Britannia
 Kannabispidätykset vähentyneet kolmanneksen
Lähde: The Guardian, 29.7.2004, EurActiv 28.7.2004
http://www.guardian.co.uk/drugs/Story/0,2763,1271174,00.html
http://www.euractiv.com/cgi-bin/cgint.exe?14&OIDN=1508082

Kannabiksen hallussapidosta johtuvat pidätykset ovat vähentyneet kolmanneksella viidessä kuukaudessa lain lievennyksen jälkeen tammikuussa sisäministeriön selvityksen mukaan.

Ministeriöstä kerrotaan arvioiden mukaan 180 000 tuntia poliisin työaikaa säästyvän vuodessa kannabiksen uudelleenluokittelun jälkeen.

Lainmuutoksen tarkoituksena oli rohkaista poliisia takavarikoimaan aine ja antamaan varoitus pidätyksen sijaan pelkissä hallussapitotapauksissa. Uusimpien lukujen mukaan 97 000 ihmistä pidätettiin vuodessa kannabiksen hallussapidosta ennen muutosta.

Sisäministeriö julkaisi myös rikostutkimustilastoja, joiden mukaan kannabiksen käyttö olisi alkanut vähenemään nuorten keskuudessa. Lukujen mukaan viimeksi kuluneen vuoden aikana 25% 16 - 24 vuotiaista oli kokeillut kannabista verrattuna vuoden 1998 28%:iin.

EU:n huumehaukat kannabiksen kimpussa

Tämä Britannian huumelakien muutoksen aiheuttama menestysuutinen sattui samaan aikaan, kun EU:n "horisontaalinen huumetyöryhmä" ehdottaa sellaisten internet sivustojen kieltämistä, joilla tarjotaan tietoa kannabiksen kasvatuksesta.

Ruotsin ja Espanjan hallitusten aloitteesta työryhmä painostaa ministereitä hyväksymään päätös, jonka mukaan kannabiksen käyttöön ja marihuanan vahvempiin laatuihin puututtaisiin sekä tuotaisiin esille tiukempaa kansainvälistä lainsäädäntöä kannabiskauppaa vastaan.

Ehdotus käydä kannabista puoltavia internet sivustoja vastaan on vihastuttanut aktivisteja. Brittiläinen Legalise Cannabis -kampanja sanoo tiedostavansa sen, että kannabis ei ole haitatonta, mutta väittää sivujensa tarjoavan tietoa siitä eikä yllyttävänsä sen käyttöön.

Kampanjan mukaan ehdotus on silkkaa sensuuria ja voi johtaa kaikkien sellaisten sivustojen sulkemiseen, joilla näkyy kannabislehti.

Ironisesti tämä ehdotus tehtiin 26.7. Hollannin puheenjohtajuuskaudella, joka sallii kannabiksen myynnin ns. kannabiskahviloissa.

Jäsenvaltioiden edustajat tunnustavat ehdotuksessaan tarpeen suorittaa lisää tieteellistä tutkimusta kannabiksen terveydellisistä vaikutuksista. Ehdotuksessa tuodaan esille mm. seuraavia toimenpiteitä: Europolin ja jäsenvaltioiden välisiä tutkimusryhmiä suuren mittakaavan salakuljetuksen ja kaupan tukahduttamiseksi siten, että kannabiksen vastaisesta taistelusta tulee osa jäsenmaiden kansallista politiikkaa sekä osa ulkosuhteita; tietoa ja koulutusta vanhemmille, opettajille, tiedotusvälineiden ammattilaisille, vankilahenkilökunnalle sekä poliisille kannabiksen käytön terveydellisistä ja sosiaalisista haitoista; rangaistuksia sellaisia internetsivustoja vastaan, joilla tarjotaan tietoa kannabiksen kasvatuksesta ja edistetään kannabiksen käyttöä.

Marraskuussa 2003 oikeus- ja sisäministerit hyväksyivät kehyspäätöksen, jonka mukaan yhdenmukaistettaisiin huumekauppaa koskevat lait. Omien kansalaistensa Hollantiin matkustamisesta huolestuneet Ranska ja Ruotsi ovat myös tuoneet esille toimintaehdotuksia "huumeturismia" vastaan. Kansainvälisen painostuksen alla Hollannissa harkitaan ulkomaalaisten kieltämistä kannabiskahviloista.