Lähde: Harm Reduction Journal, 28.9.2010
http://www.harmreductionjournal.com/content/7/1/22

Tutkijapiireissä on ollut runsaasti keskustelua siitä aiheuttaako
kannabis skitsofreniaa ja aiheuttaako skitsofreniapotilaiden
kannabiksen käyttö taudin huononemisen aikaisemmin ja useammin. Kun
katsotaan tutkimuksia, joissa on selvitetty potilaiden kantaa
ristiriitaisiin asioihin, ja kuinka nämä ovat syventäneet tärkeiden
lääketieteellisten asioiden ymmärrystä, on yllättävää kuinka vähän
tätä on tutkittu kannabiksen ja psykoosien välisen yhteyden
ymmärtämiseksi. Tässä tutkimuksessa tarkoitus oli tutkia kannabista
käyttävien potilaiden uskomuksia siitä, aiheuttaako kannabis heidän
mielestään skitsofreniaa ja mikä on potilaiden käsitys kannabiksen
vaikutuksista.

Tutkimukseen värvättiin haastateltaviksi kymmenen potilasta, joiden
diagnoosina oli paranoidi skitsofrenia sekä kannabiksen runsas käyttö
tai kannabisriippuvuus. Lisäksi käytettiin muuta potilasaineistoa.

Yksikään potilaista ei pitänyt kannabiksen käyttöä syynä
skitsofreniaansa. Viiden kohdalla diagnoosina oli vaikeat olosuhteet
lapsena ja kolmella muun huumeen kuin kannabiksen käyttö. Kaksi
potilasta antoi muita syitä. Neljä potilasta piti kannabista lääkkeenä
ja pitivät sen myönteisiä vaikutuksia merkittävämpinä kuin sen
mahdollisia haittoja.

Skitsofreniapotilaat eivät nähneet skitsofrenian ja kannabiksen
käyttönsä välillä syy-yhteyttä. Ehdotamme
terveydenhoitohenkilökunnalle, että nämä löydökset otetaan huomioon
sellaisten potilaiden kanssa työskennellessä, joilla on nämä kaksi
diagnoosia. Potilaiden hoidon lykkääminen tai estäminen kannabiksen
käytön takia aiheuttaa ainoastaan lisähaittoja muutenkin
haavoittuvalle potilasryhmälle.