YK:n     huumekomissio     kokoontui     10.-14.3.2008     Wienissä     arvioimaan     kymmenvuotisen huumestrategiansa  tuloksia.  ENCOD  (European  Coalition  for  Just  and  Effective  Drug  Policies, Eurooppalainen  yhteenliittymä  järkevän  ja  oikeudenmukaisen  huumausainepolitiikan  puolesta) lähetti komission jäsenille viestin, jossa todetaan seuraavaa: 

“Arvoisat osallistujat!
 
Tämän   kokouksen   tarkoitus   on   arvioida   YK:n   New   Yorkin   kokouksesta   1998   alkaneen kymmenvuotisen  huumestrategian  tuloksia.  Tämän  strategian  tavoite  oli  “poistaa  kokonaan  ja rajoittaa olennaisesti huumeiden laitonta valmistusta, markkinointia ja kauppaaa”.

Kokouksessa  YK:n  huume-  ja  rikostoimiston  päällikkö  Antonio  Maria  Costa  esittää  seuraavat tulokset:

“oopiumin  tuotanto  maailmassa  on  saavuttanut  2800  tonnia  vuonna  2007,  mikä  on  kaksi  kertaa vuoden 1998 tuotantomäärä” 

“kokaiinin tuotanto oli vuonna 2006 984 tonnia, nousua vuodesta 1998 yli 19%”

“noin 42 000 tonnia kannabista tuotettiin vuonna 2005, nousua 40% vuodesta 1998”

“kokaiinin ja oopiumin suhteen käyttö on pysynyt ennallaan, amfetamiinin ja kannabiksen käyttö on kasvanut”

Viimeisen  kymmenen  vuoden  aikana  huumeiden  täydellinen  kieltäminen  on  johtanut  yhä  enemmän siihen,  että  huumeiden  käyttäjät  ja  kasvattajat  syrjäytyvät  yhteiskunnassa.  Samoin  on  käynyt yhteiskunnan vähäosaisille, jotka ovat mukana huumeiden tuotannossa ja kaupassa.
 
Me  toivomme,  että  Te  ja  kaikki  muut  hallitusten  edustajat  pitäisitte  päänne  kylmänä.  Nyt  olisi historiallinen  mahdollisuus  parantaa  miljoonien  ihmisten  elintasoa  ja  samaan  aikaan  puuttua järjestäytyneen rikollisuuden päätulonlähteeseen.
 
Kulunut  vuosikymmen  on  jälleen  osoittanut,  että  huumeiden  kieltäminen  on  kallis,  tehoton  ja tavoitettaan  vastaan  toimiva  toimenpide.  Se  rasittaa  eniten  niitä  ihmisiä,  joilla  on  hyvin  vähäinen osuus   huumekaupassa,   eikä   sillä   ole   kuitenkaan   mitään   mitattavaa   ehkäisevää   vaikutusta maailmanlaajuisiin  huumemarkkinoihin.  Todellisuudessa  huumausaineiden  kieltäminen  vain  lisää huumemarkkinoiden kielteisiä vaikutuksia.
 
YK:n  arvioiden  mukaan  laittomat  huumemarkkinat  tuottavat  järjestäytyneelle  rikollisuudelle  400-500   miljardia   euroa   vuosittain.   Huumeiden   tuottaminen   maksaa   1%   katuhinnasta,   siksi arvioidaankin,  että  huumeiden  nettotuotto  rikollisuudelle  on  noin  10  000  euroa  sekunnissa. Rikollisjärjestöjen tuotot ylittävät monien maiden bruttokansantuotteen.
 
Aika  on  kypsä  toimenpiteille,  jotka  eivät  uhkaa  kehitysmaiden  talonpoikia,  eivät  lisää  käyttäjien terveydellisiä   haittoja   ja   kunnioittavat   ihmisten   oikeuksia   tuottaa   kasveja   henkilökohtaiseen käyttöön. On luotava laillinen malli tuottaa ja kuluttaa kannabista, unikkoa ja kokapensaan lehtiä. Nämä kasvit ovat palvelleet ihmiskuntaa jo tuhansien vuosien ajan
 
On selvää, että ainoastaan huumeiden tuotannon ja kaupan valvonta laillisella pohjalla saa huumeet pois järjestäytyneen rikollisuuden valvonnasta.
 
Pyydämme   Teitä   ja   kaikkia   hallitusten   edustajia   CND:ssä   muuttamaan   historian   suuntaa lopettamalla huumeiden täyskielto kansainvälisen huumepolitiikan perustana-“

 

Kansalaisjärjestöjen kohtaaminen

YK:n   huume-   ja   rikostoimiston   päällikkö   Costa   on   tunnettu   haukkamaisista   asenteista, syyttelemisistä  ja  kannabiksen  vastaisuudesta.  Syytösten  kohteena  ovat  olleet  Hollannin  politiikka yhtä lailla kuin julkkisten asenteet. Toisalta Costa on peräänkuuluttanut kansalaisjärjestöjen ottamista mukaan  politiikan  muotoiluun.  YK:n   huumepolitiikkaa  tekevät  elimet  eivät  perinteisesti  ole halunneet   olla   tekemisissä   kansalaisyhteiskunnan   kanssa.   Kovin   rohkaiseva   ei   ollut   YK:n huumebyrokratian  ja  kansalaisjärjestöjen  kohtaaminen  13.3.2008  UNODC:n  johtajan  Antonio Costan ja kansalaisjärjestöjen kokouksessa.
 
Kokouksessa   ENCOD:n   hollantilainen   edustaja,   psykiatri   Frederick   Polak   haastaa   Costan kysymyksellä,  miksi  Hollannissa  on  vähemmän  kannabiksen  käyttäjiä  kuin  naapurimaissa,  vaikka jokainen täysi-ikäinen voisi halutessaan ostaa sitä lähimmästä kannabiskahvilasta? Miten tämä selvä ristiriita  sopii  YK:n  ajamaan  huumesotamalliin?  Kysymykseen  kiteytyy  oleellinen  asia.  Käytännön laboratoriossa Hollannissa on 1970-luvulta lähtien kokeiltu, miltä vaihtoehtoinen kannabispolitiikka voisi näyttää. Se, että Costa ei vastaa ja kiertää kysymyksen  toisensa jälkeen, osoittaa, että hänen on vaikea hyväksyä vaihtoehtoa huumeiden täyskiellolle ja huumesodalle.
 
Unkarilaisen  HCLU:n  (Hungarian  Civil  Liberties  Union)  tuottamassa  videossa  "Not  so  silent partners" esitetään, kuinka kohtaaminen tapahtui. Video on julkaisu Youtubessa:
 
http://www.youtube.com/watch?v=fe208nLLEwk

Asenteet muutokseen kypsyvät

Eurobarometrin    mukaan    26%    kaikista    EU:n    kansalaisista    haluaisi    radikaalin    muutoksen kannabispolitiikkaan   eli   sen   henkilökohtaisen   käytön   laillistamisen   koko   EU:ssa.   Tällöin Suomessakin  pitäisi  ratkaista  sen  käyttöön  ja  saatavuuteen  liittyvät  käytännön  ongelmat.  15  -  24 vuotiaiden  keskuudessa  43%  kannattaa  laillistamista.  Suurinta  kannatus  on  niissä  maissa,  joissa tiedonvälityskin on vapaampaa tässä asiassa. Hollantilaisista peräti 49% haluaisi lopettaa kieltolain kokonaan, espanjalaisista 40%, briteistä ja tsekeistä 32% ja irlantilaisistakin 30%.
 
Suomen 8 % osuus on vähäisin. Tähän on syynsä, joista vähäisin ei ole vuosikymmeniä harjoitettu politiikka,  jossa  kaikki  huumeisiin  liittyvä  on  nähty  suurena  pahana  ja  virallisesta  näkemyksestä poikkeavat mielipiteet on tehokkaasti vaiennettu leimaamalla ihminen huumeiden kannattajaksi. 
 
Aivan  juuri  julkistetun  tutkimuksen  mukaan  suomalaistenkin  asenteet  ovat  muuttumassa.  Kansanterveyslaitoksen   (KTL)   kyselytutkimuksen   mukaan   suomalaiset   suhtautuvat   huumeongelmaan aiempaa  rauhallisemmin,    Syyksi  asiantuntija  arvelee  sitä,  että  ihmiset  ovat  alkaneet  hyväksyä huumeet osaksi yhteiskuntaa ja arkea. Myös kansalaisten tietämys on lisääntynyt viime vuosina.
 
Muutosta osoittaa myös se, että yksityishenkilön keräämä nettiadressi kannabiksen laillistamiseksi on keräännyt jo yli 10 000 allekirjoittajaa. Adressi löytyy osoitteesta
 
http://www.adressit.com/kannabis
 

SKY:n uutisissa on esitelty muitakin asenteiden muutoksia:

Kannabiksen  hyväksyminen  jatkaa  kasvuaan  Lähde:  Pekka  Hakkarainen  ja  Leena  Metso  (2007)

Huumekysymyksen  muuttunut  ongelmakuva.  Vuoden  2006  huumekyselyn  tulokset.  Yhteiskuntapolitiikka Vol. 72, 5/2007; Huumetilanne Suomessa 2007 - Huumevuosiraportti EMCDDA:lle.
 
http://www.stakes.fi/FI/ajankohtaista/Tiedotteet/2007/58_2007.htm
http://www.stakes.fi/FI/ajankohtaista/Tiedotteet/2007/75_2007.htm
http://www.stakes.fi/tilastot/tilastotiedotteet/reitox/HuumetilanneSuomessa2007.pdf
 
Stakesilta  on  ilmestynyt  kaksi  tutkimusta  Suomen  huumausainetilanteesta:  Huumekysymyksen muuttunut   ongelmakuva   ja   EMCDDA:n   vuosiraportin   Suomen   tilannetta   koskeva   osuus, Huumetilanne Suomessa 2007.
 
Molempia  uutisoitiin  laajalti,  mutta  täysin  vaille  huomiota  on  jäänyt  kannabiksen  hyväksymisen vuodesta toiseen jatkuva kasvu. Hakkaraisen ja Metson tiedotteessa tämä vielä muistetaan mainita:

”Väestön mielipiteissä on tapahtunut huomattavia muutoksia. Niiden osuus, joiden mielestä huumeet aiheuttavat  yhteiskunnalle  enemmän  ongelmia  kuin  alkoholi,  on  vähentynyt  vuosien  2002  ja  2006 välillä 32 prosentista 18 prosenttiin. Kansalaisten huoli alkoholiongelmista on kasvanut ja mielipiteet säännöllisen  humalajuomisen  riskeistä  kiristyneet.  Käsitykset  kannabiksen  kokeilun  riskeistä  ovat sen sijaan lientyneet.”

Artikkelin  sivuilla  548  -  549  esitetyissä  käyrissä  ja  luvuissa  tämä  kehitys  näkyy  niin  selvänä,  että ilmeisesti toimittajat eivät ole lukeneet itse tutkimusta lainkaan.

Tutkimuksessa  kysyttiin  asennoitumista  kannabikseen  kysymyksellä  kokeeko  riskin  vähäiseksi,  jos kokeilee  kannabista  1  -  2  kertaa.  Vuoden  2006  tiedot  ovat  seuraavassa  taulukossa  ja  vertailuna vuoden 2005 prosenttiluku.
 
Kaikki       37% (vuonna 2005 34%)
Miehet      43%
Naiset      30%
15 - 24 v. 50%
25 - 34 v. 56%
35 - 44 v. 40%
45 - 69 v. 23%
 
Jo yli puolet 15 - 35 vuotiaista pitää kannabiksen kokeilua haitattomana. Kannabiksen säännöllistä käyttöä pitää hyväksyttävänä 5% kaikista kun vain 9% hyväksyy enää tupakoinnin, jonka hyväksyntä romahti 90-luvun lopulla. Ikäluokissa 15 - 35 v. kannabiksen käytön hyväksyy 10 %, samalla tasolla tupakoinnin  kanssa.  Alkoholin  säännöllisen  käytön  pitäminen  haitattomana  on  laskenut  alle  20%:n koko väestöstä.
 
Suomen kannabisyhdistyksen kevätkokous 6.4.2008