Päivitys: Äänestyksen tulos oli 43% puolesta, 56% vastaan. Tuloksista lisää täällä.

Kaliforniassa äänestetään tiistaina 2.11.2010 suorassa ja sitovassa kansanäänestyksessä lakialoite 19:stä. 

Jos aloite menee läpi, se laillistaa kannabiksen käytön, tuotannon ja myynnin sekä mahdollistaa sen verottamisen sekä kontrolloinnin lakiteitse. Lain läpimeno vaatii yksinkertaisen enemmistön eli yli 50 % prosenttia annetuista äänistä ja se astuu voimaan vaaleja seuraavana päivänä.

Aloitteen kannattajien mukaan se toisi verotuloja talouskriisistä kärsivälle osavaltiolle,veisi miljardien dollarien tulonlähteen huumekartelleilta ja vapauttaisi resursseja vaarallisemman rikollisuuden torjuntaan. Vastustajien mielestä laki sisältää aukkoja ja virheitä ja sillä voi olla arvaamattomia seurauksia yleiseen turvallisuuteen, työelämään ja liittovaltion rahoitukseen. Liittovaltion lain mukaan kannabis säilyisi laittomana äänestyksen tuloksesta huolimatta.

 

 

ALOITE 19

 • Sallii yli 21 vuotiaan hallussapitää yhtä unssia (28 grammaa) kannabista henkilökohtaiseen käyttöön.
 • Sallii kannabiksen käytön yksityisessä tilassa sekä luvanvaraisissa paikoissa kuten kahvilat ja klinikat.
 • Sallii kannabiksen kasvattamisen yksityisessä tilassa enintään 25 neliöjalan (2,3 m2) alalla henkilökohtaiseen käyttöön.
 • Sallii viranomaisten myöntää myyntilupia ja kontrolloida luvan saaneiden paikkojen sijaintia, kokoa, aukioloaikoja, mainontaa ja näytteilleasettelua.
 • viranomaiset voivat oikeuttaa suuremmat hallussapitomäärät omaan käyttöön kasvatettaessa tai kaupallisessa kasvatuksessa ja toiminnassa.
 • Sallii kannabiksen kuljettamisen Kalifornian sisällä luvanvaraisesta tilasta toiseen riippumatta tilojen välisien alueiden paikallisesta lainsäädännöstä.
 • Sallii kannabiksen verottamisen.


Kalifornian verovirasto on arvioinut, että 50$ vero unssia kohden, tuottaisi osavaltion taantuman laihduttamaan kassaan 1,4 miljardia dollaria vuodessa. Muun kannabikseen liittyvän liiketoiminnan verottaminen nostaisi kokonaissumman vielä paljon suuremmaksi.


Osavaltion viranomaisten analyysiä aloitteesta 19 :

 • Laki säästää osavaltiolle jopa kymmeniä miljoonia dollareita vuosittain vankila ja oikeuskuluina kannabikseen liittyvien rikosten vähentyessä. (Vuonna 2008 Kalifornian poliisi teki 78,500 kannabikseen liittyvää pidätystä).
 • Vapauttaa lainvalvonnan resursseja, joita voitaisiin kohdistaa muuhun rikollisuuteen.
 • Sellitilaa vapautuisi, eikä rikollisia tarvitsisi laskea tilanpuutteen takia vapaalle ennenaikaisesti, kuten tällähetkellä.
 • Mahdollisesti lisäyksistä päihdehuollon kuluihin, jos kannabiksen käyttö kasvaisi voimakkaasti.
 • Aloite voisi vähentää Kalifornian lääkekannabisohjelman kuluja ja tuottoja kun osa yli 21 vuotiaista potilaista ei enään osallistuisi ohjelmaan kannabiksen saatavuuden parantuessa.
 • Sakkomaksuista saatavat tulot vähentyisivät, mutta rikesakkojen määrä saattaisi mahdollisesti lisääntyä.

 

Taustaa

Lakialoitteen alullepanija on Richard Lee, kannabisaktivisti ja USA:n ensimmäisen kannabis opintoja tarjoavan koulun -Oaksterdam University- perustaja.

Sitovan kansanäänestyksen järjestämiseksi esitys 19:stä tarvittiin 433,971 allekirjoittanutta. Esityksen kannattajat keräsivät 694,248 nimeä jotka tarkastettiin satunnaisotannalla.

Vuoden 1972 marraskuun vaaleissa äänestettiin samantapaisesta lakialoitteesta jonka nimi oli myös aloite 19. Laki hävisi äänestyksessä äänin 66,5% ”ei” ja 33,5% ”kyllä”.