Suomen kannabisyhdistys hyväksyi 15.5.2011 pidetyssä kevätkokouksessaan kannanoton kannabiksen kotikasvatuksesta, joka on lisääntynyt huomattavasti huolimatta viranomaisten yrityksistä kitkeä toiminta juurineen. Hiljattain julkistetussa tutkimuksessa (Hakkarainen, Perälä, Metso: "Kukkaa pukkaa - kannabiksen kotikasvatus Suomessa",   Yhteiskuntapolitiikka 2/2011) arvioidaan, että jopa 40 000 - 60,000 suomalaista olisi joskus elämässään kasvattanut kannabista.

SKY:n mielestä poliisivalvonnan kohdistaminen juuri kotikasvattajiin käytännössä suosii kansainvälistä järjestäytynyttä rikollisuutta; pienten kotiviljelmien de facto salliminen vähentäisi kannabiksenkäyttäjien ja järjestäytyneen rikollisuuden välistä yhteyttä ja näin ollen se olisi hyvä tapa vähentää huumausaineisiin liittyviä haittoja niin kauan kun varsinainen de jure laillistaminen on poliittisesti mahdotonta.

Kannanotto/tiedote 15.5.2011

Kannabiksen kotikasvattajat – uhka vai mahdollisuus

Toukokuun alussa julkaistiin Yhteiskuntapolitiikka-lehden numerossa 2/2011 Pekka Hakkaraisen, Jussi Perälän ja Leena Metson artikkeli “Kukkaa pukkaa – kannabiksen kotikasvatus Suomessa”. http://www.stakes.fi/yp/2011/2/hakkarainen.pdf

Artikkeli perustuu vuonna 2008 aloitettuun Stakesin (nykyisin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL) tutkimushankkeeseen kannabiksen kotikasvatuksesta. Tutkimusaineisto koostui kolmesta lähteestä: kasvattajien haastatteluista, nettikyselystä ja kahdesta THL:n väestötutkimusaineistosta. Tämä tutkimus on ensimmäinen Suomessa tehty kattava tutkimus tältä alalta. Enää kannabiksen kotikasvatukseen liittyvät asiat eivät ole MuTu-asioita.

Kannabiksen kotikasvattajat merkittävä joukko

Tutkimuksessa arvioidaan, että 40 000 – 60 000 suomalaista on joskus elämässään kasvattanut kannabista. Vuonna 2007 Keskusrikospoliisi arvioi, että 10 000 kotitaloudessa kasvatetaan kannabista. Suomen kannabisyhdistys arvioi tältä pohjalta, että kotitalouksia voisi olla jopa 20 000. Tutkimuksessa aktivikasvattajien määräksi arvioidaan jonkin verran alle 10 000. Nämä kaikki luvut ovat suuria, jos suhteutetaan ne siihen, että nämä kaikki kasvattajat ovat syyllistyneet huumausainerikokseen.

On syytä miettiä, onko yhteiskunnan etu ylläpitää tällaista piilorikollisuutta, joka on muuttunut rakenteelliseksi. Huumekyselyn 2010 tulokset kertovat, että yhä useampi suomalainen jättäisi kannabiksen kotikasvatuksen rankaisematta. Kotikasvattajat itse eivät pidä toimintaansa yhteiskunnalle haitallisena eivätkä itseään rikollisina. Lainsäädäntö kuitenkin aiheuttaa sen, että kotikasvattajat voivat saada rikollisen leiman jäädessään kiinni. Sakko- tai vankeusrangaistuksen lisäksi heidän elämänsä voi monella tavalla hankaloitua tai kokonaan suistua raiteiltaan.

Ei sotaa omia kansalaisia vastaan

Lainsäädäntöä, joka on tai jonka ainakin pitäisi olla suunnattu kansainvälistä järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan, sovelletaan tavallisiin kansalaisiin, jotka tutkimuksenkaan perusteella eivät erotu muista. Tutkimuksessa tulee esille se, että Suomi seuraa kansainvälistä kehitystä, jossa kannabismarkkinat ovat muuttuneet aikaisempaa alueellisemmiksi ja paikallisiksi siten, että maahantuonti (salakuljetus) on korvautunut kotimaisella tuotannolla. Sen lisäksi hasis on korvautunut marihuanalla (kukalla). Kannabiksen kotikasvatuksella on tässä suuri merkitys. Huumausainelainsäädännön tiukka soveltaminen kannabiksen kotikasvattajiin on kuin sodan julistaminen osalle kansalaisia.

Syiksi kannabiksen kotikasvatukselle painottuvat henkilökohtaisen käytön mahdollistaminen, laittomien piirien välttäminen, edullisuus ja terveellisyys verrattuna katukaupan jatkettuun kannabikseen sekä myös innostus itse puutarhaharrastukseen. Eikö ole hyvä asia, että ihmiset eivät asioi pimeillä markkinoilla ja tue järjestäytynyttä rikollisuutta ja käytetty itse kasvatettu kannabis on kannabista eikä mitä tahansa mahdollisesti terveydelle vaarallista lisäaineilla jatkettua kannabista? Puutarhaharrastuskaan ei ole kovin vahingollista.

Ei edes sakkoja vaan sallituksi

On edistystä, että Valtakunnansyyttäjäviraston huumesyyttäjille järjestetyssä koulutuksessa on kiinnitetty huomiota kannabiksen kotikasvatukseen ja sen horjuviin rangaistuskäytäntöihin. Huume-erikoissyyttäjäryhmässä on laadittu suositus, että alle kymmenen kasvin viljelijät selviävät sakoilla, mutta yli kymmenen kasvin viljelijöille syyttäjä voisi vaatia vankeutta. Suunta omaan käyttöön tapahtuvan ja myyntiin tarkoitetun viljelyn erottamisesta on oikea. Tosin sitä pitää jatkaa siihen suuntaan, että omaan käyttöön tapahtuvasta viljelystä ei rangaista lainkaan. Myös nykyohjeiden soveltamisen tulee koskea kunnollisia kukkivia kasveja eikä esimerkiksi taimia ja pistokkaita. Tutkimus paljastaa hyvin sen, että kannabiksen kotikasvattajat eivät kasvata kannabista myyntiin, vaan pienessä mittakaavassa harjoitettu kannabiksen kotikasvatus tapahtuu ennen kaikkea omaa käyttöä varten.

Sääntelyyn ja kotimaiseen tuotantoon

Kannabiksen tuotantoon ja jakeluun tulee luoda sääntely kuten alkoholin ja tupakan tuotantoon ja jakeluun. Tämä ei ole vielä tänään mahdollista Suomessa, mutta asiasta olisi syytä käydä vakavaa keskustelua. Kansainvälisesti tässä keskustelussa ollaan jo pitkällä. Kannabis pitää saada pois rikollisilta sääntelyn ja verotuksen piiriin. Tämä mahdollistaa myös Suomessa tapahtuvan kotimaisen korkeatasoisen tuotannon ja se luo uusia työtilaisuuksia. Mutta ennen tätä perusteellisempaa huumepolitiikan muutosta kannabiksen kotikasvattajat pitää jättää rauhaan.

 

Suomen kannabisyhdistyksen kevätkokous 15.5.2011

Kannanotto PDF-muodossa