Pitkin tätä vuotta on luettu uutisia Amsterdamin maailmankuulujen kannabiskahviloiden muuttumisesta yksityisklubeiksi, joihin muilla kuin Alankomaiden kansalaisilla ei olisi asiaa. Maastrichtin kaupungissa kannabiskahvilat sulkeutuivat turisteilta vappuna 2012, mutta uuden linjauksen on sanottu aiheuttaneen kaupan siirtymisen kadulle, epämääräisiin olosuhteisiin,. Päätöstä ollaankin nyt kumoamassa on nyt kumottu maassa hiljattain pidettyjen vaalejen seurauksena.

HS uutisoi 3.11.2012:

Huumeturistien suosikkikohde Amsterdam aikoo pitää kannabiskahviloidensa ovet auki ulkomaalaisille jatkossakin. Amsterdamin pormestari Eberhard van der Laan kertoi Volkskrant-lehden haastattelussa torstaina, että kannabiskahvilat eli coffee shopit jatkavat turistien palvelemista, vaikka maan hallitus on päättänyt kieltää kannabiskahvilat kaikilta muilta paitsi Hollannin asukkailta.

 

HS 3.11.2012 Ulkomaat 

 

 

 

Amsterdam ei sulje
kannabiskahviloita turisteilta

Edellisen hallituksen "pössypassia" höllennetään.

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. HS

 

 

 

 

 

BRYS­SEL. Huu­me­tu­ris­tien suo­sik­ki­koh­de Ams­ter­dam ai­koo pi­tää kan­na­bis­kah­vi­loi­den­sa ovet au­ki ul­ko­maa­lai­sil­le jat­kos­sa­kin.

Ams­ter­da­min por­mes­ta­ri Eber­hard van der Laan ker­toi Volksk­rant-leh­den haas­tat­te­lus­sa tors­tai­na, et­tä kan­na­bis­kah­vi­lat eli cof­fee sho­pit jat­ka­vat tu­ris­tien pal­ve­le­mis­ta, vaik­ka maan hal­li­tus on päät­tä­nyt kiel­tää kan­na­bis­kah­vi­lat kai­kil­ta muil­ta pait­si Hol­lan­nin asuk­kail­ta.

"Nä­mä 1,5 mil­joo­naa tu­ris­tia ei­vät sa­no, hy­vä on, ei enää ma­ri­hua­naa. He vael­ta­vat ym­pä­ri kau­pun­gin et­sien huu­mei­ta."

Hol­lan­nin edel­li­nen hal­li­tus ajoi lä­pi niin kut­su­tun pös­sy­pas­sin, jo­ka as­tui voi­maan kol­mes­sa ete­läi­ses­sä maa­kun­nas­sa tou­ko­kuus­sa. Käy­tän­nös­sä kah­vi­lat sul­ki­vat oven­sa tu­ris­teil­ta ja sai­vat pal­vel­la vain Hol­lan­nis­sa asu­via, re­kis­te­röi­ty­nei­tä asiak­kai­ta. Sään­nön pi­ti tul­la voi­maan Ams­ter­da­mis­sa ja muual­la maas­sa vuo­den 2013 alus­ta.

Nyt sään­töä ol­laan peh­men­tä­mäs­sä. Ai­na­kin re­kis­te­röin­ti­pa­kos­ta luo­vu­taan, mut­ta asiak­kai­den pi­täi­si edel­leen to­dis­taa hen­ki­löl­li­syy­teen­sä ovel­la.

Tu­le­va hal­li­tus ai­koo il­mei­ses­ti kuun­nel­la kau­pun­gin­val­tuus­to­ja, voi­si­ko kah­vi­loi­hin yhä pääs­tää mui­ta­kin kuin Hol­lan­nis­sa asu­via.

HS 21.11.2012 Linkki artikkeliin

 

Hollanti luopui "pilvipassista"

 

 

HAAG. Hollannin hallitus luopui myöhään maanantaina kiistellystä lakiuudistuksesta, joka olisi estänyt kannabiksen myymisen ulkomaalaisille.

Kannabis on periaatteessa laitonta Hollannissa, mutta vuodesta 1976 lähtien viittä grammaa pienempien kannabismäärien hallussapidosta ei ole rangaistu. Lakiuudistuksen jälkeen kannabista rangaistuksetta myyvien coffee shopien asiakkailta olisi vaadittu "pilvipassi", joita ei olisi myönnetty ulkomaalaisille.

Lain arvostelijat pelkäsivät, että kannabiskauppa siirtyisi takaisin rikollismarkkinoille.

Lain rauettua hollantilaiskaupungit saavat yhä itse päättää, miten suhtautuvat kannabikseen. Amsterdamin pormestari on ilmoittanut, ettei ota passia käyttöön. Rajakaupungit kieltänevät kannabiksen.