Lähde: BBC 17.8.2010
http://www.bbc.co.uk/news/health-10990921
Lainattu BMJ:n artikkeli:
Stephen Rolles: An Alternative to the war on
drugs.
http://www.bmj.com/cgi/content/full/341/jul13_1/c3360?maxtoshow=&hits=10&RESULTFORMAT=&searchid=1&FIRSTINDEX=0&resourcetype=HWCIT

Huumeiden käytön dekriminalisointi vähentäisi tuntuvasti rikollisuutta
ja parantaisi terveyttä, sanoo Royal College of Physicians’in, RCP,
kautensa lopettava johtaja Sir Ian Gilmore.

Sir Ian Gilmore sanoo, että huumeiden käyttöä säätelevät lait tulisi
tarkistaa ja huumeiden saatavuutta tulisi säädellä.

BBC:n terveysasioista kirjoittavan Adam Brimelowen mukaan Sir Gilmore
on päätynyt mielipiteeseensä nähtyään likaisten neulojen ja
epäpuhtaiden huumeiden aiheuttamia ongelmia. Britannian hallitus ei
usko tämän olevan oikea lähestymistapa.

RCP:n 25 000 jäsenelle lähettämässään viimeisessä viestissä Sir Ian
Gilmore sanoo ilmaisevansa omia näkemyksiään eikä RCP:n, kun hän
halusi lopettaa johtajakautensa ”keskustelua herättävään
kannanottoon”.

Hän suosittelee tuoretta British Medical Journalissa julkaistua
artikkelia, jossa Stephen Rolles Transform Drug Policy Foundation
ajatushautomosta kirjoittaa, kuinka kieltolakipolitiikka vahingoittaa
kansanterveyttä, ruokkii järjestäytynyttä rikollisuutta sekä
kiihdyttää korruptiota.

Sir Ian Gilmore BBC:lle: ”Jokainen joka tarkastelee asiaa vakavissaan
ja kunnolla, voi tehdä saman johtopäätöksen, että nykyinen
kieltolakipolitiikka ei ole onnistunut. On todella painavia syitä
ottaa asia uudelleen harkittavaksi.”

Hän sanoo olleensa jo pitkään kiinnostunut aiheesta, mikä juontaa
juurensa hänen urastaan maksaspesialistina.

”Joka päivä meidän sairaaloiden osastoilla on huumeriippuvaisisa,
joilla on likaisista ruiskuista saatuja tulehduksia,
heroiiniriippuvaisia, joilla on terveysongelmia saastuneista
huumeista”.

Hänen mielestään monet terveydenhoitoalan ihmisten kohtaamista
ongelmista ovat kieltolain eivätkä suoraan heroiinin aiheuttamia.

Viestissään RCP:n jäsenille Sir Ian Gilmore kirjoittaa:
”Henkilökohtaisesti kannatan UK Bar Council asianajajajärjestön
puheenjohtajan Nicholas Greenin kantaa, kun hän vaatii huumelakien
uudelleenharkintaa siten, että laittomien huumeiden käyttö
dekriminalisoitaisiin. Tämä vähentäisi rikollisuutta ja parantaisi
terveyttä.”

Tuoreessa raportissaan järjestölleen Green kertoo olevan yhä enemmän
todistusaineistoa siitä, että käytön dekriminalisointi vapauttaa
poliisin resursseja, vähentää rikollisuutta ja edistää
kansanterveyttä.

Stephen Rolles, jonka tuoretta British Medical Journalissa artikkelia
Sir Ian Gilmore lainasi viestissään, kertoi BBC radio-ohjelmassa, että
hänen edustamansa mielipiteet ”perustuvat viimeisen 40 - 50 vuoden
aikana tapahtuneen epäonnistumisen arviointiin”.

Rolles sanoi, että ”rankaiseva kriminaalioikeutta korostava huumesota”
aiheuttaa juuri päinvastaisia tuloksia kuin, mikä on sen päämäärä.

”Se ei ole vähentänyt huumeiden käyttöä, se ei ole estänyt huumeiden
saatavuutta vaan se on luonut kokonaan uusia huumemarkkinoihin
liittyviä ongelmia, kuten tehnyt huumeista yhä vaarallisempia kuin
ennen ja heikentänyt kansanterveyttä sekä lietsonut rikollisuutta”.

”Tämä on herättänyt keskustelua siitä, mitkä voisivat olla
vaihtoehtoiset lähestymistavat, ja me vaadimme laillisesti säädeltyä
tuotantoa”.

Hän sanoo, että niiden, joiden on vaikea hyväksyä tällaista ehdotusta,
tulisi ”hyväksyä se käytännön todellisuus, että huumeiden kysyntä on
olemassaoleva tosiasia”.

”Kysyntä täytetään tavalla tai toisella ja meidän on tehtävä valinta:
voimme antaa tarjonnan mahdollisimman huonoille ihmisille eli
laittomille markkinoille, joita rikollispiirit hallitsevat, tai me
voimme antaa luotettavien virkamiesten valvoa markkinoita siten, että
haitat olisivat mahdollisimman pienet”.

Hän pyytää hallitusta tarkastelemaan todistusaineistoa ja arvioimaan
tämän hetken politiikkaa suhteessa vaihtoehtoihin sen sijaan, että
jatkettaisiin ”perinteistä poliittista mahtipontisuutta ja moraalista
poseerausta, mikä on ollut huumepolitiikassa vallassa viimeiset
vuosikymmenet”.

”Hyvin vahingollista”

RCP sanoi lausunnossaan, että yhteisessä raportissa the Royal College
of Psychiatrists -järjestön kanssa vuonna 2000 vaadittiin lisää
resursseja tutkimus- ja hoito-ohjelmiin.

RCP toivoo voivansa tutkia uudelleen raportissa esitetyt tulokset
uuden johtajansa Sir Richard Thompsonin aikana

Hallituksen sisäministeriön edustaja: ”Sellaiset huumeet kuten
heroiini, kokaiini ja kannabis ovat todella haitallisia ja aiheuttavat
kurjuutta ympäri maata”.

”Hallitus ei usko dekriminalisoinnin olevan oikea lähestymistapa.
Tärkeysjärjestyksemme on selvä: haluamme vähentää huumeiden käyttöä,
käydä huumeisiin liittyvän rikollisuuden kimppuun ja auttaa
narkomaaneja pääsemään eroon huumeista lopullisesti”.