USA: NBA-pelaajalle sakot huumeista

USA

NBA-pelaajalle sakot huumeista

Lähde: Helsingin Sanomat 22.10.2004, Urheilu

Koripallon NBA-seura Denver Nuggetsin pelaaja Carmelo Anthony on saanut 100 dollarin sakot marihuanan hallussapidosta. Anthonyn mukaan miehen repusta löytynyt 30 gramman annos kuului kuitenkin pelaajan ystävälle, joka lainasi Anthonyn reppua.

Belgia: Oikeus muutti kannabislainsäädäntöä

Belgia

Oikeus muutti kannabislainsäädäntöä

Lähde: Expatica 21.10.2004
http://www.expatica.com/source/site_article.asp?channel_id=3&story_id=13120

Belgialainen oikeusistuin on hylännyt osan vuonna 2003 voimaan astuneesta kannabiksen hallussapitoa ja käyttöä koskevasta laista.

Oikeuden päätöksen mukaan se osa laista, mikä sallii käyttäjien käyttää pieniä määriä kannabista kunhan he eivät häiritse yleistä järjestystä, on liian epäselvä.

Oikeuden päätöksen mukaan poliisilla on liikaa harkintavaltaa käyttäjän psykologisen, terveydellisen tai sosiaalisen tilanteen arvioimisessa ja että laki sallii liikaa tulkintaa.

Belgian oikeusministeri Laurette Onkelinx kertoi, ettei ollut yllättynyt oikeuden päätöksestä.

Onkelinx lupasi tehdä uudet ja selvemmät säännöt kannabiksen käytölle yhdessä terveysministeri Rudy Demotten kanssa.

Vuoden 2003 lailla pyrittiin kannabiskauppiaiden rankaisemisen lisäämiseen sekä kannabiksen käytön rajoittamiseen samalla kun sillä edistetään kannabiksen käyttöä lääkinnällisiin tarkoituksiin.

EU: Saavutettiinko edellisen huumestrategian tavoitteet?

EU

Saavutettiinko edellisen huumestrategian tavoitteet?

Lähde: EMCDDA 26.10.2004
http://www.emcdda.eu.int/?nNodeID=875
http://snapshot.emcdda.eu.int/

EMCDDA tarjoaa tulevan EU:n huumestrategian pohjaksi arvion edellisen huumestrategian 2000-2004 aikana saavutetuista tavoitteista. EU:n päättäjät asettivat aikanaan vuonna 1999 ohjelmalleen kuusi tavoitetta:

1. Vähentää merkittävästi laittomien aineiden käyttöä sekä varsinkin nuorten alle 18 vuotiaiden huumeiden käytön aloittamista.
2. Vähentää merkittävästi huumeiden käyttöön liittyviä terveydellisiä haittoja sekä kuolemantapauksia.
3. Lisätä merkittävästi huumeriippuvaisille tarkoitettua hoitoa.
4. Vähentää merkittävästi laittomien huumeiden saatavuutta.
5. Vähentää merkittävästi huumeiden käyttöön liittyvää oheisrikollisuutta.
6. Vähentää merkittävästi rahanpesua sekä huumeiden valmistamiseen tarkoitettujen kemikaalien laitonta kauppaa.

Diplomaattiseen tyyliinsä EMCDDA löytää varovaisia positiivisia merkkejä kehityksessä vaikka kaikki keskeiset muuttujat eli huumeiden saatavuus ja käyttö jatkavat kasvuaan. Mm. myönteisen kehityksen heroiinin ja suonensisäisten huumeiden käytön vähenemisessä kumoaa sekakäytön lisääntyminen ja stimulanttien käytön aiheuttama kuolemantapausten kasvu.

Yleisesti arvioidaan, että mitä halvempia ja puhtaampia huumeet ovat, sitä enemmän niitä on tarjolla. Huumeiden hintatason ja puhtauden tarkastelu osoittaa hintatason vakiintuneen ja tippuneen. Myös vähittäismyynnistä tavattujen heroiinin, kokaiinin ja amfetamiinin puhtaus on pysynyt vakaana.

Poliitikkojen yrittäessä löytää yksimielisyys seuraavasta toimintaohjelmasta painottaa EMCDDA:n johtaja Georges Estievenart luotettavan tiedon osuutta politiikan määrittelyssä ja toiminnan arvioinnissa: "Paras tapa valaista huumepolitiikan päätöksentekoa on julkistaa luotettavaa tietoa sekä täydentää tätä arvioinnin antamilla tuloksilla. Arviointi on tärkeää julkisen toiminnan läpinäkyvyydelle ja hyväksyttävyydelle, ja ristiriitaisen sekä monimutkaisen huumeongelman kanssa se on oleellinen väline toiminnan kehittämiseksi."

Suljettujen ovien takana

Lähde: ENCOD
http://www.encod.org/eustrategy.htm
EU:n komission huumestrategiasta:
http://europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/drugs/fsj_drugs_intro_en.htm
Palaute EU:n huumestrategiasta:
http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/consulting_public/drugs/news_consulting_drugs_en.htm

Tällä hetkellä huumepolitiikasta ja -lainsäädännöstä Euroopassa päätetään kansallisvaltioiden hallitusten tasolla. Useiden syiden takia tällekin alueelle on luotava yhteiset suuntaviivat. Lisäksi paineet kasvavat koko ajan tämän puitekehyksen saattamiseksi käytäntöön. Tänä syksynä Euroopan Unioni asettaa suuntaviivoja, jotka luovat perustan koko EU-alueen strategialle tulevien kahdeksan vuoden ajaksi aina vuoteen 2012 asti. Strategian kattama ajanjakso sisältää myös vuoden 2008, jolloin arvioidaan YK:n vuoden 1998 yleisistunnossa julistama huumevapaan maailman tavoitteen toteutumista.

Tämä tarkoittaa sitä, että uuden EU:n huumestrategian taustalla vaikuttava päätöksentekoprosessi tulee toimimaan mallina vuoden 2008 neuvotteluille. Kuten YK:n sopimukset vuodesta 1961 saakka ovat vaatineet huumeetonta maailmaa, ovat EU:n soveltamat toimintasuunnitelmat vuodesta 1995 saakka epäonnistuneet siinä, mitä niillä on tavoiteltu - nimittäin vaikuttamaan maailmanlaajuiseen tai Euroopan laajuiseen huumeiden käyttöön ja huumeisiin liittyvien ongelmien kasvuun. Haittojen vähentämiseen tähtäävät ohjelmat ovat lievittäneet näkyvimpiä seurauksia siitä tosiasiasta, että laittomien huumeiden käyttäjät (joita EU:ssa on arviolta 35 miljoonaa) ovat edelleen riippuvaisia melkein kokonaan järjestäytyneen rikollisuuden käsissä olevasta teollisuudesta: Nämä ohjelmat eivät ole mitenkään vaikuttaneet ongelmien perussyihin.

EU:n huumepolitiikasta käydään tuskin lainkaan julkista keskustelua kuten myöskään YK:n kokouksista ei keskustella. Suurin osa journalisteista ja poliitikoista omaksuu kyseenalaistamatta virallisen retoriikan, jossa huumeet ja niiden käyttäjät nähdään taakkana yhteiskunnalle. Retoriikassa ei arvioida seurauksia siitä tosiasiasta, että koska huumeiden tuotanto ja levitys ovat laittomia, niiden määrää ei säädellä ja se pysyy siksi aina epävarmana. Kieltolain voimassapito EU:ssa maksaa arviolta 15 miljoonaa euroa päivässä, ja huumeiden käyttöön liittyvä omaisuusrikollisuus on todennäköisesti tätäkin isompi. Toisaalta sellaisten kasvituotteiden kuten kannabiksen, oopiumin ja kokan lehtien laittomuus estää niiden tuottajia ja kuluttajia liittymästä sellaiseen maailmanlaajuiseen talouteen, mikä johtaisi kestävän talouden uudelleen pystyttämiseen sekä Euroopassa että niissä kehitysmaissa, joissa näitä kasveja kasvatetaan. 43 vuotta sitten, ratkaisevasti nykyisestä poikkeavana aikana säädetyn kieltolakijärjestelmän ylläpitämisen järkevyyttä ei edelleenkään kyseenalaisteta.

Joten suurin osa ihmisistä ei huomaa mitään, jos EU maiden hallitukset päättävät pitää kiinni tutusta kysynnän ja tarjonnan vähentämisestä seuraavien 8 vuoden ajan, mutta yrittävät luoda siitä houkuttavampaa tasapainoitetun ja integroidun lähestymistavan käsitteillä. Sama voi tapahtua vuonna 2008 YK:ssa, mikä tarkoittaisi sitä, että huumelain muutosta ajava liike joutuisi odottamaan vielä 10 vuotta seuraavaa mahdollisuutta muuttaa maailmanlaajuisen huumepolitiikan suuntaa.

Näiden ja monien muiden syiden takia EU:ssa käytävä keskustelu on mitä tärkein päihdepolitiikan muutosta ajaville. Ensimmäiseksi on mielenkiintoista nähdä, mihin saakka suurin osa EU:n poliitikoista on valmis menemään välttääkseen ottamasta vastuuta siitä, ettei kaksi peräkkäistä toimintasuunnitelmaa ole tuottanut lainkaan tuloksia. Toiseksi on mielenkiintoista nähdä, kuinka keskustelua strategian tosiasioista vältellään: eli pitääkö huumepolitiikka suunnata ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin kehittämiseen ja motivoiko politiikan tekemistä yritykset kohentaa näitä vai lisätäänkö rikosoikeuden ja valvontakoneiston ihmisiin kohdistuvaa valvontaa? Hallitseeko Euroopan huumepolitiikkaa rikosoikeudellinen järjestelmä vai kansanterveydelliset seikat? Lisäksi tulee harkita, kuinka EU:n viranomaiset käsittelevät huumepolitiikan kohteilta saamaansa tietoa: kansalaisten ja ammattilaisten yhteenliittymiltä, jotka joko suosittavat huumeiden laillista säätelyä tehokkaampana tapana vähentää huumeiden käyttöön liittyviä ongelmia kuin kieltolaki tai puolustavat oikeutta tuottaa ja käyttää mieleen vaikuttavia aineita.

Paikallistasolla, missä viranomaiset ovat suorassa yhteydessä kansalaisten kanssa ja enemmän huolissaan toimenpiteidensä vaikutuksista ihmisten elämään kuin valtionhallinnon viranomaiset, huumepoliittisia toimenpiteitä leimaa käytännöllisyys. Käytännössä useimmat paikallisviranomaiset Euroopassa ovat jo aikaa sitten hylänneet kovan linjan toimenpiteet. Hollannissa useiden isoimpien kaupunkien viranomaiset avoimesti haastavat valtionhallinnon kannabispolitiikan ehdottaen koko tuotantoketjun laillistamista tuottajalta kuluttajalle lisätäkseen laatua ja hintakontrollia ja vähentääkseen haittoja. Hollannin hallitus ei kuitenkaan voi suoraan laillistaa kannabista ilman YK sopimusten hylkäämistä, millä teolla olisi vakavia diplomaattisia seurausvaikutuksia EU:ssa ja EU:n ulkopuolella.

Siksi niille kansalaisyhteiskunnan osille, jotka haluavat lopettaa huumekieltolain, on haasteena päästä mukaan viralliseen keskusteluun ja saada EU:n viranomaiset kuuntelemaan heitä. Todellisuudessa kansalaisyhteiskunnan kuuleminen on käsite, jota on toistettu yhtenään eri EU:n huumepolitiikkaa tekevien tahojen julkaisemissa dokumenteissa viimeisen kymmenen vuoden aikana; se oli jopa yksi tärkeimmistä suosituksista tämän hetkisen toimintasuunnitelman puolivälin arviointiraportissa. Kuitenkaan tällaista konsultointia ei ole koskaan tapahtunut ja onkin jännittävää nähdä josko vuodesta 2004 muodostuu käännekohta.

Kolme ENCOD:n edustajaa oli kutsuttu 250 hallitusten edustajien lisäksi Dublinissa toukokuussa pidettyyn EU:n huumekokoukseen. Jopa näin vaatimaton osallistuminen keskusteluun onnistui järkyttämään useita hallituksia, kuten Belgian ja Italian, jotka ilmoittivat järkyttyneensä kuulemastaan ja näkemästään. Toisaalta monet yksittäiset delegaatit osoittivat tukensa kansalaisjärjestön mielipiteelle vaikkakin yksityisesti. Parin viikon kuluttua Hollanti puheenjohtajamaana julkisti uuden strategian ensimmäisen luonnoksen, josta löytyi monia myönteisiä puolia: kansalaisyhteiskunnan kuuleminen säilyi tärkeänä osana, terveydenhuolto näytti tärkeämmältä kuin rikoslain toteuttaminen ja siinä esitettiin pienten huumemäärien tuottamisen dekriminalisointia.

Syyskuun alussa EU:n horisontaalisen huumetyöryhmän (jäsenmaiden ja EU komission välinen neuvottelukunta) kokouksessa esitystä vastaan hyökättiin voimakkaasti varsinkin Ranskan ja Italian edustajien toimesta. Lokakuun 1. päivänä oli uusi kokous mutta mitään tietoa siitä ei ole tihkunut ulos. On mahdotonta arvioida millainen lopullisesta tekstistä muodostuu, koska neuvotteluja pidetään suljettujen ovien takana. Dublinin kokouksesta saakka ENCOD on toistuvasti pyytänyt keskustelun jatkamista horisontaalisen huumetyöryhmän kanssa mutta vastaus on kielteinen.

Muutoksen merkkejä on näkyvissä. Euroopan komissio on julkistanut webbisivut, jonne ihmiset voivat lähettää mielipiteitään uudesta huumestrategiasta, mikä sekin voidaan lukea jonkinlaiseksi aluksi. Läpinäkyvyyden puute EU:n huumepolitiikan tekemisessä on herättänyt Euroopan parlamentin huomion. Parlamentin kansalaisvapauksien komitea (mikä ei ole hyvissä suhteissa komission kanssa hylättyään Rucco Buttiglionen oikeuskomissaarin virkaan) antaa suosituksensa uudesta strategiasta marraskuuhun mennessä. Ensimmäisen luonnoksen perusteella komitean suositukset näyttävät muuttavan EU:n koko huumepolitiikan kurssia. Lisäksi monet hallitusten delegaatit ovat kertoneet ENCOD:lle, että kieltolain lopettamisen paine auttaa heitä muotoilemaan uudistavaa strategiaa, mikä on maltillisempi kuin meidän esittelemämme mutta hyväksyttävämpi uudistuksen vastustajille.

Uudistuksen toivo on tulevaisuudessa. EU:n uudessa perustuslaissa, joka allekirjoitetaan lokakuun lopussa ja jonka jäsenvaltiot hyväksyvät seuraavien kahden vuoden aikana, osallistuva demokratia on yhtä tärkeää kuin edustuksellinen demokratia. Tämän perustuslain mukaan "kansalaisille ja heitä edustaville yhteisöille tulee tarjota tilaisuus julkisesti tuoda esille poliittisia mielipiteitään" ja viranomaisten tulee "harjoittaa avointa ja läpinäkyvää keskustelua kansalaisyhteiskunnan kanssa sekä järjestää kuulemistilaisuuksia asiaa koskevien kansalaisryhmien kanssa".

Huumelakien harmonisointi etenee myös Suomessa

Lähde: Oikeusministeriö
http://www.om.fi/12031.htm

Oikeusministeriön tiedotteen mukaan huumelainsäädännön yhtenäistäminen EU:n alueella etenee myös Suomessa. Tiedotteen mukaan tavoitteena on laittoman huumausainekaupan torjunta hyväksymällä laittomalle huumausainekaupalle yhteiset rikostunnusmerkistöt sekä yhdenmukaistamalla seuraamuksia.

Uudistuksen keskeinen sisältö: Puitepäätösluonnos sisältää huumausaineiden ja lähtöaineiden määritelmäsäännöksen sekä rikoksen tunnusmerkistösäännöksen. Rikoksen tunnusmerkistö pohjautuisi YK:n vuoden 1988 huumausaineyleissopimukseen hieman soveltamisalaltaan laajennettuna. Myös yllytys, osallisuus ja yritys näihin rikoksiin olisi säädettävä rangaistaviksi. Puitepäätöksessä säädettäisiin myös enimmäisrangaistusten vähimmäistasosta. Oikeushenkilön vastuu olisi ulotettava huumausainekauppaan ja puitepäätöksessä säädettäisiin oikeushenkilölle määrättävistä seuraamuksista. Puitepäätösluonnoksessa on myös lainkäyttövaltaa sekä oikeudellista yhteistyötä koskevat artiklat.

Taustana kerrottakoon, että kyseinen YK:n sopimus vuodelta 1988 on perustana nykyaikaiselle huumesodalle. Se, että uutta huumelainsäädäntöä aiotaan laatia vielä ko. sopimusta laaja-alaisemmaksi, kertoo taustalla vaikuttavista huumesodan intohimoista. Lakiin suunnitellaan myös epämääräistä yllytyksen, osallisuuden ja rikoksen yrityksen kriminalisointia, mikä pahimmillaan väärissä käsissä voi johtaa mm. kansalaisliikkeiden ja webbisivujen sensuuriin ja kieltämiseen. Onneksi asia menee myös Euroopan parlamentin käsittelyyn, jolloin toivottavasti on mahdollista saada julkista tietoa hankkeen etenemisestä.

Poliisi haluaa lisää valtuuksia

Lähde: Turun Sanomat 25.10.2004
http://www.turunsanomat.fi/osasto/?ts=1,2,0,0,187233,2004-10-25

Eri sanomalehdissä julkaistun jutun perusteella kriminaalikontrolliviranomaiset ovat jo lobbaamassa omia kannanottojaan uuteen lainsäädääntöön:

Poliisi haluaa lisävaltuuksia peitetoimintaan, valeostoihin ja tekniseen tiedonhankintaan, kuten telekuunteluun.

Poliisiylijohtaja Reijo Naulapää perustelee tarvetta Suomeen viime vuosina pysyvästi asettautuneen järjestäytyneen kansainvälisen rikollisuuden ja terrorismin uhan torjunnalla.

Sanomalehti Kalevan haastatteleman Naulapään mielestä eduskunnalle vuoden lopulla jätettävä poliisilain muutosesitys on vähimmäispaketti.

Naulapää perustelee vaatimuksia lisävaltuuksista sillä, että ”vastapuolella” on käytössään entistä kehittyneempää teknologiaa.

Suomessa toimii ainakin 30 rikollisjärjestöä, joilla on yhteyksiä ulkomaille, Kaleva kertoo.

Liigat hallitsevat muun muassa prostituutiota, huumekauppaa ja ihmissalakuljetusta.

Ranska: Interpolin pitkäaikainen pääsihteeri tuomitsee huumesodan

Ranska

Interpolin pitkäaikainen pääsihteeri tuomitsee huumesodan

Lähde: Le Monde 26.10.2004
www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3232,36-384367,0.html
Artikkeli englanniksi
http://www.senliscouncil.net/modules/media_centre/opeds/02_oped

Ranskalainen sanomalehti Le Monde julkaisi pääkirjoitussivullaan vuosina 1985 - 2000 Interpolin pääsihteerinä toimineen ja tällä hetkellä EU:n petoksenvastaisen toimiston johtajan Raymond Kendallin mielipidekirjoituksen.

Mielipideartikkelissaan "Huumeet: sota hävitty, uudet taistelut edessä" Raymond Kendall julistaa kymmeniä vuosia vallalla olleen rikoslakipainotteisen kansainvälisen huumepolitiikan epäonnistuneen maailman suojelemisessa huumeilta. Hän korostaa sitä, että "kannabiksesta on tullut tavanomainen kulutustavara, jolla on korkea kulutustaso ja jota on paikoin helpommin saatavilla kuin tupakkaa", ja ekstaasin ja kokaiinin jakelu leviää jatkuvasti huolimatta niistä valtavista resursseista, joita annetaan rikosoikeudelliselle järjestelmälle "huumesotaa" varten.

Nämä huumesodan toimintamallit eivät enää kestä vertailussa paljon kekseliäämpien keinojen kanssa, jotka tunnetaan nimellä haittojen vähentäminen ja jotka ovat osoittautuneet kohtuullisen menestyksekkäiksi tupakan, alkoholin ja heroiinin kulutuksen valvonnassa. Hän viittaa tuoreeseen Britanniassa tehtyyn tutkimukseen, jossa todettiin, että "jokainen terveydenhuoltoon sijoitettu punta säästi kolme puntaa, jotka olisi jouduttu sijoittamaan rikosoikeudelliseen järjestelmään". Kendall lisää vielä, että "heroiinin kohdalla riippuvaisen huumeenkäyttäjän lääketieteellinen hoito ja opiaattien määrääminen apteekista ovat johtaneet 80% laskuun yliannoskuolemissa, selvästi rajoittaneet väärinkäytön leviämistä ja vähentäneet huomattavasti huumeriippuvaisten rikollisuutta. Heroiiniriippuvaisten lukumäärä on myös selvästi vähentynyt realististen vieroitusohjelmien kehittymisen myötä ja koska laittomat huumemarkkinat ovat siirtyneet lähemmäksi 'lääketieteen' markkinoita."

Kendall valittaa sitä, että USA-vaikutteiset ja vanhanaikaisia 1960-luvulta periytyviä kansainvälisiä sopimuksia tiukasti noudattavat instituutiot hyökkäävät näitä uusia toimintamalleja vastaan.

"Vaikka en olekaan henkilökohtaisesti huumeiden laillistamisen kannalla, yleinen tunnelma on se, että olemme kadottaneet mahdollisuuden syvällisesti uudistaa tämä vaarallinen ja vanhanaikainen lakikehys ja korvata se nykyaikaisilla ja tehokkailla toimintamalleilla," julistaa Kendall arvionaan Ranskassa kesällä julkistetusta viisivuotissuunnitelmasta huumeita ja huumeriippuvutta vastaan, mikä ei täyttänyt asiantuntijoiden odotuksia.

Hän vetosi Eurooppaan, jotta tämä ottaisi johtaakseen kansainvälisen liikkeen huumepolitiikan nykyaikaistamiseksi ja niiden kolmen kansainvälisen sopimuksen uudistamiseksi, jotka tällä hetkellä säätelevät kansainvälistä huumevalvontaa.

Raymond Kendall puhuu aiheesta Pariisissa järjestettävässä kansainvälisessä kokouksessa "Paikalliset keksinnöt ja kansainväliset haasteet" 25. - 26. marraskuuta.

Kokouksen järjestää vuonna 2002 perustettu korkean tason huumepolitiikan asiantuntijoita sekä kansalaisyhteiskunnan edustajia yhteen kokoava The Senlis Council, huumepolitiikan neuvoa-antava keskustelufoorumi.

Kokouksen kotisivut:
http://www.senliscouncil.net/modules/events/paris

Britannia: Kansanedustajat laillistamisen kannalla

Britannia

Kansanedustajat laillistamisen kannalla

Lähde: Guardian 13.10.2004
http://www.guardian.co.uk/drugs/Story/0,2763,1326136,00.html
Tiekartta huumeiden vapauttamiseen

http://www.tdpf.org.uk/Policy_General_AftertheWaronDrugsReport.htm

Parlamentin ala- ja ylähuoneen edustajia sekä entisiä poliiseja kannattaa juuri julkaistua Britannian ensimmäistä raporttia, jossa hahmotetaan "yksityiskohtaista tiekarttaa" kohti huumeiden laillistamista.

Huumepoliittisena ajatusriihenä tunnettu Transform väittää raportissaan, että vuoteen 2020 mennessä suurin osa huumeiden käyttäjistä ei enää osta valvomattomilta diilereiltä vaan erikoisapteekeista tai luvanvaraisesti toimivilta vähittäismyyjiltä, joilla on reseptillä myytäviä aineita niille, jotka pystyvät osoittamaan niiden kliinistä tarvetta.

Transformin johtaja Danny Kuschlick ennustaa huumeiden tulevan laillisiksi lähitulevaisuudessa, koska kieltolaki on ollut järkyttävä katastrofi: "Rikosten määrä on kaksinkertaistunut ja hallituksen arvioiden mukaan rikokset aiheuttavat vuodessa 16 miljardin punnan menot. Huumekeskustelu eri puolueiden kokouksissa on jymähtänyt tiukan linjan retoriikkaan. Nyt on kuitenkin vahva perusvire yrittää katsoa huumesodan yli, harkita vaihtoehtoisia toimintamalleja, jotka ovat paljon tehokkaampia."

Raportin yhteenveto:

Kieltolaki on maailmanlaajuinen lakijärjestelmä (perustana YK:n vuosien 1961, 1971 ja 1988 sopimukset, jotka on hyväksytty jo 150 maan omaan lainsäädäntöön), joka velvoittaa säätämään rangaistuksia yrityksenä hävittää tiettyjen huumeiden tuotanto, tarjonta ja käyttö yhteiskunnasta. Tämä politiikka on epäonnistunut omista sisäisistä syistään maailmanlaajuisesti sekä kotimaassa huumeiden käytön ja väärinkäytön lisääntyessä huumeiden halvetessa ja tullessa koko ajan helpommin saatavaksi. Kieltolain törmättyä nopeasti kasvaneeseen huumeiden kysyntään on syntynyt vakavia pimeisiin huumemarkkinoihin liittyviä ongelmia, mikä maksimoi huumeiden käytön aiheuttamat haitat käyttäjille sekä laajemmalle yhteiskunnalle.

Huumepolitiikan aiheuttamat haitat:
- Rikollisuuden syntyminen kaikilla tasoilla
- Oikeus- ja vankilalaitoksen kriisi
- Haittojen maksimointi huumeiden käyttäjille
- Poliittinen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen epävakaus huumeita tuottavissa ja läpikulkumaissa
- Laajamittainen kriminalisointi sekä ihmisoikeuksien polkeminen
- Laintäytäntöönpano on joko tehotonta tai aiheuttaa itse lisäongelmia.

Huumepolitiikasta johtuvat haitat ovat nyt paljon suuremmat kuin huumeiden käytön aiheuttamat haitat. Haittoja vähentävät aloitteet ovat aivan liian vähäisiä verrattuna kieltolain aiheuttamiin tai pahentamiin haittoihin samalla kun uudet huumehoitoihin suunnatut voimavarat ovat lähinnä yritys vähentää kieltolaista johtuvaa rikollisuutta. Kumpikaan näistä lähestymistavoista ei auta vaikeisiin laittomaan huumetuotantoon ja tarjontaan liittyviin ongelmiin.