Kanada
Lähes puolet kanadalaisista MS- ja epilepsiapotilaista kokeillut kannabista
Lähde: Globe and Mail 8.6.2004
http://www.theglobeandmail.com/servlet/ArticleNews/TPStory/LAC/20040608/HMARIJUANA08/TPHealth/
Marijuana use and epilepsy
http://www.neurology.org/cg i/content/abstract/62/11/2095?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=marijuana&searchid=1086709024201_4587&stored_search=&FIRSTINDEX=0&volume=62&issue=11&journalcode=neurology
Patterns of cannabis use among patients with multiple sclerosis
http://www.neurology.org/cgi/content/abstract/62/11/2098?lookupType=volpage&vol=62&fp=2098&view=short

Epilepsiapotilaista joka neljäs ja joka kuudes MS-potilas pitää kannabiksen käyttöä tehokkaana tapana helpottaa oireita.

Kanadassa tehdyt kaksi tutkimusta epilepsia- ja MS-potilaiden kannabiksen käytöstä julkaistiin 8.6.2004 The Science journal of The American Academy of Neurology -lehdessä. Tutkimuksesta ei kuitenkaan potilaiden myönteisestä suhtautumisesta huolimatta voi vetää johtopäätöstä, että kannabis olisi turvallinen ja tehokas lääke epilepsian ja MS-taudin hoitoon. Lisätutkimuksia tarvitaan.

"Kipu ja kouristukset eivät ole ainoa syy kannabiksen käyttöön", kertoo Montrealin McGill yliopiston tutkija Mark Ware. "Myös kannabiksen vaikutus mielialaan, uneen ja stressiin ovat olleet tärkeitä tekijöitä ja joita tulevan tutkimuksen pitäisi huomioida. Potilaat käyttivät myös eri määriä kannabista, jotkut ottivat vain muutamat savut päivässä ja toisilla ainetta kului grammoja."

Kanadassa on mahdollista saada kannabista lääkinnälliseen käyttöön MS-taudin ja epilepsian hoitoon. Kanadan hallitusta on arvosteltu siitä, että se vaikeuttaa turhaan luvan saantia. Valtio myy asianmukaisen luvan omaaville potilaille kannabista 30 grammaa 150 Kanadan dollarilla. Tähän mennessä Kanadassa on 734 henkilöä, jotka voivat luvallisesti käyttää kannabista lääkkeenä.