Lähde: Helsingin Sanomat 9.12.2004

Poliisi on saamassa uusia keinoja terrorismin ja ammattimaisen rikollisuuden torjuntaan, jos eduskunta hyväksyy poliisilain muutosesitykset.

Lakiesitys antaisi poliisille mm. mahdollisuuden telekuunteluun terrorismin ennaltaehkäisyssä.
     
Lainmuutoksen myötä poliisi saisi myös enemmän oikeuksia peitetoimintaan ja soluttautumiseen. Poliisi voisi tehdä todellisia valeostoja huume- ja rahanpesurikosten selvittämiseksi sekä lapsipornon leviämisen estämiseksi.

Sisäministeri Kari Rajamäen mukaan lainmuutokseen päätavoitteena on tehostaa järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa.
     
Lisäksi tavoitteena on parantaa poliisin valmiuksia estää ennalta terrorismia. Rajamäen mukaan lainmuutos on tarpeellinen, jotta poliisin käytännöt saadaan vastaamaan yleiseurooppalaista tasoa.

Muuten on vaarana, että Suomesta muodostuu terroristien kauttakulku- ja tukialue, Rajamäki sanoo