huumesodan muuttuvasta luonteesta
http://www.reuters.com/news/globalcoverage/drugTrafficking

Kolumbian pahimmat huumebaronit on ammuttu tai vangittu, väkivalta on
laantunut ja kokaiinin takavarikot ennätyssuuria.

Mutta nämä voitot maailman eniten kokaiinia tuottavassa maasa eivät ole
vähentäneet kokaiinin määrää USA:n tai Euroopan kaupunkien kaduilla.

USA:n johtaman sodan napatessa isoimpia kartelleja syntyy tilalle
pienempiä, jotka siirtävät kasvatuksen uusille seuduille ja avaavat
uusia salakuljetusreittejä.

Aikaisemmassa artikkelissa Reuters uutisoi Etelä-Amerikan huumeliigojen
tuovan kokaiinia mieluummin Eurooppaan, koska täällä saa paremman
hinnan. Ehkä dollarin kurssin laskemisella on suurempi vaikutus kuin
USA:n huumesodalla.

DEA ja Valkoisen talon huumetoimisto STT:n uutisen takana

STT:n uutisessa lähteeksi mainitaan meksikon korkein oikeus mutta
DEA:lla on tällainen viesti:
http://www.usdoj.gov/dea/concern/cocaine_prices_purity.html

"Useista lähteistä olemme saaneet tietää, että maaliskuusta 2007 saakka
kokaiinin saatavuus USA:ssa on vähentynyt merkittävästi.
Tutkimuksissamme olemme havainneet tätä laskua vastaavan puhtaan
kokaiinin hinnan nousun aina joulukuulta 2006 saakka sekä
keskimääräisen aineen puhtauden laskua."

"Elokuussa 11 586 kokaiinierän tutkimuksessa saatiin tuloksena, että
joulukuusta 2006 saakka kokaiinin hinta on noussut ja sen puhtaus on
laskenut."

Lokakuun 3. päivä Valkoisen talon huumetoimiston johtaja Walters eli
USA:n huumetsaari kehui antamassaan uutisessa mm. BBC:llä
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7025308.stm) Meksikon huumesodan
saavutuksia. Kokaiinin hinta on nousussa ja ponnistelut rajan molemmin
puolin tuottavat tulosta ensimmäisen kerran 25 vuoteen. Meksiko ja USA
neuvottelevat Kolumbian apupaketin eli Plan Colombian kaltaisesta
miljardiavusta Meksikon huumesodan jatkamiseksi. Walters ei tietenkään
pysty lupaamaan mitään pysyviä tuloksia tässä taistelussa.

Huumesodan toisesta puolesta STT ei ole koskaan kertonut mitään, mutta
huumesodan inhimillinen puoli ei ole koskaan kiinnostanutkaan
huumehaukkoja.

Meksiko: Sotilaat raiskaavat ja kiduttavat

Lähde: Washington Post 20.9.2007, Houston Chronicle, Tampa Tribune
22.9.2007
http://www.mapinc.org/drugnews/v07/n1078/a10.html
http://www.mapinc.org/drugnews/v07/n1095/a03.html
http://www.mapinc.org/drugnews/v07/n1089/a07.html?397

Meksikon hallituksen ihmisoikeuskomissio syyttää sotilaita
raiskauksista ja kidutuksista, ja vaatii armeijan vetämistä takaisin
kasarmeihin huumesodasta.

Komission raportti on ensimmäinen virallinen todiste, joka vahvistaa
pitkäaikaisia huhuja presidentti Felipe Calderonin huumesotaan
määräämän armeijan ihmisoikeusloukkauksista.

Komission puheenjohtaja Jose Luis Soberanes kertoo tutkijoiden
löytäneen todisteita siitä, että huumesotaan osallistuneet sotilaat
ovat raiskanneet, kiduttaneet, ryöstelleet ja tappaneet ihmisiä.

USA sekaantunut Meksikon huumesotaan

Lähde: United States Government Accountability Office, August 2007
http://www.gao.gov/new.items/d071018.pdf
Just Say NO To 'Plan Mexico'
http://www.mapinc.org/alert/0352.html

USA on sekaantunut Meksikon huumesotaan mutta tonneittain kokaiinia
virtaa USA:n kaupunkien kaduille, toteaa USA:n hallituksen oma
selvitysosasto, GAO.


Antigua

Pääministeri vaati YK:lta toimintaa kansainvälisen huumeongelman
ratkaisuun


Lähde: Antigua Sun 1.10.2007
http://www.mapinc.org/drugnews/v07/n1126/a10.html

Antiguan pääministeri Baldwin Spencer vaati YK:n 62:ssa yleisistunnossa
YK:ta lisäämään apua Karibian alueen saarivaltioille näiden
kamppaillessa lisääntyvän väkivaltarikollisuuden kanssa. Hän sanoi
suurimman osan väkivallasta johtuvan huumeista.

Karibian alue on sijaintinsa takia huumekauppiaille välipysäkki heidän
salakuljetusreiteillään, ja siksi alueen valtiot joutuvat maksamaan
kalliin hinnan näiden suojellessa sen pohjoispuolella sekä Atlantin
toisella puolella sijaitsevia valtioita huumekuljetuksilta.

”Me vaadimme YK:ta ja sen toimistoja tunnustamaan maailmankaupan
avautumisen, globalisaation, ja rikollisuuden välisen yhteyden ja
toimittamaan lisää apua Karibialle”, pääministeri Spencer kertoi
YK:lle.

Spencer vaati apua myös suoraan yksittäisiltä valtioilta, varsinkin
niiltä, jotka ”vaativat rikollisten luovuttamista” viitaten suoraan
USA:han.

Hän arvostelee USA:n harrastamaa politiikkaa ankarasti: ”Tämä käytäntö
palauttaa yhteiskuntiimme suuren maailman huumemaailmaa opiskelleita
ilman perhettä tai minkäänlaisia turvaverkkoja tukemassa heidän
sopeutumistaan köyhiin Karibian olosuhteisiin, josta he ovat olleet
karkotettuina pitkän aikaa.”

Hän vaati YK:ta myös vahvistamaan ja panemaan käytäntöön ne lukuisat
sopimukset, joita on tehty pienaseiden kieltämiseksi.

”Pienet kehitysmaat, jotka eivät tuota aseita, joutuvat kokemaan
tragediat, jotka on valmistettu maissa, jotka eivät halua valvoa niitä
ja näyttävät olevan täysin välinpitämättömiä siitä helppoudesta, millä
aseita kuljetetaan yli rajojen.”

”Pienikin väkivallan lisääntyminen voi olla tuhoisaa pienelle
saarivaltiolle.”

Jamaika

USA:n osuus huumesodan tappioissa

Lähde: Jamaica Gleaner 30.9.2007
http://www.mapinc.org/drugnews/v07/n1119/a07.html

USA pitää Jamaikaa edelleen tarkkailulistallaan tärkeänä huumeiden
salakuljetus- ja kasvatusmaana, koska saarella on yli 5 000 hehtaaria
kannabisviljelmiä. Jamaikan viranomaiset ovat vihaisia, koska USA:n
raportissa ei oteta lainkaan huomioon huumeiden vastaisen toiminnan
kehitystä ja se vahingoittaa Jamaikan mainetta asettamalla sen 20
pahamaineisen maan seuralaiseksi. Suurempi ongelma USA:n raportissa on
se, ettei siinä lainkaan kiinnitetä huomiota USA:n osuuteen huumesodan
epäonnistumisessa, ja että sen luoma maailmanjärjestys tekee kaikista
valtioista häviäjiä tässä sodassa.

Amerikkalaiset haluavat huumeviljelijät siirtymään talouskasveihin.
Mutta niiden kysynnän ja hintatason ollessa nykyisellään rehelliset
maanviljelijät tekevät toisin. He vaihtavat maissinsa ja banaaninsa
kokan kasvattamiseen, koska niiden hinnat laskevat ja maailmankaupan
vapauttaminen on vienyt heiltä markkinat. USA ja EU kusevat omaan
taskuunsa kilpailuttaessaan mm. perinteistä sokerin ja banaanin
kauppaa, koska se on saattanut viljelijät vaihtamaan paremmin
tuottaviin kokaan ja kannabikseen.

USA on johtava valtiomahti maailmassa ja sillä on enemmän
vaikutusvaltaa maailman talouden järjestämisessä kuin yhdelläkään
toisella valtiolla. Siksi USA vaikuttaa suoraan ja epäsuorasti maailman
talouden toiminnan kautta maailman tulonjakoon, mikä jakautuu koko ajan
jyrkemmin, sekä maapallon resurssien jakoon, jotka virtaavat rikkaiden
maiden hyödyksi.

Interpolin pääsihteeri Raymond Kendall tekee yhteenvedon:
”Maailmankaupan vapautuminen ja sen monet ilmenemismuodot ovat
johtaneet siihen, että yksittäisen valtion on vaikea enää vetää tai
ylläpitää pysyviä rajoja. Kansainvälinen huumekauppa hyötyy
tietoteknisestä räjähdyksestä ja kansainvälisen kuljetustekniikan
kehityksestä. Nämä samat tekijät sekä pankki- ja palvelualojen kehitys
hyödyttävät rahanpesijöitä. Ei ole epäilystäkään siitä, että
kansainvälinen huumekauppa on yhä enemmän kietoutunut tavalliseen
talouteen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.”

USA:n raportti kauttakulku- ja tuottajamaista on tehty väärästä
näkökulmasta. Se tutkii ongelmaa maakohtaisesti sen sijaan, että siinä
tarkasteltaisiin koko maailmankauppajärjestelmää ja tutkittaisiin, mikä
sen toimintatavassa tekee ase- ja huumekaupasta sekä niihin liittyvästä
rahanpesusta sellaisen ongelman kuin se tällä hetkellä on kaikille
maille.EU

Raphael Mechoulam palkittiin elämäntyöstään

Lähde: ENCP, European College of Neuropsychopharmacology
http://matters.ecnp.nl/number11/interview2.shtml

Vuonna 1930 Bulgarian Sofiassa syntynyt Raphael Mechoulam palkittiin
elämäntyöstään vuonna 2006. Palkitsija oli European College of
Neuropsychopharmacology, joka myönsi kunniamaininnan nyt ensimmäistä
kertaa koko elämäntyöstä. Perusteluissa mainittiin Mechoulamilla olevan
jo pitkä ja kunniakas ura takanaan sekä opettajana että tutkijana. Hän
on tällä hetkellä Hebrean yliopiston rehtori Jerusalemissa, kuuluu
Israelin tiedeseuraan ja on saanut lukuisia kansallisia ja
kansainvälisiä kunniamainintoja.

Tämän palkinnon hän sai nimenomaan työstään kannabinoiditutkimuksen
uranuurtajana. Hän löysi THC:n vuonna 1964 ja sen jälkeen hän on ollut
mukana löytämässä ja selvittämässä muita kannabinoideja ja ihmisen
sisäsyntyistä, ns. endokannabinoidijärjestelmää. Hänellä on myös alan
keskeiset patentit.

Raphael Mechoulam selittää kannabinoidijärjestelmän löytämisen tässä 10
minuutin esitelmässään. Siinä selviää myös unohtamisen tärkeys.
http://www.youtube.com/watch?v=ZI2VT2kOfnM

Ranska: Kannabidioli ehkäisee prionitauteja

Lähde: Dirikoc S, Priola SA, Marella M, Zsuerger N, Chabry J.(2007)
Nonpsychoactive cannabidiol prevents prion accumulation and protects
neurons against prion toxicity. Journal of Neuroscience
2007;27(36):9537-44.)
http://www.jneurosci.org/cgi/content/abstract/27/36/9537

Tutkijat Valbonnessa, Ranskassa, sijaitsevassa National Centre for
Scientific Research -tutkimuslaitoksessa ovat havainneet, että
kannabiksen ei-psykoaktiivinen aine kannabidioli, CBD, ehkäisee
prionitauteja. Prionitaudeksi kutsutaan mm. hullun lehmän tautia,
prioni on viruksen luokkaa oleva proteiini, joka voi tarttua sairaasta
yksilöstä toiseen ja aiheuttaa keskushermoston tauteja myös ihmisillä.

Kokeissa hiirien ja lampaiden skrapieksella havaittiin CBD:n estävän
prionien kasautumisen tartunnan saaneissa soluissa. Tartunnan jälkeen
CBD vähensi prionien kasautumista aivoissa ja pidensi koe-eläinten
elinaikaa suhteessa annoskokoon.

Tämä tulos on jälleen uusi ja vakuuttava todiste sille, että
kannabiksen lääkekäyttö tulisi vapauttaa. Mikä lääke suojelee
kannabiksen käyttäjiä hulluilta poliitikoilta ja kannabiksen käyttäjien
aivoja hulluilta tiedotusvälineiltä?

Saksa: Poltettu kannabis parantaa ADHD kuskin ajosuoritusta

Lähde: BBSNews 1.10.2007
http://bbsnews.net/article.php/20071001105829361

Heidelbergin yliopistossa tutkittiin kannabiksen vaikutuksia 28
vuotiaan ADHD oireista kärsivän miehen ajosuoritukseen. Hänellä oli
takanaan runsaasti liikennesääntöjen rikkomuksia ja hänen ajokorttinsa
oli peruutettu verestä löydetyn THC:n takia.

Hänelle tehtiin ajosuoritukseen liittyviä kokeita synteettisen THC:n,
dronabinolin, vaikutuksen alaisena. Tätä hän sai lääkärin reseptillä
ADHD oireiden hoitoon. Tutkijoiden oletuksen mukaan hän ei kykenisi
ajamaan autoa THC:n akuutin vaikutuksen alaisena.

Toisella koekerralla hänen käytöksensä oli kohentunut ja hänen
ajosuoritus kokeensa olivat osin tavalliset ja osin tavallista
paremmat. Verikoe paljasti hänellä olevan korkea THC-pitoisuus kokeen
aikana. Koehenkilö paljasti ottaneensa tavallista poltettavaa
kannabista dronabinol pillerin sijaan, koska se on kallis lääke.

Tutkijat toteavat, että ”ADHD oireista kärsivät ihmiset rikkovat
liikennesääntöjä, tekevät rikoksia ja joutuvat liikenneonnettomuuksiin
useammin kuin on normaalia”. He päättelevät oman tutkimuksensa
pohjalta, että ”ADHD oireista kärsivät ihmiset kokevat THC:n
vaikutukset epätyypillisesti ja sillä voi olla jopa suoritusta
parantava vaikutus heille”.USA

Aivokuvauspajautuskone

Lähde: Wired 27.9.2007
http://blog.wired.com/wiredscience/2007/09/harvard-scienti.html

Pajautus aivokuvauksen aikana asettaa haasteita. Mutta koska
magneettikuvaus mahdollistaa aivojen kuvaamisen pajauttamisen aikana,
sitä kannattaa kokeilla.

Harvardin lääketieteellisessä yliopistossa on rakennettu laite, joka
annostelee koehenkilöille savua näiden maatessa liikkumattomina
magneettikuvauksessa. Keksintö on jo esitelty tiedelehdessä
Pharmacology Biochemistry and Behavior (Volume 87, Issue 1, May 2007,
81-89). Wired lehti esittää hyvät kuvat laitteesta kotiharrastajille.

Poltettu kannabis ”kahdeksan kertaa parempaa kuin THC-pilleri”

Lähde: Norml 28.7.2007
http://www.norml.org/index.cfm?Group_ID=7289

New Yorkin Columbian yliopiston tutkijat testasivat poltetun marihuanan
ja suun kautta otettavan synteettisen THC:n vaikutuksia HIV
positiivisilla potilailla.

Neljä kertaa päivässä poltettu marihuana (2.0% - 3.9% THC:tä) lisäsi
selvästi syömishalukkuutta "vailla huomattavaa epämukavuutta tai
älyllisen suorituksen heikkenemistä”.

Tutkijoiden mukaan suun kautta annosteltava synteettinen THC lisäsi
koehenkilöiden painoa yhtä paljon kuin poltettava marihuana, mutta
vasta kun annos oli kahdeksankertainen suositeltuun verrattuna.

USA:n lääkevalvontavirasto FDA hyväksyi Marinol nimisen
gelatiinikapselin, joka sisältää synteettistä THC:tä seesamsiemenöljyyn
liotettuna, vuonna 1992 HIV:n aiheuttaman riutumisen hoitamiseen.

Koehenkilöt ilmoittivat olevansa pössöissä molemmista mutta kertoivat
tuntemusten olevan ”positiivisia” sekä ”hyvin siedettyjä”.Viro

Viron poliisi löysi Tallinnasta suuren huumevaraston

Lähde: Helsingin Sanomat 24.9.2007

Tallinna. Viron keskusrikospoliisi löysi viime viikolla Tallinnasta
poikkeuksellisen suuren huumevaraston, syyttäjänvirasto kertoi
maanantaina.

Kerrostaloasunnosta löytyi lähes 70 kiloa hasista, 1,5 kiloa kokaiinia,
300 grammaa "valkeaksi kiinalaiseksi" kutsuttua synteettistä heroiinia
ja runsaasti marihuanaa.

Huumeiden hallussapidosta epäiltyinä otettiin kiinni kaksi nuorta
miestä, jotka nyt on vangittu. Huumeiden lisäksi asunnossa oli
runsaasti käteistä rahaa.

"Katukaupassa huumelastin arvo olisi noussut yli 12 miljoonaan kruunuun
eli runsaaseen 800 000 euroon", arvioi keskusrikospoliisin vanhempi
komisario Ivo Kolk tiedotteessa.

Valtakunnansyyttäjä Andres Ülvisten mukaan huoneistoa käytettiin
ilmeisesti huumekauppiaiden välivarastona. Osa aineista lienee ollut
tarkoitettu Viron kotimaisille markkinoille, mutta valtaosa olisi
todennäköisesti kuljetettu edelleen ulkomaille, hän sanoi.

Tallinnassa tehtiin isoja huumetakavarikoita myös viime keväänä,
jolloin poliisi löysi kolmessa ratsiassa muun muassa 1,5 kiloa
amfetamiinia, 26 000 ekstaasitablettia, lähes puoli kiloa synteettistä
heroiinia, 18 kiloa GHB:tä sekä kannabista. GHB eli
gammahydroksibutyraatti on alkujaan anestesialääkkeeksi kehitetty aine.USA

Santa Cruz sallii pössöttelyn puistossa festivaalin ajan

Lähde:Mercury News 19.9.2007
http://www.mercurynews.com/ci_6937266?nclick_check=1
Wo/Men's
Alliance for Medical Marijuana
http://www.wamm.org/

Santa Cruzin kaupungin viranomaiset aikovat sallia marihuanan
polttamisen puistossa Wo/Men's Alliance for Medical Marijuana eli
WAMM-festivaalin ajaksi. Alle kaksi vuotta voimassa ollut savuttelun ja
tupakoinnin kielto kaupungin puistoissa aiotaan poikkeuksellisesti
lopettaa festivaalin ajaksi.

WAMM on ollut toiminnassa vuodesta 1993 ja sillä on epäitsekkään
kansalaisliikkeen maine. Se on oikeammin osuuskunta, joka kasvattaa ja
jakaa lääkemarihuanaa potilaille. Siihen kuuluu noin kaksisataa
jäsentä.

Savuttelu on oleellinen osa jo 14 vuoden ajan pidettyä tapahtumaa.
Kaupungin edustajan mukaan kyseessä ei ole mikään epätavallinen
poikkeus:

”Jos partiolaiset aikovat viettää yönsä kaupungin puistossa, aiomme
sivuuttaa niihin säädetyn nukkumiskiellon. WAMM kuuluu mielestämme
samaan yleishyödyllisten järjestöjen kategoriaan”.Sveitsi

Huumevalistuksen historialliset juuret

Lähde: BBC 19.9.2007
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/from_our_own_
correspondent/7003128.stm

Kaunis, nuori nainen saapuu syrjäiseen laaksoon Sveitsissä. Rikas
talollinen makaa hänet ja myöhemmin nainen poltetaan noitana.
Keskiaikaako ? Ei vaan vuosi on 1782, keskellä valistukseksi kutsuttua
ajanjaksoa Euroopassa.

Rikas, naimisissa ollut talollinen olisi menettänyt tekonsa takia
omaisuutensa mutta hän päätti turvautua laissa vielä olevaan
noitapykälään. Kiduttamalla naiselta puristettiin älyttömiä
tunnustuksia noitatempuista. Hän veti tunnustuksensa takaisin ennen
oikeudenkäyntiä, minkä takia häntä kidutettiin entistä raaemmin.

Paikalliset asukkaatkaan eivät enää paljoa uskoneet noitajuttuihin
mutta laki on laki ja sitä tuki kirkon virallinen noitaoppi, Malleus
Maleficarum (http://en.wikipedia.org/wiki/Malleus_Maleficarum).
Molempien vastustaminen olisi merkinnyt kidutusta ja polttoroviota.Intia

Kashmirin puutarhoissa siirrytään kannabikseen

Lähde: Tehelka 29.9.2007
http://www.ukcia.org/news/shownewsarticle.php?articleid=12873

Kashmirin maanviljelijät ovat vaihtamassa kannabiksen ja unikon
viljelyyn näiden tuottaessa enemmän sekä kotimaan että ulkomaan
markkinoilla.

Vaikka niiden viljelyä rajoitetaan monin keinoin, ovat nämä
viljelykasvit saavuttaneet maanviljelijöiden suosion, jotka kasvattavat
niitä muiden hyötykasvien lomassa. Kannabis ja unikko nousivat
1980-luvulla takaisin viljelykasvien joukkoon ja ovat nyt jokapäiväinen
näky pelloilla.

Hallituksen virkamiehet syyttävät vuonna 1989 alkaneita levottomuuksia
niiden kasvatuksen lisääntymisestä. Yksi syy on hyvin järjestäytyneen
salakuljetusverkoston syntyminen kannabiksen ja oopiumin
toimittamiseksi New Delhiin, Mumbaihin, Bengaluruun, Ahmedabadiin ja
muihin suurkaupunkeihin. Viljelijät kertovat huonosti toimivan
kastelujärjestelmän ja kuivuusjaksojen olleen syynä viljelyn
aloittamiseen. Kumpikaan ei vaadi suuria määriä vettä.

Unikkoa arvioidaan viljeltävän 500 eekkeriä (eekkeri = n. 0.4
hehtaaria) ja kannabista 2 500 eekkeriä. Viljelijä saa kannabiksen
lopputuotteesta eli hyvälaatuisesta charaskilosta noin 300 €.
Suurkaupungissa se maksaa jo yli tuhat euroa.

Afganistan

Hasis korvaamassa oopiuminviljelyn

Lähde: Pasadena Star-News, 19.9.2007
http://www.mapinc.org/drugnews/v07/n1088/a07.html

Afganistanin huumetilanteesta kuuluu myös hyviä uutisia: Balkhin
maakunta on todettu oopiumvapaaksi. Paikalliset maanviljelijät ovat
korvanneet unikon hampulla ja paikallisviranomaisten mukaan hampun
kasvatus on lisääntymässä hälyttävästi.

Toivottavasti hampulla voitaisiin korvata heroiinipellot muuallakin
Afganistanissa ja me täällä Suomessakin voisimme tukea kovien huumeiden
vastaista taistelua maistelemalla kuuluisaa ’Afgaa’.

”Hallitus on kieltänyt oopiumunikon kasvattamisen”, kertoo Nazar Gul,
54v., maanviljelijä maakunnan Charbolakin provinssista. ”Nyt olemme
aloitttaneet marihuanan kasvattamisen, mikä on myös hyvä asia meille”.

Gulin mukaan heillä ei ole paljoa vaihtoehtoja: ”Kylvin unikkoa viime
vuonna mutta sotilaat tulivat varoittamaan, että jos kasvatamme sitä,
on heidän pakko hävittää kotimme. Mitä voimme tehdä?”

Mutta hän ei kykene elättämään perhettään laillisilla vaihtoehdoilla
kuten vehnän viljelyllä.

”Paras vaihtoehto on vaihtaa marihuanan kasvattamiseen ja toivonkin
tekeväni kunnon tulosta tänä vuonna”, hän jatkaa.

Provinssi on kuuluisa korkealuokkaisesta hasiksesta, jota kutsutaan
nimellä "Balkhshirak".

Mohammad Muhsan, toinen viljelijä alueelta, selittää kuinka marihuana
jaetaan kahteen luokkaan: korkealaatuiseen shirak-laatuun ja
huonompilaatuiseen khaka eli ’pölyluokkaan’.

”Naula (454 g) shirakia maksaa noin 20 dollaria ja naula khakaa 10
dollaria”. Tämä on vain noin 20% siitä, mitä hän olisi saanut
kasvattamalla oopiumia.

Mutta viljelijä osaa olla tyytyväinen : ”Marihuana on hyvä satokasvi.
Saamme siitä viisi kertaa enemmän rahaa kuin vehnästä”.

Toisaalta marihuanaa on helpompi kasvattaa ja korjata kuin oopiumia.YK

Huumeiden arvioinnin salat

Lähde: John M. Walsh (2007) REALITY CHECK. The latest U.S. coca
cultivation estimates make one thing clear: There is plenty of coca.
http://www.idpc.info/php-bin/documents/
WOLA_BP_BriefingPaperJune07_EN.pdf

YK:n raporteissa ja maailman tiedotusvälineissä vilahtelee arvioita
huumekasvien kasvatuspinta-aloista ja hinnoista. Tarkat luvut antavat
vaikutelman siitä, että kyseinen uutinen on faktatietoa. Mm. USA:n
huumeviranomaiset ja YK:n huumetoimisto UNDCP käyttävät näitä lukuja
kertoessaan huumesodan menestyksistä.

IDPC:n selvitys kertoo lukujen takana piilevän raadollisen totuuden:
niihin ei voi luottaa. Kokaiinia viljellään maantieteellisesti
suhteellisen rajatulla alueella kolmen valtion, Bolivian, Perun ja
Kolumbian maaperällä. USA:n hallinto myös väittää tietävänsä
kasvatusalat tarkalleen, ja tähän asti ne onkin ilmoitettu yhtenä ja
selvänä lukuna hehtaarilleen.

Luvut ovat peräisin CIA:lta, ja DEA sekä UNODC levittävät ne
maailmalle. Vuonna 2006 UNODC kuitenkin ilmoitti kasvatusluvut siten,
että esimerkiksi Kolumbiassa kokaiinia oli viljelty 157 200 hehtaaria
mutta ”tämä arvio on 90 prosentin luotettavuudella välillä 125 800 ja
179 500 hehtaaria”.

Yhtäkkiä UNODC ei enää puhukaan eksakteista luvuista vaan
tilastotieteellisin termein arvioista: 95 prosentin luottamusvälillä
arviot olisivat vieläkin kauempana toisistaan. Joka tapauksessa tämä
yli 50 000 hehtaarin aukko yhden maan kasvatuspinta-alan arvioissa
kertoo paljon. Koko Etelä-Amerikan kokaiinin viljelypinta-ala on tämän
uuden arviontitavan mukaan 177 800 - 254 800 hehtaaria.

Niinpä kun seuraavan kerran tiedotusväline kertoo STT:n välittämän
uutisen USA:n viranomaisilta minkä tahansa laittoman kasviperäisen
huumeen viljelyn vähenemisestä, kannattaa kaivaa tilastotieteen
perusteos. Joka tapauksessa tänä vuonna Andeilla kasvaa ennätyssato.

Järjestäytynyt rikollisuus uhka tulevaisuudelle

Lähde: Guardian 12.9.2007
http://www.guardian.co.uk/international/story/0,,2167133,00.html

Maailman vaurastuessa järjestäytyneestä rikollisuudesta on tulossa yhä
suurempi uhka yhteiselle tulevaisuudelle. Tuore tutkimus tyrmää sen
mielikuvan, että ainostaan ns. banaanivaltioita lahjottaisiin.
Todellisuudessa järjestäytynyt rikollisuus lahjoo ns. kehittyneiden,
demokraattisiksi itseään kutsuvien maiden hallituksia ja
virkamiehistöä, ”jotka ovat heikkoja suurten rahasummien edessä”.
Esimerkiksi Thaimaan entinen pääministeri, jonka virkakaudella
tapettiin yli 2500 ihmistä ns. huumesodassa, vei miljardinsa
Lontooseen.

Maailman pimeästä taloudesta suurimman osan, 520 miljardia dollaria,
tuottaa väärennökset ja patenttirikokset. Huumekauppa on toiseksi
suurin, arviolta 320 miljardia dollaria. Ihmissalakuljetus on pienin,
44 miljardia dollaria, mutta pahamaineisin. YK:n mukaan tällä hetkellä
27 miljoonaa ihmistä pidetään orjina, joista suurimman osan muodostaa
aasialaiset naiset.

Kultaisen kolmion oopiumkasvatuksen historiaa

Lähde: International Herald-Tribune 11.9.2007
http://www.mapinc.org/drugnews/v07/n1049/a08.html?397

Kultaisen kolmion, Thaimaan, Laosin ja Myanmarin (ent. Burma),
huumekaupan menestys riippui aikoinaan USA:n taistelusta kommunismia
vastaan, sen salaisten operaatioiden rahoituksesta. UNODC on esitellyt
ns. kultaisen kolmion oopiuminviljelyn hiipumista yhtenä huumesodan
suurista voitoista. Läntiset miehittäjävaltiot aikovat aloittaa ensi
vuonna Afganistanin huumesadon myrkyttämisen ja siksi olisi hyvä ottaa
oppia aikaisemmista operaatioista.

Kultaisen kolmion oopiuminkasvatus on saatu vähenemään ns.
sadonkorvausohjelmien avulla. Mm. Thaimaan vuoristoalueilta on esitelty
näyttäviä menestystarinoita siitä, kuinka viljelijöiden elintaso on
noussut huimasti ja länsimainen kulttuuri on saavuttanut syrjäkylät
ohjelmien myötä.

Todellisuus on hieman toisenlainen kuten selviää tästä International
Herald-Tribune artikkelista. Harva maanviljelijä on pystynyt pitämään
yllä elintasoaan ja perhettään uusilla viljelyskasveilla, koska niiden
kuljetusta markkinoille ei ole pystytty takaamaan. Yleensä vain runsas
avustusohjelma on auttanut sadonvaihdossa. Lisäksi paikalliset
huumerikolliset ovat vaihtaneet vaikeasti tuotettavan oopiumin
helpommin valmistettaviin synteettisiin huumeisiin sekä
lääkeväärennöksiin.

Artikkeli selvittää perin pohjin, miksi amerikkalainen hit and run
tyyppinen huumepolitiikka ei toimi.

Kanada: Hairy Pothead and the Marijuana Stone, USA: Huumeet: mietitäämpä uusiksi

Kanada

Viisi asiaa BC3:n auttamiseksi

Lähde: Cannabis Culture
http://www.cannabisculture.com/articles/4639.html
Luovutuskaavio:
http://www.cannabisculture.com/articles/5072.html

Marc Emeryn ja kanssasyytettyjen luovutusoikeudenkäynti lähestyy.
Cannabis Culture -lehti on koonnut yhdelle sivulle Emeryä koskevaa
materiaalia, mm. 60 minuuttia -ohjelman tekemän haastattelun.

Cannabis Culture -lehti julkaisi myös luovutusoikeudenkäynnin
aikakaavion, mistä ilmenee prosessin eteneminen ja miten esimerkiksi
julkisen kampanjoinnin kannattaisi ajoittaa mielenilmauksensa.

Hairy Pothead and the Marijuana Stone

Lähde: Cannabis Culture
http://www.cannabisculture.com/articles/5042.html

Cannabis Culture lehti julkaisi sarjakuvalehden Hairy Pothead and the
Marijuana Stone, jota voi tilata ainakin seuraavista osoitteista:
http://www.HairyPothead.net ja
http://www.CannabisCulture.com/hairypothead.
Tuore Cannabis Culturen numero sisältää näytteen sarjakuvasta.

Rikollisjengien ote tiukkenee

Lähde: Ottawa Citizen 18.8.2007
http://www.mapinc.org/drugnews/v07/n979/a10.html

Kanadan oikeistohallitus on tiukentanut huumepolitiikkaa ja on mm.
lopettanut edellisen hallituksen käynnistämän kannabiksen
vapauttamisprosessin. Niinpä huumekaupasta tulonsa ansaitsevien
rikollisjengien lukumäärä ja ote huumemarkkinoista on kiristynyt.
Kanadan kuninkaallisen ratsupoliisin mukaan rikollisjengien määrä on jo
950 kun vielä viime vuonna niitä tiedettiin 800.Tsekin tasavalta

Kannabispolitiikkaa lievennetään

Lähde: Prague Monitor 28.8.2007
http://launch.praguemonitor.com/en/157/czech_national_news/11379/

Tsekkiläisiä kannabiksen käyttäjiä tullaan rankaisemaan yhä lievemmin.
Tsekin tasavallan rikoslakiin ollaan suunnittelemassa poikkeusta, jonka
mukaan kannabiksen käyttäjät eroteltaisiin kovien huumeiden
käyttäjistä. Tähän astinen lainsäädäntö on rinnastanut heidät
toisiinsa.

Nykyisen lain mukaan kaikkien huumeiden tuotannosta voidaan langettaa
yhdestä viiteen vuotta vankeutta. Ehdotuksen mukaan kannabiksen
hallussapidosta omaa käyttöä varten voitaisiin langettaa korkeintaan
yksi vuosi vankeutta ja ”vähäistä suuremman” kannabiserän
kasvattamisesta voitaisiin langettaa korkeintaan kuusi kuukautta
vankeutta.Uusi-Seelanti

Kriminaalivalvonnan vaikutus kannabismarkkinoihin

Lähde: De Economist, Volume 154,Number 4, December 2006 , pp.
547-562(16)
http://www.ingentaconnect.com /content/klu/ecot/2006/00000154/
00000004/00009029


Uudessa-Seelannissa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin
kannabiskulttuurissa vallitsevan tavan käyttää kannabista yhdessä ja
jakaa sitä keskenään turvaavan kannabiksen käyttäjiä
kriminaalivalvonnan aiheuttamilta hintavaihteluilta.

Kannabista runsaammin käyttäville kannabiksen myynti muodostaa helpon
tavan rahoittaa oma käyttönsä, mikä edelleen vaimentaa
rikosoikeudellisten toimenpiteiden vaikutusta hintatasoon.

Kasvattajat siirtyvät sisätiloihin

Lähde: Press 27.8.2007
http://www.mapinc.org/norml/v07/n999/a07.htm?134
Uuden-Seelannin huumesäätiö
http://www.nzdf.org.nz/
Uuden-Seelannin Norml
http://www.norml.org.nz/article578.html

Kesän helikopterioperaatioiden ulkopuolella Uudessa-Seelannissa
tehtyjen takavarikoiden perusteella 69% kannabiksesta kasvatetaan
sisätiloissa, mikä sallii kasvattajien tuottaa jopa 5 - 6 satoa
korkealaatuista kukkaa.

Poliisin huumeasiantuntijan mukaan kannabiksen sisäkasvatus on yleistä.
Viime vuonna takavarikoiduista 25 582 kannabiskasvista 64% oli mullassa
sisätiloissa kasvatettua ja 5% hydroponisesti sisätiloissa kasvatettua.
Tämän lisäksi viime kesän kansallisessa kannabisoperaatiossa
takavarikoitiin 118 457 ulkokasvatettua kasvia.

Tällä hetkellä katumyynnissä on vain parasta, siemenetöntä kukkaa, mikä
maksaa 300 NZ$ unssilta (150 € /28 grammaa).

Uuden-Seelannin huumesäätiön johtaja Ross Bell pitää epäluotettavana
sitä tietoa, että kannabis olisi muuttumassa vahvemmaksi
Uudessa-Seelannissa. Hän ei tiedä yhtään luotettavaa tutkimusta, mikä
todistaisi tämän, eikä sellaista ole havaittavissa lisääntyneinä
terveysongelmina.

”Yhdessä asiassa me täällä Uudessa-Seelanissa olemme hyviä ja se on
hyvän kannabiksen kasvatus, eikä kukaan ole valittanut sen puutetta.”

”Sisäkasvatus pitää kannabiksen hinnan ja saatavuuden vakaana
vuodenaikojen vaihteluista ja poliisin kitkemisyrityksistä huolimatta”,
hän kertoo.

”Mielestäni huolehdimme liikaa tarjonnan rajoittamisesta mutta emme jaa
relevanttia tietoa kannabiksen haittapuolista käyttäjille ja
mahdollisille käyttäjille.”Sveitsi

Kieltolain myrkyllisyys

Lähde: Chemistry & Biodiversity, Vol. 4, issue 8, August 2007
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/106056929

Lääketieteellinen erikoisjulkaisu Chemistry & Biodiversity julkaisi
elokuun numeronaan kannabikseen ja endokannabinoideihin keskittyneen
artikkeli- ja tutkimuspaketin. Kannabis kiellettiin vuoden 1961
huumausaineyleissopimuksella, ja kun THC löydettiin pari vuotta sen
jälkeen, pidettiin sitä tuoreen kieltolain takia vaikutuksiltaan
vähäpätöisenä ja lääkinnällisiltä ominaisuuksiltaan olemattomana.
1990-luvulla alkanut uusi kannabinoiditutkimus on nostanut sen ja
ihmisen sisäsyntyisen kannabinoidijärjestelmän lääketutkimuksen
polttopisteeseen. Lääketieteellisessä tutkimuksessa kannabiksen
kriminaalikontrollin vanhanaikaiset näkemykset on jo kuopattu.

Artikkelissaan 'History of Cannabis and its Preaparations in Saga,
Science, and Sobriquet' Ethan B. Russo kertoo uusinta tutkimustietoa
Egyptin muinaisen kulttuurin kannabiksen käytöstä. Vanhimmat
muistiinmerkityt reseptit tulevat 5000 vuoden takaa. Egyptistä ja
muista kulttuureista säilyneet tiedonkappaleet kertovat, kuinka
kannabiksen käyttötarkoitukset ovat säilyneet samanlaisina sukupolvesta
ja kulttuurista toiseen. Vanhat dokumentit antavat viitteitä
sellaisista ominaisuuksista ja käyttötarkoituksista, joita ei ole vielä
paljoa osattu tutkia, kuten kannabiksen kymmenien muiden vaikuttavien
aineiden kuin THC:n erilaiset käyttömahdollisuudet.

Julkaisussa valotetaan myös kannabinoiditutkimuksen tulevaisuutta.
Artikkeli ’Genetic Polymorphisms of the Endocannabinoid System’
valottaa, kuinka tutkimus alkaa nähdä sisäsyntyisen
kannabinoidijärjestelmän tasapainon järkkymisen monien sairauksien ja
vaivojen takana. Nythän kannabista voidaan määrätä eri tautien oireiden
lievittämiseen, jos "perinteinen lääkitys" ei ole auttanut. Näin
1900-luvun kieltolain luomat ajattelu- ja toimintamallit edelleen
ohjaavat ihmisen parantamista.

Saksalaisen Nova Instituutin johtaja Franjo Grotenhermen tarkastelee
artikkelissaan ’The Toxicology of Cannabis and Cannabis Prohibition’
kannabiksen ja toisaalta kannabiksen kieltolain haittavaikutuksia eli
myrkyllisyyttä:

”Tämän hetkinen kannabiksen kieltolaki aiheuttaa haittavaikutuksia
ihmisille ja yhteiskunnalle, ja toisaalta sillä ei ole todettu olevan
vaikutusta käytön yleisyyteen. Haitta on suurin vakavasti sairaille
ihmisille, jotka voisivat hyötyä kannabishoidosta. Tämä tekee vaikeaksi
oikeuttaa nykyiset rikosoikeudelliset rangaistukset potilaille.”

YK

Kannabismarkkinat mallina kansainväliselle huumevalvonnalle

Lähde: International Drug Policy Consortium Briefing Paper no. 6
http://www.idpc.info/docs/IDPC_BP06_WorldDrugRpt2007_EN.pdf

International Drug Policy Consortiumin analyysi YK:n huumetoimiston
vuoden 2007 raportista kritisoi YK:n huumetyötä paljolti samoista
asioista, mistä SKY kertoi edellisessä uutiskoosteessa eli epäpätevästä
työstä ja tarkoitushakuisesta tiedon käsittelystä.

IDCP kritisoi myös UNODC:n asemaa huumepolitiikan muotoilussa: sivulla
4/8

”Vuoden 2007 raportin esipuheessa pääjohtaja Costa toteaa, että
aikaisemmissa vuosiraporteissa annetut terveysvaroitukset kannabiksesta
ovat menneet perille (ja aiheuttaneet käytön laskua). Vaikka ei
otettaisi huomioon sitä, että käytön lasku tai vakiintuminen olisi
totta, on yksinkertaisesti hullua väittää, että miljoonat kannabiksen
käyttäjät kautta maailman ottaisivat huomioon YK:n huumetoimiston
raportin väitteitä.”

”Laajalle levinneen kannabiksen käytön aiheuttamaan monimuotoiseen
haasteeseen ja siihen liittyvien haittojen vähentämiseen ei voida
puuttua julkaisemalla YK:n tai minkään muunkaan valvontaviranomaisten
lausuntoja, olivat ne sitten kuinka ankaria tahansa.”

Sivulla 5/8 IDCP kirjoittaa kannabismarkkinoiden ohjailusta lisää:

”Esimerkiksi kannabiksen viljelyn rajoittaminen Marokossa (Mitä YK
toitottaa suurena oman politiikkansa onnistumisena) voi olla seurausta
paljon laajemmasta kannabiksen käyttäjien ja pienimuotoisten myyjien
oman viljelyn laajenemisesta lähempänä käyttäjien markkinoita.”

”UNODC väittää soveltavansa kansainvälisen yhteisön laatimia
toimintatapoja, eikä keksivänsä niitä itse. Se yrittää kuitenkin
muotoilla näitä menettelytapoja ottamalla johtoasema tiettyjen
lähestymistapojen muotoilussa ja edistämisessä kansainväliseksi
huumevalvonnaksi.”Kuinka elää ”valvotussa tilanteessa”?

”Kun alkuperäisen vuoden 1998 YK:n yleiskokouksen tavoitetta vähentää
merkittävästi sekä tarjontaa että kysyntää ei saavuteta, on UNODC:n
pääjohtaja yrittänyt muuttaa keskustelun maailman huumetilanteen
”valvonnaksi”.”

”Vuoden 2007 raportissa ei ole kuitenkaan minkäänlaista keskustelua
lain täytäntööpanon kohdistamisesta haittojen vähentämiseksi, ja
tällöin vaikutelmaksi jää, että UNODC uskoo rikoslain täytäntöönpanon
olevan itsessään hyvästä, koska siinä tavoitellaan markkinoiden
supistamisen kunnioitettavaa päämäärää.”

”Mutta ottakaamme esimerkiksi kannabismarkkinat, jossa lähellä
kuluttajaa olevat pienviljelmät tyydyttävät suurimman osan
maailmanlaajuisesta kysynnästä. Tämä on aiheuttanut sen, että isojen
kannabiksen salakuljetusorganisaatioiden valta on vähentynyt, ja vaikka
laittomiin kannabismarkkinoihin liittyvät ongelmat ovat edelleen
olemassa, ovat ne kuitenkin paljon alemmalla tasolla kuin heroiinin tai
kokaiinin salakuljetukseen liittyvät ongelmat.”Kansalaisjärjestö mukaan YK:n huumepolitiikan muotoiluun

Lähde: Transform 6.8.2007
http://www.tdpf.org.uk/MediaNews_PressReleases_06_08_07.htm

Brittiläinen kansalaisjärjestö Transform on valittu ensimmäisenä
kieltolain lopettamista vaativana järjestönä mukaan YK:n
huumepolitiikan tekoon sen päämajoissa New Yorkissa, Genevessä ja
Wienissä. YK:n talous- ja sosiaaliasioiden foorumi, ECOSOC, myönsi
heinäkuussa 2007 Transformille erityisneuvonantaja-aseman.

Transformin johtaja Danny Kushlick: ”Transformissa ollaan todella
iloisia siitä, että meidät kutsuttiin mukaan YK:n kansalaisjärjestöjen
joukkoon. Yli kymmenen vuoden työn jälkeen meidät otetaan vakavasti
kansainvälistä huumepolitiikkaa tekevien keskuudessa. Liitymme
Institute for Policy Studies -järjestön ja sen kaltaisten seuraan
edistämään kansainvälisen huumepolitiikan muutosta kärsimisen
vähentämiseksi ja nykyisen politiikan korvaamiseksi tehokkaammalla,
oikeudenmukaisemmalla ja inhimillisemmällä.”Transform tuomitsee YK:n huumesodan nimissä tehdyt ihmisoikeusrikokset

Lähde: Transform 22.6.2007
http://www.tdpf.org.uk/MediaNews_PressReleases_22_06_07.htm

”Kun UNODC käynnistää jälleen yhden kampanjoistaan otsikolla
”hallitsevatko huumeet elämääsi”, heiltä tulisi kysyä, miksi he eivät
arvostele Kiinaa siitä, että siellä vietetään vuosittaista YK:n
julistamaa huumeiden vastaista päivää tappamalla leegioittain
huumerikollisia. YK:ssa teloituksia seuraava erikoistarkastaja on
vaatinut Kiinaa lopettamaan kuolemanrangaistuksen langettamisen
huumeiden salakuljetuksista, mutta UNODC, joka järjestää huumeiden
vastaisen päivän, ei ole koskaan edes kommentoinut Kiinan barbaarisia
tekoja.”Huumesodan jälkeen - välineitä keskusteluun

Lähde: Transform 7.8.2007
http://transform-drugs.blogspot.com/2007/08/
after-war-on-drugs-tools-for-debate.html

http://tdpf.org.uk/Tools_For_The%20Debate.pdf

Katastrofaalisen uutisen vastaanottamisesta tunnetaan hyvin
viisiportainen prosessi: kieltäminen, raivo, kaupanteko, masentuminen
ja hyväksyminen. Tässä tapauksessa katastrofi on sen ymmärtäminen,
ettei "huumeeton maailma" ikinä toteudu, ja mikä vielä pahempaa, tämä
parantumaton "huumeongelma" on suurimmalta osalta itse aiheutettua.

Nykyinen huumepolitiikka on jumittunut kieltämisen ja raivon
alkuvaiheisiin, mikä luo vihamielistä ilmapiiriä niitä kohtaan, jotka
yrittävät sopeutua uuteen ympäristöön ja satsata uuteen todellisuuteen.
Tämä opas on tarkoitettu huumepoliittiseksi keskusteluoppaaksi niille,
jotka ovat halukkaita hyppäämään kieltämisestä uuteen todellisuuteen ja
auttamaan sen jälkeen muita tämän prosessin läpikäymisessä.Ruotsin huumehaukat painostavat UNGASS:ia

Lähde: Drugnews 30.8.2007
http://www.drugnews.nu/article .asp?id=4030

Ruotsalaiset huumehaukat aikovat painostaa YK:n yleiskokousta sen
arvioidessa vuoden 1998 päätöstä saada aikaan huumeeton maailma vuoteen
2008 mennessä. Ruotsalaiset mainostavat omaa kampanjaansa globaalina
kansalaisjärjestöjen konferenssina mutta ainakaan toistaiseksi listalla
ei näy muita kuin Ruotsissa päämajaansa pitäviä ”kansalaisjärjestöjä”.

Vastatessaan EU komission aloitteeseen kansalaisjärjestöjen saamiseksi
mukaan huumepolitiikan muotoiluun vastustivat Ruotsin huumehaukat
aloitetta sillä perusteella, että ”huumepolitiikka kuuluu hallitukselle
ja vaaleissa valituille edustajille”. Kuitenkin YK:ssa USA ja Costa
pitävät huolen siitä, että vain huumehaukat osallistuvat
huumepolitiikan muotoilemiseen, ei vaaleilla valitut poliitikot. Mm.
vuoden 1998 UNGASS kokouksessa Ruotsin huumehaukat manipuloivat
maailman maiden valittuja edustajia tunteisiin vetoavilla
lapsiesityksillä.

Ruotsin huumehaukat heittävät jälleen hiekkaa kansalaisten silmille
vetoamalla tunteikkaasti YK:n lasten suojelusopimukseen. USA:n
johtamassa huumesodassa lapset joutuvat rikollisliigojen ristituleen ja
poliisit ampuvat väärän osoitteen saatuaan isoäidin sänkyynsä. Nykyinen
laiton huumekauppa ei tunne ikärajoja eikä kuluttajan suojaa.

Lisäksi Ruotsin huumehaukat syyllistyvät suoraan valehtelemiseen
yrittäessään kertoa maailmalle, ettei YK:n uutta huumepolitiikkaa
päätettäessä asialistalla olisi kannabiksen aseman muuttamista.Kampanja huumesopimusten arvioimiseksi jatkuu ja laajenee

Lähde: ENCOD
http://www.encod.org/info/ENCODin-TIEDOTE-33.html

Ensi vuoden maaliskuussa YK huumekomissio (CND) kokoontuu arvioimaan 10
vuotta kestänyttä huumestrategiaansa.

Lokakuussa ENCOD julkaisee monikielisen tiedotteen Social Cannabis
Clubeista. ENCODin kotisivulla on lisää tietoa aiheesta. Brittiläinen
Legalise Cannabis Alliance on käynnistänyt kansainvälisen vetoomuksen
kampanjan tukemiseksi, joka jatkuu aina Wienin kokoukseen asti.

Ennen vuoden 2007 loppua EU:n odotetaan järjestävän ensimmäinen kokous
“Kansalaisjärjestöfoorumi huumausainepolitiikasta” – EU ja 30 edustajaa
eurooppalaisista kansalaisjärjestöistä saman pöydän äärellä.

Monet huumausainepolitiikkaa lobbaavat järjestöt kuten Kansainvälinen
haittojen minimointijärjestö International Drug Policy Consortium,
International Harm Reduction Association ja Senlis Council
valmistautuvat myös Wienin kokoukseen.

Todellinen ongelma on saada hallitukset uskomaan, että nykyisen
huumepolitiikan jatkaminen on pahin mahdollinen vaihtoehto. Sota
huumeita vastaan on ollut ihmiskunnan historian pahimpia erehdyksiä.

Siksi parasta olisikin mennä Wieniin aukaisemaan trauma ja hoitamaan se
kuntoon. Tulevina viikkoina ENCOD julkaisee maailmanlaajuisen
vetoomuksen niille, jotka ovat valmiit tukemaan huumeiden vastaisen
sodan lopettamista kanssamme YK:n kokouksessa Wienissä.

Tarkoitus on järjestää “Maailmankylä” Wieniin. Siellä järjestämme
näyttelyn YK:n kieltämien kasvien viljelystä ja hyötykäytöstä.USA

Huumeet: mietitäänpä uusiksi

Lähde: Foreign Policy 1.9.2007
www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=3932
http://www.mapinc.org/drugnews /v07/n983/a04.html?397

Drugpolicy Instituten johtajan Ethan Nadelmanin artikkeli
arvovaltaisessa ulkopolitiikkaan keskittyneessä amerikkalaisessa
Foreign Policy -lehdessä on herättänyt huomiota kansainvälisesti.
Artikkelissaan hän ruotii nykyaikaisen huumesodan perusteita, ohessa
otteita:

Kieltolaki on epäonnistunut jälleen. Sen sijaan, että poliitikot
käsittelisivät laittomien huumeiden kysyntää markkinoina ja
huumeriippuvaisia potilaina, ovat he lisänneet huumekauppiaiden
voittoja ja synnyttäneet huumebaroneja ja huumevaltioita, jotka
pelästyttäisivät itsesä Al Caponen. Vihdoinkin älykkäämpi
huumevalvontamalli, jossa arvostetaan todellisuutta eikä retoriikkaa,
on alkanut korvaamaan ”huumesotaa”.”Maailmanlaajuinen huumesota voidaan voittaa”

Ei voida. Se ”huumevapaa maailma”, jota pidetään YK:ssa realistisena
tavoitteena, ei ole sen realistisempi kuin ”alkoholivapaa maailma” -
eikä kukaan ole ehdottanut sitä vakavalla naamalla sitten kieltolain
kumoamisen jälkeen USA:ssa vuonna 1933. Silti tyhjä puhe ”huumesodan”
voittamisesta jatkuu huolimatta lukemattomista todisteista, jotka
kertovat sen moraalisesta ja ideologisesta vararikosta. Kun YK:n
yleiskokouksen erityisistunto kokoontui puhumaan huumeista vuonna 1998,
sitoutui se ”hävittämään tai selvästi vähentämään kokapensaan,
kannabiskasvin ja oopiumunikon kasvatusta vuoteen 2008 mennessä” sekä
”saavuttamaan selviä ja mitattavia tuloksia kysynnän vähentämisessä”.
Tällä hetkellä noiden huumeiden tuotanto ja kulutus on liki pitäen
samalla tasolla kuin kymmenen vuotta sitten, mutta monet tuottajat ovat
tulleet tehokkaammiksi ja kokaiini ja heroiini ovat tulleet
puhtaammiksi ja halvemmiksi.

On vaarallista antaa retoriikan ohjata politiikkaa - varsinkin kun
”huumesodan” retoriikka ohjaa suuren yleisön hyväksymään sellaiset
siviilivahingot, joita ei sallittaisi normaalin lainsäädännön
seurauksena eikä taatusti julkisen terveydenhoidon seurauksena.
Poliitikot puhuvat edelleen huumeiden eliminoimisesta maan päältä aivan
kuin he puhuisivat rutosta. Mutta huumevalvonta ei ole terveysvalvontaa
siitä syystä, ettei poliolle tai tuhkarokolle ole kysyntää. Kannabista
ja unikkoa on viljelty vuosituhansia ympäri maailman ja samoin kokaa
Etelä-Amerikassa. Metamfetamiinia ja muita synteettisiä huumeita
voidaan tuottaa missä tahansa. Yhden yksittäisen huumeen kysyntä nousee
ja laskee, mikä ei riipu vain tarjonnasta vaan myös muodista,
kulttuurista ja muiden vaihtoehtoisten piristeiden tai rentouttavien
aineiden kilpailusta. Huumelakien ankaruus ja niiden täytäntöönpano
ovat hämmästyttävän tehottomia, paitsi totalitarismissa. Laittomien
aineiden käyttö on USA:ssa sama tai korkeampi kuin Euroopassa vaikka
USA:n huumepolitiikka on kovempaa.”Huumeita ei laillisteta koskaan”

Ei koskaan kannata sanoa ei koskaan. Kokonaisvaltainen laillistaminen
voi olla kaukana mutta osittainen ei. Varsinkin kannabiksen
laillistaminen voi olla lähellä. Sitä ovat käyttäneet sadat miljoonat
ihmiset, joista suurin osa ilman mitään haittoja tai jatkamatta
”kovempiin” huumeisiin. Esimerkiksi Sveitsissä kannabiksen
laillistaminen on hyväksytty kaksi kertaa parlamentin alahuoneessa
mutta hylätty kerran ylähuoneessa.

Muualla kannabiksen kieltämisen kannatus on häviämässä. USA:ssa noin
40% 1.8 miljoonasta huumepidätyksestä johtuu kannabiksen
hallussapidosta ja yleensä pienistä määristä. 40% amerikkalaisista on
sitä mieltä, että kannabista pitäisi verottaa, valvoa ja säädellä kuten
alkoholia. Bolivian presidentin Evo Moralesin esimerkin rohkaisemana
Latinalaisessa Amerikassa ja Euroopassa on kannatus kasvanut myös
koka-pensaan poistamiseksi kansainvälisistä huumesopimuksista, koska
sen kieltämiselle ei ole uskottavia terveyssyitä. Perinteiset
viljelijät hyötyisivät taloudellisesti, ja mahdollisesti tällaiset
uudet tuotteet kilpailisivat paljon enemmän vahinkoa tuottavien
aineiden kanssa, kuten vaikkapa alkoholin.

Maailmanlaajuinen huumesota jatkuu osin sen vuoksi, että monet ihmiset
eivät osaa erottaa huumeiden väärinkäytön ja kieltolain aiheuttamia
ongelmia toisistaan. Laillistaminen toisi tämän eron näkyville.
Afganistanin oopiumongelma on pohjimmiltaan kieltolain aiheuttama
ongelma, ei huumeongelma. Sama pätee Latinalaista Amerikkaa ja Karibiaa
jo kolmekymmentä vuotta vaivanneeseen väkivaltaan - mikä on nyt
uhkaamassa Afrikkaa. Hallitukset voivat pidättää ja tappaa
huumerikollisen toisensa perään mutta lopullinen ratkaisu on
rakenteellinen. Harva enää epäilee huumesodan epäonnistumista mutta
tarvitaan rohkeutta ja näkemystä ylittää huumesotaa ruokkivat
tietämättömyys, pelko ja peitellyt edut.Huumesota on hävitty

Lähde: Washington Post 19.8.2007, Daily Herald 22.8.2007
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/08/17/
AR2007081701716.html?hpid=opinionsbox1
Misha Glenny (2008) McMafia: A Journey Through the Global Underworld

Washingtonissa huumesota on ollut kuuma peruna sen aloittamisesta
saakka. Syykin on selvä: on poliittinen itsemurha kertoa, että nuoret
osaavat käyttää huumeita. Mutta asiat olivat näin 9/11 saakka. Nyt
huumesota rapauttaa länsimaiden turvallisuutta kaikkialla maailmassa.
Eräässä paljastavassa keskustelussa Britannian ulkoministeriön vanhempi
virkamies kertoi: ”Ajattelen usein, että kun arvioimme huumesotaa sadan
vuoden kuluttua, tuo se mieleen ’Keisarin uudet vaatteet’. Tämä on niin
tyhmää.”

Misha Glenny, kirjailija ja entinen BBC:n kirjeenvaihtaja tutki
kansainvälistä huumekauppaa kiertäen ympäri maailman. Hänen raporttinsa
matkasta, "McMafia: A Journey Through the Global Underworld", ilmestyy
ensi vuonna.Saksa

MS-potilas sai oikeuden käyttää kannabista

Lähde: Deutsche Welle 21.8.2007
http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2746463,00.html

MS-potilas on saanut luvan ensimmäisenä potilaana Saksassa käyttää
apteekista hankittavaa kannabista lääkinnällisesti.

Kannabis on edelleen laitonta Saksassa, siellä sallitaan ainoastaan
pienten määrien hallussapito. Sen lääkekäyttö on rajoitettu
tieteelliseen tutkimukseen ja sellaisiin tarkoituksiin, jotka
”palvelevat yleistä hyvää”.

Vuonna 2005 oikeudenpäätöksellä kannabiksen lääkekäytön kielto
asetettiin kyseenalaiseksi. Saksan liittovaltion hallinto-oikeus
määräsi, että potilaiden terveys "palvelee yleistä hyvää”. Tämä
tarkoittaa sitä, että asiaa hallinnoivan viraston tulee harkita
kannabiksen lääkekäyttöä koskevat hakemukset tapaus tapaukselta.Britannia

Voiko tiedotusvälineisiin luottaa kannabisasioissa?

Lähde: Huffington Post 30.7.2007
http://www.huffingtonpost.com/maia-szalavitz/
reefer-inanity-never-tru_b_58353.html


Totuus on sodan ensimmäinen uhri. Sama on pätenyt vuosikymmeniä myös
huumesodassa, kun tiedotusvälineet ovat keskittyneet julkaisemaan
huumesodan tuottamaa propagandaa. Marihuana eli tutummin kannabis on
kasvattanut miehille rintoja, aiheuttanut aivovaurioita, tehnyt
nuorista heroiinin orjia jne.

Kannabis ja skitsofrenia

Kun tupakan käyttö yleistyi, yleistyi myös keuhkosyöpä. Kun tupakan
käyttö on alkanut laskemaan, myös keuhkosyöpä harvinaistuu. Kun
marihuanan eli tutummin kannabiksen käyttö on yleistynyt, ei vastaavaa
muutosta ole näkynyt skitsofrenian esiintymisessä. Vaikka tämän
tosiseikan tuo esille Oxfordin yliopiston farmakologian professori
Leslie Iversen, ei se herätä toimittajia tarkistamaan taustoja.

Maailmalla laajalti uutisoitu tutkimus kannabiksen ja psykoosien
yhteydestä ei tuo asiaan mitään uutta vaan siinä käydään läpi
aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia kaikkine virheineen ja
ennakko-oletuksineen. Niinpä tämäkään tutkimus ei osoita mitään
syy-seuraus suhteita. Analyysin mukaan kannabiksen käyttö nostaa
skitsofrenian riskiä 40%. Luku kuulostaa isolta mutta se voitaisiin
ilmaista myös, että se lisää riskiä puolella.

1990 ilmestyneen laajan tutkimuksen mukaan kannabis lisää psykoosien
kokemisen riskiä kaksinkertaiseksi mutta alkoholin käyttö lisää riskiä
kahdeksankertaisesti eli 800% ( Tien A Y and Anthony C J (1990)
Epidemiological analysis of alcohol and drug use as risk factors for
psychotic experiences. Journal of Nervous and Mental Disease, 178 (8),
473-80.). Tämä ei ole herättänyt uutisointia, lisätutkimusta eikä
myöskään alkoholipolitiikan kiristyksiä.

AP:n 26.7 levittämässä uutisessa (mm. Sacramento Bee, 27.7.2007
http://www.mapinc.org/drugnews/v07/n907/a04.html?77887) kerrotaan
lyhyesti kannabis- ja psykoositutkimuksen tekijöiden taustoista: kaksi
tekijöistä toimi kutsuttuina asiantuntijoina Britannian
huumepolitiikkaa pohtivassa komiteassa vuonna 2005, useat tekijöistä on
ilmoittanut osallistuneensa lääkeyhtiöiden sponsoroimiin kannabista
käsitteleviin tilaisuuksiin ja yksi saa konsultointipalkkioita
lääkeyhtiöltä, joka valmistaa antipsykoottisia lääkkeitä.

Kyseessä ei ole yksittäisten oppineiden välinen kiista vaan psykologiaa
ja psykiatriaa jakava oppikiista, voidaanko ihmisen
mielenterveysongelmat palauttaa kemiaan, geeniperimään ja siten
lääkeyhtiöiden alaisuuteen. Tällainen tutkimus on myös
mediaseksikkäämpää kuin niiden sosiaalisten olosuhteiden käsittely,
joista ihmisten psykoosit ja mielenterveysongelmat syntyvät. Näiden
ongelmien käsittely vaatii toimittajalta enemmän kuin pelkkää
amerikkalaisten uutistoimistojen lähettämän aineiston senttaamista
painokuntoon.


Marihuanasätkä haitallisempaa kuin viisi Marlboro-savuketta


Lähde: AP 31.7.2007, BBC 30.7.2007
http://aol.mediresource.com/channel_health_news_details.asp?
news_id=13002&news_channel_id=2022&channel_id=2022
&relation_id=16731


http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/programmes/6922379.stm

Maailmalle levisi uutinen, jonka mukaan tutkimus todistaa kannabiksen
olevan haitaksi keuhkoille, haitallisempaa jopa kuin tupakka mm.
suomalaisen Mediuutisen mukaan
(1.8.2007 http://www.mediuutiset.fi/doc.te?f_id=1200133).
Uutisesta paljastuu, että kannabiksen polttaminen amerikkalaistyylisessä
sätkässä ilman filtteriä eli ns. jointissa voi olla yhtä haitallista kuin 2.5 - 5
tupakka. Myöhemmin paljastuu, että pelkästään kannabista käyttävillä ei
esiinny emfyseemaa eli keuhkoahtaumaa, mikä on toinen tupakan
aiheuttamista vakavista keuhkosairauksista.

Toista eli keuhkosyöpää uutinen ei mainitse lainkaan. Vasta uutisen
loppupuolella todetaan rehellisyyden nimiin, että kokonaisuutena
arvioiden (!) tupakka on haitallisempi, koska sitä käytetään enemmän
päivittäin. Koska sen aiheuttama riippuvuus on yhtä kova kuin ns.
A-luokan huumeilla, mitä uutinen ei mainitse.

Tutkimus ei esitä arveluja syy-seuraussuhteista. Tupakan
radioaktiivisuus on vakava terveysriski, joka ei vähene käytettiin
sätkässä filttereitä tai jauhetaanko mälliä suussa. Tuore New Scientist
lehden artikkeli (2.9.2007
http://www.newscientist.com/channel/health/dn11974-tobaccos-
natural-radiation-dose-higher-than-after-chernobyl.html
) kertoo tupakan
sisältämän radiumin ja poloniumin säteilevän tuhat kertaa voimakkaammin
kuin Tsernobylistä pöllähtänyt cesium. Koska tupakan suurin haitta on
sen säteilyssä, ovat kannabiksen ja tupakan tervavertailut yhdentekeviä
haitallisuutta arvioitaessa.

Amerikkalainen tapa polttaa marihuanaa sätkässä on epäterveellistä
mutta tällainen uutisointi ei tee mitään käyttötapojen parantamiseksi.
Eikä myöskään tupakoinnin vähentämiseksi.

Vuonna 1995 WHO julkaisi tupakan, alkoholin, kannabiksen ja opiaattien
käytön haittavertailun, mikä löytyy seuraavista osoitteista
alkuperäisenä ja käännöksenä suomeksi:
http://www.sky.org/data/who/library/study/
Suomennos:
http://www.suomenkannabisyhdistys.org/index.php?
option=com_content&task=view&id=230&Itemid=64Missä pizza, siellä mafia?


Lähde: Helsingin Sanomat 15.8.2007

Kuusi italialaista miestä tapettiin ampumalla varhain keskiviikkoaamuna
Duisburgin kaupungissa Saksan länsiosissa.

Poliisi oli saanut hälytyksen puoli kolmelta aamyöstä, ja se löysi
Duisburgin rautatieaseman kupeessa sijaitsevan pizzerian edestä kaksi
luotien rei’ittämää autoa.

Autojen sisällä oli viisi kuollutta ja yksi vaikeasti haavoittunut.
Haavoittunutkin kuoli ambulanssissa matkalla sairaalaan.

Tapaus herätti ansaittua uutisointia ympäri maailman, myös Suomessa.
Tässä tapauksessa tiedotusvälineet olivat täysin hiljaa ilmiön
syy-seuraus suhteista: huumejuttujen yhteydestä tuttua tietolaatikkoa
ei ole viljelty mafian yhteydessä eikä korkea virkamies kommentoi YK:n
huumetoimiston yhteyttä tapahtuneeseen. Lähinnä saattaa arvailla, että
mafiassa on kyse pizzamarkkinoiden jakamiseen tai tomaattimurskeen
tekijänoikeuksien rikkomiseen liittyvistä miehisistä rituaaleista.Hollanti

Kannabispolitiikkaa hollantilaisittain

Lähde: Expatica 15.8.2007
http://www.expatica.com/actual/article.asp?
subchannel_id=1&story_id=42891


Hollantilaisista 15 - 64 vuotiaista 3.3% käytti kannabista kuluneen
kuukauden aikana. Espanjassa luku on 8%, Itävallassa 4%, Irlannissa ja
Belgiassa 3%, Norjassa ja Suomessa 2% ja USA:ssa 10 - 14%.

Ongelmaisten kovien huumeiden pitkäaikaiskäyttäjien määrä Hollannissa
on 2.2 - 4.3 tuhatta asukasta kohti. Britanniassa luku on 8.9 - 9.7,
Espanjassa 7.1 - 9.9, Itävallassa 5.4 - 6.1, Ruotsissa 4.5 (paljon
amfetamiinin käyttäjiä), Ranska 3.8 - 4.8 ja Saksassa 1.2 - 3.0.

Hollantilaisten soveltamat käytön ehkäisymenetelmät ehkä ovat alhaisten
huumeiden käyttölukujen taustalla.

Hollannissa on omaksuttu taitoihin perustuva menetelmä opettaa
ihmisille huumeiden käytöstä, mikä lähestymistapa sisältää valintojen
tekemistä, ristiriitojen ratkaisemista sekä sinnikkyyden käyttämistä
esimerkiksi tunteiden käsittelemisessä ja ryhmäpaineiden kestämisessä.

Tämä lähestymistapa on osoittautunut tehokkaimmaksi, kertoo Roel
Kerssemakers Jellinek-instituutista, joka on keskittynyt alkoholi-,
huume- ja uhkapeliongelmien hoitoon mm. Amsterdamin alueella.

”Kerromme ihmisille puolueettomasti ja mahdollisimman
totuudenmukaisesti haitoista tieteellisten näyttöjen perusteella ilman
ennalta leimaamista. Hyväksymme myös sen, että ihmisten täytyy tehdä
valintansa itse.”

Muut huumeiden käytön ehkäisyssä käytettävät menetelmät ovat pelkoon
perustuva (varoittava, esim. kriminaalipolitiikan rangaistukset) ja
asiaan perustuva (jaetaan tosiseikkoja, ns. huumevalistus).


Mikä käryää Maastrichtissa ?


Lähde: Expatica 10.8.2007
http://www.expatica.com/actual/article.asp?
subchannel_id=1&story_id=42777

Gerd Leersin blogi
http://www.maastricht.nl/maastricht/show/id=160045

Maastrichtin pormestari Gerd Leers on ollut kansainvälisen huomion
kohteena viimeiset pari vuotta.

Pormestari tekee kahta työtä. Ensiksi hän puhdistaa Maastrichtin lähes
kolmekymmentä luvanvaraista kannabiskahvilaa, joista puolet on suljettu
hänen tiukentuneen valvonnan seurauksena. Toiseksi Leers yrittää murtaa
joitakin myyttejä kannabiksen ympäriltä ja haluaa muunkin Euroopan
ymmärtävän kannabiksen käyttöä paremmin.

Pormestari Leers kirjoittaa omassa blogissaan ajankohtaisista asioista.
Hänen sivujensa mielenkiintoinen osuus käsittelee huumeita ja varsinkin
sivu ”13 väärinkäsitystä (ja yksi johtopäätös) kannabiksesta”. Sivu
antaa tietoja ja käy läpi kiistanalaisia kohtia valtavirran väitteitä
kohtaan kannabiksesta. Leersin mielestä on myytti, että
kannabiskahviloiden sulkeminen vähentäisi kannabiksen käyttöä.

Leers huomauttaa, että Hollanti on ainoa länsimainen maa, missä
kannabista myydään laillisesti kannabiskahviloissa ja nuorista 13%
käyttää kannabista. Mutta niissä maissa, joissa kannabiksen käytöstä
rangaistaan ankarasti, luku on vielä isompi: Belgiassa, Irlannissa ja
USA:ssa 17%, Britanniassa 20% ja Ranskassa 22% YK:n huumetoimiston
julkaisemien lukujen mukaan.

Leersin mukaan suurin ongelma on Hollannin huumelakien
epäjohdonmukaisuus. Kun ihminen saa pitää laillisesti hallussaan viisi
grammaa marihuanaa tai hasista, sen myyntiin luvan saaneet
kannabiskahvilat eivät saa laillisesti hankkia varastoaan. Tässä
Hollannin lainsäädäntö on outo.

Maastrichtiin tulevia huumeturisteja varten tarvitaan satoja kiloja
kannabista. Koska kahvilat eivät voi laillisesti ostaa tai kasvattaa
tätä määrää, niiden etuovia valvotaan mutta takaovi on vailla
valvontaa. Eräässä haastattelussa Leers kuvaa tilannetta leipomoon,
joka saa myydä leipää muttei ostaa jauhoja.

Tässä astuu rikollisuus mukaan kuvaan - kannabista kasvatetaan ympäri
maata. Hollantilaiset tuottavat kahviloiden tarvitseman kannabiksen
kellareissaan ja puutarhoissaan.

Järjestäytyneet rikollisjärjestöt ovat saaneet helposti tilaa näillä
markkinoilla, ja kovat huumeet ja muu rikollistoiminta sekaantuu
kauppaan. Tämän takia Leers haluaa lakeja, jotka laillistaisivat
kannabiksen kasvatuksesta myyntiin ja siten poistaisivat maanalaisen ja
mahdollisesti vaarallisen ja joitakin ihmisiä riistävän
kotiteollisuuden.

Ongelmana eivät ole kannabiskahvilat hänen mukaansa. Esimerkiksi
Belgiassa ihmiset saavat laillisesti pitää hallussaan kolme grammaa
kannabista mutta he eivät saa ostaa sitä laillisesti ja siksi he
tulevat Maastrichtiin.

Leersin mukaan tämä ongelma koskee koko Eurooppaa. Hän väittää, ettei
kannabiskahviloiden sulkeminen ole ratkaisu ongelmaan, koska se vain
työntäisi teollisuuden yhä enemmän maan alle. Hän perään kuuluttaa
kannabiksen laillistamista ja valvontaa.

Leers vei tämän toimintaohjelman EU:n parlamentin kuulemistilaisuuteen
21. huhtikuuta 2005, jossa keskityttiin EU:n huumetoimintaohjelmaan
2005 - 2008. Puheessaan Leers sanoi, että ”EU maiden hallitusten tulisi
hylätä ankaruutensa ja hyväksyä, että kannabis on alkoholin lailla
vapaa-aikaan kuuluva asia. Sen valvonta ja säätely johtavat haittojen
ja rikollisuuden vähenemiseen. Meidän pitää rikkoa tabu.”

Samassa artikkelissa on myös kanadalaisen vaihto-oppilaan selostus
siitä, miten 1.5 miljoonan kannabisturistin tulva näkyy kaupungin
katukuvassa.USA

Huumepoliisi neuvoo, kuinka pysyä pois vankilasta

Lähde: Radar online 24.7.2007
http://www.radaronline.com/features/2007/07/narcotics_
drug_arrest_tips_gladewater_police_barry_cooper_texas_1.php

Barry Cooperin kotisivut
http://www.nevergetbusted.com/

Barry Cooper toimi kahdeksan vuotta huumepoliisina Texasissa. Tuona
aikana hän teki yli 800 huumepidätystä, takavarikoi yli 50 autoa ja yli
500 000 dollaria. Hänellä oli maine osavaltion parhaana huumepoliisina.
Mitä hän ajattelee työstään nyt ?

”Huumesota on täysin toivoton tehtävä. Me aiheutimme enemmän vahinkoa
hajottamalla perheitä ja panemalla väkivallattomia huumerikollisia
linnaan kuin huumeet ikinä. Ja miksi? Jotta saisimme kymmenesosan
huumeista pois kadulta.”

Cooper on kääntänyt epäuskonsa huumesotaan kannabiksen käyttäjien
auttamiseksi. Hänen dvd:nsä ”Never get busted again” on myytävänä
kaupoissa ja netissä. Siinä hän neuvoo käytännön asioita, kuinka
välttää kiinnijääminen.

”Tunsin oloni niin syylliseksi siitä, mitä olen tehnyt omalle
elämälleni. Tämän dvd:n julkaiseminen oli vähintä mitä saatoin tehdä.”

Radar onlinen artikkelissa Barry Cooper kertoo muutamia vinkkejä,
kuinka jemmata kannabis, kuinka välttää ratsia maantiellä, kuinka
kuljettaa isompia eriä huomaamatta ja miksi kannattaisi hankkia kissa.

Miljardi dollaria kannabiksen vapauttamisesta

Lähde: Let Us Pay Taxes 6.8.2007
http://druglibrary.org/taxes/

Kalifornialaiset marihuanan kasvattajat ovat avoimessa kirjeessä
tarjoutuneet osavaltion kuvernöörille Arnold Schwarzeneggerille
maksamaan miljardin dollarin verran osavaltion velkoja, jos hän
laillistaisi kannabiksen osavaltiossaan. Talousongelmissaan osavaltio
on joutunut mm. lopettamaan maksusitoumukset sosiaalitoimelle niin,
että vanhuksia on jäänyt hoidotta ja vankiloiden huumevieroitusohjelmia
on lakkautettu.

In Pot We Trust

Lähde: DSRip - aAF Release 19.7.2007
http://www.mininova.org/tor/801737

In Pot We Trust on uusi noin 90 minuuttia kestävä dokumentti marihuanan
lääkekäytöstä USA:ssa. Siinä seurataan neljää vakavasti sairasta
ihmistä, joiden laittoman huumeen käyttö on vaarassa liittovaltion
huumelakien takia. Tässä dokumentissa pääsevät ääneen lainuudistajat,
kieltolain kannattajat, poliitikot, tiedemiehet ja myös julkkikset.Ruotsi

260 jäi kiinni kannabiksesta reggaefestivaaleilla Ruotsissa

Lähde: Helsingin Sanomat 12.8.2007

Uppsala. Poliisi otti sunnuntaina Uppsalan reggaefestivaaleilla kiinni
260 ihmistä, joita kaikkia epäiltiin huumerikoksesta. Lähes kaikissa
tapauksissa kyse oli hasiksen tai marihuanan hallussapidosta, mutta
muutaman poliisi näki myös myyvän avoimesti kannabisvalmisteita.

Kiinni otetuista 46 oli alaikäisiä ja heistä kahdeksan vasta
15-vuotiaita. Sosiaalitoimi otti alaikäiset hoiviinsa ja soitti heidän
vanhemmilleen, jotta nämä tulisivat hakemaan jälkikasvunsa kotiin.

Uppsalan poliisin tiedottaja Christer Nordström arvelee, että ainakin
osa nuorista kokeili festivaaleilla ensimmäistä kertaa laittomia
päihteitä.

Uppsalassa järjestettiin reggaefestivaalit jo kuudetta kertaa. Poliisi
ja sosiaalitoimi olivat aikaisempien vuosien kokemuksista viisastuneina
varanneet festivaaleija varten ison miehityksen: päivystäviä poliiseja
oli noin 90, sosiaalityöntekijöitä kymmenkunta ja
vapaaehtoistyöntekijöitä yli 50. Myös tullin huumekoiria oli lainattu
avuksi.


Ruotsalainen mafia


Lähde: Dagens Nyheter 20.8.2007, Matti Larsson ja Lasse Wierup (2007)
Svensk maffia. ISBN: 978-91-1-301593-4
http://www.panorstedt.se/templates/norstedts/NorBook.aspx?id=45808

Vielä 90-luvulla Ruotsissa viitattiin mafialla palkansaajaliiton LO:n
ja sosiaalidemokraattisen puolueen tapaan hallita maata kuin omaansa.
Näiden ajaman kovan huumepolitiikan varjossa Ruotsin suurkaupunkeihin
asettuivat mm. Hells Angels, Bandidos, Brödraskapet, Original
Gangsters, Naserligan - mafia ei enää ole pelkkä elokuvissa käytetty
tarinamalli vaan arkipäivää Ruotsissa. Nyt nämä liigat ovat
levittäytyneet maaseudullekin.

Poliisi myöntää, että ratsioista, pidätyksistä ja vankilatuomioista
huolimatta he eivät pysty saamaan kiinni rikollisliigojen päätekijöitä
vaikka heidät tunnettaisiinkin. Mm. Hells Angelsien johtajaporrasta ei
ole saatu lainkaan kiikkiin.

Korkea-arvoinen poliisitarkastaja mafian palkkalistalla

Lähde: Expressen 1.9.2007
http://www.city.se/Nyheter/1.821796/hog-polis-misstankt -for-grovt-mutbrott

Korkea-arvoinen poliisi on jäänyt kiinni korruptiosta
Ruotsissa. Tukholman poliisitarkastajaa epäillään törkeästä lahjoman
vastaanottamisesta, petoksesta ja virkarikoksesta. Hänen epäillään
myyneen palveluja maan vaarallisimmille rikollisille, mm. gangsteripomo
Milan Sevolle. Hän olisi saanut palveluistaan jopa 100 000 Ruotsin
kruunun palkkioita.Sveitsi

Kannabisaktivisti tuomittiin vankilaan

Lähde: Chanvre Info 13.8.2007, 16.8.2007
http://www.chanvre-info.ch/info/en/Freedom-to-farm-
No-prison-term-for.html


http://www.canapa-info.ch/info/en/The-case-of-Hemp-
Info-Swiss-Courts,5221.html


18.8.2007 Bernissä pidetyn mielenosoituksen tiedote:
http://www.chanvre-info.ch/info/de/Freiheit-fur-den-Hanf-
Versammlung.html

Sveitsissä vallitsi vuosina 1996 - 2004 suvaitsevan politiikan kausi,
jolloin kansalliset ja paikalliset viranomaiset sallivat yli 0.3%
THC-pitoisen kannabiksen pienimuotoisen myynnin. Tuona aikana
Sveitsissä toimi 300 kauppaa ja yritystä tämän politiikan puitteissa ja
terveysministeriön ja liittovaltion hallituksen tukemana.

Vuonna 2004 tämä politiikka loppui, kun huumelakeja muutettiin niukalla
kuuden äänen enemmistöllä. Kaikki yritykset lopetettiin ja kaikki
oikeusjutut niitä vastaan päätyivät ehdollisiin tuomioihin tai
sakkoihin. Andre Furstista viranomaiset kuitenkin haluavat tehdä
syntipukin oman politiikkansa epäonnistumisesta.

Andre Furstille langetettiin 29 kuukauden vankeustuomio hampun
kasvattamisesta ja myymisestä vuosina 1998 - 2002. Hän ei ole
kuitenkaan mikään salakuljettaja vaan hänen toimintansa on ollut
poliittista ja niinpä hänen rankaisemisensa on myös poliittinen tuomio.

Hän on sijoittanut yrityksensä tuottoja hampun erilaisten käyttötapojen
levittämiseen. Hän on luonut paljon uusia ja laillisia hampputuotteita:
kankaita, elintarvikkeita, kosmetiikkaa, rakennusmateriaaleja,
ekomuovia, kaikki tuotteita, joissa on vähemmän kuin 0.3% THC:tä. Hän
toimittaa myös sveitsiläistä infosivustoa Chanvre info kannabiksen
erilaisista käyttötavoista.

Hampputeollisuus on pienimuotoista maataloutta, joka voi toimia ilman
valtion tukiaisia ja edistää kestävää kehitystä korvaamalla
uusiutumattomia luonnonvaroja ja energian lähteitä. Hampussa on
mahdollisuus vastata 21. vuosisadan asettamiin ekologisiin ja
taloudellisiin haasteisiin. Andre Furst on tehnyt paljon tämän
mahdollisuuden toteuttamiseksi.

Andre Furst on myös eurooppalaisen huumepolitiikan muutoksen aktivisti.
Hän on järjestänyt useita hampun hyötykäyttöä esitteleviä tilaisuuksia
mm. EU parlamentissa ja laatinut käytännönläheisiä huumepoliittisia
aloitteita. Kesäkuussa 2007 hänet valittiin ENCOD:in toimintaa
ohjaavaan komiteaan.

Furstin aloittama Hemp-info osoitti, että kannabista voidaan käyttää
kaikkeen siihen, mihin tällä hetkellä käytetään öljyä ja puuta.
Kannabis on monin verroin turvallisempi ja käyttökelpoisempi parantavia
ominaisuuksia sisältävä kasvi kuin lailliset tupakka ja alkoholi, ja se
on uhka synteettiseen kemiaan perustuvalle monikansalliselle
teollisuudelle Sveitsissä ja USA:ssa.

Kaikki tulevat katumaan Furstin tuomiota viimeistään siinä vaiheessa
kun kansainväliset rikollisliigat valtaavat Sveitsin kannabismarkkinat,
kuten on tapahtunut Kanadassa, Ruotsissa, Havaijin saarilla ja kaikissa
niissä maissa, joissa noudatetaan USA:n huumesodan oppeja. Hänen
tuottamiaan orgaanisia tuotteita ja esittämiään todellisuuteen
perustuvia sekä terveellisiä kannabismarkkinoiden valvontatapoja
tullaan vielä pitämään edistyksellisinä.

Andre Furst jatkaa taisteluaan viljelemisen vapauden puolesta ja aikoo
valittaa tuomiostaan Fribourgin kantonin oikeuteen.Britannia

Kannabissuihkeesta suuvaurioita

Lähde: British Dental Journal 17.8.2007
http://www.nature.com/bdj/journal/vaop/ncurrent/full/bdj.2007.749.html

Kannabinoideja THC ja CBD sisältävä suusuihke Sativex on todettu
tehokkaaksi lääkkeeksi moneen vaivaan ja sitä käytetään ja kokeillaan
jo muutamissa maissa (mm. Kanada ja Britannia). Nyt tehdyssä
tutkimuksessa on havaittu sen sisältämän alkoholin (50%) aiheuttavan
suuvaurioita, palamisen ja kirvelyn tuntemuksia ja ajoksia. Lisäksi
tiedetään suun bakteerien muuttavan alkoholin syöpää aiheuttavaksi
alkoholin hajoamistuotteeksi, asetaldehydiksi.

Tutkimuksessa kyseenalaistetaan Sativex-suusuihkeen käyttö
pitkäaikaisessa lääkityksessä. Vaporisointi on tutkimuksessa todettu
turvalliseksi ja tehokkaaksi tavaksi annostella kannabista lääkkeenä,
ja tämä tutkimus entisestään vahvistaa vaporoinnin käyttämistä
varsinkin lääkekäytössä.Uganda

Kannabis kanalääkkeenä

Lähde: World Poultry News 17.8.2007
http://www.worldpoultry.net/news/id2205-27022/
medicinal_plants_to_treat_poultry_diseases.html

Köyhillä maanviljelijöillä ei ole varaa nykyaikaisiin lääkkeisiin.
Perinteiset yrttilääkkeet ovat kuitenkin tehokkaita tautien leviämisen
ehkäisyssä ja Ugandassa 80% kanankasvattajista käyttää tuoreen
tutkimuksen mukaan lääkeyrttejä kanatautien parantamisessa. Kannabista
käytettiin kaikilla tutkituilla alueilla.Bulgaria

Suuri kannabisviljelmä kiinni

Lähde: Sofia Echo 16.8.2007

Bulgarian pääkaupungin Sofian esikaupunkialueelta paljastui poliisin
ratsiassa korkeatasoisen kannabiksen kasvihuone. Neljässä huoneessa oli
yhteensä yli 30 neliömetrin suuruiset kannabiskasvustot. Taloon oli
asennettu viimeisintä kasvatusteknologiaa. Lisäksi poliisi löysi
valmiiksi pakattua kannabista ja aseita.Britannia

Hallituksen U-käännös korostaa huumelain järjettömyyttä

Lähde: Community Care 8.8.2007
http://www.communitycare.co.uk/Articles/2007/08/08/105386/u-turn-on-
cannabis-highlights-lack-of-logic-in-war-on.html

Brittiläisen sosiaalialan sivuston kirjoituksessa arvostellaan
hallituksen kannabispolitiikkaa järjettömyydestä.

Edelleen poliitikot puolustavat epämääräistä toimintaansa sillä, että
virallinen huumeluokittelu lähettäisi maan nuorisolle jonkin viestin.
Community Caressa kirjoittava Michael Fitzpatrick kiinnittää huomiota
siihen, että aikaisemmin kannabis oli luokiteltu B-kategoriaan
amfetamiinien ja barbituraattien kanssa. Nyt se on C-luokassa mm.
ketamiinin kanssa, joka asiantuntijoiden mukaan on vaarallisuudeltaan
ja haitallisuudeltaan heroiinin, kokaiinin, barbituraattien, metadonin
ja alkoholin jälkeen.

Minkä viestin tämä lähettää nuorisolle? Kaksi vuotta sitten tapahtuneen
uudelleen luokittelun jälkeen kannabiksen käyttö on laskenut. Ekstaasin
ja psykoaktiivisten sienten luokittelu A-luokkaan ei ole vähentänyt
niiden suosiota.

Uusi pääministeri uskoo myös valistuksen lisäämisen auttavan.
Kokemuksesta tiedämme, että valistuksen lisääminen aikoinaan lisäsi
huumeiden käyttöä. Tässä on jälleen kyseessä poliitikkojen
vastustuskyky niitä todisteita vastaan, jotka kertovat heidän
epäonnistumisesta.

Kannabisuutisoinnin aiheuttama panikointi

Lähde: Observer 26.8.2007
http://observer.guardian.co.uk/magazine/story/0,,2153871,00.html

Viime aikoina lisääntynyt kielteinen kirjoittelu kannabiksesta on
saanut monet panikoimaan, että onko kannabiskokeilu minunkin
mielenterveysongelmien taustalla. Observer pyysi kolmelta
asiantuntijalta vastauksia. Yksi heistä on tullut tunnetuksi
kannabiksen kiivaana vastustajana. Kaikilla heillä on kuitenkin
yhteinen vastaus: ei kannata panikoida.

Brittiläinen logiikka Afganistanin huumesodassa

Lähde: Guardian 29.8.2007

Jos britit aikovat lopettaa oopiumunikon kasvatuksen Afganistanissa,
tulisi heidän lopettaa heroiinin käyttö. Mutta hallitus on yhtä huono
huumeiden kysynnän vähentämisessä kotimaassa kuin se on hyvä tarjonnan
lisäämisessä ulkomailla. Kaikilla tasoilla nykyinen politiikka on
katastrofi.Japani

Kansainvälisen huumekaupan pimeät kytkennät

Lähde: Japan Times 30.8.2007
http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn20070830f3.html
http://www.mapinc.org/drugnews/v07/n1007/a04.html?72403

Kun YK:n huumeraportissa siunaillaan, kuinka vaikeaa on saada tietoa
kansainvälisestä huumekaupasta, tarjoaa Japan Times harvinaisen
välähdyksen siitä, kuinka sodat, armeijat ja kansainvälinen huumekauppa
kietoutuvat toisiinsa.

Aasiassa alusmaita valloittaneet Britannia, Ranska, Hollanti ja
Portugal harjoittivat kansainvälistä oopiumkauppaa 1900-luvun alkuun
saakka. Näiden esimerkistä jatkoi Japani oopiumkauppaa Kiinalta
valloittamillaan alueilla. Esimerkiksi vuonna 1941 Japani myi yli 200
tonnia oopiumia. Kauppaa käytiin myös kokaiinilla, heroiinilla ja
morfiinilla. Huumekaupasta saatuja varoja pidettiin likaisina mutta ne
ovat kuitenkin välttämättömiä sotaa käyvälle maalle.

Varoilla pidettiin yllä armeijan epävirallisia operaatioita ja Japanin
nukkehallituksia - menoja, joita ei voitu kirjata ylös virallisesti.
Mutta myös Japanin sodanaikainen hallitus käytti noita rahoja. Mm.
korkealle arvostettu sodanaikainen kenraali kuljetti henkilökohtaisesti
kahden kuukauden välein ”suuria rahasummia” Japaniin pääministerille.
Jälkeenpäin on selvinnyt, että monet hallituksen jäsenet kähvelsivät
pimeitä varoja omiin käyttötarkoituksiinsa.

Huumekauppiaat lahjoivat poliitikkoja ja upseereita. Sodan jälkeen
jotkin huumekauppiaat saivat jatkaa toimintaansa. Myöhemmin sama kuvio
on toistunut eri hallitusten ja armeijoiden toimesta mm. Korean ja
Vietnamin sodissa. Uutisten mukaan tämä vanha, YK:n huumesopimusten
mahdollistama kuvio, jatkuu Afganistanissa.Afganistan

Korruption vastainen ministeri on entinen heroiinikauppias

Lähde: Guardian, 28.8.2007
http://www.guardian.co.uk/afghanistan/story/0,,2157248,00.html

Kaksikymmentä vuotta sitten USA:n huumepoliisi pidätti nuoren
afgaaniemigrantin Ceasars Palace hotellissa, Las Vegasissa. Hän yritti
myydä poliisiagentille pussillista heroiinia, jonka arvo syyttäjän
mukaan oli kaksi miljoonaa dollaria.

Nuori mies vietti kolme ja puoli vuotta vankilassa ennen
ehdonalaistaan. Nyt herra Wasifi johtaa Afganistanin hallituksen
korruption vastaista toimistoa.

Hän vähättelee vuoden 1988 pidätystään: ”Se oli kuherruskuukauteni.
Olin nuori ja nuoret tekevät erilaisia asioita. Kuten uhkapeliä,
huumeita ja naisia. Olin Las Vegas boy.”

Vuosikymmenien sotimisen jälkeen harva hallinnon jäsen pystyy kehumaan
puhtaalla rikosrekisterillä. Vanhempiin virkaveljiinsä verrattuna herra
Wasifin rekisteri kuulostaa leppoisalta.

Mutta arvostelijoiden mukaan näkemykset ratkaisevat ja Wasifin värikäs
tausta on hieman liikaa maassa, joka tuottaa 93% maailmassa tuotetusta
heroiinista ja missä huumerahaa liikkuu hallinnon kaikilla tasoilla.


Jamaika

Kansanedustajaehdokas ganjan asialla

Lähde: Jamaica Gleaner 5.8.2007
http://www.mapinc.org/drugnews/v07/n937/a02.html
NDM:n kotisivut
http://www.ndm4jamaica.org/

National Democratic Movement -puolueen (NDM) kansanedustajaehdokas,
lakimies Conrad Powell on ottanut ganjan eli kannabiksen vapauttamisen
vaaliteemakseen

”Pääteemani on ganjan laillistaminen, ganjaa jalostavien tehtaiden
perustaminen myös South East St. Elizabeth’in vaalipiiriin.”

”Tutkimus on osoittanut, että lääkekannabiksella ja siitä jalostetuilla
lääkkeillä on suuret markkinat. Lisäksi teolliselle hampulle on paljon
kysyntää köysinä ja autonvalmistuksessa,” hän kertoo vaaliesitteessään.

South East St. Elizabethista voitti parlamenttipaikan vuoden 2002
vaaleissa People’s National Party:n (PNP) ehdokas. Vaalipiiri koostuu
enimmäkseen maanviljelijäyhteisöistä ja Powell sanoo kannatuksensa
pohjaavan heihin.

Jamaika on Englannin kuningattaren alainen demokratia, jota on
hallinnut kaksipuoluejärjestelmä. Valta on vaihtunut People’s National
Partyn ja Jamaica Labour Partyn välillä emämaansa mallin mukaan.
National Democratic Movement on yli kymmenen vuoden ajan haastanut maan
kaksipuoluejärjestelmää.

Uusia lääkkeitä kannabiksesta

Lähde: Jamaica Gleaner 3.8.2007
http://www.jamaica-gleaner.com/gleaner/20070803/lead/lead6.html

Jamaikalla tutkitaan perinteisten lääkekasvien, kuten kannabiksen
jalostamista uusiksi lääkkeiksi. Viisi vuotta sitten siellä kehitettiin
Centimel niminen kannabispohjainen glaukoomalääke. Nyt jamaikalaisilla
lääkäreillä on perinteisen ganjan lisäksi kolme erilaista
kannabispohjaista lääkettä.Brasilia

CBD on hyvä psykoosilääke

Lähde: Brazilian Journal of Medical and Biological Research 39 (2006):
421-429.
http://www.scielo.br/pdf/bjmbr/v39n4/6164.pdf

Brasiliassa tehdyissä potilaskokeissa havaittiin kannabidiolin, CBD,
olevan tehokas, turvallinen ja hyvin siedetty vaihtoehtoinen hoitomuoto
skitsofreenisille potilaille. Tutkimuksen tekijät toivovatkin lisää
tutkimusta CBD:llä muiden psykoottisten sairauksien hoidossa.

Elokuun uutispäivitykset.

Kanada

Emeryn oikeudenkäynti marraskuussa

Lähde: CannabisCulture
http://www.cannabisculture.com/articles/4639.html

Marc Emeryn ja kumppaneiden luovutusoikeudenkäynnin on määrä alkaa marraskuun 5. päivä ja niiden on tarkoitus kestää neljä päivää. Tuolloin tulee kuluneeksi kaksikymmentäseitsemän kuukautta Emeryn pidättämisestä USA:han luovuttamista varten 29. heinäkuuta 2005.

Kannabislait perustuslain vastaisia

Lähde: CannabisCulture 13.7.2007
http://www.cannabisculture.com/articles/5036.html
Lääkekannabisviraston viimeisimmät tiedot:
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/marihuana/stat/2007/jan_e.html

Kanadan kannabislainsäädäntö on jälleen vailla perusteita. Kanada joutui vuonna 2001 perustamaan lääkekannabisvarannon ja -viraston, jotta sen kannabislainsäädäntö täyttäisi perustuslain vaatimukset ihmisten inhimillisestä kohtelusta.

Torontossa annetussa oikeudenpäätöksessä tuomari asetti kaikki kannabislait jälleen kyseenalaiseksi, koska lääkekannabiksesta ei koskaan säädetty lakia vaan asiasta annettiin asetuksia ja toimintaohjeita.

Asiaa ajaneen asianajajan mukaan tällä on laajat seuraukset, koska Kanadassa tuomitaan vuosittain tuhansia ihmisiä kannabikseen liittyvissä asioissa.

Uusimpien tietojen mukaan Kanadassa on yli tuhannella potilaalla lupa pitää kannabista hallussaan lääkinnällistä tarkoitusta varten. Yli kolmesataa potilasta saa kannabista valtiolta. Lisäksi tuhansia potilaita kuuluu vapaaehtoisiin, kansalaisten ylläpitämiin lääkekannabisklubeihin.


EU

Kenelle kuuluu huumepolitiikka?

Lähde: EU komissio
http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/drugs_forum/docs/

report_results_open_consultation_en.pdf Jätetyt vastaukset Green Paperiin
http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/drugs_forum/news_

contributions_drugs_forum_en.htm

Suomen kannabisyhdistys lähetti vuonna 2006 oman vastineensa EU:n komission ns. vihreän paperin tiedusteluun kansalaisjärjestöjen asemasta EU:n tulevaisuuden huumepolitiikan muotoilemiseksi.

Seuraavassa vaiheessa EU komissio valitsee 30:n järjestön edustajat vuoropuhelun ensimmäiselle kierrokselle. Hakemukset tähän tulee olla komissiolla 17. elokuuta mennessä.

Komissio sai palautetta useista maista ja useilta kansalaisjärjestöiltä. Huvittavimmat tulivat Ruotsista. Tämä projekti on vaaleissa valittujen EU parlamentaarikkojen aikaansaannos kansalaisyhteiskunnan rekrytoimiseksi paremmin mukaan nykyaikaiseen huumepolitiikkaan mutta ruotsalaiset kansalaiset ja järjestöt vastustavat tätä, koska heidän mukaansa huumepolitiikka kuuluu hallituksille ja vaaleissa valituille poliitikoille. Tämä kertoo siitä, kuinka jakomielistä ruotsalainen huumepolitiikka on.


Britannia

Uudelleenluokittelun uudelleenharkintaa

Lähde: Independent 21.7.2007, Guardian 22.7.2007
http://news.independent.co.uk/uk/politics/article2788634.ece
http://www.guardian.co.uk/drugs/Story/0,,2132044,00.html

Britanniassa molemmat valtapuolueet, opposition Tory ja vallassa oleva Labour, ovat tuoneet ilmi huolensa uuden skunk-kannabiksen aiheuttamasta mielenterveysriskistä. Uuden pääministerin Brownin luotsaama hallitus harkitsee kannabiksen luokittelun tarkistamista.

Kaikkiaan yhdeksän ministeriä on tullut julkisuuteen ilmoittamalla poltelleensa kannabista ”ainoastaan nuoruudessaan” ja ”vain pari kertaa” eikä se silloinkaan ollut "kovin hyvä kokemus”. Mikähän heissä on vikana, koska tavalliset ihmiset pitävät siitä?

Useissa lehtiartikkeleissa kysytäänkin, että mitä ministerit ovat syöneet nyt työaikanaan, koska kannabiksen luokittelu C-luokkaan on laskenut kannabiksen käyttöä 11%:sta 8%:iin. Vasta 18 kuukautta sitten hallituksen asettama työryhmä tyrmäsi mietinnössään skunk-huhun. Nyt sen pitäisi tehdä sama asia uudelleen samalla kun A-luokan huumeiden aiheuttamat haitat vain kasvavat.

Marihuanan käyttö lisää riskiä sairastua skitsofreniaan

Lähde: Helsingin Sanomat 27.7.2007

Marihuanan käyttäminen lisää riskiä sairastua skitsofreniaan.

Brittiläisen tutkimuksen mukaan marihuanan käyttäjillä on 41 prosenttia suurempi riski sairastua psykoosiin myöhemmässä vaiheessa elämässään kuin niillä, jotka eivät ole päihdettä käyttäneet. Sairastumisriski kasvaa erityisesti aktiivikäyttäjien kohdalla.

Marihuana on yksi eniten käytetyistä huumausaineista maailmassa. Esimerkiksi Britanniassa yli 20 prosenttia nuorista kertoo käyttävänsä marihuanaa joko satunnaisesti tai jatkuvasti.

Monet rinnastavat marihuanan tupakan ja alkoholin kaltaiseksi päihteeksi. Brittitutkimus antaa kuitenkin tähän mennessä vakuuttavimman näytön siitä, että marihuanalla on yhteys mielenterveyden ongelmiin.

Lisää skitsofreniatutkimuksesta

Lähde: Independent, BBC, Guardian 27.7.2007
http://www.guardian.co.uk/drugs/Story/0,,2136450,00.html
Lancet lehdessä julkaistu lyhennelmä selvityksestä:
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140673607611623/abstract
Tutkimus, pääkirjoitus ja tutkimukseen annettu kommentti:
http://image.guardian.co.uk/sys-files/Guardian/documents/2007/07/27/

cannabis_new.pdf

Brittien tiedotusvälineistä saattaa lukea, ettei kyseessä ole uusi tutkimus vaan aikaisempia, SKY:n sivuillakin läpikäytyjä tutkimuksia kertaava meta-analyysi. Tieteellisen tarkalta kuulostava 41% on tämän valossa jälleen kerran sitä huumetutkimusta, jolle on vaikea löytää todellisuuspohjaa.

Käytännössä luku tarkoittaa sitä, että normaaliväestössä 1 ihminen sadasta saattaa sairastua skitsofreniaan. Paljon kannabista käyttävistä 1.4 ihmistä sadasta saattaa sairastua. Tämäkään selvitys ei kerro yhteyden laadusta tai suunnasta. Britannissa ei ole havaittu skitsofrenian yleistyneen viimeisen neljänkymmenen vuoden aikana. Tuona aikana kannabiksen käyttö on levinnyt liki kaikkiin kansankerroksiin hallitusta myöten.

Lisää riskiä vai aiheuttaa ?

Tällaiset uutiset kääntyvät helposti kansankielelle, että kannabis aiheuttaa skitsofreniaa. Niinpä Lancet lehdessä julkaistussa tutkimuslyhenteessä varoitetaan:

"The uncertainty about whether cannabis causes psychosis is unlikely to be resolved by further longitudinal studies such as those reviewed here."

BBC:n haastatteleman Bristolin yliopiston psykofarmakologian osaston johtajan David Nuttin mukaan kannabis on haitallista mutta ei lainkaan niin riippuvuutta ja vaurioita aiheuttavaa kuin alkoholi tai tupakka.

"Kannabiksen luokittelu uudelleen B-luokkaan ei taatusti vähennä psykooseja, vaan ainoastaan aiheuttaa vielä enemmän vahinkoa mielenterveysongelmista kärsiville lisäämällä rankaisemista".

Guardian lehden haastattelema kannabiksen aiheuttamien psykoosien asiantuntija, professori Murray sanoo Lancetin julkaiseman tutkimuksen lisäävän "vain vähän" kannabiksen käytön aiheuttamien terveyshaittojen ymmärtämiseen.

"Poliitikot ajattelevat, että luokittelut olisivat tärkeitä. Mutta ne eivät ole. Neljätoistavuotiailla spliffiä polttavilla ei ole selvää kuvaa C:n ja B:n eroista. Jos kannabis luokitellaan B-luokkaan, ei sillä ole mitään vaikutusta neljätoistavuotiaisiin, koska kannabis on heille joka tapauksessa laitonta. Nyt tarvittaisiin tiedotusta siihen liittyvistä haitoista."

Tutkimuksessa arvioitiin 14%:n 15 - 34 vuotiaista skitsofreniapotilaista sairastuneen poltettuaan kannabista.

Professori Murray: "Sellaiset yksilöt, joilla on jokin lievä altistava tekijä ja jotka eivät olisi muuten sairastuneet skitsofreniaan, sairastuvat kannabiksen käytön takia. Tätä voisi verrata ihmisiin, joilla on lievää alttiutta diabetekseen ja jotka saavat sen syötyään liikaa."


Britannia

Hamppumummu voitti oikeudessa

Lähde: BBC 6.7.2007

Patricia Tabram, 68 vuotias isoäiti, joka on tullut kuuluisaksi jäätyään kiinni kannabiskokkailuistaan muille vanhuksille ja sairaille, sai vapauttavan päätöksen oikeudessa ja voi jatkaa kannabiksen käyttöä kotonaan.

Kunnallinen vuokranantaja uhkasi häätää hänet kotoaan mutta nyt tuomion jälkeen varoitti, että jos Patricia Tabram jää kiinni kasvatuksesta tai myymisestä seuraavan kahden vuoden aikana, astuu häätöuhkaus voimaan.

Patricia Tabram pitää oikeuden päätöstä voittona valitsemalleen elämäntavalle. Hän kertoi jatkavansa kannabiksen käyttämistä lääkkeenä mutta ei aio kasvattaa sitä enää kotonaan.


Ranska

Kannabiksen käyttö kolminkertaistunut

Lähde: Daily Telegraph 12.7.2007
http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2007/07/12/

wdope112.xml
OFDT:n kannabisraportti
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/cde.html

Ranskan huumeseurantakeskuksen, OFDT:n, tutkimuksen mukaan kannabiksen käyttö Ranskassa on kolminkertaistunut viimeisen viidentoista vuoden aikana 18 - 35 vuotiaiden keskuudessa.

Samalla ranskalaisten alkoholin käyttö on puolittunut sitten 1960-luvun. Nuoriso pitääkin viiniä ja alkoholia yleensä osana ”vanhaa Ranskaa”.

Ranskaa edellä kannabiksen kulutuksessa on vain Britannia, Espanja, Sveitsi sekä Euroopan huippumaa, Tsekin tasavalta.

Vuonna 2005 25% kaikista ranskalaisista ja puolet 17 vuotiaista kertoi kokeilleensa kannabista. Yli miljoona käyttää sitä säännöllisesti ja 500 000 päivittäin.


USA

Kannabiksen kasvattajat ”vaarallisia terroristeja”

Lähde: Redding.com 13.7.2007
http://www.redding.com/news/2007/jul/13/drug-czar-gives-warning/
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/07/17/

AR2007071701892.html?hpid=moreheadlines

Valkoisen talon huumetoimiston johtaja, "huumetsaari" John Walters kutsuu kannabiksen kasvattajia terroristeiksi tiedottaessaan uudesta kannabiksen ulkokasvatusta vastaan suunnatusta kampanjasta.

Operaatio Alesian tiedotustilaisuudessa Walters kutsui kasveistaan huolta pitäviä ihmisiä terroristeiksi, jotka eivät epäröi auttaessaan muiden maiden terroristeja joukkotuhojen suorittamisessa.

Operaatiossa on saatu kiinni 68 237 nuorta kasvia muttei yhtä ainutta kasvattajaa. Operaation nimi tulee viimeisestä roomalaisten ja gallien välisestä taistelusta vuonna 52 j.a.a, mikä kertonee Bushin hallinnon valitsemasta tyylilajista.

USA:n tukemat narkodiktaattorit

Waltersin keksimän kannabisterrorismin sijaan pitäisi puhua USA:n tukemista narkodiktaattoreista ja huumevaltioista.

Esimerkki Latinalaisesta Amerikasta 1980-luvulta

Lähde: BBC 23.7.2007
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/6912862.stm

Manuel Noriegan kahdenkymmenen vuoden vankilatuomio huumeiden salakuljetuksesta on loppumassa. Hän oli aikoinaan Panaman sotilasdiktaattori, Ronald Reaganin ja George Bush vanhemman lähimpiä liittolaisia Latinalaisessa Amerikassa.

USA katsoi vuosikausia läpi sormien hänen toimiaan lahjaksi osallistumisesta kylmän sodan toimeenpanemiseen kunnes hänet piti korvata uudella johtajalla. Niinpä USA hyökkäsi Panamaan surmaten 2000 paikallista ihmistä.

Ranska haluaisi Noriegan oikeuteen rahanpesusta ja Panama oppositiopoliitikon murhasta.

USA:n hallituksen liittolaiset ja kokaiinibisnekset Latinalaisessa Amerikassa:
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB2/nsaebb2.htm

Komitea tutkimaan Thaimaan vuoden 2003 huumesotaa

Lähde: Bangkok Post 19.2. ja 23.7.2007
http://www.mapinc.org/drugnews/v07/n887/a12.html
http://www.mapinc.org/drugnews/v07/n212/a03.html?62407

Thaimaan oikeusministeri asettaa erityiskomitean tutkimaan edellisen pääministerin Thaksin Shinawatran hallituksen huumesotaa ja sen vaikutuksia viattomiin uhreihin, jotta uhrien omaisille voitaisiin suorittaa asialliset korvaukset.

Komitean on määrä tutkia perusteellisesti Thaksinin hallituksen huumeiden vastainen politiikka, jonka seurauksena yli 2500 ihmistä murhattiin. Thaksin Shinawatra on taustaltaan USA:ssa koulutettu poliisi.

Erityistutkimusosasto tutkii tällä hetkellä neljää tapahtumaa. Tapauksista yksi koskee vain yhdeksän vuotiaan pojan ampumista samalla kun hänen äitinsä katosi.

Arvostelijat epäilevät tutkimuksen saamaa vastaanottoa varsinkin poliisin taholta, jonka epäillään olevan eniten vastuussa murhista.

Thaksin Shinawatra on saanut sijoittaa kaikessa rauhassa rahojaan mm. Lontoossa samalla kun thaimaalaiset sanomalehdet kertovat huumekaupan palanneen entiselleen.

USA ja Britannia suojelevat Afganistanin suurimpia heroiinikauppiaita

Lähde: Mail on Sunday 21.7.2007
http://www.mailonsunday.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_

id=469983&in_page_id=1770&in_a_source=

Talebanit onnistuivat lopettamaan oopiumin viljelyn Afganistanissa kokonaan. USA:n ja sen liittolaisten vallattua maa on unikon viljely noussut aivan uudelle tasolle ja nykyään oopium jalostetaan heroiiniksi maan sisällä, mikä vain kasvattaa paikallisten huumeparonien voittoja. Mutta keitä he ovat?

Mail on Sunday paljastaa tutun kuvion: suurimmat tekijät Afganistanin heroiinikaupassa ovat USA:n ja Britannian valtaan nostamat sotaherrat. Neljä suurinta heroiinikaupan toimijaa on mukana Afganistanin hallituksessa, jota USA:n ja Britannian armeijat suojelevat omien sotilaidensa hengellä. Tämän vuoden sato tulee olemaan maailmanennätys.

Bushin hallinnon ja DEA:n salaiset yhteydet

Lähde: Huffington Post ja Washington Post 18.7.2007
http://www.huffingtonpost.com/bill-piper-and-anthony-papa/president-bushs-drug

-cza_b_56811.html?view=print

USA:n kongressin komitea on löytänyt todisteita siitä, että USA:n huumepoliisi, DEA, tuki aktiivisesti republikaanisen puolueen heikosti menestyviä ehdokkaita ympäri maata järjestetyissä tilaisuuksissa. Järjestelyn takana oli valkoisen talon huumetoimiston johtaja John Walters.

Tällainen yhteistyö selittää sen, miksi Waltersin toimisto ja DEA ovat saaneet miljardeja veronmaksajien rahoja epäilyttäviin hankkeisiin mm. osavaltioissa hyväksyttyjen lääkekannabislakien kumoamiseksi tai niitä ajavien kampanjoiden mitätöimiseksi.

Walters käytti miljoonia verorahoja republikaanien tukemiseksi, eivätkä presidentti ja USA:n hallitus ole tehneet mitään Waltersin epäonnistuneiden kampanjoiden tutkimiseksi.


USA

Al Goren poika jäi kiinni ”huumeista”

Lähde: Argus 7.7.2007

Al Goren poika Al Gore III jäi kiinni marihuanan ja lääkeaineiden luvattomasta hallussapidosta. Tapaus valottaa USA:n huumepolitiikkaa kahdessa asiassa: marihuana lisäksi amerikkalaiset käyttävät päihtymistarkoituksiin valtavan määrän erilaisia lääkeaineita mutta vain marihuana on demonisoitu.

Toiseksi Al Gore III jäi onnekseen kiinni Kaliforniassa, missä kansalaisaloitteena syntynyt laki säästää hänet vankilatuomiolta ja velvoittaa hakeutumaan hoitoon pelkän rankaisemisen sijaan. Hänelle ei jää tapauksesta rikosrekisterimerkintää eikä muita ikäviä seuraamuksia.

Vangitseminen lisääntyy

Lähde: CannabisCulture 28.6.2007
http://www.cannabisculture.com/articles/5030.html

USA:ssa on eniten vankeja koko maailmassa. Viime vuonna vankien lukumäärä kasvoi eniten sitten vuoden 2000: 62 000 vankia lisää, mikä nostaa kokonaisvankimäärän 2245 000:een.

Suurin osa tästä vankimäärästä on seurausta USA:n huumepolitiikasta.

”Miljardeja dollareita, joita voisi käyttää yhteiskunnan turvallisuuden rakentamiseen, kuluu vankilajärjestelmän rakentamiseen,” sanoo Jason Ziedenberg Justice Policy Institute’sta.

Huumesota sotaa mustaa väestönosaa vastaan

Lähde: Voima 6/2007

Eläkkeellä oleva poliisiupseeri Jack Cole, entinen huumepoliisi USA:sta ja huumesotaa vastustavien poliisiviranomaisten järjestön LEAP:in yksi perustajista valottaa huumesodan syitä Voima-lehden mainiossa haastattelussa:

”Richard Nixon aloitti vuonna 1970 sodan huumeita vastaan. Vaalikampanjassaan hän huomasi, että pelko on hyvä keino saada ääniä. Hän puhui paljon rikosten ja huumeiden vaarallisuudesta.”

”Nixonin motiivit olivat kuitenkin rasistiset. Hänen kansliapäällikkönsä H. R. Haldeman kirjoitti muistelmissaan, kuinka Nixon oli eräässä palaverissa sanonut, että mustat ovat Amerikan todellinen ongelma ja heidät pitää hoidella niin, ettei sitä huomaa kukaan.”

”Valitettavasti se on onnistunut erittäin hyvin. Olemme tuhonneet huumepolitiikallamme mustien yhteisöt”, huokaa Cole.

”Yhdysvalloissa on 100 000 asukasta kohden 717 valkoista ja 4 914 mustaa vankia. Etelä-Afrikassa oli apartheidin aikaan vuonna 1993 vangittuna 830 mustaa vastaavassa suhteessa. Jos tämä ei ole rasismia niin mikä sitten on?”

Taloustutkimusyrityksen National Household Surveyn mukaan 72 prosenttia huumeiden käyttäjistä ja kauppiaista on valkoisia, mustia 13 prosenttia. Valtaosa huumausaineiden vuoksi vangituista on kuitenkin mustia. Ennen vuotta 1970, jolloin Nixon aloitti huumesotansa, pidätyksiä oli vain muutamia kymmeniä tuhansia vuodessa. Vuonna 2005 pidätettiin yli 1,9 miljoonaa ihmistä. Pidätyksistä 88 prosenttia johtui marihuanan hallussapidosta.

CIA:n salaiset operaatiot

Lähde: CIA, Kaleva 27.6.2007
CIA:n sivusto:
https://www.cia.gov/news-information/press-releases-statements/cia

-releases-two

-collections-of-historical-documents.html

CIA julkaisi synkkää historiaansa

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA on julkaissut satoja sivuja aineistoa, jotka paljastavat CIA:n toimineen muun muassa yhteistyössä mafian kanssa Kuuban johtajan Fidel Castron surmaamiseksi, salakuunnelleen toimittajia ja suunnitelleen salamurhia ulkomailla.

CIA:ta on erityisesti presidentti George W. Bushin valtakaudella syytetty salailusta ja tietojen pimittämisestä. Nyt CIA julkisti ainoastaan sellaisia dokumentteja, jotka ovat tulleet julkisuuteen oikeudenkäyntien yhteydessä.

Marihuanarangaistusten sekasotku

Lähde: San Francisco Chronicle 5.7.2007
raportti:
http://www.cognitiveliberty.org/rpts/col_sanctions.htm

Eri osavaltioiden toteuttamat marihuanalait muodostavat käsittämättömän sekasotkun: yhdessä osavaltiossa kiinni jäänyt voi menettää adoptio-oikeudet, toisessa vanhemmuuden. Yhdessä osavaltiossa voi menettää sosiaaliavustukset, toisessa menettää opiskelu- ja asumisoikeudet.

Tällaisen kehitys on ristiriiidassa yleisen rangaistusten lieventämissuuntauksen kanssa. USA:n marihuanarangaistuksia tutkineen ryhmän edustaja, asianajaja Richard Boire of Davis:

”Monille rangaistus voi aiheuttaa koko eliniän jatkuvia vaikeuksia, joita ei ole langetettu missään tuomioistuimessa, mutta jotka jatkuvat kauan sen jälkeen kun henkilö on suorittanut vankeusrangaistuksensa tai ehdonalaisensa.”

”Tuomareilla ei ole yleensä mitään tietoa siitä, mitä heidän langettamansa tuomio saa aikaan. Puolustusasianajaja ei pysty auttamaan asiakastaan. Yritämme tuoda järkeä tähän prosessiin ja tuoda esille ajatuksen siitä, että rangaistuksen tulee olla suhteessa rikokseen.”

Kuudessa osavaltiossa kannabiksen kasvatuksesta kiinni jäänyt menettää äänioikeutensa koko loppuelämäksi. Kaksikymmentäkolme osavaltiota ei päästä huumerikoksesta tuomittua juryn jäseneksi koskaan. ihmiset voivat menettää julkisrahoitteiset asunnot, adoptio-oikeudet, ammattiluvat, ajokorti, opiskelijat menettävät opinto- ja lainatukensa ja monet muut asiat ovat vaakalaudalla pienimmistäkin kannabisrikoksista.

Reefer Madness osa 2: Pot 2.0

Lähde: Alternet 23.6.2007
http://www.mapinc.org/drugnews/v07/n745/a02.html

Juuri kun UNODC:n raportissa valitettiin sitä, että Reefer Madness vei aikoinaan terän kannabisvalistukselta, julkistaa USA:n valkoisen talon huumetoimisto sille jatko-osan nimeltään Purple Brain.

Vanhemmille suunnattu valistuselokuva kertoo jälleen kannabiksen aiheuttavan aivovaurioita. Juoni kertoo, että ruoho, mitä yli neljäkymmentä vuotta vanhat vanhemmat polttivat, ei muistuta lainkaan supervahvaa nykyruohoa, joilla on paljon kertovia nimiä kuten ”Junakolari”, ”AK-47” tai ”Purppura”.

Eli valkoisen talon huumetoimiston johtajan John Waltersin sanoin: ”Tämä ei ole enää sitä sitä 1960- ja 70-lukujen kannabista - tämä on tietokonekielellä Pot 2.0.”

Elokuva tuo esille sen, kuinka ”superkannabiksen aiheuttamista aivovaurioista” on tullut valistuspiirien uusi iskusana.

Todellisuudessa lajikkeille on kautta kannabiksen länsimaisen käyttöhistorian keksitty erilaisia nimiä. Kukaan ei ole vieläkään kuollut kannabiksen yliannokseen kuten alkoholiin tai aspiriiniin. Tutkimuksissa ei ole pystytty osoittamaan, että kannabis olisi neurotoksista missään iässä.

Tällainen valistus luo nuorten keskuudessa epäluottamusta kaikkeen tiedotukseen ja neuvontaan.

Lääke poliitikoille ja virkamiehille

Lähde: Drug Policy Alliance
http://www.drugpolicy.org/news/incarcerex.cfm

Poliitikko, laskeeko kannatus ja onko naisasiat taas julkisuudessa? Virkamies, uhkaako hallinnonalaa supistukset ja syyttääkö kansa tehottomuudesta ja julkisten varojen väärinkäytöksistä?

Ei hätää, aloita huumesota ja ryhdy tekemään huumeiden vastaista työtä! Kukaan enää kysele asiallisia kysymyksiä eikä vaadi selvitystä rahojen käytöstä.

Drug Policy Alliancen musiikkivideo näyttää, mikä huumesodassa kannattaa.

Hallituksen sairas marihuanasota

Lähde: http://www.hightowerdownload.com/node/30

Loistava animaatio USA:n hallituksen sodasta marihuanaa vastaan.


USA

Lääkemarihuana tehokkaampaa kuin synteettinen THC

Lähde: AlterNet 13.7.2007, Norml 28.6.2007
http://www.mapinc.org/drugnews/v07/n853/a02.html
http://www.norml.org/index.cfm?Group_ID=7289

Amerikkalaisten poliitikkojen kiistäessä lääkemarihuanan vaikutukset tuore tutkimus tukee marihuanan käyttöä verrattuna synteettiseen THC pilleriin. Tuoreessa myös SKY:n julkaisemassa tutkimuksessa verrattiin poltetun marihuanan tehoa sekä placeboon että synteettiseen THC pilleriin, jonka DEA on hyväksynyt jo vuonna 1992 AIDS:n aiheuttamiin painon ja ruokahalun menetykseen, ja joka maksaa noin 1000 dollaria kuussa.

Koehenkilöiden piti ottaa kahdeksankertainen annos THC pillereitä verrattuna suositeltuun annokseen saavuttaakseen saman vaikutuksen kuin poltetulla marihuanalla. Tämä marihuana oli lisäksi sekin heikkolaatuista hallituksen hyväksymää lääkekannabista.

Poltettu marihuana paransi mm. potilaiden unen laatua paremmin kuin THC pillerit. Lisäksi marihuanaa saaneet potilaat pyysivät huomattavasti vähemmän muita lääkkeitä tukilääkitykseksi kuin THC pillereitä saaneet.

Tutkimus todistaa: kannabis on ihmelääke

Lähde: Boston Globe 3.7.2007
http://www.ukcia.org/news/shownewsarticle.php?articleid=12666

Harvardin yliopiston emeritusprofessori, psykiatri Lester Grinspoon kirjoittaa Boston Globe lehdessä uudesta, Neurology-lehdessä julkaistusta tutkimuksesta, jossa koehenkilöt polttivat yhdeksän päivän ajan USA:n hallituksen hyväksymää lääkemarihuanaa. Kyseessä oli ensimmäinen USA:ssa potilailla tehty lääkemarihuanakoe sitten 1970-luvun.

On surullista sekä nykyaikaisen lääketieteen että USA:n huumepolitiikan kannalta, että tarvitsemme vielä ”todisteita” jostakin, minkä lääketiede on tiennyt jo 5000 vuotta.

Kalifornian yliopistossa tehdyssä kokeessa havaittiin poltetun marihuanan olevan tehokas lievittämään perifeerisen neuropatian aiheuttamaa äärimmäistä kipua. Tämä tutkimus tehtiin HIV-potilailla mutta samanlaisista vaurioituneiden hermoratojen aiheuttamista kivuista kärsivät monien erilaisten tautien kuten diabeteksen ja MS-taudin vaivaamat potilaat. Hermoperäiset kivut ovat tunnetusti vaikeita hoitaa käytössä olevilla lääkkeillä. Jopa vahvat, riippuvuutta aiheuttavat lääkkeet kuten morfiini ja oxycontin auttavat vain hieman. Tämä tutkimus ei jätä enää mitään arvailujen varaan siitä, että marihuana auttaa tehokkaasti tällaisissa kiputiloissa.

Kuten kaikki USA:ssa tehtävä marihuanatutkimus, myös tämä uusi jouduttiin tekemään hallituksen tunnetusti huonolaatuisella marihuanalla. Täten tutkimuksessa aliarvioitiin marihuanan vaikutusta. Tutkimusta uutisoitiin SKY:n edellisessä uutiskoosteessa.

Kannabis keuhkosyöpään

Lähde: Oncogene 9.7.2007
http://www.nature.com/onc/journal/vaop/ncurrent/abs/1210641a.html

Syöpätutkimukseen erikoistunut Oncogene lehti uutisoi USA:ssa tehtyä tutkimusta, jossa THC selvästi vaikutti keuhkosyövän kehittymiseen ja etenemiseen koeputkessa ja koe-eläimillä. Lehti suosittaakin kannabiksen tutkimusta uusien syövän parannuskeinojen löytämisessä.

Tuore katsaus kannabiksen käyttömahdollisuuksista lääkkeenä:
http://www.norml.org/index.cfm?Group_ID=7002

Amerikkalaistutkija: Kannabista raskausaikana käyttäneiden lapsilla oppimisvaikeuksia

Lähde: Helsingin Sanomat 5.6.2007

Kannabista raskauden aikana käyttäneiden äitien lapsilla on oppimisvaikeuksia.

Lapsia seurattiin kanadalais- ja yhdysvaltalaistutkimuksissa kolme-, kuusi- ja yhdeksänvuotiaina, ja todettiin, että he pystyivät oppimaan asioita muita lapsia heikommin.

Raskausajan kannabiksen käyttö oli vain yksi asia, kun Yhdysvaltain kansanterveyslaitoksen (National Health Institute) tutkija Jag Khalsa luennoi maanantaina Helsingissä Hyksissä kannabiksen käytön terveysvaikutuksista. Khalsa työskentelee johtajana laitoksen huumeriippuvuuden vaikutuksia tutkivalla osastolla. Se on ainoa paikka Yhdysvalloissa, jolla on lupa kasvattaa kannabista.

Khalsa korosti, että kannabis vaikuttaa terveyteen usealla tavalla.

"Marihuanan väärinkäyttö huonontaa sekä nuorten että vanhojen oppimiskykyä, vaikuttaa hengityselimiin, sydämeen ja verenkiertoon", Khalsa sanoi.

Hän vaatii lisää tutkimusta sekä kannabiksen käytön pitkäaikaisista seurauksista että lääkekannabiksen vaikutuksista.

"Minulla ei ole mitään lääkekannabista vastaan, jos sitä ei polteta. Savu tuo mukanaan useita haittoja keuhkoihin", Khalsa sanoi. Suomessa yhdellä turkulaismiehellä on Lääkelaitoksen väliaikaislupa käyttää lääkekannabista kivunlievitykseen.

Khalsa on kannabiksen laillistamista vastaan.

"Meiltä on mennyt vuosikymmeniä saada tupakoinnista vapaita paikkoja. Miksi nyt pitäisi aloittaa uudestaan kannabiksen kanssa?" Khalsa kysyi.

Miksi USA:n liittovaltio vastustaa niin kovasti lääkemarihuanaa?

Lähde: Synteettistä THC:tä tuottavat lääkeyhtiöt:
http://www.unimed.com/prodmark.html
http://www.cesamet.net/
Marinolin ja kannabiksen vertailua:
http://www.norml.org/index.cfm?Group_ID=6635
DEA asettaa pillerin ja palavan jointin vastakkain :
http://www.usdoj.gov/dea/ongoing/marinol.html

Helsingissä vieraili kannabiksesta luennoimassa NIDA:n tutkija Jag Khalsa. Ilmeisesti Bushin hallinto lähetti hänet tänne suomalaisen kannabispotilaan säikäyttämänä.

Esitelmässään hän hyökkäsi rajusti kasvimuotoisen kannabiksen lääkekäyttöä vastaan mutta samalla kertoi synteettisellä THC:lla saaduista hoitotuloksista.

Hänen perustelunsa eivät kestä tieteellistä tarkastelua, onhan THC kannabiksen vaikuttava ainesosa. USA:n huumepoliisi DEA on hyväksynyt synteettisen THC:n jo 80-luvulla lääkkeeksi ja nyt sitä valmistaa kaksi USA:laista lääkeyhtiötä.

Uuden Meksikon osavaltio aikoo kasvattaa omansa

Lähde: ABC-News 6.7.2007
http://www.mapinc.org/drugnews/v07/n805/a03.html

Uuden Meksikon osavaltiosta tulee ensimmäinen USA:n osavaltio, joka aikoo kasvattaa asukkaidensa tarvitseman lääkekannabiksen. Uudessa Meksikossa ensi vuonna voimaan astuva uusi lääkekannabislaki voi olla ristiriidassa liittovaltion lainsäädännön kanssa.

Hyväksyessään lain kuvernööri Bill Richardson velvoitti osavaltion terveysviraston tekemään suunnitelmat tämän toteuttamiseksi lokakuuhun mennessä.

Osavaltiota ei voida syyttää siitä, että se sallii potilaiden ja heistä huolehtivien ihmisten kasvattaa marihuanaa. Mutta silloin kun osavaltio on kasvattaja ja välittäjä, tilanteesta voi syntyä ristiriita liittovaltion lainsäädännön kanssa.

USA:n osavaltiot, joissa lääkekannabislakeja:
http://www.medicalmarijuanaprocon.org/pop/StatePrograms.htm


Hollanti

Savuttelu jatkuu coffee shopeissa

Lähde: Dutchnews 4.7.2007
http://www.dutchnews.nl/news/archives/2007/07/smoking_in_coffee_shops

_will_b.php

Terveysministeri Ab Klink ilmoitti parlamentissa, että coffee shopeja, joissa myydään laillisesti kannabista, ei uhkaa tupakointikielto, joka alkaa 1. heinäkuuta 2008.

”Jos haluamme lopettaa suvaitsevan politiikkamme perinteen, meidän tulisi tehdä se suoraan eikä käyttää tupakointikieltoa tekosyynä,” hän kertoi kansanedustajille. Työväenpuolueen, vihreiden ja keskusta-vasemmiston vaatima täydellinen salliminen ei kuitenkaan toteudu.

Klink vaatii, että myyntitiski, jolta kannabista myydään, on savuton. Polttaminen sallitaan huoneistossa, kunhan se tapahtuu eristettynä muista tiloista.

Uusi lääkekannabislaatu

Lähde: Hollannin Cannabisbureau
http://www.cannabisbureau.nl/eng/index.html

Hollannin apteekeissa on tämän vuoden helmikuusta saakka ollut saatavilla jo kolmatta kannabislaatua. Bediol sisältää 5% THC:tä mutta peräti 6% CBD:tä ja sitä suositellaan mm. MS-potilaille päiväkäyttöön. Saatavilla olevat lääkekannabislaadut ovat Bedrocan, joka sisältää 18% THC:tä sekä n. 1% CBD:tä, ja Bedrobinol sisältäen 11% THC:tä sekä n. 1% CBD:tä.

Hollannin kannabisvirasto on julkaissut myös uuden tiedotteen terveydenhoidon ammattilaisille 1.7.2007.
http://www.cannabisbureau.nl/pdf/Information%20for%20Health%20Care%20

Professionals_010607.pdf

Kannabistee lääkkeenä
Lähde: Journal of Ethnopharmacology 24.5.2007
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&Term

ToSearch=17604926&ordinalpos=6&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed

_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum

Kannabista nautitaan useimmiten polttamalla. Lääkekäytön yleistyessä myös muut käyttötavat ovat yleistyneet. Tämän muotoisesta kannabiksen käytöstä ei ole kuitenkaan paljoa tietoa. Leidenin yliopiston tutkimusryhmä selvitti Bedrocanista valmistetun teen kannabinoidiprofiilia. Tutkimus auttaa paremmin ymmärtämään kannabisteen fytokemiaa ja siten auttaa tämän nauttimistavan ymmärtämisessä ja arvostamisessa.


Sveitsi

Hirvikin paukuissa
Lähde: Ananova 3.7.2007

Sveitsiläiset viranomaiset paljastivat laittoman kannabisviljelmän paikallisten asukkaiden valitettua häirikköhirvestä.

Hirvi hyökkäili retkeiljöiden päälle, nukkui keskellä tietä ja eksyi ihmisten koteihin ja kauppoihin.

Metsänvartijat löysivät hirven jäljiltä ulkoviljelmän, jonka kasvattajat pidätettiin näiden tullessa paikalle.


Saksa

Kannabis iho-oireisiin

Lähde: Tohtori.fi 19.6.2007
http://www.tohtori.fi/?page=6771267&id=2797766
Lisää aiheesta: Science ja New Scientist
http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/316/5830/1494?

maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=Meliha+Karsak

&searchid=1&FIRSTINDEX=0&resourcetype=HWCI http://www.newscientist.com/channel/health/dn12016-cannabis-compound

-reduces-skin

-allergies-in-mice.html

Kannabinoidivoiteesta ehkä apua ihottumaan

Kannabiskasvista saatavista kannabinoideista valmistettu voide näyttää lievittävän allergista ihottumaa. Saksalaistutkijat havaitsivat tämän hiirikokeissa, mutta periaatteessa sama saattaisi toimia ihmisillä. Voiteesta voisi olla apua pitkäaikaisista ihottumista kärsiville.

Tutkijat keksivät selvittää asiaa havaittuaan geenimuunneltujen hiirten saavan nikkeli-ihottumaa tunnuslevyistään. Ihottumaa saaneilta hiiriltä puuttui kaksi proteiinia, jotka tunnistavat kehon tuottamia kannabinoideja, ja tutkijat päättelivät kannabinoidien vaikuttavan hiirten allergiaherkkyyteen. Tavalliset hiiret pysyivät oireettomina.

Havaintonsa innoittamina tutkijat hieroivat kannabinoidivoidetta hiirten iholle ennen keinotekoisesti aiheutettua allergista reaktiota ja pian sen jälkeen. Tutkijat havaitsivat, että voideltujen hiirten ihoreaktiot olivat jopa puolet lievempiä kuin verrokkihiirten, jotka eivät saaneet voidetta.

Kannabinoideista tunnetaan ehkä parhaiten huumausaineet marihuana ja hasis, mutta ihmisen elimistö tuottaa kannabinoideja myös itse. Kehossa kannabinoidit toimivat välittäjäaineina, ja ne vaikuttavat moniin eri toimintoihin, mm. syömiseen ja juomiseen sekä kivun, mielihyvän, oppimisen ja muistin säätelyyn. Tutkimus julkaistiin Science-lehdessä ja siitä uutisoi Nature.


EU

Joka viides kansanedustaja kannattaa dekriminalisointia

Lähde: Manchesterin yliopisto 12.6.2007
http://www.manchester.ac.uk/aboutus/news/display/?id=118486

Kattava kysely EU parlamentin kansanedustajien keskuudessa paljastaa, että kannabiksen dekriminalisoinnille löytyy laajaa kannatusta: joka viides edustajista kannattaa sitä.

Brittiedustajista kolmasosa kannattaa dekriminalisaatiota mutta hollantilaisista peräti 83%.


YK

Kannabiksen käyttö vähentynyt vai ainoastaan ”valvonnassa” ?

Lähde: UNODC:n maailman huumeraportti 2007 (sivunumerointi n/282)
http://www.unodc.org/pdf/research/wdr07/WDR_2007.pdf
UNODC:n maailman huumeraportti 2006, osa 1, analyysi (sivunumerointi n/214)
http://www.unodc.org/pdf/WDR_2006/wdr2006_volume1.pdf

Vuonna 1998 YK:n yleiskokouksessa julistettiin, että kymmenessä vuodessa maailmasta tulee huumeeton:

"Welcome the United Nations International Drug Control Programme's global approach to the elimination of illicit crops and commit ourselves to working closely with the United Nations International Drug Control Programme to develop strategies with a view to eliminating or significantly reducing the illicit cultivation of the coca bush, the cannabis plant and the opium poppy by the year 2008. We affirm our determination to mobilize international support for our efforts to achieve these goals."
(http://www.un.org/ga/20special/poldecla.htm)

Julistuksessa asetettiin yksiselitteisesti tavoitteeksi kannabiskasvin laittoman viljelyn lopettaminen tai selvä vähentäminen vuoteen 2008 mennessä. Nyt vuonna 2007 YK:n huumetoimiston, UNODC:n, tulisi osoittaa todellista edistymistä tässä tavoitteessa, koska takaraja koittaa ensi vuonna.

UNODC:n johtaja Antonio Costa julistaa toimistonsa lippulaivan, vuoden 2007 maailman huumeraportin lehdistötiedotteessa (http://www.unodc.org/pdf/EDmessage_07_en.pdf):

"The 2007 World Drug Report issued today by the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) provides further evidence that the world drug problem is being controlled. For almost every kind of illicit drug – cocaine, heroin, cannabis and amphetamine-type stimulants – there are signs of overall stability, whether we speak of cultivation, production or abuse."

Sen sijaan, että huumeiden käyttö olisi loppunut tai edes ”selvästi vähentynyt”, yrittää Costa vakuuttaa meille huumeiden käytön olevan ”vakiintunut ja valvonnassa”. Myös Suomessa ministeri Risikko oli tarttunut tähän oljenkorteen ja julisti 26.6. huumeiden käytön vähentyneen. Itse UNODC:n raportin sisältö kertoo aivan muusta.

Virallisesti YK julistaa, että maailman huumetilanne olisi valvonnassa. Uutiset kertovat puolestaan, ettei oikeastaan mikään ole valvonnassa. Interpol ja monet järjestöt tiedottavat mm. Afganistanin oopiumsadon lyövän jälleen ennätykset, jotka lyötiin myös viime vuonna. Huumevalvontakomissio, INCB, kertoi aikaisemmassa raportissaan lääkeaineiden huumekäytön ja laittoman kaupan ylittäneen ns. huumausaineiden kaupan arvon. WHO on näyttävästi raportoinut alkoholiongelman kärjistyneen teollistuneissa ja levinneen ns. kehitysmaissa tappaen kymmeniä tuhansia ihmisiä vuosittain.

Uuden raportin väitteet voi tiivistää seuraavasti: kannabiksen käyttö ja kasvatus maailmassa on vähentynyt, uusi SKUNK-kannabis on vahvempaa kuin aikaisemmat lajikkeet, tämä on aiheuttanut hoidon tarpeen selvän lisääntymisen ja niinpä uusi kannabis ei eroa heroiinista eikä kokaiinista. Raportin tietojen nojalla mikään näistä ei pidä paikkaansa vaan näiden väitteiden lähempi tarkastelu tarjoaa hyvät perustelut kannabiksen laillistamiseksi.

Kannabiksen käytön arviointi

Vuoden 2007 raportissa sivulla 120/282 (viittaa PDF-tiedoston sivunumerointiin) kerrotaan, että vuonna 2005 maailmassa kannabista käytti liki 160 miljoonaa ihmistä, mikä on noin 3.8% 15 - 64 vuotiaista ihmisistä. Alueittain tarkasteltuna yleisintä kannabiksen käyttö on Tyynen valtameren alueella, jossa peräti 15.8% aikuisväestöstä käyttää sitä. Pohjois-Amerikassa luku on 10.7%, Afrikassa 7.7%, Länsi- ja Keski-Euroopassa 7.4%.

UNODC (ja USA:n hallitus) odottavat niin kipeästi myönteisiä tuloksia, että huolimatta YK:n perustietojen huteruudesta jo tässä vaiheessa (121/282) raporttia aletaan aprikoimaan kannabiksen suosion laskua, koska edelliseen arvioon verrattuna on syntynyt parin miljoonan heitto.

Sivulla 124/282 raportissa paljastuu raportin tietoperusta: raportti julistaa, että vaikka Ruotsissa on muutenkin alhaiset käyttöluvut, näyttää sielläkin tapahtuneen laskua. Tuoreen ruotsalaisen tutkimuksen mukaan Ruotsissa käytetään kymmenen kertaa enemmän kannabista kuin tähän mennessä on arvioitu.

Huumesodan ”ei-aiotut sivuvaikutukset”

Samalla sivulla kerrotaan, että Thaimaassa (yksi harvoista Aasian maista, joissa tutkitaan huumeiden käytön yleisyyttä!) olisi kannabiksen käyttö laskenut vuoden 2001 1.5%:sta vuoden 2006 0.9%:iin. Thaimaassa suoritettiin YK:n sallimana vuonna 2003 huumesodan varjolla ja YK:n hyväksymänä kampanja, jossa murhattiin virallisten tietojen mukaan 1164 ihmistä vailla oikeudenkäyntejä tai ulkomaiden kritiikkiä. Huumesodan aloittanut pääministeri on saanut rauhassa sijoittaa hämäriä miljardiomaisuuksiaan länsimaissa vailla minkäänlaisia pidäkkeitä tai syytöksiä. Kuka thaimaalainen tunnustaa käyttävänsä edes kannabista tällaisissa olosuhteissa?

Thaimaan tilanne kertoo paljon enemmän ihmisoikeuksien tilasta YK:ssa terrorismin vastaisen sodan ilmapiirissä kuin huumeongelmasta: INCB:n vuoden 2003 raportista löytyy seuraava kyyninen huomio:

"395. Thailand carried out an intensive campaign from February to April 2003 to address the problem of illicit drug trade. The Board notes that, while the Government states that the campaign was successful in curbing the drug problem, its unintended side effects have been widely criticized. The Board has requested the Government to be informed of the results of the campaign, which, it is hoped, would be sustainable."
(http://www.incb.org/pdf/e/ar/2003/incb_report_2003_3.pdf)

Valtioiden YK:lle antaman tiedon tasosta kertoo jotain se, että ainoastaan 82 valtiota ilmoittaa itse kannabiksen kasvatuksesta alueellaan mutta toisaalta kysyttäessä takavarikoitujen kannabiserien alkuperämaata ilmoitetaan 142 eri valtiota tuottajamaiksi. Kun vielä lasketaan ne maat, jotka ilmoittavat kokonaisten kannabiskasvien takavarikoista, nousee tuottajavaltioiden lukumäärä jo 176:een. Tämä tekee 90% 195:stä valtiosta.

Sivulla125/282 raportti tuo esille UNODC:n propagandistiset tarkoitusperät:

"Though there are no definitive explanations for the decline, it appears that, as in other parts of the world, cannabis is beginning to loose some of its benign image among young people."

Todellisuudessa mitään laskua ei raportin tietojen valossa ole tapahtunut, ainostaan epäpätevää ja tarkoitushakuista tiedonkäsittelyä.

 

SKUNK-hulluus reefer-madnessin tilalle

Raportissa korostetaan Skunk kannabiksen vahvuutta ja tämän vaikutusta lisääntyneeseen hoidon tarpeeseen. Vuoden 2006 raportin analyysiosa keskittyi laajemmin kannabisongelmaan.

Sivulla 161/214 todetaan dramaattiseen tyyliin:

”A global blind-spot has developed around cannabis, and in this murk the plant itself has been transformed into something far more potent than in the past. Suddenly, the mental health impact of cannabis use has been thrown into sharp relief, and the drug with which the world has felt so familiar seems strange once again.”

Sivulta 185/214 löytyy kuitenkin seuraavaa:

”Thus although there simply is not enough data to prove that high potency cannabis is behind these trends, there is certainly a basis for a focused study of the association.”

Sivulla 178/214 UNODC selittää oman skunk-tarinansa
"Experiments crossing sativa and indica strains led to the development of “skunk”, a hybrid said to be 75 per cent sativa and 25 per cent indica, which was among the first to capture the THC high of the sativas with the rapid growth cycle and yield of the indicas. It remains one of the cornerstone cultivars used in contemporary breeding, and in countries such as Australia, France, New Zealand and the United Kingdom, cannabis with a high THC content is often referred to as ‘skunk’ today."

Mutta samalla sivulla 178/214 UNODC antaa ymmärtää, ettei kannabiksen vahvuuden kasvu ehkä olekaan pelkkää geeniteknologiaa vaan kannabismarkkinoiden kehitystä:

"Improvement in the ‘manicure’ (the portions of the plant offered for sale) may be seen as an inevitable consequence of the maturation of the market."

Ja tuo esille tärkeän huomion, miten kannabiksen kasvatus ja kieltolaki ovat tekemisissä keskenään.:

"Thus, the law enforcement prompted move towards more indoor cultivation may have supported the expansion of the production of seedless cannabis."

Sivulla 180/214 UNODC myös raottaa itse kasviin liittyviä farmakologisia yksityiskohtia, jotka koko huumesota on ohittanut:

"Accordingly, the growth of sinsemilla, which typically shows low levels of CBD, could be changing the nature of the cannabis experience. Where possible, it would be advisable to track both THC and CBD levels in future evaluations of ‘potency’."

Tämä UNODC:n rakastama Skunk-tarina paljastuu yritykseksi yksinkertaistaa monimuotoinen kannabiksen ja kieltolain välinen vuorovaikutus. Raportissa puhutaan koko ajan USA:n markkinoista ja marihuanasta, ja tällöin vertailu ”vanhan” ja ”uuden” kannabiksen välillä on järjetön. Kannabiksen vahvuuden käsittely paljastaa lähinnä tietämättömyyden kannabiksen käsittelyn perustana. UNODC:n ja Costan kannattaisi hakea jostain divarista High Timesin tai Cannabis Culture lehtien numeroita.

Hoidon tarpeen kasvaminen

Raportti myös väittää, että kannabiksen kohonnut vahvuus on johtanut hoidon tarpeen lisääntymiseen. Mutta kun tulisi esittää kovaa faktaa väitteen tueksi, alkaa jossittelu:

Sivulla 184/214 löytyy kriittistä keskustelua siitä, miten kannabiksen takia hoitoon hakeutuvien määrään tulisi suhtautua: raportissa tuodaan esille myös se, että moni hoitoon hakeutunut on myös muiden aineiden käyttäjä ja toisaalta moni pakotetaan mm. rangaistuksen vaihtoehtona hakeutumaan hoitoon.

Raportissa esitetään todisteita juuri tästä: hoidon tarpeen lisääntyminen osuu samaan aikaan, jolloin USA:n liittovaltio kohdisti huomionsa kannabikseen ja siitä aiheutuneet pidätykset nousivat 85% vuosina 1993 - 1999 kun muiden huumeiden aiheuttamat pidätykset nousivat vain 11%.

Niinpä raportti toteaa sivulla 185/214: ”With regard to the treatment data, therefore, the American case is inconclusive.”

Kannabiksen aiheuttamat hoitoon hakeutumiset ovat raportin mukaan lisääntyneet myös EU maissa, tosin kehitys on ollut ristiriitaista. Raportin antamat esimerkit ovat valaisevia (185/214):

"Exceptions include the United Kingdom (believed to be using more sinsemilla but with modest increases in treatment share) on the one hand and Sweden (still largely consuming cannabis resin but tripling admission share) on the other."

Britanniassa on laittomuudesta huolimatta pitkät kansalaisjärjestöjen perinteet yleisön tiedottamisessa kannabiksen käytöstä. Ruotsin valitseman politiikan johdosta tällainen on täysin kielletty. Toisaalta vallitsevan politiikan takia arvioidut käyttöluvut ovat olleet alhaiset.

Suomessa kannabiksen aiheuttama hoidon tarve noussut vain 28% vuosina 1996 - 2002 vaikka kotimaisen kannabiksen osuus markkinoilla on varmaan lisääntynyt enemmän. Suomessa on 1990-luvun alusta saakka toiminut asialliseen keskusteluun pyrkinyt kansalaisjärjestö.

 

Analyysia vai aprikointia

Vuoden 2007 raportti yrittää vakuuttaa kannabiksen suosion olevan laskussa, mikä on kaukana vuonna 1998 asetetusta selvän vähenemisen ja lopettamisen tavoitteesta, ja tunnustaakin sivulla 41/282:

"Growth in hydroponic production, and thus growth in production in the developed world, is likely to continue. Despite the overall stabilization of use in 2005/06, it is too soon to predict an end to growth in the consumption of cannabis."

Raportin ristiriidat syntyvät siitä, että UNODC käsittelee huumeongelmaa sellaisena, miksi huumekieltolaki, kansainvälinen huumesota, on sen luonut. UNODC:raportin sisältö perustuu takavarikko- ja pidätystiedoille. Mm. sivulla 107/282 maailman huumeraportti selittää tarkoin prosenttiluvuin eri mantereiden osuuden muutoksista globaaleilla kannabismarkkinoilla. UNODC:n tietoperustan tietäen yhtä luotettaviin tuloksiin pääsisi kristallipallolla.

Vuoden 2006 raportissa kannabiksen käsittely päätyy realistiseen näkemykseen siitä, mitä tässä tilanteessa tulisi tehdä:

"2.4. CONCLUSION
The world has failed to come to terms with cannabis as a drug. In some countries, cannabis use and trafficking are taken very seriously, while in others, they are virtually ignored. This incongruity undermines the credibility of the international system, and the time for resolving global ambivalence on the issue is long overdue. Either the gap between the letter and spirit of the Single Convention, so manifest with cannabis, needs to be bridged, or parties to the Convention need to discuss re-defining the status of cannabis."

"2.4. Johtopäätös
Maailma ei ole onnistunut käsittelemään kannabista huumeena. Joissakin maissa kannabiksen käyttöön ja salakuljetukseen suhtaudutaan vakavasti kun taas muissa ne sivuutetaan. Tämä epäjohdonmukaisuus heikentää kansainvälisen järjestelmän uskottavuutta, ja tämän kansainvälisen epämääräisyyden ratkaiseminen on vienyt liian paljon aikaa. Joko tämä vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen kirjaimen ja hengen välinen kuilu tulee ylittää tai sopimuksen osapuolten tulee neuvotella uudestaan kannabiksen asema siinä."

 

Kannabis - vähenemässä vai edes ”valvonnassa”?

UNODC:n vuoden 2006 raportin johtopäätös vahvistaa sen, että vuoden 1961 yleissopimus on avainasemassa kannabiksen valvonnasta päätettäessä. Sen tarkoitus on huumeiksi luokiteltujen aineiden kansainvälisen kaupan valvonta, ja mm. Hollannin coffee-shop järjestelmä on ollut tämän sopimuksen mukainen samoin kuin lääkekannabiksen salliminen yhä useammissa maissa.

Vuoden 2006 raportin esipuheessa UNODC:n johtajan Antonio Costa tunnustaa huumesodan suuren virheen 7/214:

”The illicit drug problem has three main elements: cultivation and production; trafficking and retailing; and consumption and abuse. We do not know as much as we would like about the middle link of this chain as the drug trade is notoriously hard to monitor.”

Nykyinen YK:n huumeohjelma ei ole onnistunut lainkaan vuoden 1961 sopimuksen täyttämisessä vaan on keskittynyt maanviljelijöiden ja käyttäjien sortamiseen.

UNODC:n tarjoamista tiedoista näkyy, että vuonna 2003 Marokon maanviljelijöiden arvioitiin ansainneen 214 miljoonaa dollaria kannabiksen kasvatuksesta mutta välikädet tekivät 12 miljardia dollaria. Verovapaasti, vailla valvontaa.

Sama raportti paljastaa muun ”valvonnan” laadun 165/214:
”The lack of consensus on the amount of cannabis produced in the United States highlights the fact that even countries with sophisticated monitoring systems struggle to come up with credible estimates of the extent of domestic cannabis cultivation.”

Ja muualta maailmasta 161/214:
”High regional levels of production with low levels of use pose something of a puzzle.”

Kun ottaa huomioon sellaiset UNODC:n ”kummallisuudet” kuten Intia, Kiina ja Brasilia, voi maailmassa olla yhtä hyvin 160 kuin 260 miljoonaa kannabiksen käyttäjää. YK:lla ei ole tarjota mitään luotettavaa tietoa siitä, onko sen huumeohjelma onnistunut saavuttamaan kymmenen vuotta sitten asetettuja tavoitteita.

Sivulla 186/214 vuoden 2006 raportissa todetaan:
”The widespread use of cannabis is clearly related to the public perception that smoking herbal cannabis is virtually harmless.”

Tämän todetessaan UNODC:n raportti lausuu julki pätevimmän perustelun kannabiksen laillistamiselle. Costa vertaa kannabista heroiiniin ja kokaiiniin mutta todellisessa elämässä ihmiset vertaavat kannabista alkoholiin, tupakkaan, valiumiin, subutexiin, oxycontiniin, panacodiin, gammaan jne, joissa kaikissa vertailuissa kannabis osoittautuu paremmaksi vaihtoehdoksi kulttuurimme läpitunkevalle kemikalisoitumiselle ja medikalisoitumiselle.

UNODC valvoo ainostaan huumesodan takavarikkoja ja pidätyksiä. Tämän mallin takia kannabis ei ole minkäänlaisessa valvonnassa ihmisoikeuksien, kansanterveyden eikä kansantalouden kannalta. Siksi nykyinen kieltolaki pitää lopettaa.


Ruotsi

Costa jatkaa valehteluaan Ruotsissa

Lähde: Drugnews 11.6.2007
http://www.drugnews.nu/article.asp?id=3930

UNODC:n johtaja Antonio Maria Costa oli jälleen Ruotsissa valamassa taisteluintoa huumesotureihinsa. Hän kertoi mm. että huumeongelma on vakiintumassa ja siten myös valvottavissa.

Costa tietenkin kehottaa hallituksia pysymään ”huumesodan rintamalinjassa”, koska ”tilanne voi muuttua nopeasti”.

Sitten Costa näkee ensimmäisen kerran, kuinka kannabiksen käyttö ja kasvatus eivät ole lisääntymässä vaikka hänen oman toimistonsa raportti kertoo siitä, kuinka pahasti tämä ”huumevalvonta” on epäonnistunut kasvatuksen ja kaupan valvonnassa.

Ruotsin puheessaan hän yrittää kääntää koko kannabiskeskustelun asetelmat päälaelleen: Costan mielestä kannabiksen laillistajat ovat tulleet varovaisemmiksi, koska yhä useampi hakee hoitoa psyykkisten ongelmien tai riippuvuuden takia.

Oheinen Suomessakin julkaistu uutinen kertonee paljon tästä ”kansainvälisestä huumevalvonnasta” ja sen pätevyydestä:

Ruotsissa kannabista kymmenen kertaa luultua enemmän

Lähde: Kaleva 11.6.2006

Ruotsin kannabismarkkinat ovat kymmenen kertaa suuremmat kuin mitä viranomaiset ovat aiemmin luulleet. Tähän lopputulokseen tulee Ruotsin keskusrikospoliisin tekemä selvitys.

Vuosittain kannabista myydään 25-30 tonnia, mahdollisesti jopa enemmän. Viranomaiset ovat tähän asti arvioineet ainetta liikkuvan markkinoilla kolmisen tonnia. Arvioi on perustunut poliisin tuntemien käyttäjien kulutukseen.

- Liikkeellä olevan kannabiksen määrä on paljon isompi kuin mitä aiemmin luulimme, sanoi selvitystyötä johtanut Johan Nilsson.

Keskusrikospoliisi alkoi tehdä omaa selvitystään keväällä 2004. Se sai muun muassa selville, että ainakin 140 verkostoa salakuljettaa kannabista Ruotsiin. Niistä 19 on saatu kiinni viime aikoina.

Kannabista viljellään tehdasmaisesti ainakin Tukholmassa, Göteborgissa, Upsalassa ja Halmstadissa.

Lisää kansainvälisen huumesodan epäonnistumisesta Ruotsissa

Lähde: Svenska Dagbladet 11.6.2007, Drugnews 12.6.2007
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_15763634.asp
http://www.drugnews.nu/article.asp?id=3931
Raportti Ruotsin poliisiviranomaisten kannabisprojektista
http://www.mobilisera.nu/upload/Nationellt%20cannabisprojekt%20fin.pdf

Ruotsin viranomaisten arviot kannabiksen käytöstä olivat alakanttiin kymmenkertaisesti. Virallisesti Ruotsissa on arvioitu kannabista käytettävän yhtä paljon kuin heroiinia. Siksipä siinä maassa on ollut helppo uskoa porttiteoriaan.

Jos oletetaan, että viralliset arviot ovat heittäneet näin suuresti, niin eikö järjestelmän perusteet tulisi tarkistaa? Arvion ilmestyminen juuri kansainvälisen huumesodan arvioinnin alla voi kertoa myös asioista vastaavien viranomaisten epätoivosta saada lisää huomiota ja resursseja toiminnalleen. Miten demokraattinen yhteiskunta voi toimia tällaisilla periaatteilla?

Vastauksen antaa tutkimuksen takana ollut poliisipäällikkö Johan Nilsson: hän ehdottaa pääteille E4 ja E6 järjestelmällistä poliisivalvontaa niillä kuljetettavien kannabiserien takavarikoimiseksi. Ehdotus kertoo ruotsalaisen yhteiskunnan militarisoitumisesta huumesodan varjolla esikuvansa USA:n mukaisesti.

Ruotsin viranomaisten raportissa annetaan kannabiksen vainolle on kaksi perustetta: YK:n mukaan kannabis on portti kokaiinin ja heroiinin käyttöön, ja se on järjestäytyneen rikollisuuden tärkeä tulon lähde. (s 9/58)

Ensimmäinen väite on Costan propagandaa ja toinen hyvä peruste kannabiksen laillistamiselle.

Ruotsi vetoaa YK:n auktoriteettiin ja YK eli siis Antonio Costan vetämä UNODC käyttää Ruotsia esimerkkinään. Miksi? Koska USA ei ole hyvä esimerkki.

”Huumepolitiikka ei kuulu tytöille”

Lähde: Expressen 17.7.2007, Hassela Gotland
http://www.expressen.se/ledare/1.763509/knarkdebattens-fundamentalister
http://www.hasselagotland.se/servlet/GetDoc?meta_id=1400

Ruotsin suurimman iltapäivälehden Expressenin päätoimittaja Sakine Madon oli kutsuttu keskustelutilaisuuteen huumepolitiikasta. Siellä hän törmäsi fanaattisiin miehiin, jotka häiriköivät tilaisuutta ja myös päätoimittajaa tilaisuuden jälkeen. Päätoimittaja sai selville, että tämä miesporukka kuuluu ruotsalaisen huumepolitiikan ytimeen, Hassela yhteisöön.

Hassela tiivistää kotisivuillaan huumesodan hengen yhteen lauseeseen: kuinka joku nainen uskaltaa tulla ja kyseenalaistaa miehet ja heidän asiantuntemuksensa.

Pääkirjoituksessaan Madon kysyy, kuinka yhteiskunta voi tukea tällaista fundamentalistista porukkaa, jonka hoitomenetelmät ovat sadistista aivopesua huonoin tuloksin ja jonka propaganda vieraannuttaa nuoret kaikesta huume- ja päihdetiedotuksesta.

Ruotsalaisen huumepolitiikan kerrotaan pohjaavan perinteiseen raittiusliikkeeseen. Hasselan esimerkki paljastaa sen perustuvan rodunjalostukseen, mikä jatkui Ruotsissa toisen maailmansodan jälkeen päinvastoin kuin Saksassa. Rotupuhtauden nimissä Ruotsissa steriloitiin orpoja, köyhiä ja mielisairaita naisia aina 1960-luvulle saakka, jolloin siellä alettiin perustamaan nykyisten huumejärjestöjen alkumuotoja.


Tanska

Poliisisorto lisää kovien huumeiden kauppaa ja väkivaltaa

Lähde: Drugpolicy Alliance
http://www.drugpolicy.org/library/041207copenhagen.cfm

Tanskassa harjoitettu kannabiksen ”passiivinen kriminalisaatio” muuttui vuonna 2003 huumesodaksi kun kaksi vuotta aiemmin valittu oikeistohallitus päätti muuttaa puheensa teoiksi.

Yksi oikeistohallituksen tavoitteista oli lopettaa vapaakaupunki Kristiania ja siellä toimivat avoimet kannabismarkkinat. Tuoreen selvityksen mukaan kannabiskauppa muutti muualle kaupungissa kun muiden aineiden kauppiaat ovat saaneet kannabismarkkinoita haltuunsa. Tästä seurasi jengiväkivallan lisääntyminen. Yhteiskunnalle lasku on noussut miljooniin operaation sitoessa päivittäin 20 - 30 poliisia. Yli 100 poliisia on loukkaantunut jatkuvissa yhteenotoissa.

Kristianian kotisivut:
http://www.christiania.org/


Dubai

Huumesota osui omaan nilkkaan

Lähde: Khaleej Times 16.7.2007
http://www.mapinc.org/drugnews/v07/n856/a06.html

Afganistanista kotiinsa Kanadaan palaava huumeiden hävitystä tehnyt työntekijä jäi kiinni Dubain lentokentällä kahden kuivatun unikon kodan ja 0.06 gramman hasiserän hallussapidosta. Häntä odottaa Dubain lakien mukainen hyvin ankara rangaistus.


Afrikka

Huumesota Länsi-Afrikan rannikolla

Lähde: BBC 9.7.2007
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6274590.stm

Länsi-Afrikasta on tullut Etelä-Amerikasta Eurooppaan salakuljetettavan kokaiinin välietappi. Varsinkin Guinea-Bissausta on tullut huumevaltio, missä salakuljettajat saavat toimia rauhassa viranomaisten ollessa mukana juonessa.

Alueella on tehty näyttäviä takavarikkoja mutta uutisten mukaan takavarikoidut kokaiinierät katoavat poliisien tiloista jäljettömiin, luultavimmin Euroopan huumemarkkinoille.

Yhdessä tapauksessa Guinea-Bissaun sotilaslentokentälle lennätettiin 2.5 tonnia kokaiinia, josta saatiin kiinni 635 kiloa pelkästään sen takia, että paikallisten viranomaisten autosta loppui polttoaine kesken takaa-ajon.

Toisessa tapauksessa viranomaiset saivat tulitaistelun jälkeen takavarikoitua 674 kiloa kokaiinia, joka sijoitettiin varmuusvarastoon. Erä kuitenkin katosi. Pääministerin mukaan hän oli käskenyt polttaa erän mutta tapauksesta ei ole minkäänlaista todistetta.


Indonesia

Kannabiksen laillistaminen puhuttaa

Lähde: The Age 2.7.2007
http://www.mapinc.org/drugnews/v07/n783/a08.html

Indonesian kansallisen huumetoimiston tutkimus aloitti kannabiskeskustelun maailman suurimmassa muslimimaassa sen ehdotettua kannabiksen olevan hyödyllinen vaihtoehto energiateollisuudelle ja maatalousteollisuudelle ja hallituksen kannattaisi harkita sen laillistamista.

Indonesian varapresidentti ehdotti myös, että olisi suotavaa käyttää kannabista ruuanlaitossa.

”Sitä laitetaan yleisesti curryyn ja keittoihin. Mutta ei päihtymistarkoituksissa vaan ruuan maustamiseen, lausui Kalla edellisellä viikolla.

”On täysin oikein käyttää sitä ruuan maustamiseen mutta sen ei tulisi olla täysin laillinen”, hän lisäsi.

Militantti islamilainen ryhmä Islamic Defenders Front (FPI) vastustaa kiivaasti ehdostusta. Kymmenet ryhmän jäsenet uhkasivat polttaa Kansallisen huumetoimiston päämajan, jos se vie ajatusta eteenpäin.

”Jos kannabis laillistetaan, julistamme sodan huumetoimistolle ja poltamme tämän talon”, kuulutti Eka Jaya FBI:n kannattajille, joita oli kerääntynyt huumetoimiston Jakartan päämajan edustalle. FBI on myös ilmoittautunut auttamaan viranomaisia nappaamaan huumerikollisia.

”Jos toimisto ei saa huumejärjestöjä kiinni, niin antakaa FBI:n toimia luovuttamalla meille aseita ja lupa tutkia ja pidättää heidät,” Jaya jatkoi.

Huumetoimiston edustaja tyynnyttelee uutista:

”Mitään laillistamista ei tule", kenraali Jeanne Mandagi sanoi. ”Kielto säilyy vielä pitkään.”

Mandagi kertoo suurimman osan indonesialaisista olevan huumeita vastaan ja haluaa myös kannabiksen pysyvän kiellettynä.

”Kukaan ei halua laillistaa sitä ja keskustelua heräteltiin väärinkäsitysten takia,” hän selittää.

Mandagin mukaan Indonesia ei ole valmis ja lisäksi ne Euroopan maat, jotka ovat sallineet kannabiksen julkisen käytön, ovat peruneet politiikkaansa sen kielteisten seurausten takia.

Aceh, jossa sovelletaan tiukkaa islamilaista lakia ainoana Indonesian maakunnista, on kannabiksen merkittävin tuottaja maassa.

Acehilaiset käyttävät hampun lehtiä ja siemeniä perinteisesti ruuanlaitossa vaikkakin sitä viedään laittomasti muihin maakuntiin. Acehilaiset kasvattivat hamppua yleisesti etupihoillaan ennen nykyistä kieltolakia, mikä voisi nyt langettaa kymmenen vuoden vankeustuomion teosta.

Huolimatta lainmuutoksen aiheuttamista riskeistä Acehissa myydään kannabista edelleen kilottain.

Huumetoimiston mukaan maassa on 3.2 miljoonaa huumeiden käyttäjää, joista 70% on myös narkomaaneja.

Vuonna 2005 australialainen turisti Schapelle Corby sai kahdenkymmenen vuoden vankeustuomion 4.2 kilon kannabiserän salakuljettamisesta Balin saarelle.

Kevään ja kesän uutisia.

Kanada

Emeryn luovutusoikeudenkäyntiä lykätään

Lähde: Cannabisculture 10.5.2007, Voima 4/2007
http://www.cannabisculture.com/articles/4831.html
http://www.voima.fi/content/view/full/2109

Marc Emeryn ja kahden muun kanssasyytetyn luovutusoikeudenkäynti siirretään myöhempään ajankohtaan. Olisiko tapauksen herättämä kansainvälinen huomio jo aiheuttanut USA:n hallitukselle tarpeeksi päänvaivaa ?

USA:n huumepoliisi väittää Emeryn olevan vastuussa jopa 100 000 paunan eli vajaan 50 000 marihuanakilon tuottamisesta vuosittain. Tämä tekee Emeryn arvion mukaan 500 000 kiloa eli arvoltaan noin 2.5 miljardia USA:n dollaria. Tällaisen pitäisi näkyä Emeryn jokapäiväisessä elämässä, jota hän ei salaile lukuisissa dokumenteissa ja haastatteluissa, joista yksi ilmestyi suomalaisessa Voima-lehdessä.


Italia

Kansainvälisen huumesodan pimeä ydin

Lähde: The Guardian 20.5.2007, BBC 6.6.2007, Independent 7.6.2007, The Boot
http://books.guardian.co.uk/reviews/crime/0,,2083593,00.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6728315.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6726353.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6725511.stm
http://www.theboot.it/calvi_affair.html
http://news.independent.co.uk/europe/article2621811.ece

Kun Italialainen pankkiiri Roberto Calvi löydettiin vuonna 1982 kuolleena köyden jatkona Lontoosta erään sillan alta, Britannian poliisi päätyi vuorokaudessa arvioon, että tapaus oli itsemurha. Hänen poikansa Carlo Calvi ei uskonut tähän teoriaan, vaan hän ja muu perhe ovat painostaneet viranomaisia tutkimaan tapausta.

Banco Ambrosianon puheenjohtajana Calvi loi Sisilian mafialle veroparatiiseihin rahanpesujärjestelmän, jolla pestiin heroiinikaupan rahoja. Calvi kuului myös vapaamuurarilooshiin P2, joka oli äärioikeiston päälinnakkeita Euroopassa taistelussa kommunismia ja vasemmistolaisuutta vastaan, valtio Italian valtion sisällä suorittaen terroritekoja. Lisäksi P2:lla oli yhteyksiä Etelä-Amerikan kuolemanpartioihin ja kansainväliseen asekauppaan.

Calvi hoiti myös Vatikaanin pankin asioita, joka rahoitti Puolassa toiminutta Solidaarisuus-liikettä. Hän sekaantui USA:n salaiseen aseiden myyntiin Iraniin Nicaraguan vasemmistolaista hallitusta vastaan taistelevan Contraliikkeen rahoittamiseksi. Vyyhdestä löytyy yhteyksiä Italian puoluekoneistoon ja entiseen pääministeriin Silvio Berlusconeen.

Koska juttuun on sekaantunut Italian suurimpia ja kiistellyimpiä instituutioita, Italian oikeuslaitokselta vei kaksikymmentäneljä vuotta saada haastettua oikeuteen viisi epäiltyä vuonna 2006. Nyt kaksikymmentäviisi vuotta myöhemmin italialainen oikeusistuin vapautti nämä syytteistä. Tapauksen käsittely ei varmaan lopu tähän vaan oikeudenkäynnissä selvisi, että Calvi todella murhattiin.

Calvin taskuista poliisi löysi 15 000 puntaa sekä kiviä ja tiilen paloja. Lisäksi muualla kuristettu Calvin oli viety roikkumaan Blackfriars sillan alle, kaikki vapaamuurareihin liittyviä symboleja. Mysteerinä pysyy edelleen mm. se, kuinka Calvi päätyi Italiasta Lontooseen. Oikeudenkäynnissä on kuitenkin selvinnyt, että omia ongelmiaan ratkaistakseen hän olisi ollut valmis kertomaan julkisuuteen Vatikaanin ja muiden suurasiakkaidensa salaisuuksia.

Jutun tutkimista hidastaa mafiatyylinen asioiden hoito: Calvin oppi-isäksi itseään kehunut sisilialainen pankkiiri Michele Sindona kuoli syanidilla maustettuun espressoon italialaisessa vankilassa ennen kuin hänen oikeudenkäyntinsä alkoi.

Jutun selvittämisen sijaan myös Vatikaani on yrittänyt vaikeuttaa asian tutkintaa ja vei aiheesta tehdyn elokuvan oikeuteen niin, ettei se olisi päässyt teattereihin, mutta se on nykyään saatavilla DVD:nä.
(http://www.dvd.it/page/dett/arti/251211/nv/DVX/i_banchieri_di_dio.html)

Rikostoimittaja Philip Willan julkaisi myös tuoreen kirjan The Last Supper Calvinin jutusta. (http://www.guardianbookshop.co.uk/BerteShopWeb/viewProduct.do?ISBN=9781845292966)

Jutun juuret ulottuvat toiseen maailmansotaan, jolloin USA:n hallitus aloitti yhteistyön Sisilian mafian kanssa maihinnousun helpottamiseksi. Sodan jälkeen mafian asema vahvistui kommunismin vastaisessa kylmässä sodassa. Heroiiniongelma rantautui USA:han 1960-70 luvuilla presidentti Nixonin uudelleenkäynnistämän huumesodan myötä, joka suuntautui pääasiassa marihuanaa vastaan.

Tällaisia pankkeja ja pankkiireja löytyy niin kauan kuin eri maiden hallitukset tarvitsevat pimeitä, huumekaupoista saatuja rahoja omien pimeiden operaatioidensa rahoittamiseen ja toteuttamiseen. Samat valtiot loistavat myös huumesodan pääpukareina, mikä paljastaa tämän sodan kaksinaismoraalin: nuorten suojeleminen huumeiden vaaroilta on julkisuuteen tarkoitettu selitys, mutta huumesotaa jatketaan salaisten operaatioiden jatkamiseksi.

Tämän murhan opetus on siinä, että kieltolain alla mikään nautintoaine ei todellakaan ole valvottu, vaan kauppa on hämärissä käsissä vailla julkista ja yhteisöllistä säätelyä, mistä seuraa väkivaltaa ja murhia.


EU

ENCOD:in jäsenkokous 2007
Lähde: ENCOD
http://www.canapa-info.ch/info/en/Invitation-to-all-ENCOD-Members.html
http://www.encod.org/info/MATKALLA-KOHT-WIENIA-2008.html

Antwerpenissa, Belgiassa pidetään ENCOD:in jäsenkokous perjantaista 22.6. sunnuntaihin 24.6.

ENCOD:in vuosiraportista 2006 voi tarkistaa, kuinka järjestön toiminta kehittyy koko ajan. Kokouksessa on aiheena vuorovaikutus EU:n kanssa, järjestön kotisivujen kehittäminen, Wien 2008 kampanja sekä vuosien 2007 - 2008 toimintasuunnitelman laatiminen.

 

Matkalla kohti Wieniä

Wienissä vuonna 2008 keväällä pidettävä YK:n huumausainekomission, CND:n, kokous on seuraava mahdollisuus arvioida maailman huumeiden vastaista strategiaa, mistä päätettiin 10 vuotta sitten. Haluamme Euroopan Unionin tekevän kaikkensa varmistaakseen, että harjoitetun huumausainepolitiikan arviointiprosessi olisi rehellinen, ottaen huomioon myös harjoitetun huumeiden vastaisten toimien vaikutukset niin kansalaisten elämään kuin taloudellisiin ja muihin seurauksiin, joita on aiheutunut lakien valvonnasta.

Wienin 2008 kokouksen pitäisi olla alku uudelle huumausainepolitiikalle. Huumausainepolitiikassa tulisi asettaa kansainvälisesti lailliset vähimmäisehdot maiden viranomaisille harjoittaa sallivampaa huumausainepolitiikkaa, joka ei perustu huumeiden täyskieltoon.

Vuonna 2003 ENCOD järjesti mielenosoituksen YK:n toimitalolla Wienissä, mihin osallistui 3000 ihmistä. Vuodeksi 2008 ENCOD on järjestämässä kolmipäiväistä tapahtumaa, tiedotusta, mielenosoituksia ja muuta yhdessä oloa. Paikalle odotetaan satoja, toivottavasti tuhansia aktivisteja ympäri maaailman.


EU

EMCDDA tukee vuoden 2008 YK:n huumeohjelman arviointiprosessia

Lähde: Drugnet Europe, issue 58, 17.5.2007
http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=31450

Kesäkuussa 1998 kahdeskymmenes YK:n yleiskokous (UNGASS) kokoontui New Yorkiin keskustelemaan maailman huumeongelmasta. Tämä ”huumekokous” oli tärkeä käänne maailmanlaajuisessa taistelussa huumeita vastaan ja loi kansainvälisen huumevalvonnan työjärjestyksen 21. vuosisadalle.

UNGASS loi kolme keskeistä asiakirjaa: poliittisen julistuksen, pääperiaatteet huumeiden kysynnän vähentämiseksi ja viisiosaisen päätöksen, joka sisältää toimintasuunnitelmia kansainvälisen yhteistyön lisäämiseksi.

Hyväksyessään poliittisen julistuksen YK:n jäsenvaltiot sitoutuivat mitattavissa oleviin tuloksiin huumeiden tarjonnan ja kysynnän vähentämisessä vuoteen 2008 mennessä. Heitä vaadittiin myös sovittamaan kansalliset huumestrategiansa tämän mukaiseksi ja raportoimaan huumekomissiolle (CND) edistymisestään UNGASS:in tavoitteiden saavuttamiseksi. YK:n huumetoimisto (UNODC) kehitti tämän valvontaa varten joka toinen vuosi täytettävän kyselykaavakkeen.

UNGASS:in tarkistuskokousta varten vuodeksi 2008 EMCDDA auttaa näiden kyselykaavakkeiden avulla kerätyn tiedon ymmärrettäväksi saattamisessa. Tätä tarkoitusta varten kootaan yhteen vuonna 2003 tehty UNGASS:in väliarvio sekä neljän kyselykaavakkeen antamat tulokset. Esille on tullut ongelmia kyselykaavakkeiden tulkitsemisessa niiden laiskan palauttamisen takia sekä sen takia, että kyselykaavakkeen jotkin osat eivät anna tarpeeksi tietoa.

Näiden ongelmien ratkaisemiseksi CND pyysi vuonna 2006 UNODC:ia keräämään tietoa ja asiantuntemusta täydentämään sitä tietoa, mitä on olemassa eri maiden UNGASS:in asettamien tavoitteiden saavuttamisesta. Asiantuntijaryhmä piti ensimmäisen kokouksensa 6. - 8. helmikuuta 2007 Wienissä, johon otti osaa myös useiden järjestöjen edustajia (CICAD, EMCDDA, Europol, Interpol, UNAIDS, UNODC regional offices, WHO).

Tässä tapaamisessa järjestöt vertailivat tiedonhankintajärjestelmiään YK:n kyselykaavakkeeseen ja kokouksessa harkittiin myös muiden tietojärjestelmien käyttämistä vuoden 2008 arviointiprosessissa. EMCDDA ilmoitti, että UNGASS:in julistuksessa ja toimintasuunnitelmissa mainitut huumeiden kysynnän mittarit ovat käytössä myös EU-tasolla. Tässä yhteydessä EMCDDA teki aloitteen, jonka mukaan se laatisi raportin huumeisiin liittyvien ongelmien ja niiden hoitamiseen tarkoitettujen toimenpiteiden kehityksestä EU:ssa kuluneen kymmenen vuoden aikana lopullista arviointia varten.

Helmikuussa 2007 asiantuntijakokous tuotti raportin, joka annettiin huhtikuussa CND:n 50:lle istunnolle, mikä johti päätökseen 50/12. Tämä päätös vaati UNODC:ta kutsumaan koolle hallitusten välisiä, kansainvälisiä ja paikallisia järjestöjä, jotta nämä antaisivat lisää tietoja vuonna 2008 kokoon kutsuttavalle CND:n 51. istunnolle. Toinen asiantuntijakokous on suunniteltu syksyksi 2007 tiedon keräämistä varten. Tämä auttaisi UNODC:n lopullista UNGASS arviota, joka on määrä esittää CND:ssä vuonna 2008, ja josta keskustellaan YK:n jäsenmaiden kesken CND:ssä vuonna 2009.

EMCDDA ja UNODC tiivistävät yhteistyötään

http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=31453
http://www.unodc.org/unodc/event_2007_06_26_1.html

EU:n huumeseurantakeskus ja YK:n huumetoimisto tiivistävät yhteistyötään. Nämä kaksi keskeistä kansainvälistä huumeongelmaa käsittelevää byroota tuottavat omat projektinsa kansainväliseen huumeiden vastaiseen päivään 26. kesäkuuta. Näiden projektien vertailu antaa hyvän kuvan ”huumetyön” erilaisista painotuksista.

EMCDDA pyrkii tarjoamaan tutkittua tietoa ja suoraa lähestymistapaa huumeongelman ytimeen. Tänä vuonna EMCDDA julkistaa selvityksen ”Huumeet ja rikollisuus - monimutkainen suhde”. EU:n hyväksymässä toimintasuunnitelmassa pidetään yhteisen määritelmän hakemista selvänä askeleena kohti huumeisiin liittyvän rikollisuuden ehkäisemistä yhteiskunnassa. Selvityksessä käydään läpi neljä eri tyyppistä rikosta, jotka osuvat otsikon alle. Tämä mahdollistaa vertailujen tekemisen maiden välillä ja on myös edellytys toiminnan arvioinnille.

UNODC on kallellaan USA:ssa kehitettyyn symboliseen huumepolitiikkaan: huumeongelma on erittelemätön huumepeikko ja kansalaiset täytyy mobilisoida tätä vastaan. Tänä vuonna UNODC:lla on projektina tavallisten kansalaisten yllyttäminen huumeiden vastaiseen työhön omassa elinpiirissään otsikolla ”do drugs control your life”. Tällaiset projektit ovat rajoittuneita: niissä puututaan tiettyihin aineisiin ja niiden tarkoitus on kielteisten asenteiden kylväminen.

Kannabiksen käytön ehkäisy ja hoito

http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=31462

Niin paljon kuin kannabiksesta puhutaankin, ei varsinaista hoitoa kannabiksesta riippuvaisille tai ongelmakäytöstä kärsiville ole olemassa, vaan huumehoito on perinteisesti keskittynyt opiaattiriippuvaisten hoitoon.

Berliinissä järjestettiin 29. - 30. huhtikuuta Reitox Academy tapaaminen kannabiksen käytön ehkäisyn ja riippuvuuden hoidon ympärille. Tilaisuudessa oli noin 90 asiantuntijaa 28 maasta vaihtamassa kokemuksiaan sekä lisäämässä yhteisymmärrystä käsitteistä ja hoitokäytännöistä.

Reitox Academyn tulokset tullaan esittelemään Berliinissä 14. - 15. toukokuuta EU maiden huumetyön koordinaattoreille.

Kannabisriippuvuuden ja ongelmakäytön kartoittaminen

http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=31435

Kannabiksen käyttö on ollut vahvassa nousussa EU-maissa aina 90-luvulta saakka. Suurin osa kannabiksen käytöstä on satunnaista luonteeltaan mutta on olemassa merkkejä paljon intensiivisemmästä käytöstä, joka voi aiheuttaa terveydellisiä ja yhteiskunnallisia ongelmia ja voi edelleen johtaa riippuvuuden syntymiseen.

EMCDDA suosittaa menetelmien kehittämistä kannabiksen käytön seuraamisessa ja toivoo tämän johtavan yhtenäiseen eurooppalaiseen malliin kannabiksen käytön seurannassa. Tätä kautta voitaisiin tulkita ja vertailla kansallisten kyselyjen tuloksia.

Espanjassa vuonna 2006 tutkittiin yli 4000 nuoren kannabiksen käyttäjän käyttömalleja kolmen erilaisen aineriippuvuuden tutkimisessa käytetyn asteikon avulla. Projektin tarkoituksena oli oppia ymmärtämään kannabiksen runsaamman käytön muotoja, ja sitä kautta hakea ymmärrystä, kuinka suunnitella ja arvioida tällaiseen käyttöön puuttumista.


USA

Uusi voitto kannabistutkimukselle

Lähde: The American Civil Liberties Union (UCLA) 23.5.2007, Washington Post 24.5.2007
http://www.aclu.org/drugpolicy/medmarijuana/29857prs20070523.html
http://www.mapinc.org/drugnews/v07/n643/a04.html?397

USA:ssa tutkimuskäyttöön tarkoitettu kannabis on ollut hallituksen asettaman toimittajan monopolina vaikka useampikin laboratorio toimittaa ns. kovempia aineita tutkijoiden tarpeisiin.

Tämän kannabismonopolin purkaminen sai yhden erävoiton kun tuomari määräsi USA:n huumepoliisin, DEA:n, lopettamaan neljäkymmentä vuotta jatkuneen monopolin niin, että tutkijat saisivat käyttöönsä kannabista niitä tutkimuksia varten, jotka USA:n ruoka- ja lääkeaineiden valvontavirasto, FDA, on hyväksynyt.

”Tieteen eikä politiikan tulee ratkaista se, laillistetaanko lääkekannabis, ja DEA on lähinnä yrittänyt estää tieteen edistymistä tähän saakka”, kertoo professori Lyle Craker, joka on hakenut DEA:lta lupaa lääkekannabiksen tutkimusta varten jo kuusi vuotta.

Kannabiksen polttamiselle vaihtoehtoja

Lähde: Nature 11.5.2007
http://www.nature.com/news/2007/070508/full/070508-11.html

Kansainvälisesti tunnettu tiedelehti Nature kertoo tutkimuksesta, jossa selvitetään kannabiksen käyttöä vaporoimalla: tutkimus osoitti menetelmän annostelevan kannabiksen vaikuttavat ainesosat turvallisesti ja tehokkaasti. Tulokset ovat hyvä uutinen niille, jotka käyttävät kannabista lääkinnällisesti.

Jotkut tekevät kannabiksesta teetä tai kakkuja. Mutta tällä tavalla vaikuttavat ainesosat kulkeutuvat maksan kautta sen sijaan, että joutuisivat suoraan verenkiertoon muuttumattomina. Toiset ovat keskittyneet vaikuttavien ainesosien uuttamiseen ja niiden annosteluun pillerinä tai suusuihkeen muodossa. Monien mielestä eristetyt ainesosat eivät ole yhtä tehokkaita kuin koko kasvi, ja pillerimuotoisena on vaikeaa saada henkilökohtaista annosta.

Valmistunut tutkimus on ensimmäinen, jossa vertaillaan kannabiksen polttamisen ja vaporoinnin vaikutuksia ihmiseen. ”Saimme kuta kuinkin saman määrän THC:tä verenkiertoon”, kertoo tutkija. Merkittävin ero menetelmien välillä oli se, että vaporisaattorilla THC näytti imeytyvän nopeammin vereen. ”Farmakologiset ja fysiologiset vaikutukset olivat muuten samanlaisia”. Tarvittaisiin vielä suurempaa koejärjestelyä sen todistamiseksi, että menetelmät ovat biologisesti samanlaisia.

Vaporoinnin hyötyjä esille tuovia tutkimuksia on jo viiden vuoden takaa. Edistymisen hitaus on johtunut siitä, että USA:n ainut laillisen kannabiksen lähde, the National Institute on Drug Abuse (NIDA), asettaa tutkimuksella poliittisia vaatimuksia. Tänä vuonna saadun oikeuden päätöksen perusteella USA:n huumepoliisin, DEA:n, tulisi lopettaa NIDA:n monopoliasema DEA:n ja elintarvike- ja lääkevalvontaviraston, FDA:n, hyväksymän tutkimuksen tekemiseksi.

 

Kasviuute kannabisriippuvuuteen

Lähde: New Scientist 22.5.2007
http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn11904

Leinikkien sukuun kuuluvasta kasvista voisi rottakokeiden valossa olla apua kannabisriippuvuuteen USA:n National Institute of Drug Abuse’n (NIDA) tekemässä tutkimuksessa.

Rotat opetettiin ensiksi nauttimaan synteettistä THC:tä kolmen viikon ajan. Sitten niihin annosteltiin kasvin siemenistä uutettua yhdistettä (MLA). Sen jälkeen rotat painelivat 70% vähemmän vipua, josta he saivat THC:tä.

Tutkijoiden mukaan uusi yhdiste estää dopamiinin erityksen aivoissa ja siten estää THC:n aiheuttaman mielihyvän tuntemuksen.

Tutkimuksen johtajan Steven Goldbergin mukaan MLA:n annostelun jälkeen dopamiinitaso ei noussut lainkaan. MLA ei kuitenkaan laske aivojen dopamiinitasoa normaalitasoa alemmas. Tämä on tärkeää, koska se viittaa siihen, että samanlainen hoito ei ihmisillä sekoittaisi aivojen palkitsemisjärjestelmää. Tutkijat eivät kuitenkaan tiedä, kuinka MLA vaikuttaa aivoihin.

Goldberg huomauttaa, että Rimonabant, jolla on saatu vähennettyä apinoiden kannabiksen käyttöä, on ihmisillä yhdistetty masennukseen. Jotkin tahot ovat esittäneet Rimonabantin käyttöönottoa kannabisvieroitukseen ihmisillä.

Lääketehdas valehteli Oxycontinin riippuvuuspotentiaalista

Lähde: VOANews 14.5.2007
http://www.voanews.com/english/2007-05-14-voa26.cfm

INCB kiinnitti vuosiraportissaan huomiota lääkeaineiden yleiseen väärin- eli viihdekäyttöön, ne ovat jo ylittäneet ns. laittomien huumeiden markkinat. USA:lainen lääkeyhtiö Purdue Pharma, joka valmistaa kipulääkettä Oxycontin, tunnusti oikeudessa valehdelleensa valvoville viranomaisille, FDA:lle, lääkkeensä viihdekäyttöpotentiaalista, riippuvuuspotentiaalista sekä vieroitusoireista.

Oxycontin oli siunaus monille kipupotilaille, koska sen idea oli vapauttaa lääkeaine hitaasti verenkiertoon, jolloin vältetään perinteisen opiaattilääkityksen nousut ja laskut. Vaikuttavana aineena pillerissä on synteettistä opiaattivalmistetta, joka jätti potilaat riippuvaisiksi hoidon loputtua.

Lisäksi opiaattiriippuvaiset oppivat murskaamaan pillerin ja ottamaan vaikuttavan annoksen kerralla. Monet julkisuuden henkilötkin ajautuivat Oxycontin koukkuun, kuten Ozzy Osbournen poika Jack Osbourne ja kuuluisa radioääni Rush Limbaugh. Moni on myös kuollut Oxycontin yliannokseen.

Yhtiö joutuu maksamaan 643 miljoonaa dollaria korvauksia. Oxycontin on tuottanut jo 10 miljardia dollaria. Lääkeriippuvaisten omaisten mielestä korvaus on aivan liian pieni.

Oxycontin on FDA:n hyväksymä lääke, mikä kertoo paljon tämän lääkevalvonnan puolueettomuudesta ja korruptoituneisuudesta. Kohusta huolimatta lääkeyhtiö pitää miljardinsa ja pomot vapautensa samalla kun pienistäkin kannabismääristä voi USA:ssa joutua vuosiksi vankilaan ja USA:n huumepomot yrittävät saada kanadalaista hampun siementen myyjää vankilaan.

Sama yhtiö valmistaa myös MSContin -lääkettä, joka on hitaasti vapautuva morfiinipilleri. Tämä oli Oxycontinin edeltäjä, joka ei kuitenkaan ole saanut samanlaista julkisuutta sensaatiolehdistössä eikä laittomilla markkinoilla (jotka ruokkivat toisiaan).


USA

Lääkekannabiksen veteraani kuoli 73 vuotiaana

Lähde: San Francisco Chronicle 22.5.2007
http://www.mapinc.org/drugnews/v07/n630/a03.html?397

Tohtori Tod Mikuriya, lääkekannabisveteraani, joka mm. laati Kalifornian lääkekannabislain luonnoksen, kuoli syöpään 73 vuoden iässä.

Hän alkoi tutkimaan kannabista jo 60-luvulla ja törmäsi pian siihen outoon asiaan, että tutkimuksessa piti selvittää vain kannabiksen haittoja, ei sen mahdollisia hyöty- tai terveysvaikutuksia.

Vuonna 1973 Tod Mikuriya julkaisi kokoelman kannabista käsitteleviä artikkeleita otsikolla ”Marijuana Medical Papers”. Myöhemmin hän perusti myös Society of Cannabis Clinicians’in.
(http://societyofcannabisclinicians.org/index.html)


YK

Kannabis terrorismisodan jaloissa

Lähde: UNODC:n vuosiraportti 2007 22.5.2007
http://www.unodc.org/unodc/annual_report_2007.html

Vuonna 2006 syyskuun kokouksessaan YK:n yleiskokous, UNGASS, hyväksyi terrorismin vastaisen strategian. Siinä sälytetään UNODC:lle vastuun sellaisissa keskeisissä toimissa kuten kansainvälinen rikosoikeus ja kansainvälinen yhteistyö rikosasioissa. Lisäksi sen tulee tarjota teknistä tukea jäsenmaille näissä asioissa.

UNODC:n johtaja Costa alustaa tuoreen vuosiraportin esipuheessa: ”Elämme vaarallisessa maailmassa mutta yhdessä voimme paremmin voittaa huumeiden, rikollisuuden ja terrorismin aiheuttaman pahan. Kuten vuosiraportti 2007 osoittaa, UNODC tekee lujasti töitä päämajassaan ja paikallistoimistoissaan täyttääkseen jäsenmaidensa odotukset.”

USA:n huumepropaganda tulee vastaan sivulla 15, jossa kerrataan Costan kanta kannabikseen: sen vahvuus on noussut niin, ettei se enää eroa heroiinista ja kokaiinista. Suomessa tällainen valistus on todettu vaaralliseksi sen luodessa vääriä mielikuvia kovien huumeiden haitallisuudesta. Mitään todisteita näille heitoille ei tietenkään löydy raportista.

UNODC:n jakaman materiaalin ja valistuksen taso tulee esille yhdessä kohdassa, jossa kerrotaan YK:n valistavan koululaisia Länsi-Afrikassa HIV:ä vastaan varoittamalla kannabiksen käytön vaaroista!

Sivulla 72 raportti toteaakin, että ”vaikka kannabiksen aiheuttama ongelma kasvaa, ei tiedetä juuri mitään tämän huumeen kysyntään ja tarjontaan vaikuttavista asioista”.

 

Kannabis irti UNODC:sta

Nykyisellään UNODC on kuin hyvien tarkoitusten supermarket. Raportin perusteella se häärii ja säätää korruptiota, laitonta ihmiskauppaa, huumekauppaa, terrorismia ja muuta rikollisuutta. Yli 300 miljoonaa dollaria vuodessa on paljon rahaa mutta aivan liian vähän siihen maailmanpoliisin asemaan, mitä UNODC tavoittelee.

Terrorismisota on tehnyt UNODC:sta monsteriviraston, joka yrittää olla kannabisasioissa poliisi ja lääkäri yhtäaikaa. DEA:n Madridin kokouksessa toukokuussa kannabiksesta yritettiin tehdä suora syyllinen kansainväliseen terrorismiin ja tästä vuosiraportista saattaa ymmärtää, että UNODC:n johtajan Antonio Costan kannabispuheet tulevat DEA:lta.

Raportista löytyy hauska episodi, kuinka kolumbialainen artisti Cesar Lopez teki sarjan erikoiskitaroita (escopetarra) AK-47:n runkoon ja kuuluisa espanjalais/ranskalainen artisti Manu Chao osti ensimmäisen kappaleen tukeakseen aseidenriisuntaa Kolumbiassa.

Jälleen kerran kieltolakibyroo yrittää ottaa mainetta itselleen siitä, että yksi pössöttelijä kantaa rauhansanomaa. Katso Manu Chaon video ”Me gustas tu”, mistä hän pitää: (http://www.youtube.com/watch?v=mzgjiPBCsss)

Miksi me välitämme kannabiksesta?

Lähde: UNODC Perspectives 1/2006
http://www.unodc.org/newsletter/en/perspectives/0601/page011.html

UNODC julkaisi pamfletin ”Miksi me välitämme kannabiksesta?” osana lapsia käsittelevää teemanumeroa.

Arviolta 4% maailman aikuisväestöstä eli noin 162 miljoonaa ihmistä käyttää kannabista vuosittain, mikä tekee siitä maailman eniten käytetyn laittoman huumeen. UNODC:ta huolestuttaa kannabiksen kasvava vahvuus, jonka UNODC väittää nousseen kaksinkertaiseksi, sekä se, että kannabiksen aiheuttamia mielenterveysongelmia vähäteltäisiin.

UNODC:lle näyttää tulevan yllätyksenä, ettei kannabista myydä kovin tarkkaan painon mukaan, ihmiset kasvattelevat sitä itse eivätkä pyydä siitä aina maksua mikä sekin on halpa. Ihmiset käyttävät sitä yleensä ryhmissä ja niinpä vaikuttavan annoksen hintaa yhtä käyttäjää kohti on mahdoton edes arvioida. Tämä vain lisää UNODC:n huolta.

YK:n huumetoimiston ja kansainvälisen huumesodan perusta on huumetakavarikot ja ihmisten pidätykset. Kun jokin ei sovi tähän malliin, on se huumesodan näkökulmasta itsessään ongelma. Tästä hämäryydestä ei voi syyttää muuta kuin YK:n huumeohjelmaa, joka USA:n huumesotaan sitoutuneena yrittää heittää hiekkaa ihmisten silmille huume- ja päihdeongelman perusasioista. UNODC on täysin väärä laitos kannabiksen käsittelyyn.


Britannia

Hallitus uudisti lasivaroituksensa

Lähde: Department of Health 17.5.2007
http://www.info.doh.gov.uk/doh/embroadcast.nsf/vwDiscussionAll/

B62F8B2DD75DEA08802572DE0036E4FF

Britannian hallitus uudisti varoituksensa, jonka mukaan takavarikoiduista kannabiseristä oltaisiin löydetty mikroskooppista lasisaastetta. Hallitus myös tarkentaa varoitustaan:

Saastutettua kannabista on ollut markkinoilla jo viime vuoden heinäkuusta saakka ja runsaammin viime marrakuusta saakka. Takavarikoiduista eristä noin 5 - 10% on ollut saastuneita. Takavarikoidun kannabiksen analysoinneista voidaan päätellä, että keväällä 2007 saastuneet erät ovat tulleet harvinaisemmiksi, mistä voidaan päätellä markkinoiden reagoineen julkisuudessa esitettyihin tietoihin sekä kuluttajien huoleen. Saastuneita kannabiseriä on löydetty muualta Britanniasta paitsi Walesista eikä enää myöskään Pohjois-Irlannista. Saastuneet kannabiserät ovat tuontitavaraa, luultavasti Hollannista.

Syyksi arvellaan kasvattajien ja salakuljettajien halu lisätä laadukkuutta ja painoa. Kasvattajien ja käyttäjien foorumeilla on tietoa kannabiksesta, joka on saastunut hyvin hienojakoisesta lasista, jota ei voi tunnistaa koskettelemalla. Tämä lisää kannabiksen polttamisen aiheuttamia terveyshuolia.

Walesin television ohjelmassa lasikannabiksesta käy selville, että Britannian viranomaiset kieltäytyivät aluksi julkistamasta kansalaisjärjestöjen varoituksia vedoten siihen, että kannabiksen käyttö on kielletty. Kansalaisjärjestöt vetosivat haittojen vähentämisen periaatteeseen, että viranomaisten tulisi tiedottaa kansalaisia kaikista ihmisten terveyteen mahdollisesti vaikuttavista asioista.
http://www.youtube.com/watch?v=I_-Hf0NXMNU
http://www.youtube.com/watch?v=k8QNeU-B3Kk

Kannabiksen kotikasvatus saavuttanut uuden ennätyksen

Lähde: Drugscope 13.4.2007
http://www.drugscope.org.uk/news_item.asp?intID=1418

Kymmenen vuotta sitten vain 11% Britanniassa myytävästä kannabiksesta oli kotoperäistä mutta nyt määrän arvioidaan ylittäneen 60%. Poliisin käydessä paikallisten kasvattajien kimppuun on tästä aiheutunut ”kuivia kausia” joillekin alueille. Viime aikoina onkin esille noussut tietoja siitä, että katukannabista jatketaan sen painon lisäämiseksi.

Poliisi arvioi jopa 75%:a ratsaamistaan kasvatusoperaatioista kuuluvan vietnamilaisille jengeille. Aikaisemmin nämä jengit keskittyivät suur-Lontoon alueelle mutta viime aikoina niitä on havaittu ympäri Britanniaa. Poliisi yleensä saa kiinni ainostaan kasvatukseen pakotettuja laittomia siirtolaisia, joille on annettu joku pieni sivuhuone tai pahvilaatikko asuttavaksi, jotta kasveille jäisi mahdollisimman paljon tilaa.

Poliisi paikallisten markkinoiden kimpussa

Drugscopen tiedotuspäällikkö Harry Shapiro: ”Kannabiksen kasvattaminen lähellä myyntiä lisää voittoja mutta se lisää myös paljastumisen riskiä. Poliisin yrittäessä pysyä kasvattajien perässä näiden keksiessä yhä uusia kasvatuspaikkoja on tästä omat seurauksensa poliisin resursseille. Kannabiksen jakelijat myöntävät, että poliisit ovat pätevämpiä paikallisen tuotannon paljastamisessa kuin kannabiksen laittoman tuonnin paljastamisessa.”

Historiallinen huumeseminaari

Lähde: Release
http://www.release.org.uk/html/~master_menu/~Conferences/2007_Conference.php
ohjelma:
http://www.release.org.uk/pdf/release_programme2007.pdf

Britannian vanhin järkevää huumepolitiikkaa ajanut järjestö, Release, kokoaa neljäkymmentä vuotta jatkuneen toimintansa kunniaksi kattavan seminaarin huumeongelmasta otsikolla Drugs, The Law and Human Rights. Puhujina on eturivin asiantuntijoita taiteen, politiikan ja tutkimuksen piiristä. Seminaari pidetään maanantaina 18. kesäkuuta.

Release summaa kokemuksensa: ”Neljäkymmentä vuotta Britannian nykyisin voimassa olevan huumelain säätämisen jälkeen asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että se epäonnistui täydellisesti”.


USA

Mässyt voivat viedä telkien taa

Lähde: WJZ.COM 20.5.2007, Cannabis Culture 21.5.2007
http://wjz.com/topstories/topstories_story_140215857.html
http://www.cannabisculture.com/articles/4961.html

USA:lainen karkkiyhtiö päätti syyttää kiinnijäänyttä kannabisherkkujen valmistajaa ja myyjää yhtiön tuotteiden kopioimisesta. Tämä kotikokki valmisti mm. Stoney Rancher, Rasta Reese’s ja Keef Kat suklaapatukoita, jotka hän oli pakannut samankaltaisiin pakkauksiin kuin alkuperäiset Hershey’s Jolly Rancher, Reese’s Peanut Butter Cups and Kit Kat.

Kaveri sai jo viisi vuotta vankilaa ja yhtiö aikoo vaatia vielä 100 000 dollaria vahingonkorvauksia. Marc Emery ja hänen CannabisCulture lehtensä päättivät aloittaa vastakampanjan ja pyytävät nyt kaikkia Pohjois-Amerikan pössöttelijöitä lopettamaan Hershey makeisyhtiön tuotteiden tukeminen.


Kannabiksen ja skitsofrenian yhteys
- teoria, hypoteesi vai valistusta ?

Lähde: Independent 13.5.2007, Molecular Psychiatry 12, 432 - 442 (01 May 2007), Riken Research 16.5.2007, Proceedings of the National Academy of Sciences USA 104, 2815–2820 (2007)
http://www.nature.com/mp/journal/v12/n5/abs/4001950a.html
http://www.nature.com/mp/journal/v12/n5/pdf/4001950a.pdf
http://www.rikenresearch.riken.jp/research/220/
http://www.pnas.org/cgi/content/short/104/8/2815
http://news.independent.co.uk/uk/health_medical/article2536852.ece

Parin viime vuoden aikana tiedotusvälineissä on esitetty kannabiksen käytön ja skitsofrenian puhkeamisen yhteyttä ikäänkuin se olisi tieteellisesti pätevä teoria eli yhteydelle oltaisiin löydetty tieteellisesti pätevää näyttöä. Myös kansainväliset huumehaukat ovat tarttuneet tähän kuin viimeiseen oljenkorteen ennen vuonna 2008 tapahtuvaa huumesopimuksien uudelleen tarkastelua.

Independent-lehti kirjoittaa, että on edelleen epäselvää, kuinka kannabis laukaisee psykoosin mutta ”sen arvellaan nostavan aivojen dopamiinitasoa, ja dopamiini on aivojen välittäjäaine, jolla arvellaan olevan yhteys skitsofreniaan”.

Tälla tasolla kulkevaa aprikointia ei tieteessä kutsuta edes hypoteesiksi vaan kyseessä voi olla aikaisempaan huumevalistukseen sopiva väite. Tätä tukee se, kuinka vähän julkisuudessa ja huumepolitiikassa uhrataan aikaa ja palstamillejä laillisten päihteiden aiheuttamille mielenterveyshaitoille.

Geenin ja ympäristön vaikutusten korrelaatio

Tutkimus, jossa yhdistyy geneettisen perimän ja ympäristön vaikutusten mittaaminen, on uutta tutkimusta psykologiassa ja psykiatriassa. Tässä yhdistyy uusi tekniikka, joka mahdollistaa perimän tutkimisen molekyylitasolla, ja tarkka ympäristövaikutusten tutkiminen. Tutkimukseen liittyy suuria haasteita, jos tutkijat aikovat menestyksekkäästi löytää ja tulkita perimän vaihteluiden ja ympäristövaikutusten välisiä yhteyksiä.

COMT:in ja kannabiksen käytön yhteys skitsofreniaan on juuri tällainen asia. Kokemuksesta tiedetään, että psykoottisia taipumuksia omaavat nuoret kokeilevat ja käyttävät muita useammin kannabista, mikä puolestaan voi johtaa skitsofrenian tyyppiseen oireiluun. Niinpä on ajateltu, että sama perimä johtaisi kannabiksen käytön runsauteen ja toisaalta skitsofreniaan sairastumisen riskiin.

Tästä voidaan vetää kaksi johtopäätöstä: jos kannabiksen käyttö ja psykoosit ovat yhteydessä COMT:in toiminnan kautta, ei kannabiksen käytön ehkäisyllä ole mitään vaikutusta psykoosien esiintymiseen.

Toisaalta jos ympäristö vaikuttaa sairastumisen riskiin niin tällöin ympäristön säätelyllä on vaikutusta. Niinpä jos COMT:in ja sairastuvuuden yhteys syntyy kannabiksen käytön vaikutuksesta, tulisi kannabiksen käyttöä pyrkiä rajoittamaan koko väestössä.

Onkin selvää, että kieltolain näkökulmasta jälkimmäinen vaihtoehto on haluttavampi ja tätä pyritään tuomaan esille, vaikka se on tutkijoidenkin keskuudessa vasta yksi hypoteesi.

 

Skitsofrenian syistä uusia löytöjä

Skitsofrenia voi olla periytyvää mutta tämän periytyvyyden taustoista ei ole ollut varmaa tietoa. Japanilainen tutkimusryhmä on löytänyt yhteyden skitsofrenian esiintyvyyden ja sellaisen geeniryhmän välillä, jonka ei aikaisemmin ajateltu olevan missään tekemisissä itse sairauden kanssa.

Huumepropagandassa COMT on noussut esille geneettisenä selityksenä skitsofreniaan sairastumiselle. Näin ei kuitenkaan ole vaan tutkijat ovat löytäneet muitakin mahdollisia selittäjiä, ja skitsofreniaan sairastumisen ymmärtämisessä ollaan vasta hypoteesivaiheessa.

Pahimmillaan tällainen uutisointi itsessään aiheuttaa mielenterveysongelmia herkkien ihmisten alkaessa panikoimaan vähäisistäkin mielentilan muutoksista kannabiksen kanssa tai ilman. Toisaalta vahvat annokset sekä pitkäaikainen vahvojen annosten nauttiminen voi johtaa ns. kannabispsykoosiin, jolla ei ole mitään tekemistä skitsofrenian tai siihen liittyvien psykoositilojen kanssa.

Uuden tutkimuksen valossa vanha ohje on edelleen pätevä: ihmisen, jolla on ollut psykoottisia kohtauksia, ei tulisi käyttää kannabista. Eikä muitakaan huumeita tai päihteitä.

Kannabiksen käyttö parantaa skitsofreenikoiden älyllisiä kykyjä

Lähde: Norml 17.5.2007
http://norml.org/index.cfm?Group_ID=7267
Tutkimuksen lyhennelmä:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?tmpl=NoSidebarfile&db=PubMed&cmd

=Retrieve&lis

t_uids=17482741&dopt=Abstract

Samalla kun poliitikot ja toimittajat vääntävät yksinkertaista kannabis-skitsofrenia mallia, löytyy myös täysin vastakkaisiakin tutkimustuloksia. Kannabista käyttäneet skitsofreenikot näyttävät säilyttäneen henkisen suorituskykynsä paremmin kuin ei-käyttäjät.

60% - 80% skitsofreniapotilaista kokee sairautensa aikana älyllisen tason laskua. Uusi tutkimus kannabiksen vaikutuksista aivoille antaa ristiriitaista tietoa: se voi pitää skitsofreniapotilaan älyllisen tason ennallaan.

Poliitikkojen, virkamiesten ja tutkijoiden tulisi vihdoin saada aikaan pätevä katsaus tähän ongelmakokonaisuuteen, joka lähettää ristiriitaisia viestejä ympäristöön.

Kannabispäihtymys ei vaikuta päätöksentekoon

Lähde: Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, Volume 29, Issue 4 May 2007
http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a778611568~jumptype=rss

Psykologisissa testeissä on havaittu, ettei kannabiksen nauttiminen vaikeuta tehtävän suorittamista vaikka sen vaikutuksen alaisena tehtävään kuluu enemmän aikaa. Tämä tutkimus tukee aikaisempia, joissa ollaan yhdensuuntaisesti havaittu, että suorituksen nopeus voi kärsiä kannabiksen vaikutuksesta mutta ei tarkkuus.


Kanada

72 vuotias isoäiti kannabiskokkina

Lähde: http://www.greencookbook.com/

Grandma George oppi kannabiksen syömisen yhdeltä kolmesta pojastaan 70-luvulla. Nyt isoäiti maksaa velkansa tarjoamalla reseptejään ja maailmankatsomustaan netissä.


Turkki

USA ja Ruotsi ajavat EU maita kannabiksen vastaiseen taisteluunsa

Lähde: Turkish Daily News 14.5.2007, DrugNews.nu 22.5.2007
http://www.mapinc.org/drugnews/v07/n598/a02.html?397
http://www.drugnews.nu/article.asp?id=3897
ECAD:in kokous:
http://www.ecad.net/activ/Istanbul%20SA.pdf

USA:n virallinen kannabiskeskustelu siirtyi Istanbuliin, minne kokoontuivat ruotsalaisvetoinen Euroopan kaupungit huumeita vastaan -järjestö (ECAD) ja puheenjohtajansa Tomas Hallberg, USA:n valkoisen talon huumetoimiston johtaja John Walters, YK:n huumetoimiston johtaja Antonio Costa ja CND:n ruotsalainen puheenjohtaja Lars Lundborg.

Kokouksessa USA yritti lobata pormestareille ja muille kunnallispoliitikoille omia huumeoppejaan, joista loistava Waltersin antama esimerkki löytyy Turkey Newsin uutisesta:

”Kannabis on eniten käytetty laiton huume nuorison keskuudessa. Tupakan ja alkoholin jälkeen se on yleisin aineriippuvuuteen johtava aine, koska se muuttaa aivojen piuhoitukset.”

Laillistajat ongelmana

Hallberg yrittää puolustaa ECAD:in yksisilmäistä politiikkaa: sen politiikka on hyvin yksinkertainen ja perustuu YK:n huumesopimuksiin. Politiikan vitsi on ”pitäisi olla vaikeaa saada huumeita mutta helppoa päästä hoitoon".

USA:n John Walters puolestaan patisti yhteiseen rintamaan kannabista vastaan: ”Vaikka vallitseekin laaja yksimielisyys kokaiinin, synteettisten huumeiden ja heroiinin vaaroista, ei kannabiksesta ole saatu aikaan yhteisymmärrystä”.

Tuttuun tyyliin Walters löysi myös syntipukin: hän syyttää Soros säätiötä huumeiden vastaisten järjestöjen työn romuttamisesta rahoittamalla maailmanlaajuista kampanjaa kannabiksen laillistamiseksi ja väittämällä, ettei kannabiksen vastaista sotaa kannata käydä.

Britanniasta edustettuna oli National Drug Prevention Alliance (NDPA, http://www.drugprevent.demon.co.uk/), jonka johtaja David Raynes piti esitelmän ”Laillistamisliike, ketä he ovat, kuinka he työskentelevät ja mitä he haluavat”. Järjestön pätevyyttä luonnehtii heidän kotisivuillaan komeileva maininta Tukholman palkinnon saamisesta vuonna 2001.

Kansainvälinen laillistajalobby olisi pelkästään tämän kokouksen resursseilla laillistanut kannabiksen. YK, USA ja Ruotsi kuluttavat vuosittain uskomattomat summat rahaa oman symbolisen viestinsä levittämiseen maailmalle, jotta heidän huumepolitiikan epäonnistuminen ei päätyisi julkisuuteen.

Kokouksessa arvosteltiin myös haittoja vähentämään pyrkivää politiikkaa mutta mitäpä muuta tältä huumesotaan sitoutuneelta porukalta voi odottaa.

Espanja
DEA:n hätähuuto Madridin kokouksessa

Lähde: DEA 8.5.2007
http://www.usdoj.gov/dea/marijuana_position.html
DEA:n pääjohtajan puhe:
http://www.usdoj.gov/dea/pubs/pressrel/pr050807a.html

Madridin DEA:n kokouksessa toukokuussa esiintynyt pääjohtaja Karen Tandy kertoo, mistä DEA:n toiminnassa on kyse:

Meidän täytyy lopultakin uhrata oma mukavuutemme jos aiomme napata vaarallisimmat huumekartellit ja niiden rahat.

Tässä salissa ovat maailman huumelakien täytäntöönpanon johtajat. Me kaikki tässä salissa tiedämme istuvamme täällä, koska emme kykene tehtäväämme yksin. Nämä ovat kovimpia haasteita, mutta niin on myös se paha, jota vastaan me taistelemme. Edustamienne maiden tulevaisuus riippuu siitä, mitä me teemme tällä viikolla ja tulevaisuudessa.

Niinpä kysyn teiltä
- Jos me emme tee sitä niin kuka?
- Jos me emme tee sitä tässä ja nyt niin missä ja milloin?

Kiitos hyvin paljon!

DEA:n kanta kannabikseen:

http://www.usdoj.gov/dea/marijuana_position.html

Madridin kokouksen alla DEA päivitti kantansa kannabikseen ja sen lääkekäyttöön. Päivityksessä toistetaan vanha kanta, ”poltettu marihuana ei ole lääke”. Koko lääkemarihuanaliikkeen DEA leimaa ”laillistajalobbyn salaliitoksi”. Väitteen tueksi haetut sitaatit ovat kuitenkin julkisista lähteistä.

DEA ei enää puhu porttiteoriasta vaan ”kokemuksesta, että kannabiksen käyttö edeltää muiden huumeiden käyttöä”. DEA kertoo kannabiksen käytön olevan yhteydessä skitsofreniaan, itse asiassa aiheuttavan melkein kaikki tapaukset. Tämän yhteyden tieteelliseksi todisteeksi DEA antaa yhden viitteen vuodelta 2004, jonka mukaan Yalen yliopiston tutkijat olivat aiheuttaneet ”väliaikaisesti erilaisia skitsofrenian tyyppisiä oireita muuten terveissä koehenkilöissä”.

 

Miksi USA on jo hävinnyt sotansa kokaiinia vastaan ?

Lähde: Independent 27.5.2007
http://news.independent.co.uk/world/americas/article2586645.ece
Pääkirjoitus: huumesotaa ei voiteta aseilla
http://comment.independent.co.uk/leading_articles/article2586570.ece

USA:n propaganda kannabiksesta peittää USA:n hallituksen täydellisen epäonnistumisen sodassa kokaiinia vastaan. USA:n hallinnon olisi syytä olla huolissaan kokaiinin kohonneesta vahvuudesta sen sijaan, että se väittää kannabiksen vahvuuden kasvaneen.

Presidentti Nixonista alkaen USA on käyttänyt miljardeja dollareita Etelä-Amerikan valtioissa käytävään sotaan kokaiinia vastaan. Lopputuloksena on ollut koko mantereen kiihtynyt militarisointi ja kasvanut kokaiinin tuotanto USA:n markkinoille. Vuonna 2005 YK:n arvioiden mukaan Etelä-Amerikassa tuotettiin 910 tonnia kokaiinia.

Bolivian presidentti Evo Morales kyllästyi USA:n sotapolitiikkaan ja lopetti yhteistyön sen kanssa. Valintansa jälkeen hän on rauhanomaisesti lopettanut kokapensaan viljelyn 5000 hehtaarilla mutta samalla ottanut vanhan lääke- ja ravintokasvin takaisin perinteiseen käyttöön.

Moralesilla on myös vaikutusvaltaista tukea: entinen Sveitsin parlamentin jäsen ja YK:n oikeus ruokaan -ohjelman erityistiedottaja Jean Ziegler kertoi julkisuuteen, että kokan kasvatuksen ja käytön edistäminen ”ei ole ristiriidassa niiden kansainvälisten sopimusten kanssa, jotka on tarkoitettu huumeiden salakuljetusta ja järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan".

Moralesin lisäksi Venezuelan presidentti Chavez ja Ecuadorin presidentti Rafael Correa ovat ilmoittaneet lopettavansa yhteistyön USA:n huumesodassa. Ecuador on valittanut rajan pinnassa tehtävien myrkkyruiskutusten sairastuttavan maanviljelijöitä, tuhoavan viljelyksiä ja tappavan kotieläimiä.

YK:n terveysasioiden erityistiedottaja ja Essexin yliopiston professori Paul Hunt kertoi Ecuadorin tilanteesta: "On olemassa pitäviä todisteita sille, että rajaseuduilla käytetty kasvimyrkky tuhoaa ihmisten terveyden Ecuadorissa. Löytyy myös todisteita sille, että myrkytykset tuhoavat ihmisten mielenterveyden. Sotilashelikopterit tukevat myrkytyslentoja ja tällainen kokemus on pelottava varsinkin lapsille.”

Alvaro Uribe oli pitkään USA:n ja Britannian tärkeimpiä liittolaisia Etelä-Amerikassa ja hänet valittiin Kolumbian presidentiksi vuonna 2002. Hän sai USA:lta 5.4 miljardia dollaria huumesotaa varten, enemmän kuin yksikään USA:n liittolaisista Israelin ja Egyptin jälkeen.

Nyt hänen taustansa on paljastunut: pelkästään Kolumbian arvioidaan tuottavan lähes 800 tonnia kokaiinia vuosittain, poliitikot ja armeija ovat sekaantuneet huumekauppaan ja USA:n luomat kuolemanpartiot eli ns. paramilitaarit ovat myös sekaantuneet siihen.

USA:n senaattori Partrick Leahy määräsi jäädytettäväksi kymmeniä miljoonia dollareita Kolumbiaan tarkoitettuja sotilasmäärärahoja sen jälkeen kun armeijan kenraalin Mario Montoyan havaittiin olevan tiiviisti yhteyksissä kuolemanpartioihin.

Leahy tuomitsi USA:n avun Kolumbialle: ”Plan Colombian alkaessa meille vakuutettiin sen puolittavan kokaiinin tulon viidessä vuodessa. Kuusi vuotta ja 5 miljardia dollaria myöhemmin operaatiolla ei ole ollut mitään vaikutusta maahan tulevan kokaiinin määrään.”

Tämä epäonnistuminen on myös Tony Blairin johtaman Britannian huumepolitiikan epäonnistuminen. Viime kuussa hallituksen tilaama huumepoliittinen komitea totesi, että ”Tutkimuksen mukaan huumeiden aiheuttamia haittoja on saatu vähennettyä eniten sijoittamalla hoitoon ja haittojen vähentämiseen. Suurin osa huumepolitiikan resursseista Britanniassa sijoitetaan kuitenkin huumelakien rikosoikeudelliseen täytäntöönpanoon.”

Lisää USA:n kemiallisesta sodasta Etelä-Amerikassa: Hugh O’Shaughnessy and Sue Branford (2005) Chemical Warfare in Colombia: the Costs of Coca Fumigation. http://www.latinamericabureau.org/?lid=3254

USA kolumbisoi Afganistanin

Lähde: Montreal Gazette 19.5.2007
http://www.mapinc.org/drugnews/v07/n618/a04.html?397

USA:n oma huumepolitiikka on katastrofi mutta silti se yrittää viedä sitä ympäri maailman.

Kabulissa toimittajat ovat törmänneet siihen, että USA on tuonut Kolumbiasta kouluttajia antamaan koulutusta tuleville Afganistanin huumepoliiseille.

DEA:n edustaja: ”Halusimme tuoda tänne jotakin tavoittelemisen arvoista afganistanilaisille. Aiomme juurruttaa heihin sen tosiasian, että kolumbialaiset ovat tehneet tätä jo vuosia ja sillä on ollut vaikutusta.”

Todellisuudessa USA:n aloittaessa 80-luvulla toimintansa Kolumbiassa ei ollut paljoakaan kokapensaan viljelyä ja unikkoa ei lainkaan. Nyt miljardeja dollareita myöhemmin Kolumbia on maailman suurin kokaiinin tuottaja. Mutta DEA on julistanut voittoa vuosi vuoden jälkeen.

Salakuljetusreittien katkaisu on tuottanut vielä huonompia tuloksia: ”voitot” Kolumbiassa ovat johtaneet siihen, että Venezuela, Guatemala ja Haiti ovat tulleet tärkeiksi reiteiksi kokaiinin siirtämisessä USA:han.

Kuka salakuljettaa huumeita ?

Lähde: Venezuelanalysis 8.5.2007
http://www.venezuelanalysis.com/news.php?newsno=2291

Venezuelan presidentti lopetti yhteistyön DEA:n kanssa vuonna 2005 syyttäen sitä vakoilusta ja sekaantumisesta laajamittaiseen kokaiinin salakuljetukseen. Siitä saakka USA:n huumetsaari on puolestaan kansainvälisissä kokouksissa muistanut mainita Venezuelan huumeiden salakuljetusmaana.

Venezuelassa tätä pidetään yrityksenä kiristää tukikohta-alueita. Venezuela yhtyy monen muun Latinalaisen Amerikan maan kritiikkiin USA:n huumesotaa vastaan: 85% Etelä- ja Keski-Amerikassa tuotetuista huumeista on tarkoitettu USA:n markkinoille, joten miksi sen valvontalentokoneet eivät lennä sen omassa ilmatilassa?

”Plan Colombian” sijaan USA:lla pitäisi olla Plan Washington, Plan Miami, Plan New York. Kaikista eniten USA vaikuttaisi huumeongelmaan vähentämällä oman maansa valtavaa huumeiden ja päihteiden käyttöä.

 

Kuka tappaa ihmisiä ?

Lähde: Washington Post 22.5.2007
http://www.mapinc.org/drugnews/v07/n633/a07.html?14580

USA on käyttänyt miljardeja dollareita ns. Plan Colombiaan, Kolumbian kokaiinin tuotannon ja salakuljetuksen ehkäisyyn. Nyt on paljastunut julkisuuteen se, mitä ihmisoikeusjärjestöt ja muut nykyisen politiikan arvostelijat ovat yrittäneet sanoa: Kolumbian huippupoliitikot, liikemiehet ja upseerit loivat paramilitaarit, järjestön, joka USA:n ja Kolumbian hallitusten tuella tappoi siviilejä ja salakuljetti kokaiinia ja muita huumeita USA:han.

Meksiko - uusi Kolumbia?

Lähde: Newsweek 28.5.2007
http://www.mapinc.org/drugnews/v07/n634/a02.html?32570

Viime vuonna Meksikon huumesota vaati yli 2000 uhria. Tänä vuonna luku on jo yli 1000. USA:n liittolainen presidentti Calderon lähetti armeijan taistelemaan huumejengejä vastaan.

Tätä ratkaisua on arvosteltu etukäteen: armeija ei ole oikea väline eikä oikein varustettu tällaiseen toimintaan, on vaikeaa saada armeija palaamaan parakkeihinsa ja meksikolaiset haluaisivat mieluummin pysyvämmän ratkaisun, hyvin varustetut, koulutetut ja palkatut kansalliset poliisivoimat.

Arvostelijoiden mukaan huumesota tulee väistämättä korruptoimaan armeijan kun joukot joutuvat viipymään köyhillä alueilla stressattuina ja ikävystyneinä. Nämä pelot ovat jo toteutuneet Michoacanin osavaltiossa, jonne presidentti lähetti armeijan joulukuussa. Ihmisoikeusjärjestöt ovat saaneet kymmeniä valituksia pahoinpitelyistä, raiskauksista ja ryöstöistä.

Irak - uusi Afganistan?

Lähde: Independent 22.5.2007
http://news.independent.co.uk/world/middle_east/article2573299.ece

USA:n ja sen liittolaisten vallattua Afganistanin on maan oopiumin tuotanto kasvanut moninkertaiseksi. USA:n hyökätessä Irakiin ei maassa ollut omaa huumetuotantoa.

Maanviljelijät Etelä-Irakissa ovat alkaneet viljellä unikkoa. Sodan takia rajavalvonta on olematonta ja huumejengit ovat tehneet suuria voittoja salakuljettamalla huumeita maahan. Köyhtyneille maanviljelijöille unikon viljely tarjoaa mahdollisuuden elättää perheensä nykyisissä olosuhteissa. Irakista voi tulla Afganistanin veroinen heroiinin tuottajamaa.


GMM 2007

Global Marihuana March eli Million Marihuana March järjestäytyy ja verkostoituu yhä tiiviimmin. Seuraavilta sivuilta löytyy päivittyvää tietoa tulevista ja menneistä mielenosoituksista:
http://www.globalmarijuanamarch.org/
http://cannabis.wikia.com/wiki/Global_Marijuana_March#Regional_maps._2007_GMM

Mielenosoituksia yli kahdessasadassa kaupungissa

Lähde: Stop the Drug War 11.5.2007, New York Post 6.5.2007
http://stopthedrugwar.org/chronicle/485/global_marijuana_march_2007

Yli 230:ssa kaupungissa kautta maailman osoitettiin mieltä kannabiksen kieltolakia vastaan lauantaina 5.5.2007. Tilaisuudet ulottuivat muutamien aktivistien tapaamisista Torontossa järjestettyyn mielenosoitukseen, johon Marc Emery veti kaikkiaan yli 20 000 ihmistä vaatimaan paitsi kannabista vapaaksi myös Emeryn oikeudenkäynnin hylkäämistä.

New Yorkissa rentoina

Global Marihuana March:ksi muuttunut Million Marihuana March alkoi noin neljäkymmentä vuotta sitten New Yorkista. Marihuana- ja ibogaiiniveteraani Dana Beal ja hänen ryhmänsä Cures-Not-Wars vetävät edelleen kansainväliseksi muuttunutta tempaustaan.

Viidensadan ihmisen mielenosoitus pääsi liikkeelle kello 12, tunnin myöhässä Washington Square Parkista kohti Manhattania. Tilaisuudessa puhui mm. Bronxista kotoisin oleva Ed Rosenthal. New Yorkissa harjoitetusta nollatoleranssipolitiikasta tuttuun tyyliin paikalla oli runsaasti poliiseja mutta tänä vuonna ketään ei pidätetty eikä pahoinpidelty.

Moskovassa neuvostoajat

Lähde: StoptheDrugwar 5.5.2007, Canapa-info 8.5.2007
http://stopthedrugwar.org/chronicle_blog/2007/may/06/marijuana_activists_brutalized_b
http://www.canapa-info.ch/info/en/RU-On-GMM-in-Moscow.html
Venäjän Cannabis Legalize League
http://www.legaliz.info/

Moskovassa poliisi kävi mielenosoittajien kimppuun uutisista jo tuttuun brutaaliin tyyliinsä. Venäjällä myös kirkko on täysin vallanpitäjien armoilla eikä sekään ota minkäänlaista kantaa valtion sortopolitiikkaa vastaan.

Mielenosoitukseen osallistui 150 ihmistä, joista poliisi pidätti 20 ja jotka ovat saaneet eri pituisia rangaistuksia. Ainakin yksi on jouduttu toimittamaan sairaalahoitoon. Muutamat tuomittiin 15 päivän pituiseen vankeuteen ja sakkoihin. Loput saivat sakkoja. Tuomioiden perustana oli huumepropagandan jakaminen ja osallistuminen mielenosoitukseen.

Tukholmassa jo neljäs mielenosoitus

Lähde: Tukholman City 4.5.2007
Ruotsin kannabisyhdistys:
http://www.normal.nu

He valitsevat kannabiksen alkoholin sijaan. Lauantaina sadat ihmiset marssivat taas Tukholman keskustan halki heiluttaen kannabiksen lehdillä koristeltuja kylttejään.

Svenska Normal osoittaa mieltään vapaamielisemmän näkemyksen puolesta kannabista kohtaan.

”Meillä on oikeus polttaa kannabissätkää juhannuksena snapsien naukkailun sijaan”, selittää järjestön puheenjohtaja Cecilia Forsberg.

Mielenosoitukseen osallistui poliisin arvion mukaan 250 ja tilaisuuteen sen jälkeen 500 ihmistä.

Australiassa New South Walesin osavaltiossa sijaitsevaan, Australian kannabispääkaupungiksi kutsuttuun Nimbiniin saapui yli 7000 ihmistä juhlimaan GMM 2007:ää viikonlopuksi.

Israelissa Jerusalemissa parikymmentä ihmistä piti puistobileet. Kuvia: http://www.youtube.com/watch?v=9WF1_18SJ88

Ukrainan Kiovassa Kiovassa mielenosoitukseen osallistui satoja ihmisiä ja vaikka poliisin läsnäolo on kouriintuntuva, ei väkivaltaa ilmaantunut.
Lähde: http://www.youtube.com/watch?v=O0x2Vl0gaHo

Espanjassa ja Belgiassa kannabisosuuskunnat vapautettiin syytteistä

Lähde: http://www.fac.cc/ ja http://www.trektuwplant.be/

Belgialainen Trekt Uw Plant ja espanjalainen Pannagh ovat kannabiksen käyttäjien perustamia osuuskuntia, joiden tarkoitus on tuottaa kannabista jäsentensä käyttöön ilman voiton tavoittelua. Molemmat osuuskunnat tulivat julkisuuteen edistääkseen osuuskuntamuotoisen kannabiksen vapauttamisen asiaa. Molemmissa maissa viranomaiset reagoivat tutulla tavalla: takavarikoivat kasvit ja asettivat osuuskuntien jäsenet syytteisiin.

25. päivänä Huhtikuussa 2007 molempien maiden oikeusistuimet vapauttivat jäsenet syytteistä. Tämä oikeuden päätös on voitto kannabiksen itsekasvatukselle EU:ssa. Espanjassa poliisi palautti takavarikoidut kasvit mutta Belgiassa osuuskunta aikoo nostaa esillisen oikeusjutun kasviensa palauttamiseksi.

Trekt Uw Plant järjesti Antwerpenissä mielenosoituksen 5.5. kannabiksen laillistamisen puolesta.
Kuvia Antwerpenistä: http://antwerpen.indymedia.org/news/2007/05/6458.php

Kuvia Pariisista: http://www.flickr.com/photos/8142849@N07/

Etelä-Amerikassa on aktiivisia järjestöjä. Brasiliassa oli mielenosoituksia useammassakin kaupungissa ja Rio de Janeirossa järjestettiin 4. - 5.5. seminaari Maconha na Roda (http://www.gmm-salvador.blogspot.com) sekä mielenosoitus (http://www.marchadamaconha.org/blog/).

Uruguayn Montevideossa järjestettiin isoin mielenosoitus tähän saakka, järjestäjien mukaan yli 7000 ihmistä eikä lainkaan poliisia, eikä siten väkivaltaakaan. Uruguayssa onkin laillista käyttää kannabista, ainostaan kasvattaminen, myyminen, salakuljetus ja antaminen ovat kiellettyjä.

Mielenosoituksessa kehotettiin ihmisiä ilmaisemaan mielipiteensä vuonna 2008 tulossa olevalle YK:n huumeohjelman arvioimiskokoukselle. Itse video: http://www.dailymotion.com/vjslate/video/x1x5fj_marcha-mundial-marihuana-montevideo

USA:ssa marihuanan kieltolailla 70- ja 35-vuosipäivät

Omahan kaupungissa Nebraskan osavaltiossa pidettyyn mielenosoitukseen saapui 70 - 80 ihmistä. Poliisia ei näkynyt mutta ei tiedotusvälineitäkään. Järjestäjät olivat saaneet tiedon tällaisesta tapahtumasta kaksi viikkoa aikaisemmin. Mielenosoituksessa päätettin perustaa paikallinen NORML:n osasto.

Philadelphiassa paikallinen NORML:n osasto (http://www.phillynorml.org/) järjesti mielenosoituksen. Takavuosina USA:ssa erilliset kannabisryhmittymät ovat asettaneet yhteiset tavoitteet vanhojen ennakkoluulojen tilalle. Tänä vuonna USA:ssa tulee täyteen 70 vuotta marihuanan kieltolain alusta ja 35 vuotta täyteen siitä, kun hallitus paljasti totuuden marihuanasta kansalle ns. Shaferin raportissa (http://www.druglibrary.org/schaffer/Library/studies/nc/ncmenu.htm), joka Presidentti Nixonin vaatimuksesta.

San Franciscossa The Green Cross (http://www.thegreencross.org/ver3/) järjesti mielenosoituksen. Kuvia: http://thegreencross.org/forum/viewtopic.php?p=263#263

Eksoottisimmat kannabislajikkeet

Lähde: Forbes 4.5.2007
http://www.forbes.com/intelligentinfrastructure/2007/03/14/dope-marijuana-cannabis-biz-cz_sc_

0314pot_slide.html

USA:lainen talouslehti otti tänä vuonna osaa GMM2007 tapahtumaan julkaisemalla kuvasarjan maailman eksoottisimmista kannabislajikkeista. Lehden laatima esittely kertoo hyvin asiantuntevasti lajikkeiden erityispiirteistä sekä hinnat. Forbes-lehteen pääseminen kertoo yleensä siitä, että asia on päässyt miljonäärien suosioon.

”Vakavasti asiansa ottavat kannabiksen kuluttajat osoittavat samanlaista asiantuntemusta, mitä voi havaita viininmaistelijoiden keskuudessa,” kirjoittaa Forbesin toimittaja Saabira Chaudhuri.

Uusi dokumentti huumesodan pimeästä ytimestä

Lähde: Stop the Drug War 11.5.2007
http://stopthedrugwar.org/chronicle/485/turning_up_pressure_rockefeller_drug_law_reform

_new_york?&print Dokumentin kotisivut
http://article19films.com/html/rocke.php

Sopivasti ennen mielenosoituksia USA:ssa ilmestyi dokumentti USA:n huumelakin historiasta, Lockdown, USA, jota tähdittää rap-artisti Jim Jones. Dokumentti ja Jim Jonesin single (http://www.youtube.com/watch?v=obvduEttees) kampanjoivat USA:n huumesotaa, ns. Rockefellerin lakeja vastaan.

Dokumentissa vedotaan YK:n ihmisoikeussopimuksen 19. artiklaan:
Jokaisella on oikeus mielipiteen ja sananvapauteen; tähän sisältyy oikeus häiritsemättä pitää mielipiteensä sekä oikeus rajoista riippumatta hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja kaikkien tiedotusvälineiden kautta. (http://www.ykliitto.fi/ihmis/julistus.htm)


Kanada

Emery ja USA:n suurlähettiläs kohtaavat samalla areenalla

Lähde: Cannabisculture 11.5.2007, Fraser-instituutti
http://www.cannabisculture.com/articles/4960.html
http://www.fraserinstitute.ca/shared/readmore.asp?snav=ev&id=452

Fraser-instituutti on kansainvälisesti tunnettu ajatushautomo, jonka laatimia raportteja seurataan myös päättäjien keskuudessa. Heidän luentosarjansa pitää listoillaan kuuluisia ja mielenkiintoisia ihmisiä. Marc Emeryn on tarkoitus puhua instituutissa 7.6.2007.

Fraser-instituutti mainostaa tulevaa puhetilaisuutta seuraavasti: Marc Emeryllä on edessään pelottava tulevaisuus USA:n vankilajärjestelmässä heidän huumelakien rikkomisesta ja siementen myynnistä rajan yli. Vain pari päivää hänen luovutusoikeudenkäyntinsä jälkeen keskustelemme hänen tapauksestaan uudessa valossa. Käsitteleekö hänen tapauksensa huumeiden käytön edistämistä, vapauden ja kansalaisoikeuksien käyttämistä vai pelkästään käytännön kauppapolitiikkaa ?

Marc Emery osallistui samassa instituutissa olleeseen USA:n suurlähettilään puhetilaisuuteen. Emery kysyi suurlähettiläältä, että tietääkö hän 80% kanadalaisista halveksivan Bushin hallintoa. Tuoreen ABC News'in tekemän mielipidemittauksen mukaan 61% amerikkalaisista vastustaa tai vastustaa tiukasti Bushin hallintoa.


Britannia

Kannabiskonferenssi jakoi tiedotusvälineet kahtia

Lähde: Independent 29.4.2007, Guardian 1.5.2007
http://www.guardian.co.uk/drugs/Story/0,,2069281,00.html
Kannabiskonferenssin ohjelma ja esitelmien tiivistelmät
http://www.iop.kcl.ac.uk/iopweb/blob/downloads/event/2007426_e_479_Final_

Cannabis_Programme_and_Abstract_Book.pdf

Lontoossa pidetyn kansainvälisen kannabistutkijoiden konferenssi synnytti päinvastaisesti käsitettävää uutisointia.

The Independent siteeraa Zerrin Atakania, joka kertoo tutkijoiden olevan jo hyvin lähellä kannabiksen käytön ja mielenterveysongelmien välisen yhteyden todistamisessa.

The Guardian uutisoi puolestaan tutkimuksesta, jossa kokeiltiin kannabiksesta löytyvää CBD:tä psykooseista kärsiviin potilaisiin ja verrattiin sitä yhteen käytössä olevaan psykoosilääkkeeseen. CBD lievitti oireita yhtä paljon kuin käytössä oleva lääke mutta aiheutti selvästi vähemmän haittavaikutuksia.

Molemmat tutkimukset tuovat esille sen, kuinka kannabiksen ainesosien erottaminen toisistaan tai keinotekoinen, kieltolain aiheuttama jalostaminen, muuttavat sen vaikutuksia. Tutkimus alkaa hiljalleen lähestyä sitä, mitä kannabiksen käyttäjät tietävät.


YK

Kohti vuotta 2008

Lähde: IDPC Report of the CND Meeting of March 2007, CND
http://www.internationaldrugpolicy.net/reports/IDPC_Report_5.pdf
CND:n 50. kokouksen asiakirjat
http://www.unodc.org/unodc/en/cnd_session_50.html

Huumekomissio, Commission on Narcotics Drugs (CND), on se elin, missä kansainvälistä huumepolitiikkaa arvioidaan ja suunnitellaan YK:n jäsenmaiden hallitusten edustajien tasolla. Huhtikuussa Wienissä pidetty kokous oli viimeinen ennen vuonna 2008 tapahtuvaa YK:n huumeohjelman tulosten arviointia YK:n yleiskokouksessa. Kokouksen tärkein anti oli tuon arvioinnin aikatauluttaminen. International Drug Policy Consortium on luvannut seurata ja raportoida prosessin kulkua.

YK:n huumeohjelman johtaja Antonio Costa piti kokouksessa puheen, jossa hän kertasi huumevalvontakoneiston voitot vaikka huumeiden kulutus kasvaa ja hinnat laskevat. Costa piti mm. Marokossa aikaan saatua kannabiksen viljelyn supistamista voittona mutta joutui myöntämään kannabiksen viljelyn ja käytön kasvavan kansainvälisesti.

Costa haluaisi jäsenmaiden valmistavan poliittisen julistuksen, jossa kerrataan annetut lupaukset ja todetaan edistystä tapahtuvan.

USA:n ja EU:n välinen erimielisyys

Kokouksessa nousivat kuitenkin esille käytännön erimielisyydet. HIV-epidemia on asettanut suuren haasteen sille, kuinka piikkihuumeita käyttäviin ihmisiin tulisi suhtautua. Useiden maiden edustajat toivat esille sen, että vuoden 1961 sopimusta kirjoitettaessa ei ollut HIV-epidemiaa.

USA:n ja EU:n välinen ero tuli esille siinä, kuinka EU yhtenäisenä vastusti sotaan liittyvien mielikuvien liittämistä päätöstekstiin sekä sadon tuhoamiseen viittaavia osia. EU:ssa epäillään sadon tuhoamisen voimakeinoin olevan kovin tehokasta ja EU:n julkilausumassa ‘EU approach to Alternative Development’ todetaan tämän aiheuttavan yhteiskunnallista ja poliittista väkivaltaa eikä sillä ole vaikutusta pitkällä aikavälillä.

Kokouksessa tuli jälleen esille se, kuinka USA käyttää YK:n huumeohjelmaa oman kansainvälisen politiikkansa pelinappulana. Kokous käytti runsaasti aikaa ”Afganistanin huumetuotannon ja kansainvälisen terrorismin kasvavan yhteyden” käsittelyyn. Useat maat vetosivat siihen, ettei CND:llä ole mandaattia määritellä terrorismia.

Italia esitteli uutta huumepolitiikkaansa

Italian sosiaaliministeri Ferrero, joka vastaa huumepolitiikan koordinoinnista, synnytti keskustelua vastustaessaan puheenvuorossaan USA:n ehdotusta ruiskuttaa myrkkyjä Afganistanin unikkoviljelmille ja ilmoittaessaan hallituksensa etsivän tapoja valmistaa laillisia lääkkeitä Afganistanin oopiumista.

Italian puheenvuoro sisälsi listan muitakin edistyksellisiä politiikan muotoja: käytön rankaisemisen lopettaminen, vaihtoehtoiset rangaistukset, haittojen vähentäminen, kannabiksen erottaminen kokaiinista ja heroiinista, kannabiksen lääkekäyttö, huumeiden käyttäjien ihmisarvojen puolustaminen sekä maailmalla vielä käytettävän kuolemanrangaistuksen vastustaminen.

Toinen rintama

Kansainvälisen huumevalvontajärjestelmän epäonnistuessa vuodesta toiseen omissa tavoitteissaan on sitä yritetty paikata ns. toisella rintamalla. Koska ei kyetä valvomaan huumeiden kysyntää ja tarjontaa niin sitten voidaan puuttua huumeiden raaka-aineiden saantiin. Tämä toinen rintama kärsii samasta ongelmasta kuin ensimmäinen: kontrollivälineiden lisäämisellä ei ole vaikutusta kansainväliseen huumekauppaan kuten ei ollut sadonkorvausohjelmillakaan.

Kieltolain luoma hintamarginaali huumekaupassa on niin iso, että laittomien huumemarkkinoiden kohdalla puhutaan ns. ilmapallovaikutuksesta: kun puristat toiselta puolelta niin toisella puolella pallo paisuu. Viljely tai raaka-ainekemikaalien kauppa siirtyy muualle.

Dronabinol ja WHO:n asema

Kieltolakijärjestelmässä WHO:lla on asiantuntijan asema ja sen lausuntoja on käytetty aikoinaan mm. vuoden 1961 sopimuksen tukena. WHO:n julkistamat kannabisraportit 80- ja 90-luvuilla ovat herättäneet uutisointia mutta niillä ei ole ollut vaikutusta YK:n ajaman huumepolitiikan muotoiluun.

IDCP:n raportti valottaa WHO:n yrityksiä saada THC luokiteltua lievempiin kategorioihin lääkekäytön sallimiseksi. CND:ssä taivuttiin vasta 1991. Kun WHO yritti vuonna 2002 saada THC:lle vieläkin väljempää luokitusta, puuttui itse Antonio Costa asiaan vedoten asian luomaan ristiriitaan vuoden 1961 sopimuksen kanssa: kannabis on luokiteltu huumeeksi, koska sillä ei ole lääketieteellistä käyttöä. Asia ei edennyt CND:hen.

Tänä vuonna asia oli uuden WHO:n raportin takia käsittelyssä. USA:n johdolla useat maat vastustivat luokittelua sen lähettämän väärän singnaalin vuoksi. Pelkona on päätöksen antama myönteinen kuva kannabiksen lääkekäytöstä. Vuoden 2006 vuosiraportissa INCB (http://www.incb.org/incb/index.html) toi julki huolensa dronabinolin ajatumisesta laittomille markkinoille ”siellä missä sitä määrätään eniten” tarkoittaen USA:ta. WHO:lle antamassaan lausunnossa USA piti tätä pienenä ongelmana.

Nämä pelot hallitsivat käytyä keskustelua ja jopa Kanadan uuden oikeistohallituksen edustaja viittasi ”väärään viestiin kannabiksen käytön aiheuttamista haitoista”. Lopulta vain Hollannin ja Bolivian edustajat kannattivat uudelleen luokittelua. Ennen kokousta WHO:lle oli tullut tukea useiden maiden hallituksilta.

USA yritti pelastaa kasvonsa ehdottamalla yhteispäätöstä äänestyksen sijaan. Päätöksen mukaan WHO:n tulisi harkita asiaa edelleen yhteistyössä INCB:n kanssa.

WHO:n edustaja kertoi puheenvuorossaan, että suosituksessa on otettu huomioon kaikki mahdollinen tutkimus eikä ole enää järkevää lykätä päätöstä tai aloittaa jälleen yksi arviointi. Kokouksen puheenjohtaja nuiji päätöksen pöytään.

Dronabinolin käsittely asiakirjojen valossa

CND:n kokousasiakirjat dronabinolin käsittelystä:
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/V07/802/85/PDF/V0780285.pdf?OpenElement
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/V07/813/23/PDF/V0781323.pdf?OpenElement
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/V07/811/40/PDF/V0781140.pdf?OpenElement

CND:n kokouspöytäkirjoista käy selville, että Algeria, Belgia, Brasilia, Kypros, Tsekin tasavalta, Tanska, Saksa, Unkari, Liettua, Pakistan, Peru, Syyria ja Turkki antoivat lausuntonsa ennen varsinaista kokousta koskien dronabinolin luokittelua uudelleen. Muutama valtio ilmoitti tehneensä näin jo kotimaassaan kuten Brasilia.

Unkarin hallituksen edustaja piti pitkän puheenvuoron, jossa hän ei kannattanut uudelleenluokittelua, mutta nosti yksityiskohtaisesti esille sen ongelmakokonaisuuden, mikä seuraisi THC:n uudelleenluokittelusta Unkarin huumerikoslaeille: niiltä katoaisi perusteet.

Liettuan edustaja esitti saman varauksen vielä paranoidisemmassa muodossa eli tulisiko dronabinolista uusi huumausaine laittomille markkinoille. Onhan dronabinol kannabiksen vaikuttava aine!

USA:n WHO:lle toimittamassa kommunikeassa kuitenkin kerrotaan, ettei dronabinolia juurikaan ”käytetä väärin” eikä lääketuotannosta ajaudu sitä laittomille markkinoille.

Myöhemmin CND:lle annetussa lausunnossa Venäjä vastustaa uudelleenluokittelua vedoten siihen, että tämä voisi johtaa kannabinoidien laillistamiseen! Venäjän tiukan ideologinen vastustus summaa kaiken huumehaukkojen käyttämistä perusteista ja arvoista.

Varsinaisessa kokouksessa USA:n edustaja on periaatteessa samalla kannalla kuin Venäjä vaikka selostaakin pitempään ja monimutkaisemmin asiaa. USA:n kannan taustalla häämöttää myös irrationaalinen huumepeikko.

Varsinaisessa kokouksessa myös Algerian hallituksen edustaja oli saatu kumoamaan alkuperäinen mielipiteensä, mikä kertoo kulissien takana tapahtuvasta työstä, millä ei ole mitään tekemistä tieteellisen ja avoimen keskustelun kanssa.

CND:n kokouksissa poliittinen kädenvääntö on ottanut yliotteen tieteestä ja todisteista. Kieltolakikoneistossa pystytään tekemään sopivia päätöksiä, ei oikeita, joita voitaisiin perustella tieteellisesti ja avoimesti.

Miksi huumesota jatkuu ?

Vastaus on yksinkertainen: raha. Vaikka huumeongelman sanotaan vievän yhteiskunnan resursseja, eivät kaikki rahat päädy huumebaronien pankkitileille. Pelkästään yksi byroo, YK:n alainen UNODC, kustantaa vuonna 2008 326 miljoonaa dollaria, jolla saamme paljon lehdistötiedotteita, toimivia kotisivuja, joilta voi daunloudata uusia pdf-tiedostoja, diplomaatti-illallisia ja huumekampanjoita, joista yhden esimerkin saimme Suomen Turussa, jonne Costa lensi patistamaan poliitikkoja kukkaruukkulakeja rustaamaan.

YK edustaa vakautta ja rauhaa maailmassa ja siksi YK:n rahoituskriisi on suuri ongelma. YK:n budjetin korjauksia yksityisin lahjoituksin on arvosteltu siitä, että ne sisältävät ehtoja rahojen käytöstä. Mm. monimiljardöörien Turnerin ja Gatesin suuren julkisuuden saamien lahjoitusten ehdoissa mainitaan yhtiöitä, joiden tuotteita rahalla tulee ostaa.

YK:lta tullut yleinen rahoitus on laskenut ja yksittäisiin projekteihin tuleva rahoitus on kasvanut UNODC:ssa. Kokouksessa G77 ryhmän maat ilmaisivat huolensa UNODC:n yksityistämisestä ja vaativat YK:ta lisäämään perusrahoitusta. Britannia tuki ehdotusta mutta USA vastusti sitä vedoten omaksumaansa ”nollakasvun periaatteeseen” YK:n rahoituksessa.
(Lisää USA:n osuudesta YK:n rahoituskriisiin:
Phyllis Bennis: Tulilinjalla YK. Jyväskylä 2005. ISBN 952-471-637-2. http://www.rauhanpuolustajat.fi/pystykorvakirjat/kirjat/2005/tulilinjalla.html)

Oikea arviointi tulossa?

Lopuksi CND päätti sitoutua vuoden 1998 yleiskokouksessa annettujen tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien ”oikeaan arviointiin”. Arviointiprosessi jatkuu CND:n 51. kokouksessa vuonna 2008. Kesäkuussa 2008 järjestetään kansalaisjärjestöjen ”Beyond 2008” konferenssi. Vuoden 2009 CND:n 52. kokouksesta tulee korkean tason konferenssi.

Kaikki tämä tähtää uuteen kansainväliseen huumevalvonnan strategiaan vuonna 2009. IDPC aikoo jatkaa tapahtumien valvontaa ja julkaisee vielä ennen vuoden 2007 loppua raportin suunnitelmien etenemisestä.

Kansalaisjärjestöt mukaan päättämään

Lähde: Encod
http://www.encod.org/viena.htm

CND:ssä vaikutetaan asioihin huumeviljelmiltä suurkaupunkien kaduille, vankiloista vieroitusklinikoille. Kansalaisyhteiskunta on osallistunut tähän prosessiin liian vähän ja yhä useampien kansalaisjärjestöjen toivoisi ottavan selvää tästä YK-järjestelmän osasta.

Huumepoliittinen kansalaisjärjestöjen verkosto ENCOD aloitti viime vuonna seurantaprojektin "The Road to Vienna 2008", jonka aloituskonferenssin puheenvuoroja sekä aiheesta annetun julistuksen voi lukea verkoston sivuilta.

Kansainvälinen huumevalvonta ja päihteet

Lähde: WHO The Global Status Report on Alcohol 2004
http://www.who.int/substance_abuse/publications/alcohol/en/index.html

Yksi huumesodan uhreista on yleinen mielipide, joka luulee ihmisten kuolevan huumeisiin vaikka kehittyneissä maissa kuollaan paljon enemmän laillisiin, hallitusten verottamiin päihteisiin ja lääkkeisiin.

Alkoholin käyttöä perustellaan sillä, että se kuuluu kulttuuriin. WHO:n alkoholiraportti kertoo siitä, että suurin osa nykyisestä alkoholin kulutuksesta ei perustu mihinkään perinteeseen kuten esimerkiksi teini-ikäisten humalajuominen.

WHO:n raporttien ottaminen vakavasti YK:n huumeohjelman muotoilussa toisi huumebyrokratian kohti ”tasapainoitettua lähestymistapaa”, jota käytännössä sovelletaan jo monissa maissa.


Espanja

Kannabisraha "tukee islamilaista terrorismia"

Lähde: Observer 13.5.2007
http://www.guardian.co.uk/drugs/Story/0,,2078492,00.html
DEA:n konferenssin kotisivut
http://www.usdoj.gov/dea/programs/idec.htm

USA:n huumepoliisi, DEA, piti kansainvälisen konferenssinsa tänä vuonna Madridissa, Espanjassa. Konferenssissa tuotiin esille se, kuinka kannabiksen käyttäjät tahtomattaan tukevat ääri-islamistien terrorihyökkäyksiä Espanjassa, Marokossa ja Algeriassa Espanjan ja Ranskan tiedustelupalveluiden tekemän tutkimuksen mukaan. Vuoden 2004 Madridin pommihyökkäyksessä käytetty räjähdysaine oli vaihdettu kaivosmiehiltä hasiksen kappaleilla. Iskussa kuoli 191 ihmistä.

Tätä tulevat käyttämään hyväkseen ne, jotka vaativat lisää sortotoimia kannabista vastaan, sekä ne, jotka vaativat kannabiksen laillistamista ainoana keinona laitonta kauppaa vastaan, joka houkuttelee yhä enemmän nuoria laittomuuksiin.


Ruotsi

Hasiksen hinta laskee

Lähde: CAN 3.5.2007, Drugnews.nu 10.5.2007
http://www.can.se/docs/press_rapporter/CAN_RS_102_PM.pdf
http://www.drugnews.nu/article.asp?id=3875

Tuoreen raportin mukaan huumeiden hinnat jatkavat laskemistaan ja hasiksen hinta on tippunut puoleen vuodesta 1998 vuoteen 2002.

Ruotsin huumepoliisin vuosittaisessa koulutuskonferenssissa Örebrossa 4.- 6. toukokuuta pääaiheena oli kannabis. Poliisin arvion mukaan 140 jengiä kuljettaa hasista Marokon Rif-vuoristosta Ruotsiin.


USA

Jymyuutinen: marihuana päihdyttää!

Lähde: Stas at George Mason University 1.5.2007
http://www.stats.org/stories/2007/breaking_mari_high_may1_07.htm

Tutkijoiden ja tiedotusvälineiden suhde on välillä vaikea. Kannabistutkimus tarjoaa tästä paljonkin esimerkkejä. Uusin on aivokuvauksen mahdollistama päihteiden aiheuttamien muutosten tutkimus, jota muutamat tiedotusvälineet käyttävät ilman kritiikin häivää oman ideologiansa levittämiseen. Esimerkkinä kansainvälinen uutistoimisto AP, joka toi uutismarkkinoille seuraavanlaisen aivotyön hedelmän:

”Uusimmat löydökset aivotutkimuksesta osoittavat marihuanan aiheuttamat vauriot aivoille, kuinka se aiheuttaa ohimeneviä psykoottisia oireita, kuten hallusinaatioita ja paranoidisia kuvitelmia.”

Se, että kannabis aiheuttaa tilapäisesti hallusinaatioita ja paranoiaa, ei ole suinkaan uusi asia. Cheech & Chong komediat 1970-luvulta saakka ovat todisteita siitä, että käyttäjäkunta tuntee nämä oireet.

”Vaurio” sen sijaan viittaa pysyvään ja vakavaan muutokseen aivoissa. Aivokuvauksia on tehty silloin, kun ko. henkilö on ollut paukuissa, ei sen jälkeen. On hyvin tunnettu tosiseikka, että syöminen, rakastuminen ja juoksulenkki aiheuttavat samanlaisia ”vaurioita”. Jos aivoissa ei näy tapahtuvan mitään, henkilö ei muista eikä koe mitään.

AP väittää tuloksia ”fyysiseksi todisteeksi marihuanan aiheuttamista vaurioista”. Todellisuudessa aivokuvaus päihtyneenä ei kerro mitään siitä, millaiset aivot ovat ei-päihtyneenä. Toimittajille tulisi opettaa, mitä aivokuvauksilla voidaan todistaa ja mitä ei.


Israel

Kannabinoidi leikkauksen jälkeisissä kivuissa

Lähde: Norml 26.4.2007, Yahoo Finance 24.4.2007
http://www.norml.org/index.cfm?Group_ID=7246
http://biz.yahoo.com/prnews/070424/nytu068.html?.v=76

Israelilaisen Pharmos Pharmaceuticals lääkeyhtiön tutkimusryhmän saamien tulosten mukaan kannabinoidireseptoriin vaikuttava cannabinor vähentää merkittävästi leikkausten jälkeisiä kipuja lumelääkkeeseen verrattuna.


USA

Huumesodan pohjat tähän saakka

Lähde: The Huffington Post 5.4.2007
http://www.huffingtonpost.com/bill-piper/a-new-bottom-line-for-the_b_47640.html

USA:ssa Atlantassa huumepoliisi ampui viime vuonna 92 vuotiaan isoäidin sänkyynsä väärin perustein tehdyssä huumeiskussa. Poliiseilla oli väärä osoite, he ampuivat toisiaan mutta syyttivät ampumisesta ensiksi isoäitiä. Nyt on lisäksi paljastunut, että poliisit yrittivät peitellä törttöilyään asettamalla huumeita isoäidin asuntoon.

Yli-innokkaat kieltolain voimaanpanijat ovat saaneet pitkän listan syytteitä. Lisäksi USA:n tiedotusvälineissä on herännyt laaja närkästys ja hallitusta vaaditaan korjaamaan tällaisiin välikohtauksiin johtava politiikka.

Kieltolaki aiheuttaa tarpeettomia murhenäytelmiä USA:ssa, koska viranomaisia palkitaan sodissa käytetyillä menetelmillä kuten ”laskemalla ruumiita” eli huumetakavarikointien ja pidätysten perusteella. Menestyksen arvioiminen tällaisilla tilastoilla johtaa korruptioon ja sopimattomien menettelytapojen käyttämiseen. Pidätyksillä ja takavarikoilla ei ole mitään merkitystä huumeiden saantiin eikä ongelmakäyttöön.


Kanada

Marc Emeryn oikeudenkäynti lähestyy


Lähde: Cannabis Culture
http://www.cannabisculture.com/articles/4639.html

BC3:n eli Marc Emeryn, Michelle Raineyn, and Greg Williamsin luovutusoikeudenkäynti alkaa 28.5.2007 ja kestää viisi päivää. He ovat Kanadan kansalaisia ja näkyviä kieltolain vastustajia Kanadassa jo kymmenen vuotta. USA vaatii heitä tuomittaviksi omien lakiensa mukaan siitä, että he ovat myyneet hampun siemeniä. Jos heidät tuomitaan USA:ssa voi tuomio olla kymmenen vuotta vankeutta sellaisesta toiminnasta, mistä Kanadassa ei tuomita vankilaan.

Marc Emery dokumentissa

Lähde: Cannabis Culture 14.4.2007
http://www.cannabisculture.com/articles/4943.html
http://www.thenakedqueen.com/

Daryl Verillen ohjaama dokumentti vie Marc Emeryn ajatusten mukana kannabiksen historiaan ja nykypäivään, kannabiksen kieltolakiin sekä kuinka USA:n johtama huumesota vie ihmisiltä vapauden.

Dokumentissa käytetään Marc Emeryn tapausta valottamaan USA:n hallituksen ja sen huumepoliisin, DEA:n, työtä sekä sitä, kuinka he vaikuttavat naapurimaansa, Kanadan politiikkaan.


Britannia

Hamppumessut 2007

Lähde: http://www.ukhempexpo.com/

Telfordissa järjestetään Britannian suurimmat hamppumessut 5. - 7.5. Messut esittelevät kaikkea vaatteista shampooseen, hamppupatukasta vaporisaattoriin. Mukana valmistajia, keksijöitä, tukkumyyjiä sekä paljon ohjelmaa.

Kannabis ja mielenterveyskonferenssi

Lähde: UKCIA 19.4.2007
http://www.ukcia.org/cannabis.php
Konferenssin ohjelma:
http://www.iop.kcl.ac.uk/iopweb/blob/downloads/event/2007413_e_479_Draft_Programme.pdf

Kansainvälinen asiantuntijoiden kannabis ja mielenterveyskonfrenssi järjestetään nyt toista kertaa Lontoossa psykiatrisessa instituutissa 1. - 2.5. Mukana ovat mm. Rafael Mechoulam Israelista sekä porttihypoteesia teoriaksi rottakokeilla todistava Yasmin L. Hurd Ruotsista.

Huumepolitiikan arvostelu jatkuu ja syvenee

Lähde: Guardian, BBC 18.4.2007, Common Sense for Drug Policy
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/6567961.stm
http://www.csdp.org/news/news/ukdpc0407.htm
Drug Policy Commissionin raportti
http://www.ukdpc.org.uk/docs%5CUKDPC%20drug%20policy%20review.pdf

Britanniassa keskustelu huumepolitiikan perusteista jatkuu. Hallituksen asettama Drug Policy Commission julkaisi raporttinsa, jonka johtopäätökset ovat tulleet tutuiksi muista raporteista ja tutkimuksista:

Komitea ei löydä mitään todisteita sille, että vankeustuomioiden pidennys, pidätysten lisääminen, valistus ja hoito olisivat vähentäneet huumeriippuvaisten määrää tai huumeiden saatavuutta.

Raportin sanoma on kuitenkin kaikkea muuta kuin pessimistinen: ”Kuten tiedetään kansainvälisestä kokemuksesta, on kansallisella huumepolitiikalla vain rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa huumeiden käytön vaihteluihin ja huumeriippuvuuteen, ja siksi on järjetöntä arvostella maassa harjoitettavaa huumepolitiikkaa siitä, millä tasolla huumeiden käyttö on ko. maassa. Mutta juuri tähän indikaattoriin tiedotusvälineet ja suuri yleisö vaistomaisesti tarttuvat. Tällä ei tarkoiteta sitä, että huumepolitiikka olisi yhdentekevä asia.

Hallituksen tulee tarkentaa huumepolitiikkansa kohde ja tehostaa omaa vaikutustaan vähentämään huumeiden käyttöön liittyviä haittoja (rikollisuus, kuolemat ja sairaudet sekä muut näihin liittyvät ongelmat) lisäämällä ja kehittämällä hoitomahdollisuuksia ja haittojen vahentämiseen tähtääviä ohjelmia.”

Huumeluokitus suurennuslasin alla

Lähde: RAND-tutkimuslaitos: The Evidence Base for the Classification of Drugs, 2006
http://www.rand.org/pubs/technical_reports/2006/RAND_TR362.pdf

Viime vuonna ilmestyi kansainvälisen tutkimuslaitoksen RAND:in valmistama ja Britannian parlamentin alahuoneen Select Committee on Science and Technology’n tilaama raportti eri huumeiden luokituksen perusteluihin.

Britannian hallitus luokitteli kannabiksen vähemmän haitallisten päihteiden C-luokkaan. Tässä raportissa käydään läpi kaikki mahdollinen todistusaineisto koskien mm. mielenterveysongelmia, porttihypoteesia ja autolla ajamista päihtyneenä. Lisäksi raportissa tarkastellaan kansainvälistä huumevalvontaa kolmen eri valtion, USA, Hollanti ja Ruotsi, esimerkkien valossa.

Kannabispsykoosin aiheuttamat itsemurhat


Lähde: They work for you 16.4.2007
http://www.theyworkforyou.com/wrans/?id=2007-04-16d.131201.h

Kannabiksen on huhuttu aiheuttavan paitsi murhia niin myös itsemurhia: jos kannabis aiheuttaa psykooseja niin tällöin jonkun ihmisen pitäisi tehdä itsemurhia psykoosissa. Britannian hallituksen asiantuntija vastaa, ettei vuonna 2005 ole tullut esille yhtäkään tällaista tapausta.

Vuosilta 2001-2005 on yksi kuolemantapaus, jossa selittävänä tekijänä voi olla kannabiksen käytöstä johtuva psykoottinen mielenhäiriö.

 

Huumekuolemat laillisista aineista

Lähde: Oxford Student 19.4.2007
http://www.mapinc.org/drugnews/v07/n506/a01.html?397

Huumekuolemista 90% on seurausta laillisten aineiden, tupakan ja alkoholin, käytöstä. Puuhastelu muiden aineiden kanssa huumekuolemien vähentämiseksi on enintään julkisuuspeliä, sanoo Britannian hallitukselle raportteja työstävä professori Colin Blackmore:

"Nykyinen ABC-järjestelmä kiinnittää liikaa huomiota sellaisiin haittavaikutuksiin, jotka koskettavat ainoastaan harvoja. Tiedotusvälineet demonisoivat A-luokan huumeita eivätkä tiedotusvälineet ole kovin vastuullisia keskittyessään sellaisiin tapauksiin kuten Leah Betts. Ne eivät kerro kyseessä olleen yhden todella harvoista ekstaasin aiheuttamista kuolemantapauksista verrattuna niihin kymmeniin tuhansiin, jotka kuolevat alkoholiin. Nämä asiat tulisi esittää tasapainoisesti. Huumekuolemista 90% on seurausta tupakan ja alkoholin käytöstä, ja se hyväksytään sen takia, että ne ovat laillisia. Ajatellaan ettemme voi tehdä mitään asialle. Meidän tulisi tehdä asialle jotakin."


Nigeria

Ganjaparatiisi

Lähde: Daily Sun 22.4.2007
http://www.mapinc.org/drugnews/v07/n507/a08.html?397

Kannabis on Afrikan väkirikkaimmassa valtiossa Nigeriassa yhtä laitonta kuin muissakin valtioissa. Sen käyttö ja kasvatus ovat kovassa nousussa - kuten niin monessa muussakin valtiossa. Nigerialaisen Daily Sun'in artikkeli kertoo Nigerian kannabismarkkinoiden erityispiirteistä.


USA

Vaporisaatio turvallinen ja tehokas kannabiksen annosteluun

Lähde: Clinical Pharmacology & Therapeutics 11.4.2007 jaHarm Reduction Journal 16.4.2007
Abrams DI et al. Vaporization as a Smokeless Cannabis Delivery System: A Pilot Study. Clin Pharmacol Ther. 2007, Apr 11;
http://www.nature.com/clpt/journal/vaop/ncurrent/abs/6100200a.html
Earleywine M and Barnwell SS. Decreased Respiratory Symptoms in Cannabis Users Who Vaporize. Harm Reduction Journal. 2007, 4:11.
http://www.harmreductionjournal.com/content/pdf/1477-7517-4-11.pdf

Kaksi tuoretta tutkimusta tukevat vaporisaation käyttöä turvallisena tapana käyttää kannabista. Kannabiksella on todettu olevan paljon mahdollisuuksia lääkinnällisessä käytössä mutta palamistuotteiden hengittäminen ei täytä turvallisen ja tehokkaan annostelutavan kriteerejä.

Ensimmäisessä tutkimuksessa mitattiin THC pitoisuus veressä, uloshengityksen häkäpitöisuus sekä fysiologiset ja neuropsykologiset vaikutukset koehenkilöiltä. Veren THC-pitoisuus nousee yhtä korkealle kuin poltettaessa mutta hengityksen häkäpitoisuus oli selvästi alempi. Tutkijoiden mukaan tämä osoittaa selvästi, ettei vaporisaatiota käytettäessä altistu palamisessa syntyville myrkyille.

MPP:n toiminnajohtaja Rob Kampia kertoo, kuinka kymmenen vuotta sitten valmistunut presidentti Clintonin pyytämä Institute of Medicine’n raportti (http://www.iom.edu/CMS/3775/5608.aspx) totesi kannabiksella olevan lääkinnällistä arvoa.

”Raportissa IoM kehotti kehittämään savutonta annostelumenetelmää ennen kuin marihuana tuotaisiin laajemmin saataville. Nyt tällainen menetelmä on käytössä ja kieltolain viimeinenkin argumentti lääkekäyttöä vastaan on kumottu.

Kannabis ja keuhkosyöpä

Lähde: HealthDay 17.4.2007
http://www.healthday.com/Article.asp?AID=603764

Vaikka kannabiksen polttamisen ei voikaan sanoa tekevän hyvää keuhkoille, voi THC uuden tutkimuksen mukaan parantaa keuhkosyövän.

Harvardin yliopiston tutkijat ovat havainneet laboratorio- ja eläinkokeissa, että THC puolittaa kasvainten kasvuvauhdin ja ehkäisee niiden leviämistä. Tutkimus esitetään tällä viikolla USA syöpätutkimusseuran (AACR) vuosikokouksessa Los Angelesissa.

Tutkijoiden mukaan THC parantaa keuhkosyöpää ehkäisemällä epidermaalisen kasvutekijän (EGF) toimintaa, joka aiheuttaa varsinkin agressiivisten keuhkosyöpäsolujen kasvua ja leviämistä.

Tämä tutkimus valottaa sitä ongelmaa, miksi 1960-luvulla alkanut kannabiksen käytön yleistyminen ei ole vieläkään aiheuttanut keuhkosyövän yleistymistä. Keuhkosyöpä tappaa maailmalla eniten kaikista syöpälajeista. EGF:ää paljon tuottavat keuhkokasvaimet ovat hyvin agressiivisia eivätkä perinteiset syöpähoidot tehoa niihin helposti.

Lääkekannabiksen vastustaja vaihtaa puolta

Lähde: Atlanta Journal-Constitution, MPP 30.3.2007
http://www.mapinc.org/drugnews/v07/n408/a08.html?1071
http://www.mpp.org/site/c.glKZLeMQIsG/b.2639857/k.C8BB/Bob_Barr_Joins_MPP.htm

Bob Barr, republikaanien kongressiedustaja Georgian osavaltiosta, on muuttunut huumeiden kiihkeästä vastustajasta Marihuana Policy Projectin (MPP) lobbariksi.

Hän on nyt kaatamassa lakia, jonka itse aikoinaan ajoi läpi. Vuonna 1999 kongressissa säädettiin laki, jolla estettiin Kolumbian alueen (jossa sijaitsee USA:n pääkaupunki Washington) äänestäjien hyväksymää lääkekannabislakia astumasta voimaan. Peräti 69% äänestäneistä puolsi lääkekannabiksen hyväksymistä.

Aaron Houston, joka vastaa MPP:n suhteista hallitukseen, sanoo Barrin lisäävän ”painovoimaa ja uskottavuutta” MPP:n lobbausoperaatioihin varsinkin republikaanien keskuudessa.

Sisäänhengitystä odotellessa

Lähde: http://www.waitingtoinhale.org/thefilm.htm

Viime vuonna ensi-iltansa saanut USA:lainen dokumentti kuvaa lääkekannabiskeskustelua ja kannabiksen käyttöä lääkkeenä USA:ssa. Jo kaksitoista osavaltiota on säätänyt lakeja lääkekannabista käyttävien potilaiden suojaksi. Silti vastustajat pitävät tätä pelkkänä savuverhona aivan toiselle asialle, kannabiksen laillistamiselle viihdetarkoituksiin ja voiton käärintään.

Laillistamista kannattavat poliisit

Lähde: National Film Board of Canada 30.11.2006
http://www.onf.ca/communique/communique.php?nav=2&id=15787&v=h&lg=en
Law Enforcement against the Prohibition
http://leap.cc/

Damage Done: The Drug War Odyssey dokumentti kertoo poliiseista, jotka taisteltuaan vuosia kansainvälistä huumesotaa, ovat alkaneet kannattaa laillistamista.


Tsekin tasavalta

Kannabiksen kasvatus lailliseksi

Lähde: Prague Daily Monitor 21.2.2007
http://www.praguemonitor.com/en/28/6/1709/index.html

Helmikuusta saakka kannabiksen kasvatus on ollut laillista Tsekin tasavallassa. Kannabis muuttuu laittomaksi, jos kasvattaja kuivaa kasvin ja muuttaa sen täten huumeeksi. Päätös on yksi askel kohti kannabiksen dekriminalisointia.


Sveitsi

Hamppuvirvoitusjuoma seuraava terveystuote?

Lähde: Nutraingredients 26.6.2006
http://www.nutraingredients.com/news/ng.asp?id=68669
C-Ice:n kotisivut
http://www.c-ice.com/

Hampun terveyttä edistävät ominaisuudet ovat saaneet tuoretta julkisuutta uuden terveysvaikutteisen virvoitusjuoman tultua markkinoille. Sveitsiläinen energiajuoma C-Ice sisältää hampun kukinnoista uutettua siirappia. Juomaa myydään jo ainakin 25 maassa, joista lähimmät ovat Tanska ja Norja. Juomalla on tehty lääketieteellisiä kokeita MS-potilaiden jalkakipujen ja kouristusten lievittämiseksi.