Britannia
Liikenteen huumetestaus toistaiseksi jäissä
Lähde: The Observer 18.1.2004
http://www.mapinc.org/drugnews/v04/n115/a07.html
http://observer.guardian.co.uk/uk_news/story/0,6903,1125599,00.html

Tienvarsilla tehtävät huumetestit on lopetettu Britanniassa ainakin kahdeksi vuodeksi niiden epäluotettavuuden takia. Poliisi pyytää nykyään kuljettajaa kävelemään suoraa viivaa pitkin tai seisomaan yhdellä jalalla.

Nykyaikaiset sylkitestiin perustuvat huumetestilaitteet ovat näyttäneet tavallisten ihmisten, joilla on voimassaoleva lääkitys esim. sydänvaivoihin, ottaneen laittomia huumeita.

Kannabiksen käytön aiheuttama ajoneuvo-onnettomuuden riskin kasvu

Lähde: Drug and Alcohol Dependence, Volume 73, Issue 2, 7.2.2004, Pages 109-119

Drug and Alcohol Dependence-lehdessä julkaistussa selvityksessä kannabiksen vaikutuksesta liikenneonnettomuuksiin tuodaan esille tärkeä ero sen välillä, onko veressä tai syljessä näkyvä kannabis jäännettä esim. edellisenä päivänä vai juuri ennen ajamaan lähtemistä nautittua.

Kannabis vaikuttaa annossuhteessa ajosuoritukseen siten, että THC vaikuttaa automaattisiin toimintoihin enemmän kuin tietoista hallintaa vaativiin toimintoihin.

Epidemiologiset tutkimukset THC:n osuudesta liikenneonnettomuuksiin ovat olleet jossain määrin ristiriidassa järjestettyjen kokeiden antamien tulosten kanssa. Tapaustutkimukset yleensä vahvistavat järjestettyjen kokeiden tuloksia mutta syyllisyystutkimukset eivät ole vahvistaneet sitä, että vain kannabista käyttäneet aiheuttaisivat enemmän onnettomuuksia kuin selvät kuljettajat.

Suurin osa syyllisyystutkimuksista on kuitenkin perustunut kuljettajan verestä tai virtsasta löydettyihin THC:n passiivisiin aineenvaihduntatuotteisiin, joita voidaan havaita päiviä kannabiksen nauttimisen jälkeen ja joista voidaan ainoastaan päätellä aikaisempaa kannabiksen käyttöä.

Tutkimuksissa, joissa on pystytty mittaamaan suoraan veren THC pitoisuutta, on osoitettu THC-positiivisten kuljettajien, varsinkin korkeilla pitoisuuksilla, olevan 3 - 7 kertaa todennäköisemmin vastuullisia onnettomuuteensa kuin selvien kuljettajien. Yhdessä tämä aineisto osoittaa, että äskettäin tapahtunut kannabiksen käyttö voi lisätä onnettomuusriskiä mutta menneisyydessä tapahtunut kannabiksen käyttö ei.

Tutkimukset osoittavat selvästi sen, että THC:n ja alkoholin käyttäminen yhdessä heikentää älyllisiä, psykomotorisia sekä todellisia ajosuorituksia sekä nostaa huomattavasti onnettomuusriskiä.