Isoon osaan huumekuolemista liittyy alkoholi

15.2.2010 15:40

Suureen osaan huumekuolemista liittyy eri aineiden sekakäyttöä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi maanantaina tutkimuksesta, jossa runsaasta 140 yliannoskuolemasta vajaaseen puoleen liittyi myös alkoholi.

Myös rauhoittavilla lääkkeillä sekä uni- ja kipulääkkeillä on iso osuus huumekuolemissa. Yliannoskuolemista suuri osa liittyy opioideihin, kuten heroiiniin ja kodeiiniin. Myös metadonin aiheuttamat kuolemantapaukset ovat lisääntyneet selvästi aikaisemmasta.

Tutkimuksessa olivat mukana vuoden 2007 yliannoskuolemat. Samana vuonna huumeita löytyi kaikkiaan noin 230 kuolleesta, mutta osan kuolinsyy oli tapaturma, sairaus, henkirikos tai itsemurha.

THL:n lisäksi tutkimuksessa olivat mukana Nuorisotutkimusverkosto ja Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen laitos.

Linkki Helsingin Sanomien juttuun