Lähde: Cannabinoids 2010;5 (special issue): 1-21
Review on clinical studies with cannabis and cannabinoids 2005-2009
http://www.acmed.org/english/bulletin/ww_en_db_cannabis_artikel.php?id=316
Pdf:
http://www.cannabis-med.org/data/pdf/en_2010_01_special.pdf
Lääkekannabiskatsaus vuosilta 1975 - 2005 pdf:
http://www.doctordeluca.com/Library/WOD/WPS3-MedMj/CannabinoidsMedMetaAnalysis06.pdf

Kannabislääkinnästä on vuosien mittaan tehty paljon tutkimusta, mistä
julkaistiin vuonna 2006 perusteellinen katsaus vuosilta 1975 - 2005
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16540272). International
Association for Cannabinoid Medicines, ACMED, julkaisee nettijulkaisua
Cannabinoid, jonka tuoreessa numerossa käydään läpi
lääkekannabistutkimusta vuosilta 2005 - 2009.

Tähän katsaukseen löydettiin 37 tutkimusta, jotka täyttivät
tieteellisen kliinisen kokeen kriteerit ja joihin on osallistunut yli
2500 potilasta. Tutkimuksissa on kannabinoideja käytetty kroonisten ja
hermoperäisten kipujen lievittämisessä, ruokahalun lisääjänä
rappeuttavissa sairauksissa kuten syöpä ja AIDS sekä MS-taudin
oireiden hoitamisessa.

Glaukooman eli silmänpainetaudin hoidossa kannabiksesta on aiemmin
saatu hyviä tuloksia. Silti tähän katsaukseen löytyi vain yksi
kliininen potilaskoe, jossa THC:tä oli annosteltu kielen alle ja
tulokset olivat olleet epätyydyttäviä. Tämä ala vaatisi
lisätutkimuksia koska glaukoomaan sairastuneita on maailmassa 70
miljoonaa.

Kannabiksen syöpäkasvaimia torjuvaa tai parantavaa vaikutusta ei ole
tutkittu potilaskokeissa sitten professori Guzmanin työryhmän
pilottitutkimusten jälkeen (Guzmán M. Cannabinoids: potential
anticancer agents. Nat. Rev. Cancer 2003;3:745–755.
http://www.nature.com/nrc/journal/v3/n10/abs/nrc1188.html). Eläin- ja
kudoskokeissa saadut tulokset viittaavat siihen suuntaan, että
tutkimuksia erilaisilla kannabinoideilla ja erilaisiin syöpämuotoihin
kannattaisi tehdä.

Muusta tutkimuksesta mainittakoon tutkimus kannabidiolin (CBD)
vaikutuksesta skitsofreniaan. Sillä todettiin olevan myönteinen
vaikutus akuuttiin skitsofreniaan ja vähemmän haitallisia
sivuvaikutuksia kuin perinteisellä lääkityksellä. Sen sijaan THC:n
vaikutus krooniseen skitsofreniaan antoi ristiriitaisia tuloksia eikä
sen perusteella voida sanoa, miksi skitsofreniapotilaat usein
käyttävät kannabista.

Pelkästään tämä viimeisen viiden vuoden aikana tutkimuksissa olleiden
2500 potilaiden määrä ylittää minkä tahansa uuden lääkkeen
hyväksymiseksi tarvittavan potilasmäärän. Se on tarpeeksi paljon
vakiinnuttamaan kannabiksen asema arvokkaana lääkkeenä.