Lähde: ENCOD 8.12.2010

http://www.encod.org/info/EU-READY-TO-END-DRUG-PROHIBITION.html

 

EU:n parlamentissa järjestetyssä julkisessa kuulemistilaisuudessa EU:n

edustaja Dana Spinant, joka toimii EU komission huumeiden vastaisen

yksikön koordinaattorina, kertoi, ettei EU aio estää sitä jos joku

jäsenvaltioista alkaa laillisesti säädellä kannabista tai muita nyt

kiellettyjä huumausaineita.

 

Kuulemistilaisuuden järjesti EU parlamentin kreikkalainen edustaja

Michael Tremopoulos yhteistyössä ENCOD:n kanssa. Tilaisuudessa

käsiteltiin huumeiden käytön dekriminalisoinnin ja kannabiskaupan

laillistamisen mahdollisia taloudellisia vaikutuksia: Euroopan

huumausaineiden seurantakeskuksen EMCDDA:n arvioiden mukaan

kannabiksen laillistaminen voisi tuottaa 35 - 60 miljardin euron tulot

vuodessa.

 

Tilaisuudessa kuultiin myös, kuinka eri puolilla maailmaa ollaan

siirtymässä kannabiksen lailliseen säätelyyn ja valvontaan. Mm.

Espanjassa baskimaakunnassa kannabisosuuskunnat ovat osoittautuneet

onnistuneeksi ratkaisuksi, jonka viranomaiset ovat hyväksyneet.

 

Komission huumekoordinaattori Dana Spinant kertoi myös, ettei

komissiolla ole valtuuksia avata huumekeskustelua: ”Vastuu tässä

asiassa on jäsenvaltioilla ja kannabiksen laillistajien tulee esittää

asiansa maiden hallituksille”.