Australia

Aivoissa antipsykoottista lääkettä

Lähde: New Scientist 30.8.2004
http://www.newscientist.com/news/news.jsp?id=ns99996324

Aivojen tuottamat kannabiksen kaltaiset aineet voivat tukahduttaa psykoottiset kohtaukset sen sijaan, että laukaisisivat niitä.

Runsas kannabiksen käyttö yhdistettiin ennen psykoosiin, mikä johti tutkijat etsimään yhteyttä aivojen luonnollisen kannabinoidijärjestelmän ja skitsofrenian välillä.

Kun tutkijaryhmä Saksasta ja USA:sta mittasi anandamidin, erään sisäsyntyisen kannabinoidin, pitoisuuksia, olivat ne korkeampia skitsofreniaa sairastavilla kuin terveillä.

Ryhmä mittasi anandamidipitoisuuksia selkäydinnesteestä 47:ltä ihmiseltä, jotka olivat saaneet skitsofrenian ensimmäisiä oireita, mutta eivät olleet ottaneet siihen mitään lääkitystä, sekä 26:lta ihmiseltä, joilla oli psykooseja sekä korkea skitsofrenian riskitaso.

Verrattuna 84:ään terveeseen koehenkilöön psykooseja saaneilla ihmisillä anandamidipitoisuus oli kuusi kertaa ja skitsofreenikoilla kahdeksan kertaa korkeampi.

"Tämä on huomattava anandamidipitoisuuden nousu", kertoi Markus Leweke Kölnin yliopistosta Melbournessa pidetyssä kannabis ja mielenterveys -konferenssissa.

Lisäksi pitoisuudet voivat olla jopa sata kertaa suurempia synapseissa, missä hermojen viestintä tapahtuu.

Syy vai seuraus

Mutta aiheuttiko korkea anandamidipitoisuus psykoottisia oireita vai oliko se seurausta oireista? Markus Leweke ja hänen kumppaninsa havaitsivat yllätyksekseen, että mitä ankarampi skitsofrenia sitä alhaisempi anandamidipitoisuus.

Tutkimusryhmän teorian mukaan anandamidia vapautuu vastareaktiona psykoottisiin oireisiin niiden rajoittamiseksi eikä se aiheuta niitä. Pahimmista oireista kärsivät potilaat eivät kykenisi tuottamaan tarpeeksi anandamidia kohtausten estämiseksi.

Jossain elämänsä vaiheessa 5 - 30% terveistä ihmisistä saa oireita kuten aistiharhoja tai hallusinaatioita, jotka laukaisee jokin niinkin yksinkertainen asia kuin unen puute.

"Kaikki meistä voivat olla psykoottisia", sanoo David Castle Melbournen yliopistosta. Ihmisestä löytyvä järjestelmä näiden kohtausten ehkäisemiseksi kuulostaa järkeenkäyvältä, hän jatkaa.

Toistuvia kohtauksia

Uudet löydöt viittaavat siihen, että voitaisiin kehittää anandamidijärjestelmään kohdistuvia antipsykoosilääkkeitä, mutta tämä ei ole helppoa. Kannabiksen aktiivinen ainesosa THC sitoutuu anandamidireseptoriin.

Mutta skitsofreniasta kärsivät ja kannabista käyttävät ihmiset saavat vakavampia ja toistuvampia psykoottisia jaksoja kuin ei-käyttäjät. Tämä saattaa johtua siitä, että THC vaikuttaa reseptoreihin.

Leweken ryhmä havaitsi myös, että anandamiditasot olivat alhaisemmat niillä skitsofreniasta kärsivillä, jotka käyttivät eniten kannabista, mikä tuo esille sen, että tämä voi häiritä järjestelmää myös muilla tavoilla. Jopa 60% skitsofreenikoista käyttää kannabista.

Melbournen kokouksessa esille tuodussa toisessa tutkimuksessa havaittiin, että ihmiset käyttävät kannabistä päästäkseen eroon tautiin liittyvistä epämiellyttävistä tunteista, ahdistuksesta ja masennuksesta.