Laillisuuden puolesta – järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan

Suomen kannabisyhdistys yhdistysrekisteriin

Kun Suomen kannabisyhdistys perustettiin 1991, se joutui taistelemaan oikeudestaan olemassaoloon. Vaikka yhdistyksen toiminta todettiinkin lailliseksi, niin se ei päässyt yhdistysrekisteriin.  Yhdistysrekisteri  ja  Korkein  hallinto-oikeus  pitivät  sitä  hyvien tapojen  vastaisena  vaikkakin  eri  syistä.  Yhdistys  on  toiminut  lain  ja  sääntöjen mukaan  kuin  mikä  tahansa  yhdistys,  vaikka  onkin  ollut  rekisterin  ulkopuolella. Haittaa siitä on taloudelle ja sitä on käytetty diskriminoinnin perusteena. 
 
Yhdistys  on  uudistanut  sääntöjään  ja  tarkistanut  tarkoitustaan  sekä  päättänyt  hakea yhdistysrekisteriin.  Yhdistyksen  tarkoitus  on  vaikuttaa  päihdepolitiikkaan  ja lainsäädäntöön  siten,  että  kannabiksen  käyttö,  hallussapito  ja  viljely  omaan käyttöön  tulevat  sallituiksi  täysi-ikäisille  sekä  luodaan  sääntely  kannabiksen tuotantoon ja jakeluun.
 
Tällä  hetkellä  käydään  vakavaa  keskustelua  EU:n  ja  YK:n  tasolla  kannabiksen asemasta  ja  muun  kuin  kieltoon  perustuvan  sääntelyjärjestelmän  luomisesta.  Voisi kuvitella,  että  suomalainen  yhteiskunta  on  muuttunut  18  vuodessa  ja  yhdistys,  joka ottaa  osaa  tähän  keskusteluun,  hyväksytään  tasa-arvoiseksi  muiden  yhdistysten kanssa.
 
Suomen kannabisyhdistyksen kevätkokous 29.3.2009