Huumeista puhuminen ei ole loukkaavaa - silti se on kielletty Ruotsissa

ENCOD:in avoin kirje Euroopan komission varapuheenjohtaja Margareta Wallströmille, jonka vastuualueena komissiossa on suhteet eri instituutioihin sekä kommunikaatiostrategia.

Arvoisa Rouva Margareta Wallström,

ENCOD:ia (European Coalition for Just and Effective Drug Policies) johtavan lautakunnan jäseninä haluamme saattaa Tiedoksenne yhdistymisvapauden vakavan loukkauksen, mikä tapahtuu parhaillaan yhtä meidän jäsenjärjestöämme, Ruotsin käyttäjäjärjestöä (Svenska Brukerföreningen, SBF), kohtaan Tukholmassa.

Ruotsin parlamentin jäsen Birgitta Rydberg kyseenalaisti sen, että SBF, jonka toiminta rahoitetaan osittain Tukholman kaupungin avustuksella, on ENCOD:in jäsenyhdistys. Sen seurauksena SBF pakotettiin toistaiseksi luopumaan ENCOD:in jäsenyydestä.

Sekä SBF että ENCOD ovat laillisia järjestöjä. SBF puolustaa ruotsalaisten huumausaineiden käyttäjien oikeuksia ja toimii yhteistyössä viranomaisten kanssa huumausaineiden haittojen vähentämiseksi Ruotsissa. ENCOD on kattojärjestö Euroopan 120 kansalaisjärjestölle ja henkilöjäsenille 24 eri Euroopan maasta, jotka ovat syvästi huolestuneet vallitsevasta huumausainepolitiikasta. Vuodesta 1993 olemme työskennelleet yhdessä kehittääksemme rakentavia ehdotuksia uusiksi lähetymistavoiksi laittomiin päihteisiin. Nämä ovat pohjautuneet paikalliseen kokemukseen ja asiantuntemukseen, joka on saavutettu arjen kokemuksella miljoonilta ihmisiltä, jotka ovat joutuneet huumausainepolitiikan kohteiksi Euroopassa ja sen ulkopuolella.

ENCOD:in jäsenet, mm. sosiaalijärjestöt, tutkimuslaitokset ja yritykset, uskovat vakaasti, että nykyinen huumausaineiden kansainvälinen kieltolaki ei riittävästi ota huomioon huumausaineista aiheutuvia haittoja. Siksi meidän mielestämme Euroopan pitäisi omaksua erilainen, yhteistoimintaan perustuva lähestymistapa huumeisiin. Siinä olisi tilaa kansallisiin kokeiluihin ja kansainvälisten sopimusten soveltamiseen. Siinä otettaisiin myös huomioon EU:n suhteellisuuden ja läheisyyden periaatteet.

Joulukuussa 2004 Euroopan Parlamentti hyväksyi joukon suosituksia EU:n tuleviksi huumausainepolitiikan perusteiksi, jotka liittyivät olennaisesti näihin periaatteisiin. Vetoomuksen Euroopan parlamentin tukemiseksi allekirjoitti melkein 60.000 EU:n kansalaista, joiden joukossa oli 1370 ruotsalaista.

Meidän mielestämme painostus saada ruotsalaisen jäsenjärjestömme luopumaan ENCOD:in jäsenyydestä, jotta se ei menettäisi julkista tukea, ei ole hyväksyttävissä. Itsensä demokratioiksi julistaneissa Ruotsissa ja Euroopan Unionissa ihmisillä on oikeus ilmaista mielipiteensä ja järjestäytyä laillisiin järjestöihin. Lisäksi on erittäin tärkeätä, että ihmisillä on oikeus yhdistyä Euroopan Unionin tasolla erityisesti nykytilanteessa, missä aivan kuten itse kirjoititte lehdistötiedotteessa helmikuussa 2006: "Euroopan Unioni on kasvanut poliittisena projektina mutta ei ole vielä löytänyt paikkaansa ihmisten mielissä ja sydämessä".

Viittaisimme myös mielellämme siihen tosiasiaan, että torstaina 26.1. Euroopan Komission järjestämässä Kansalaisyhteiskunta ja huumausaineet -konferenssissa ainoat ruotsalaisen kansalaisyhteiskunnan edustajat olivat ECAD:in (European Cities Against Drugs) edustajia. Yksi heistä oli Thomas Hallberg, jonka Euroopan Komissio oli kutsunut yhdeksi kolmesta pääpuhujasta. Puheessaan herra Hallberg esitti "tilastollista tietoa", jonka tarkoitus oli esittää, että ECAD:in mukaan "neulojen vaihtoprojektit eivät ole hillinneet HIV/AIDS epidemiaa" ja että "Ruotsissa on 50% enemmän kannabikseen liittyviä kuin heroiinin käyttöön liittyviä kuolemantapauksia".

Emme halua kieltää ECAD:in tekemästä omia julistuksiaan vaikkakin Euroopassa on olemassa enemmän kuin runsaasti näyttöä (mm. EMCDDA:n vuosittaisessa raportissa), joka osoittaa, että ECAD:lla ei ole väitteelleen mitään realistista perustaa. Mutta jos Euroopan Komissio erityisesti suosii tämän kaltaisia väitteitä, olisi varmasti paikallaan, että muutkin ruotsalaiset kansalaisjärjestöt saisivat osallistua keskusteluun.

Siksi haluaisimmekin Teidän kääntyvän Ruotsin viranomaisten puoleen ja välittävän huolemme Ruotsín kansalaisten perusoikeudesta sekä erityisesti Brukarföreningin oikeudesta ilmaista itseään huumausainepoliittisissa kysymyksissä ja olla jäsenenä ENCOD:ssa. Huumausaineista puhuminen on myös demokratiaan kuuluva asia.

Osoitamme tämän vaatimuksen Teille siksi, että olette ruotsalainen, ja erityisesti siksi, että Euroopan Unionin viestinnän toimintasuunnitelma (European Union Action Plan on Communication), joka tehtiin Teidän alaisuudessanne kesäkuussa 2005, sisältää konkreettisia suunnitelmia Euroopan Komissiolle "jotta se voisi olla lähempänä kansalaista ja olla vastaanottavaisempi heidän huolilleen".

Kopio tästä kirjeestä on lähetetty oikeusasiainkomissaarille Franco Frattinille

Toivomme kuulevamme Teistä pian

Kunnioittavasti,

Farid Ghehioueche, Marina Impallomeni, Christine Klüge, Virginia Montañes, Joep Oomen ja Jan van der Tas

Johtava lautakunta

EUROPEAN COALITION FOR JUST AND EFFECTIVE DRUG POLICIES (ENCOD)
Lange Lozanastraat 14
2018 Antwerpen
Belgium
Tel. 00 32 (0)3 237 7436 (Joep Oomen)
Mobile: + 33 6 148 156 79 (Farid Ghehioueche)
Fax. 00 32 (0)3 237 0225
E-mail:Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Website: www.encod.org