Lähde: Helsingin Sanomat 11.11.2004

Korvaava lääkehoito halutaan ottaa käyttöön opiaattiriippuvaisten narkomaanien hoidossa koko Suomessa.

Aamulehden mukaan hoitosuosituksia laativa työryhmä on yksimielinen siitä, että kiistelty lääkehoito on osoittautunut maailmalla narkomaanien hoidossa tehokkaaksi.
     
Työryhmää aikoo suositella heroiinia ja muita opiaatteja käyttävien narkomaanien hoitamiseen metadonia tai bubrenorfiinia.

Korvaushoidot ovat jo nykyisin suppeassa käytössä Suomessa. Hoitosuositusten myötä lääkehoito leviäisi koko maahan.
     
Työryhmässä mukana oleva professori Mikko Salaspuro sanoo korvaushoidon olevan niin tehokas, että se säästäisi joka viidennen huumeriippuvaisen hengen Suomessa.