Eduskunnan pääsihteeri sättii kansalaisaloitetta – lain perusteet "varomattomia"

 

HS 12.3.2013

 

Seppo Tiitisen  mukaan uudelle kansalaisaloitteelle on luotu liian suuret odotusarvot.

Hänen mukaansa uudella järjestelmällä ei ole tarkoitus muuttaa normaalia käytäntöä, jonka mukaan lainsäädäntöaloite on pääsääntöisesti hallituksella.

"Kun aloitteenteko kohdentuu joko marginaalisiin tai muutoin riidanalaisiin asioihin, se ei voi olla se tie, jolla kansalaisten valitseman eduskunnan enemmistön tahto alkaa syrjäytyä", sanoo Tiitinen.

 

Siispä kansalaisaloitteiden tulisikin käsitellä sellaisia asioita, jotka jo muutenkin otettaisiin eduskunnassa käsittelyyn, joista vallitsisi mahdollisimman laaja yksimielisyys? 

 

Kansalaisaloitteiden vahvemman painoarvon puolustajat perustelevat näkemystään sitä koskevan lain perusteluosalla, jonka mukaan kansalaisaloite rinnastuisi sadan kansanedustajan aloitteeseen.

Tiitinen näkee asian toisin: "Eduskunnalla ei ole perustuslain mukaan mitään velvoitetta ottaa mitään asioita käsiteltäväksi."

Hän pitää perusteluosaan kirjattua velvoitelausetta "varomattomana".

 

Perusteluosan teksti on kyllä "varomatonta" siinä mielessä, että työ eduskunnassa hankaloittuu. Kansalaisaloitteet avaavat uuden rintaman yhteiskunnassa käytävään keskusteluun. Kansanedustajat joutuvat paljastamaan todelliset mielipiteensä ja ottamaan kantaa asioihin jotka aikaisemmin on voinut sivuttaa "marginaalisina". Näin edustajan työ muuttuu vaikeammaksi ja uranäkymät politiikassa epävarmoiksi. Se on kansanvallan voitto.