http://www.tohtori.fi/?page=4031888&id=0925746

 

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-02/esfm-cic021811.php

             

 

Kannabiksen vaikuttava ainesosa, THC eli

delta-9-tetrahydrokannabinoli, voi auttaa ruokahalunsa menettänyttä

syöpäpotilasta saamaan ruokahalunsa takaisin ja jopa maistamaan

paremmin, ilmenee tällä viikolla Annals of Oncology –lehdessä

julkaistusta tutkimuksesta.

 

Ruokahalun menetys on yksi hyvin yleisistä syöpäpotilaiden

keskuudessa, sillä syöpähoidot ja myös syöpä itsessään voi vaikuttaa

merkittävästi maku- ja hajuaisteihin. Ruokahaluttomuudella voi olla

ikäviä seurauksia: paino putoaa, elämänlaatu huononee ja pahimmassa

tapauksessa se voi vaikuttaa jopa selviytymiseen syövästä. Tästä

syystä tehokkaiden keinojen löytäminen ruokahalun säilyttämiseksi

syöpäpotilailla on erittäin tärkeä osa heidän hoitoaan.

 

Nyt julkaistun pienehkön kanadalaistutkimuksen tulokset ovat lupaavia.

Vuosien 2006-2008 välillä toteutettuun pilottitutkimukseen osallistui

21 jostain levinneestä syövästä (poislukien aivosyövästä) kärsivää

aikuista potilasta, jotka olivat syöneet vähintään kahden viikon ajan

huonosti heidän sairautensa johdosta. Kaikki potilaat olivat joko

tutkimushetkellä tai olivat aiemmin olleet kemoterapiassa.

 

Syöpäpotilaista noin puolille annettiin farmaseuttien toimesta

kannabiksen psykoaktiivista THC-aineosaa kapseleissa ja loput saivat

lumelääkettä. Kapseliryhmään kuuluneiden annostus oli 2,5 milligrammaa

THC:ta kerran päivässä ensimmäisten kolmen päivän ajan, jonka jälkeen

annostusta nostettiin kahteen kertaan päivässä. Potilailla oli

halutessaan mahdollista lisätä annostustaan myöhemmin jopa 20

milligrammaan THC:ta vuorokaudessa, mutta vain muutama syöpäpotilas

teki näin. Hoito kesti kaiken kaikkiaan 18 päivää.

 

Tutkimukseen osallistuneet koehenkilöt täyttivät ruokahalua

selvittäneitä kyselyitä kolmessa vaiheessa: ennen tutkimuksen alkua,

keskellä sitä ja tutkimuksen lopuksi.

 

 

THC parantaa syöpäpotilaiden ruokahalua ja auttaa nukkumaan

 

Tutkimuksen tuloksista selviää, että valtaosa (73 %) THC:ta saaneista

potilaista raportoi ruokahalun parantuneen hoidon aikana, kun taas

kontrolliryhmässä olleista vain kolmannekselle kävi samoin.

THC-ryhmässä myös ruoan maittavuus lisääntyi, sillä THC:ta saaneista

yli puolet (55 %) kertoi lääkityksen parantaneen ruoan makua.

Plaseboryhmässä vain kymmenesosa vastasi samalla tavalla.

 

Yhdelläkään THC:ta saaneista ruokahalu ei heikentynyt hoidon myötä.

Sen sijaan lumelääkettä saaneista peräti 50 prosentilla ruokahalu

lähti tutkimusaikana heikkenemään. Ruokahalun lisäksi THC näytti

tutkimuksessa parantavan myös koehenkilöiden unenlaatua.

 

”Tämä on ensimmäinen satunnaistettu koe, joka osoittaa, että THC tekee

ruoasta paremman makuista ja parantaa edenneestä syövästä kärsivien

potilaiden ruokahalua, kuten myös auttaa heitä nukkumaan ja

rentoutumaan. Löydöksemme ovat tärkeitä, sillä tällä hetkellä ei ole

yhtään hyväksyttyä hoitomuotoa syöpäpotilaiden kokemiin haju- ja

makuaistien muutoksiin. Olemme innoissamme mahdollisuudesta, että

THC:ta voitaisiin käyttää lisäämään potilaiden ruokanautintoa”, kertoo

tutkimusta johtanut Albertan yliopiston yliassistentti, tohtori Wendy

Wismer.

 

Wismerin mukaan seuraavaksi tarvitaan aiheesta laajempia, faasi II:n

tutkimuksia, mutta ennen kuin niitä saadaan kehottaa hän lääkäreitä

harkitsemaan THC:n käyttöä syöpäpotilaiden hoidossa.

 

Lähde: European Society for Medical Oncology:n tiedote (välitetty

EurekAlert!-uutispalvelun kautta)