Euroopan Komissio pyysi EU:ssa toteutettavaan läpinäkyvyyteen ja uuteen huumepoliittiseen toimintaohjelmaan perustuen kansalaisjärjestöjä antamaan mielipiteensä huumepolitiikasta ja kertomaan omasta toiminnastaan.

Komission otsikolla "GREEN PAPER on the role of Civil Society in Drugs Policy in the European Union" julkaiseman paperin lopussa on sarja kysymyksiä, joihin komissio halusi vastauksia 30.9.2006 mennessä.

Suomen kannabisyhdistyksen lähettämä vastaus on saatavilla englanniksi ja suomeksi.