Pekka Hakkaraisen, Jussi Perälän ja Leena Metson artikkeli yhteiskuntapolitiikkaa -lehdessä. (SKY:n kopio)

THL:n tiedote:

http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tiedote?id=25244

 

Kannabiksen kotikasvatus yleistynyt, marihuana ohittanut suosiossa hasiksen

26.4.2011

Noin joka kymmenes suomalainen tuntee henkilökohtaisesti kannabiksen kasvattajan. THL:n tutkimuksen mukaan alle 35-vuotiaiden joukosta näin vastasi lähes joka viides. Kasvattajan tunteminen lisäsi henkilön omaa marihuanan käyttöä. Kannabiksen kotimainen viljely haastaa tuonnin ja salakuljetuksen ehkäisemiseen perustuvan huumepolitiikan. Tästä kertoo Yhteiskuntapolitiikka-lehden artikkeli ”Kukkaa pukkaa – kannabiksen kotikasvatus Suomessa”.

Marihuana on Suomessa vallannut kannabismarkkinat, jotka ovat eurooppalaista trendiä seuraten meilläkin ”herbalisoituneet”. Marihuana (herbal cannabis) on noussut suositummaksi kannabisvalmisteeksi kuin perinteisesti markkinoita hallinnut hasis (cannabis resin). Väestökyselyn tulosten mukaan karkeasti ottaen 40 000–60 000 suomalaista on joskus kasvattanut kannabista ja aktiivikasvattajiakin on tuhansia. 

Suomalaiset kotikasvattajat ovat tyypillisesti niin kutsuttuja ideologisia kannabiksen viljelijöitä, joilla sato menee pääosin omaan kulutukseen sekä käyttöön ystävien ja tuttavien kanssa. Myynti on vähäistä ja sitä on lähinnä rajoitetussa tuttavapiirissä. Kasvattajat ovat valtaosaltaan miehiä. 

Saatavuus, laatu ja edullinen hinta ovat tärkeitä kasvatuksen motiiveja. Tavallisinta on kasvattaa muutamaa (1–5) kasvia kotona pienissä sisätiloissa. Internet ja kaverit ovat tärkeimmät tietolähteet ja kanavat siementen hankkimiseen. Suomalaiset kotikasvattajat käyttävät kannabista ennen kaikkea päihteenä, mutta monet sanovat hyödyntävänsä sitä myös lääkkeenä.

Huomattava osa (40 %) suomalaisista hyväksyy lääkekannabiksen laillisen saannin. Alle 35-vuotiaista noin neljäsosa katsoi, että kannabiksen lääkekäyttö voisi toteutua sallimalla kotikasvatus. Viidesosa suomalaisista jättäisi kannabiksen kotikasvatuksen rankaisematta. Tämä näkemys on yleisin nuorimmissa ikäryhmissä ja etenkin nuorten miesten keskuudessa. Muutoksessa ei ole ollut ainoastaan kannabiksen kotikasvatuksen määrä ja laajuus vaan myös väestön asenteet.

Tulokset perustuvat tutkimukseen, jossa hyödynnettiin neljää erilaista aineistoa. Väestökyselyiden (Juomatapatutkimus 2008, vastaajia = 2593, vastausprosentti 69 % ja Huumekysely 2010, vastaajia = 2023, vastausprosentti 48 %) avulla selvitettiin erilaisten kannabistuotteiden kulutusta, kotikasvatuksen yleisyyttä ja väestön asenteita. Kannabiksen kotikasvattajille keväällä 2009 tehdyn nettikyselyn (vastaajia = 1298) ja kasvattajien haastattelujen (vastaajia = 38) avulla kuvataan kasvattajia ja heidän ajatteluaan.

Lähde:

Artikkeli: Pekka Hakkarainen, Jussi Perälä ja Leena Metso: Kukkaa pukkaa – kannabiksen kotikasvatus Suomessa, Yhteiskuntapolitiikka 2/2011

Lisätietoja:

Pekka Hakkarainen
osastojohtaja
THL
puh. 020 610 7161 tai 040 550 4188
etunimi.sukunimi(at)thl.fi

Jussi Perälä
tutkija
Helsingin yliopisto
puh. 0400 879 239
etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi

Yhteiskuntapolitiikka-lehti: http://yp.stakes.fi/FI/index.htm 

Matti Virtanen
päätoimittaja
puh. 020 610 7196
etunimi.sukunimi(at)thl.fi

Pia Okamo
tiedottaja
puh. 020 610 7059, 040 707 4068
etunimi.sukunimi(at)thl.fi