Ruotsi
EIT hyväksyi ydinvoimalan siivoojan huumetestauksen
Lähde: Helsingin Sanomat 6.5.2004

Yleinen turvallisuus ratkaisi

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) mielestä huumetestejä voidaan tehdä ydinvoimalan toimiston siivoojille, vaikka asiasta ei säädetä laissa.

Tuomioistuimen mukaan testit ovat hyväksyttäviä yleisen turvallisuuden sekä muiden ihmisten - erityisesti muiden työntekijöiden - oikeuksien turvaamiseksi. EIT:n päätös koskee Ruotsia.

Valituksen tehnyt nainen on työskennellyt vuodesta 1986 siivoojana Oskarshamnin ydinvoimalassa. Hän siivoaa toimistoja, joten hän ei joudu alueelle, jolla olisi säteilyvaaraa.

Vuonna 1995 työnantaja laati päihdepoliittisen ohjelman, jonka mukaan jokainen työntekijä joutuu kolmen vuoden välein huume- ja alkoholitestiin. Tällöin työntekijän on myös ilmoitettava, mitä lääkkeitä hän on käyttänyt edeltäneen viikon aikana.

Asiasta syntyi periaatteellinen kiista, sillä Ruotsin lain mukaan työnantajalla ei ole oikeutta tällaisiin testeihin. Myöskään työehtosopimuksessa asiasta ei ole sovittu.

Riita eteni työtuomioistuimeen. Se päätti, että huumetestiin on osallistuttava, mutta alkoholitestiin ei.

Siivooja vei asian EIT:een, sillä se katsoi päätöksen rikkovan hänen yksityiselämänsä suojaa.

EIT päätti, ettei se ota valitusta tutkittavaksi, sillä se on ilmeisen perusteeton. EIT:n mukaan huumetestin voidaan kyllä katsoa loukkaavan työntekijöiden koskemattomuutta, mutta tässä tapauksessa tuomioistuin piti testausta hyväksyttävänä.

EIT on aiemminkin ottanut kantaa huumetestien hyväksyttävyyteen. Esimerkiksi reilu vuosi sitten se katsoi, että tanskalaisella matkustajalaivalla sai tehdä huumetestejä myös asiakaspalvelussa oleville työntekijöille.

Suomen eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä lakiesitys, jonka mukaan työnantajilla olisi tietyissä tilanteissa oikeus vaatia työntekijöiltä todistus huumetestistä.

Tällainen oikeus olisi esimerkiksi silloin, kun on perusteltua aihetta epäillä huumeiden käyttöä työaikana.

Lisäksi todistus voidaan vaatia, jos työntekijä voi tehtävässään vaarantaa muiden henkeä tai terveyttä tai vaikkapa lisätä ympäristövahingon riskiä.