Huumausainerikosten ja niistä epäiltyjen henkilöiden kokonaismäärä kasvoi vuonna 2009

15.03.2010
http://www.poliisi.fi/poliisi/krp/home.nsf/PFBD/B4308B1D686959E0C22576E7003B0EC7

Poliisin ja Tullin tietoon tulleiden huumausainerikosten kokonaismäärä
(18 555) sekä käyttörikosten lukumäärä (11 268) olivat viime vuonna
kymmenisen prosenttia edellisvuotista suurempia. Kaikista
huumausainerikoksista epäiltyjen henkilöiden määrä kasvoi yli 20
prosenttia. Vakavimpien eli törkeiden huumausainerikosten lukumäärä
(923) sen sijaan pysyi jokseenkin ennallaan, samoin niistä epäiltyjen
eri henkilöiden määrä (573).

Huumausainerikollisuudella on vahvat kansainväliset kytkennät.
Ulkomaalaisten osuus kaikista huumausainerikoksista epäillyistä on
viime vuosina hieman kasvanut ja oli runsas 7 %. Törkeistä
huumausainerikoksista epäiltyjen joukossa ulkomaalaisten osuus on
huomattavasti suurempi, 27 prosenttia.

Suomessa huumausainekauppa on suurelta osin ammattimaista ja
järjestäytynyttä. Vuonna 2009 viranomaisten haltuun otettiin huumaus-
ja dopingainerikosten tutkinnan yhteydessä lähes miljoonan euron
arvosta käteistä rahaa. Huumausainekaupassa käytetään myös muita
maksuvälineitä, etenkin anastettua omaisuutta.

Kannabistuotteiden takavarikkoja ennätysmäärä

Vuonna 2009 kannabistuotteiden takavarikkoja tehtiin lukumääräisesti
enemmän kuin koskaan aiemmin. Takavarikoitujen kannabiskasvien
lukumäärä (noin 12 500) jäi jonkin verran edellisvuotta pienemmäksi,
mutta marihuanatakavarikkojen kokonaispaino kaksinkertaistui (100 kg).
Kannabiksen kotikasvatustapauksissa on Suomessa kyse yleensä pienistä,
enintään 20 kasvin viljelmistä. Viljelytapausten yhteydessä paljastuu
myös jonkin verran kannabiksen myyntiä sekä muita huumausaineita,
yleisimmin huumaavia lääkkeitä ja amfetamiinia.

Hasista takavarikoitiin kaikkiaan 440 kiloa. Vuonna 2009 saatiin
syyteharkintavaiheeseen laajan kansainvälisen
hasissalakuljetusverkoston Suomea koskeneen osan tutkinta, jonka
yhteydessä takavarikoitiin useita satojen kilojen hasiskuormia
rekoista useissa Länsi-Euroopan maissa, huhtikuussa 2009 myös Suomessa
168 kiloa.

Suomessa takavarikoidun, somalialaisperäisten käyttäjien suosiman
khatin takavarikkomäärä nousi kasvuun ja oli vuonna 2009 noin 3 300
kiloa (2008 noin 2 250 kiloa).

Synteettisten ja designhuumeiden valikoima kasvanut

Synteettisistä huumausaineista amfetamiinion säilyttänyt vahvan
asemansa. Sitä takavarikoitiin hieman edellisvuotta vähemmän, noin 110
kiloa. Amfetamiinin tarjonnan puutteita on korvattu metamfetamiinilla,
jota takavarikoitiin lähes viisi kiloa. Vuonna 2009 suurin yksittäinen
amfetamiinitakavarikko tehtiin 15,5 kilon maastokätköstä.

Amfetamiinin rinnalla ja joukossa markkinoilla on esiintynyt myös
MDPV:tä (metyleenidioksipyrovaleroni, Suomessa lääkeaine 20.1.2009-),
jota takavarikoitiin vuonna 2009 yli neljä kiloa.

Ekstaasin takavarikkomäärä oli selvästi aiempia vuosia pienempi, noin
15 000 pilleriä. Markkinoilla on tavattu sen sijaan huolestuttavassa
määrin designhuumeita, ts. päihdyttäviä aineita, joita ei ole
luokiteltu huumausaineiksi. Viime vuonna takavarikoitiin noin 2 000
ekstaasin vaihtoehtona markkinoitua mCPP:tä
(kloorifenyylipiperatsiini, Suomessa lääkeaine 25.8.2005-) sisältävää
pilleriä.

Designhuumeet ovat entistä vakavampi, monesti hengenvaaran aiheuttava
uhka laissa määriteltyjen huumausaineiden rinnalla. Huumaavia
rohdoksia (erityisesti Spice-tuotteet, joihin voi olla lisätty
huumaavia synteettisiä aineita, kuten synteettisiä kannabinoideja)
esiintyy huumausainemarkkinoilla entistä laajemmin. Omaan käyttöön
tarkoitettuja määriä tilataan pääasiassa Internetin välityksellä.

Viime vuosina suosiotaan kasvattaneiden lakan ja gamman
takavarikkomäärät jäivät selvästi edellisvuotista vähäisemmiksi,
kaikkiaan 86 litraan. Lakan/gamman suosio näyttää vähentyneen myös
muualla Euroopassa.

Huumaavat lääkkeet päihderiippuvaisten suosiossa

Kokaiini on parin viime vuoden aikana yleistynyt Suomessa, mutta se on
edelleen melko marginaalinen aine markkinoillamme. Takavarikkoon sitä
saatiin vajaat kolme kiloa.

Heroiinia on markkinoilla esiintynyt edelleen vähän. Viime vuoden
kokonaistakavarikkomäärä oli noin kaksi kiloa. Vuoden aikana tehtiin
aiempaa hieman suurempia, myös satojen grammojen takavarikkoja, joista
suurin oli runsaan 800 gramman takavarikko Helsingissä joulukuussa
2009. Heroiinin tilalle levinneen Subutexin takavarikkojen
kokonaismäärä (noin 17 000 pilleriä) kääntyi viime vuonna jälleen
kasvuun. Viron liikenteessä takavarikoidun Subutexin määrä on
vähentynyt, ja hankinta on suuntautumassa uudelleen.

Huumaavien lääkevalmisteiden käyttö on suomalaisten
päihderiippuvaisten keskuudessa hyvin yleistä. Huumaavien
lääkevalmisteiden hankinnassa hyödynnetään lääkejakelun keskitetyn
valvonnan puutetta. Lääkemääräyksiä haetaan monilta eri lääkäreiltä,
ja aineita päätyy sekä laittomille markkinoille että omaan
päihdekäyttöön. Lisäksi lääkkeitä hankitaan ulkomailta. Vuonna 2009
saatiin takavarikkoon runsaasti huumaavia lääkkeitä, kaikkiaan 96 000
pilleriä, vaikka vuoden aikana ei tehty yhtä suuria kertatakavarikkoja
kuin edellisvuonna. Schengen-laajentuminen vähensi laillisen
lääketurismin mahdollisuuksia ja lisäsi huumaavien lääkevalmisteiden
salakuljetusta.

Huumaavien lääkevalmisteiden hankkimiseksi tehtyjen
murtautumisrikosten lukumäärä (102 vuonna 2008, 109 vuonna 2009) on
myös kasvanut viime vuosien matalia lukemia edeltäneelle tasolle.

Liitteenä tilastot poliisin ja Tullin tekemistä huumaus- ja
dopingaineiden takavarikoista sekä huumausaine- ja dopingrikoksista
vuosina 2005-2009.